10 lat Polski w Unii Europejskiej

Zestawienie bibliograficzne w wyborze

za lata 2008-2014

książki - zagadnienia ogólne, artykuły z czasopism

ze szczególnym uwzględnieniem edukacji

 

 

Książki:

1.      Akcesja Polski do Unii Europejskiej na łamach prasy regionalnej Ziem Zachodnich / Paulina Olechowska. - Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2012. - 284 s.

2.      Bilans pierwszych lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej / pod red. Józefa M. Fiszera ; [Zakład Europeistyki Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk]. - Warszawa : Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, 2011. - 315 s.

3.      Globalizacja, Unia Europejska, Polska : Polska a integracja europejska / red. nauk. Ryszard Piasecki. - Łódź : Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, 2009. - 172 s.

4.      Integracja Polski z Unią Europejską / Arkadiusz Domagała. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie. Oficyna Wydawnicza Łośgraf - Wiesław Łoś, 2011. - 268 s.

5.      Między Unią a Rosją : o polskiej racji stanu, polityce zagranicznej i miejscu Polski w Unii Europejskiej / z ekspertami rozmawia Artur Dmochowski ; [rozmówcy Marek Chodakiewicz i in.]. - Warszawa ; Lublin : Wydawnictwo Słowa i Myśli, cop. 2013. - 209 s.

6.      Międzynarodowy wymiar i kierunki rozwoju szkolnictwa wyższego : zagadnienia prawne i systemowe / pod red. Marcina Skindera. - Bydgoszcz ; [Wierzchucinek] : Wydawnictwo Mass, cop. 2011. - 185 s.

7.      Pięć lat członkostwa w Unii Europejskiej : zagadnienia polityczno-ustrojowe / pod red. Jana Barcza ; aut. Jan Barcz. -Warszawa : Instytut Wydawniczy EuroPrawo, 2009. - 255 s.

8.      Pięć lat członkostwa w Unii Europejskiej a pozycja Polski na arenie międzynarodowej : doświadczenia polityczne, prawne i kulturowe : praca zbiorowa / pod red. Agnieszki Barcik, Piotra Dziwińskiego, Małgorzaty Kaute. - Bielsko-Biała : Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2010. - 258 s.

9.      Pięć lat Polski w Unii Europejskiej / [zespół red. Małgorzata Kałużyńska, Katarzyna Smyk, Jakub Wiśniewski]. - Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2009. - 593 s.

10.  Polska pięć lat po wstąpieniu do Unii Europejskiej : rozczarowania czy spełnione nadzieje? : praca zbiorowa / pod red. Joanny Mazur-Łuczak, Mikołaja Jacka Łuczaka oraz Renaty Suchockiej ; Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, 2011. - 298 s.

11.  Polska pięć lat w Unii Europejskiej / pod red. Stanisława Konopackiego. - Łódź : Wydawnictwo Ibidem, 2009. - 313 s.

12.  Polska prezydencja wobec wyzwań współczesnej Unii Europejskiej / red. nauk. Agnieszka Legucka. - Warszawa : Difin, 2012. - 200 s.

13.  Polska racja stanu po wstąpieniu do Unii Europejskiej / Kazimierz Łastawski. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, cop. 2009. - 259 s.

14.  Polska w dryfującej Europie / Stanisław Konopacki. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2011. - 265 s.

15.  Polska w strukturach Unii Europejskiej : doświadczenia, oczekiwania, wyzwania / pod red. Marii Marczewskiej-Rytko. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010. - 262 s.

16.  Polska w Unii Europejskiej : bilans dekady : praca zbiorowa / pod red. Filipa Tereszkiewicza. - Warszawa : Kancelaria Prezydenta RP, 2013. - 295  s.

17.  Polska w Unii Europejskiej : wyzwania, możliwości, ograniczenia / red. nauk. Dorota Kowalewska, Renata Podgórzańska. - Łysomice : Europejskie Centrum Edukacyjne, cop. 2013. - 177 s.

18.  Polska w Unii Europejskiej w latach 2004-2009 : udział w wybranych politykach publicznych / Tomasz Hoffmann. - Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2013. - 858 s.

19.  Powiązania zewnętrzne : modernizacja Polski / red. nauk. Witold Morawski. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2012. - 559 s.

20.  Przekształcenia społeczno-gospodarcze w Polsce w okresie transformacji : stan i perspektywy / red. nauk. Krzysztof Jarosiński. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, 2010. - 418 s.

21.  Przemiany w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej / Zofia Sujkowska. - Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2013. -  318 s.

22.  Unia Europejska : dylematy XXI wieku / red. Antoni Kukliński, Jacek Woźniak. - Kraków : Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, 2011. - 287 s.

