A D O P C J A

 

Wybór materiałów na podstawie zbiorów

Biblioteki Pedagogicznej w Iławie

 

 

 Książki

1.      Dziecko przybyłe z daleka : adopcja i rodzina zastępcza / Guido Cattabeni. - Warszawa : "Pax", cop. 2008

2.      Dziecko, rodzice, adopcja : ontologiczne i psychospołeczne aspekty rodzinnych form opieki społecznej / Arkadiusz Wąsiński. - Wyd. 2. - Kraków : "Impuls", 2006

3.      Kluczowe zagadnienia przysposobienia i funkcjonowania rodzin adopcyjnych / Jacek Jarosław Błeszyński. - Wyd. 2 zm. - Kraków : "Impuls", 2005

4.      Opieka nad dzieckiem osieroconym : teoria i praktyka / Zbigniew Węgierski. - Toruń : "Akapit", 2006

5.      Postawy rodzicielskie / Maria Ziemska. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1969

6.      Społeczne i kulturowe uwarunkowania adopcji w Polsce / Andrzej Ładyżyński. - Kraków : "Impuls", 2009

7.      Wszystko o adopcji : jak powstaje rodzina : jak dzieci się z tym czują / Marc Nemiroff, Jane Annunziata. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, cop. 2003

8.      Zagrożone dzieciństwo : rodzinne i instytucjonalne formy opieki / pod red. Marii Kolankiewicz . -Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1998

 

Artykuły z czasopism

 

1.      Adaptacja - rodzina dla dziecka czy dziecko dla rodziny? / Józef Kuna, Marta Pawelec // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 1996, nr 3, s. 7-10

2.      Adopcja - jawna czy tajna? / Daniel Wiśniewski // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2000, nr 3, s. 5-7

3.      Adopcja - sens pojęcia / Marian Kalinowski // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 1994, nr 3, s. 25-26

4.      Adopcja - zadanie radosne i... trudne / Julian Dudek. - Bibliogr. // Nowa Szkoła. - 2007, nr 4, s. 24-27

5.      Adopcja a piętno bezdzietności / Grzegorz Grempka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2006, nr 2, s. 31-36

6.      Adopcja czyje dobro jest najważniejsze? / Wioleta Stefaniak // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2006, nr 5, s. 34-44

7.      Adopcja i kłamstwo : motywacje rodziców adopcyjnych do nie informowania dziecka o fakcie przysposobienia / Agnieszka Jankowska-Rachel. - Bibliogr. // Wychowanie na co Dzień. - 2004, nr 1/2, s. 28-29

8.      Adopcja i przemoc czyli co trzeba wiedzieć, aby stworzyć szczęśliwą rodzinę adopcyjną / Małgorzata Stańczak-Kuraś, Iwona Rychter // Niebieska Linia. - 2002, nr 5, s. 12-15

9.      Adopcja po nowelizacji / Elżbieta Holewińska-Łapińska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1996, nr 2, s. 20-26

10.  Adopcja Serca / Anna Pardyka // Wszystko dla Szkoły. - 2008, nr 1, s. 6-9

11.  Adopcja w percepcji społecznej / Izabela Peczyńska // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2001,  nr 2, s. 40-42

12.  Adopcja zagraniczna w świetle polskiego prawa / Elżbieta Holewińska-Łapińska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1993, nr 5, dod. "Przysposobienie do Życia w Rodzinie i Społeczeństwie" s. 66-71

13.  Adoptować żeby ... urodzić? / Bogda Pawelec // Charaktery. - 2008, nr 8, s. 34-37

14.  Diagnozowanie kandydatów na rodziny adopcyjne / Agnieszka Jankowska-Rachel // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2004, nr 1, s. 23-25

15.  Dylematy adopcji / Antonina Gutowska // Charaktery. - 1999, nr 8, s. 23-25

16.  Działalność Stowarzyszenia "Pro Familia" / Danuta Wiecha // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2002, nr 7, s. 40-41

17.  Dzieci cudzoziemskie w Domu im. Księdza Baudouina / Maria Kolankiewicz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2003, nr 1, s. 21-25

18.  Dzika adopcja / Grażyna Ładyżyńska, Andrzej Ładyżyński // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2001, nr 10, s. 12-16

