Arteterapia – terapia przez sztukę

   wybór literatury sporządzony na bazie książek

  dostępnych w Bibliotece Pedagogicznej w Ostródzie

 

Termin arteterapia po raz pierwszy pojawił się w latach 40-tych ubiegłego wieku w Wielkiej Brytanii (ang. Art Therapy – terapia sztuką). Obecnie ma on dwa znaczenia. W węższym zakresie arteterapia obejmuje tylko terapię za pomocą sztuk plastycznych (plastykoterapia), w szerszym natomiast jest to nazwa dla całej grupy terapii posługujących się szeroko rozumianą sztuką. W tym drugim znaczeniu najczęściej stosowane rodzaje aktywności arteterapeutycznej, to:

Niektóre źródła podają również jako przykład arteterapii chromoterapię (leczenie kolorami), ludoterapię (terapia za pomocą gier i zabaw) czy fototerapię (terapię poprzez sztukę fotografii).

 

UWAGA: W nawiasach, wytłuszczonym drukiem, podano numery inwentarzowe poszczególnych książek.

 

Arteterapia  (opracowania ogólne, plastykoterapia)

 

1.      Afirmacja sensu życia w kontekście współczesnej arteterapii (teoretyczne podstawy leczenia sztuką) / Tomasz Rudowski. W:  Terapia w resocjalizacji. Cz. 1 , Ujęcie teoretyczne / pod red. Andrzeja Rejznera, Pawła Szczepaniaka. - Warszawa : "Żak", cop. 2009. - S.172-197 (45939)

2.      Arteterapia – terapia sztuką / Aleksandra Papaj. W: Widzenie dzieła sztuki / pod red. Joanny Matyi. - Częstochowa : Miejska Galeria Sztuki, 2010. - S. 221-223  (46357)

3.      Arteterapia formą wspomagania niepełnosprawności / Agata Winkler. W: (Bez)radność wychowania...? / pod red. Zbigniewa Marka i Magdaleny Madej-Babuli. - Kraków : Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna IGNATIANUM : "Wam", 2007. - S. 187-199  (45581)

4.      Arteterapia w teorii i praktyce / Ewelina J. Konieczna. - Kraków : "Impuls", 2003 (44325)

5.      Dążenie do modelu terapii sztuką artystyczną uczniów niedostosowanych społecznie / Leszek Ploch. W: Terapia w resocjalizacji. Cz. 2 , Ujęcie praktyczne / pod red. Andrzeja Rejznera, Pawła Szczepaniaka. - Warszawa : "Żak", cop. 2009. - S. 25-41 (46102)

6.      Metody twórczej resocjalizacji : teoria i praktyka wychowawcza / Marek Konopczyński. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN : Pedagogium, 2007. - S. 262-268: Plastyka jako metoda wspomagająca proces resocjalizacji  (44897)

7.      Praca z dzieckiem dyslektycznym w gabinecie arteterapii / Wita Szulc, Andrzej Twardowski. W: Nowatorskie i alternatywne metody w teorii i praktyce pedagogiki specjalnej : przewodnik metodyczny / pod red. Władysława Dykcika i Barbary Szychowiak. - Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2002. - S. 421-426 (43348 ; 43570)

8.      Rysunek w psychoterapii / Gerald D. Oster, Patricia Gould. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2003 (43544)

9.      Terapia sztuką : praktyczny poradnik / Susan I. Buchalter. - Poznań : Zysk i S-ka, cop. 2006 (44556)

10.  Terapia zabawą, terapia przez sztukę : wybrane zagadnienia i metody / Maria Piszczek. - Wyd. 2 poszerz. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2009  (46165)

11.  Terapia zajęciowa / Ewa Baum. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2008. - S. 37-58: Rodzaje terapii zajęciowej  [m.in. arteterapia]  (45912)

12.  Wybrane elementy terapii w procesie edukacji artystycznej / red. nauk. Lidia Kataryńczuk-Mania. - Zielona Góra : Redakcja Wydawnictw Humanistyczno-Społecznych Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2002 (43497)

13.  Sztuka w resocjalizacji – terapeutyczne aspekty twórczości plastycznej / Janina Florkiewicz. W: Resocjalizacja : zagadnienia prawne, społeczne i metodyczne / pod red. nauk. Anetty Jaworskiej. - Kraków : "Impuls", 2009. - S. 271-285  (46011)

 

Muzykoterapia i choreoterapia

 

 1. Choreoterapia i muzykoterapia jako techniki arteterapeutyczne skierowane do osób nieprzystosowanych społecznie (propozycje ćwiczeń) / Anna Glińska-Lachowicz. W: Terapia w resocjalizacji. Cz. 2 , Ujęcie praktyczne / pod red. Andrzeja Rejznera, Pawła Szczepaniaka. - Warszawa : "Żak", cop. 2009. - S. 94-117 (46102)