23.  Unia, Rządy i My! / Wiesław M. Klimkowski. - Chicago : Wydawnictwo Patria, 2011. - 83 s.

Artykuły z czasopism:

 1. CBOS analizuje sześć lat obecności Polski w Unii Europejskiej / oprac. Romuald Tejszerski // Gazeta Szkolna. - R. 12, nr 19 (2010), s. 10, 15
 2. Comenius w przedszkolu : upowszechnianie projektu - czyli czym możemy się pochwalić w ramach programu Comenius / Anna Śledzińska // Bliżej Przedszkola. - 2011, nr 1, s. 38-39
 3. Cyfrowa szkoła - warunki rozwoju i sukcesu / Agata Oleksiak // Dyrektor Szkoły. - 2014, nr 2, s. 20-22
 4. Członkostwo w Unii Europejskiej - korzyści dla Polski / Anna Konarzewska // Bezpieczeństwo Narodowe. - 2008, nr 1/2, s. 26-45
 5. Dom w poezji, muzyce i malarstwie : opis projektu eTwinning / Gabriela Wdowiak, Justyna Damjan // Wychowanie w Przedszkolu. - [R.] 66, nr 7 (2013), s. 58-59
 6. Erasmus - Intensive Programme / Agata Butarewicz, Emilia Żyłkiewicz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2010, nr 1, s. 53-55
 7. Erasmus w praktyce : jak komunikować się efektywnie w międzynarodowym środowisku? / Lidia Pokrzycka // Nowa Szkoła. - 2013, nr 10, s. 46-49
 8. Erasmus+ : fundusze dla nowoczesnej edukacji / Lidia Pokrzycka // Nowa Szkoła. - 2014, nr 2, s. 44-47
 9. Gwoździe i cytryny : jak kształcą Szkoły Europejskie / Agata Bogdańska // Język Polski w Liceum. - 2010/2011, nr 3, s. 94-98
 10. Im wcześniej, tym lepiej? : jak znaleźć przedszkola do współpracy w ramach europejskiego programu Comenius / Julia Płachecka // Bliżej Przedszkola. - 2010, nr 10, s. 30-33
 11. Informacja UE o postępach edukacji / Mirosław Sielatycki // Dyrektor Szkoły. - 2011,  nr 6, s. 8-10
 12. Kierunki polityki edukacyjnej w dokumentach strategicznych / Anna Rękawek // Dyrektor Szkoły. - 2011,  nr 6, s. 12-13
 13. Młodzi Polacy na uczelniach europejskich : realne szanse czy tylko marzenia? / Beata Stachowiak // Kultura i Edukacja. - 2008, nr 4, s. 34-42
 14. Możliwości korzystania ze środków Unii Europejskiej / Hanna Kasperowicz // Meritum. - 2012, nr 3, dod. "Oświata Mazowiecka" nr 3, s. 22-23
 15. Nierówności szans edukacyjnych w Polsce w perspektywie UE i OECD / Stanisław Drzażdżewski // Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 4, s. 40-42
 16. Nowa strategia... i co dalej? / Maria Idźkowska // Przegląd Oświatowy. - 2010, nr 4, s. 14-16
 17. Obywatel Europy i świata / Stanisław Kaczor // Pedagogika Pracy. - T. 55 (2009), s. 20-34
 18. Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej wobec kształcenia i szkolenia  zawodowego / Stanisław Suchy // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2008, nr 4, s. 48-52
 19. Polska i nowa Unia Europejska / Marek Jurek // Christianitas. - Nr 36 (2008), s. 11-14
 20. Polska podstawa programowa w kontekście europejskich ram kwalifikacji / Magdalena Szpotowicz // Języki Obce w Szkole. - 2009/2010, nr 6, s. 93-98
 21. Polska w centrum europejskiego imperium / Jan Zielonka // Sprawy Międzynarodowe. - [R.] 61, nr 1 (2008), s. 101-105
 22. Pozycja nauczyciela w Europie / Dorota Maciejuk // Edukacja i Dialog. - 2009, nr 11-12, s. 58-61
 23. Proces scalania europejskiego obszaru szkolnictwa wyższego w Unii Europejskiej / Katarzyna Janiszewska // Lider. - 2009, nr 5, s. 23-26
 24. Program Comenius : mobilność Szkolnej Kadry Edukacyjnej szansą rozwoju osobistego i zawodowego nauczyciela  / Aleksandra Banasiak // Języki Obce w Szkole. - 2011, nr 5, s. 115-117
 25. Program Comenius dla przedszkola / Ewa Skwarka // Wychowanie w Przedszkolu. - 2012, nr 1, dod. Poradnik prawny nauczyciela i dyrektora przedszkola, s. 10-11
 26. Program eTwining w przedszkolu / Iwona Pietrucha // Wychowanie w Przedszkolu. - 2009, nr 10, s. 55-56
 27. Tendencje w europejskiej edukacji dorosłych / Ewa Przybylska // Kultura i Edukacja. - 2011, nr 1, s. 59-78
 28. VccSSe - europejski projekt edukacyjny - założenia, cele, realizacja / Wiesław Tłaczała, Alfred Zagórski // Fizyka w Szkole. - 2008, nr 1, s. 25-34
 29. Wizerunek innych - tworzenie pytań : współpraca szkół europejskich realizujących projekt Comenius / Jolanta Pytel // Biblioteka w Szkole, dod. "Biblioteka - centrum informacji". - 2010, nr 7/8, s. 6-8
 30. 10 lat polskiej oświaty w UE / Mirosław Sielatycki // Dyrektor Szkoły. - 2014, nr 4, s. 18-21

 

 

Opracowała: Beata Turulska

Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna w Elblągu

Biblioteka Główna