19.  Edukacja do zastępczego rodzicielstwa / Marta Haręzga // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 200, nr 3, s. 15-16

20.  Grupowe szkolenie kandydatów na rodziców adopcyjnych / Grzegorz Grempka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2007, nr 8, s. 10 - 18

21.  Jak adoptowane dziecko własnym się staje? / Małgorzata Bober // Wychowawca. - 2000, nr 6, s. 30-31

22.  Katolicki Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy / Magdalena Wałachowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2005, nr 3, s. 23-25

23.  Kiedy adopcja jest jedynym wyjściem... / Romana Chruszcz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2004, nr 10, s. 16-18

24.  Kochaj mnie : adopcja w reklamie i rzeczywistości / Karolina Sobczyńska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2004, nr 3, s. 17-22

25.  Kryteria kwalifikowania rodzin adopcyjnych / Grzegorz Grempka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2004, nr 8, s. 19-28

26.  Kwalifikacja kandydatów na rodziców adopcyjnych / Gabriela Gralak // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1999, nr 6, s. 21-23

27.  Moje doświadczenia z PRIDE / Wanda Boczek // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2001, nr 6, s. 27-29

28.  Najważniejsze jest dobro dziecka / Marta Jaworska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2004, nr 1, s. 25-27

29.  Niepubliczne Ośrodki Adopcyjno-Opiekuńcze / Andrzej Kalisz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2003, nr 5, s. 18-20

30.  Nieudane adopcje / Róża Pawłowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1991, nr 3, s. 121-123

31.  jawności adopcji / Andrzej Kalisz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2008, nr 6, s. 44-45

32.  rodzinach zastępczych w Polsce prawie wszystko / Henryk Cudak // Problemy Rodziny. - 1996, nr 4, s. 25-31

33.  Obraz adopcji w czasopismach polskich / Andrzej Ładyżyński // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2002, nr 3, s. 47-52

34.  Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy / Jolanta Fercz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2002, nr 7, s. 25-28

35.  Ośrodek adopcyjno-opiekuńczy w powiecie / Barbara Passini // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1999, nr 7, s. 19-22

36.  Pierwszy kontakt potencjalnych rodziców adopcyjnych z dzieckiem / Agnieszka Jankowska-Rachel. - Bibliogr. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2007, nr 9, s. 19-22

37.  Pomoc Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego rodzinom zastępczym / Aleksandra Król // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2003, nr 4, s. 22-25

38.  Pomoc rodzicom adopcyjnym / Jolanta Ciżmowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2000, nr 8, s. 53

39.  Postawy wychowawcze małżeństw zamierzających adoptować dziecko / Katarzyna Szymańska // Problemy Rodziny. - 1992, nr 2, s. 12-16

40.  Potomek na zamówienie / Grzegorz Grempka // Charaktery. - 2008, nr 6, s. 30-34

41.  Prawda, która boli - ból, który leczy / Iwona Rychter // Niebieska Linia. - 2003, nr 1, s. 18-19

42.  Prawnokarne konsekwencje komercyjnego organizowania adopcji / Radosław Krajewski // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2007, nr 2, s. 24-29

43.  Preferują małe dzieci / Agnieszka Jankowska-Rachel // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2004, nr 8, s. 28-30

44.  PRIDE - program szkoleniowy dla rodzin zastępczych i adopcyjnych / Tomasz Polkowski // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2000, nr 8, s. 47-52

45.  Pro Familia realizuje program prawo dziecka do rodziny / Wanda Klominek // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1997, nr 9, s. 10-13

46.  Problemy adopcji / Wiesława Piasta // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1991, nr 8, s. 363-365

47.  Problemy otwartości w rodzinie adopcyjnej / Katarzyna Szymańska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1990, nr 5/6, dod. "Przysposobienie do Życia w Rodzinie i Społeczeństwie" s. 74-79

48.  Program PRIDE po czterech latach / Tomasz Polkowski // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2003, nr 6, s. 12-20

49.  Program PRIDE w Stanach Zjednoczonych i w Polsce / Tomasz Polkowski // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2006, nr 3, s. 17-24

