3 Maja – święto polskiej Konstytucji

wybór materiałów repertuarowych

 

 1. 3 Maja - rocznica uchwalenia Konstytucji : [scenariusz audycji przez radiowęzeł szkolny] / Maria Składanowska // W: Scenariusze imprez szkolnych : praca zbiorowa / pod red. Barbary Blei. - Toruń : "Bea-Bleja", 1998. - S. 13-15
 2. Abyśmy o Ojczyźnie naszej radzili : scenariusz imprezy poświęconej 200. rocznicy powstania Konstytucji 3 Maja / Barbara Jachimczak // Biblioteka w Szkole. – 1991, nr 2, s. 4-7
 3. Akademia z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-Maja / Joanna Fojt, Anna Wojciechowska // W: Szkolne teatrzyki na cztery pory roku : praca zbiorowa / pod red. Iwony Fechner-Sędzickiej. - Toruń : "Aker", 2003. - 134-141
 4. Bez kapelusza : propozycje imprez dla teatrzyku szkolnego / Wiesława Machura. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 1995. - S. 43-46 : Konstytucja 3 Maja
 5. Dla ciebie kraju : scenariusz apelu / Danuta Giewartowska // Poradnik Bibliotekarza. – 1991, nr 3, s. 18-20
 6. Imprezy i uroczystości w procesie dydaktyczno-wychowawczym klas początkowych / Janina Długosz. - Rzeszów : "Fraza", 1994. - S. 200-209 : Trzeci Maja – w rocznicę uchwalenia Konstytucji
7.      Inscenizacja szkolna z okazji święta Konstytucji 3 Maja / Jarosław Durka. – Bibliogr. // Wiadomości Historyczne. - 2006, nr 1, s. 37–43
 1. Konstytucja 3 Maja : (scenariusz dla klas gimnazjalnych) / Irena, Wojtowicz-Dzień // Wychowawca. – 2001, nr 5, s. 26-27
 2. Konstytucja 3 Maja : oferta pomocy audiowizualnych i scenariuszy (w wyborze) / Hanna Okońska // Między nami bibliotekarzami. – 2002, nr 1, s. 49-51
 3. Konstytucja 3 Maja : scenariusz apelu / Małgorzata Witczak // Biblioteka w Szkole. – 1991, nr 3, s. 26-28
 4. Konstytucja 3 Maja : scenariusz imprezy rocznicowej / Wioletta Borowska // Poradnik Bibliotekarza. – 1991, nr 3, s. 15-17
12.  Konstytucja 3 Maja : scenariusz imprezy szkolnej / Lucyna Królikowska. – Bibliogr. // Między nami bibliotekarzami. - 2004, nr 1, s. 29–32

13.  Konstytucja 3 Maja inaczej : poranek historyczny / Anna Zientalska // Biblioteka Szkolne Centrum Informacji. - 2009, nr 2, s. 18-20

14.  Lekcja historii : scenariusz przedstawienia z okazji 3 Maja / Agnieszka Radkowska // Biblioteka w Szkole. - 2004, nr 2, s. 16-17
 1. Maj – rocznica wielkich myśli : (montaż słowno-muzyczny) / Barbara Godyń-Kirker // W: Polonistyczne scenariusze w szkołach ponadpodstawowych / pod red. Jadwigi Adamczak. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 1996. - S. 54-60
 2. Malowane wierszem : scenariusze imprez okolicznościowych dla klas 1-3 / Józef Marek Śnieciński. - Warszawa : "Żak", 1997. - S. 70-75 : Witaj Majowa Jutrzenko
 3. Moja rodzina, szkoła, ojczyzna : scenariusze imprez okolicznościowych dla starszych klas szkoły podstawowej / Józef Marek Śnieciński. - Warszawa : "Żak", 1998. - S. 97-103 : Witaj Maj – Trzeci Maj
 4. Na 3 Maja : z wierszy zamieszczonych w czasopismach dla dzieci i młodzieży / Jolanta Kowalczykówna // Poradnik Bibliotekarza. – 1994, nr 4, s. 42-44
19.  Na rocznicę Konstytucji 3 Maja / Anna Gorlewska // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 4, s. 17–20
 1. Niech każdy miłość własną – kraju miłości poświęci : [scenariusz uroczystości] / Barbara Mida // Poradnik Bibliotekarza. – 1992, nr 1, s. 16-19
 2. Radzili, radzili, aż uradzili : (widowisko poświęcone narodzinom Konstytucji 3 maja) / Henryka Andrzejczak // W: Polonistyczne scenariusze w szkołach ponadpodstawowych / pod red. Jadwigi Adamczak. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 1996. - S.19-39
 3. Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja : (apel szkolny – scenariusz) / Henryk Składanowski // W: Scenariusze imprez szkolnych : praca zbiorowa / pod red. Barbary Blei. - Toruń : "Bea-Bleja", 1998. - S.  16-20
23.  Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja : (scenariusz uroczystości) / Joanna Ziętek // Wszystko dla Szkoły. - 2007, nr 10, s. 11-12
 1. Scenariusz programu uroczystości z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja / Jarosław Cabaj, Teresa Wiącek. – Bibliogr. // Biblioteka w Szkole. – 1991, nr 2, s. 12-15
 2. Słowa jak kwiaty / Józef Marek Śnieciński. - Warszawa : "Żak", 1995. - S. 48-54 : Witaj Maj – Trzeci Maj
 3. Trzeci maj w Soplicowie / Eliza Ogorzała // W: Muzy na scenie : inscenizacje, montaże poetycko-muzyczne, operetki, śpiewogry, parodie, konkursy, imprezy dla szkół ponadgimnazjalnych / Elżbieta Gałczyńska, Eliza Ogorzała, Elżbieta Szczepańska. - Płock : "Korepetytor", 2002. - S. 124-130
 4. Uroczystości i obrzędy szkolne / Stefania Sobasz. - Kętrzyn : Stefania Sobasz, 2000. - S. 237-248 : Konstytucja 3 Maja
 5. Uroczystości pełne radości : (dla kl. 1-3) / wybrał i oprac. Ryszard Przymus. - Łódź : "Juka", 1994. - S. 109-112 : Witaj, majowa jutrzenko
 6. W rocznicę Konstytucji 3 Maja : (montaż słowno-muzyczny) / Anna Gorlewska // Wszystko dla Szkoły. - 2007, nr 7/8, s. 33-34
 7. W rocznicę Konstytucji 3 Maja (montaż) / Aleksandra Nowak // Język Polski w Szkole IV-VIII. – 1992, nr 5, s. 105-111
 8. W rocznicę Konstytucji 3 Maja / Ryszard Rudziński, Jacek Damazyniak // Poradnik Bibliotekarza. – 1992, nr 2, s. 15-22
32.  Witaj maj, trzeci maj : scenariusz uroczystości z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja / Alicja Lamek, Małgorzata Ignaczak, Gabriela Grzesik // Wychowawca. - 2004, nr 4, s. 28–29
 1. Witaj Majowa Jutrzenko / Ryszard Przymus // W: Inscenizacje pełne radości : dla klas 1-3 / wybór i oprac. Ryszard Przymus. -  Łódź : "Juka", 1995. - S. 130-137
 2. Wiwat król kochany! Wiwat Sejm, wiwat Naród, wiwat wszystkie Stany : scenariusz uroczystości z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja / Krystyna Barańska // Poradnik Bibliotekarza. – 2000, nr 4, s. 28-31
 3. Wiwat wszystkie stany! / Joanna Kozubowska // W: Póki my żyjemy : inscenizacje patriotyczne dla szkoły podstawowej i gimnazjum / [red. Teresa Król]. - Kraków : "Rubikon", cop. 2006. - S. 69-73
 4. Wtedy grały wszystkie dzwony : montaż poetycko-muzyczny poświęcony 200. rocznicy Konstytucji 3 Maja / Barbara Jachimczak // Biblioteka w Szkole. – 1991, nr 2, s. 1-3
 5. Wy, którzy Pospolitą Rzeczą władacie : montaż na dzień 3 Maja / Jadwiga Laliczyńska, Agnieszka Wikło // Poradnik Bibliotekarza. – 1991, nr 3, s. 13-15
 6. Wybór wierszy i scenek okolicznościowych z trzeciomajowych numerów czasopism dziecięcych i młodzieżowych z okresu 20-lecia międzywojennego // Biblioteka w Szkole. – 1991, nr 2, s. 7-12
39.  Wydarzenia majowe : scenariusz apelu szkolnego dla klasy VI szkoły podstawowej / Halina Chorążkiewicz, Aleksander Staniek // Wychowawca. - 2007, nr 5, s. 16-17
 

 

Wrzesień 2009

Oprac.: Aniela Florkiewicz

WMBP w Elblągu, Filia w Iławie