50.  Prorodzinny system opieki / Barbara Passini // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1997, nr 3, s. 14-18

51.  Przyczyny i następstwa rozwiązania adopcji / Iwona Wagner // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1994, nr 7, dod. "Przysposobienie do Życia w Rodzinie" s. 12-15

52.  Przygotowanie do roli rodziców adopcyjnych / Andrzej Kalisz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2006, nr 2, s. 36-39

53.  Przygotowanie do życia w rodzinach zastępczych / Kornelia Ziętek, Bożena Religia // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2002, nr 7, s. 47-50

54.  Przygotowanie rodziców zastępczych i adopcyjnych / Andrzej Łabądź // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2002, nr 7, s. 44-47

55.  Przystosowanie - nieprzystosowanie, w świetle teorii systemu autonomicznego M. Mazura / Lesław Pytka // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2000, nr 3, s. 26-30

56.  Publiczny Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Warszawie / Elżbieta Podczaska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1996, nr 2, s. 31-32

57.  Rodzina adopcyjna - szczególne środowisko wychowawcze dziecka / Joanna Karczewska // Nauczanie Początkowe. - 2007/2008, nr 2, s. 41-49

58.  Rola psychologa w przygotowaniu do adopcyjnego rodzicielstwa / Grzegorz Grempka. - Bibliogr. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2004, nr 1, s. 17-23

59.  Rozwiązywanie problemów sieroctwa przez ośrodki adopcyjno-opiekuńcze / Barbara Passini // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1992, nr 3, s. 107-112

60.  Rozwój ośrodków adopcyjno-opiekuńczych / Barbara Passini // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2004, nr 8, s. 11-19

61.  Sprawa serca i rozumu / Antonina Sebesta // Wychowawca. - 1996, nr 7/8, s. 10-11

62.  Stan opieki nad dzieckiem "na półmetku" reformy : z perspektywy standardów prawa / Mirosław Karczmarek // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2004, nr 3, s. 3-13

63.  Stereotypy w ocenie kandydatów na rodziców adopcyjnych / Dorota Merkel // Problemy Rodziny. - 2000, nr 4, s. 17-20

64.  System opieki nad dzieckiem w woj. Krośnieńskim / Marcin Duda // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1997, nr 10, s. 22-24

65.  Szkolenie kandydatów na rodziców adopcyjnych / Wiesława Kotlarska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2000, nr 1, s. 31-32

66.  Tajemnica adopcji / Andrzej Ładyżyński // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1996, nr 2, s. 27-30

67.  Tajemnice adopcji - problem etyczny / Antonina Sebesta // Wychowawca. - 2000, nr 3, s. 20-21

68.  Trudności w pracy rodzinnych kuratorów sądowych / Robert Opora. - Bibliogr. // Niebieska Linia. - 2008, nr 1, s. 25-27

69.  Tworzenie zastępczych środowisk rodzinnych / Ewa Sierankiewicz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2001, nr 10, s. 9-12

70.  Tyś do świata wrotami / Ewa Owsiany // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1999, nr 2, s. 13-16

71.  Wartościowanie adopcji / Grzegorz Grempka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2007, nr 9, s. 16-19

72.  Wielkie wyzwanie : adopcja dziecka wykorzystywanego seksualnie - porady dla rodziców / Adrianna Staręga // Niebieska Linia. - 2002, nr 4, s. 32-33

73.  Wszystkie dzieci są nasze / Małgorzata Porębska // Wychowawca. - 2008, nr 6, s. 20-21

74.  Wybraliśmy właśnie ciebie / Ewa Szperlich, Anna Rudzińska // Charaktery. - 2001, nr 7, s. 61

75.  Z historii adopcji / Jolanta Makowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1996, nr 2, s. 42-44

76.  Z ziemi polskiej do szwedzkiej / Elżbieta Podczaska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2003, nr 10, s. 33-34

77.  Zasady kwalifikacji kandydatów na rodziców zastępczych / Krzysztof Skarzyński // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2007, nr 8, s. 18-22

78.  Zastępcze formy wychowania rodzinnego / Barbara Głowacka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1994, nr 8, s. 17-21

 

Czerwiec 2009

Magdalena Gawryś

WMBP w Elblągu, Filia w Iławie