2.      Dziecko autystyczne w kręgu muzyki / Ewelina Jutrzyna. W: Terapie wspomagające rozwój osób z autyzmem / pod red. nauk. Jacka J. Błeszyńskiego. - Wyd. 2 zm. - Kraków : "Impuls", 2005. - S. 57-82 (46134)

 1. Improwizacje na dziecięcych instrumentach perkusyjnych w muzykoterapii dzieci z zaburzeniami rozwojowymi / Paweł Cylulko. W: Dziecko z zaburzeniami w rozwoju : konteksty diagnostyczne i terapeutyczne / pod red. nauk. Beaty Cytowskiej i Barbary Winczury. - Wyd. 2. - Kraków : "Impuls", 2006. - S. 191-204 (44373)

4.      Integracyjne walory muzyki jako elementu wspierającego terapię logopedyczną w psychogennych zaburzeniach mowy / Maria Borczykowska-Rzepka. W: Kompetencje pedagoga w kontekście teorii i praktyki edukacji specjalnej / pod red. Piotra Majewicza i Adama Mikruta. - Gliwice ; Kraków : "Impuls", 2008. - S. 149-158  (45592)

5.      Metody twórczej resocjalizacji : teoria i praktyka wychowawcza / Marek Konopczyński. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN : Pedagogium, 2007. - S. 252-262 : Terapia przez muzykę jako metoda wspomagająca proces resocjalizacji  (44897)

6.      Muzykoterapia / Elżbieta Galińska. W: Psychoterapia : podręcznik akademicki. [1] , Teoria / red. nauk. Lidia Grzesiuk. - Warszawa : "Eneteia", 2005. - S. 531-542 (44921)

7.      Muzykoterapia i trening relaksacyjny w pracy z dziećmi / Barbara Milczarek. W: Terapia pedagogiczna. T. 2 , Zagadnienia praktyczne i propozycje zajęć / pod red. nauk. Ewy Małgorzaty Skorek. - Wyd. 3. - Kraków : "Impuls", 2007. - S. 17-21  (45461)

 1. Muzykoterapia jako element resocjalizacji nieletnich / Krzysztof Stachyra. W: Terapia w resocjalizacji. Cz. 1 , Ujęcie teoretyczne / pod red. Andrzeja Rejznera, Pawła Szczepaniaka. - Warszawa : "Żak", cop. 2009. - S.  217-226 (45939)
 2. Muzykoterapia jako przedmiot badań i edukacji / Wita Szulc. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2005 (44422)

10.  Muzykoterapia w pracy z dzieckiem autystycznym / Ewa Żurawska-Seta, Roman Seta. W: Terapie wspomagające rozwój osób z autyzmem / pod red. nauk. Jacka J. Błeszyńskiego. - Wyd. 2 zm. - Kraków : "Impuls", 2005. - S. 83-103 (46134)

11.  Muzykoterapia wobec dzieci przejawiających zachowania agresywne / Diana Gulińska-Grzeluszka. W: Nauczyciele wobec wyzwań współczesności : doświadczenia, badania, koncepcje / red. Ewa Przygońska i Iwona Chmielewska. - Łódź : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2009. - S. 169-174 (45996)

12.  Profilaktyczne wartości muzykoterapii / Kinga Lewandowska. W: Wspomaganie rozwoju : psychostymulacja i psychokorekcja. T. 2 / red. Barbara Kaja. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 2000. - S. 156-163 (43517)

13.  Refleksje nad możliwościami wykorzystania muzykoterapii w pedagogice specjalnej / Helena Cesarz. W: Wybrane problemy pedagogiki specjalnej : teoria, diagnoza, terapia / pod red. Małgorzaty Sekułowicz. - Wrocław : Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji TWP, cop. 2006. - S. 186-201 (45734)

 1. Rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych z zaburzeniami emocjonalnymi poprzez muzykoterapię / Renata Lato. W: Nowatorskie i alternatywne metody w teorii i praktyce pedagogiki specjalnej : przewodnik metodyczny / pod red. Władysława Dykcika i Barbary Szychowiak. - Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2002. - S. 451-457 (43348 ; wyd. z 2001 – 43570)

15.  Terapia muzyką w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi : historia, metoda i praktyka / Paul Nordoff, Clive Robbins. - Kraków : "Impuls", 2008 + 1 płyta wizyjna [DVD] (45895)

16.  Warsztat muzykoterapeutyczny : Drzewko smutku – drzewko radości / Lidia Kataryńczuk-Mania. W: Terapia pedagogiczna. T. 2 , Zagadnienia praktyczne i propozycje zajęć / pod red. nauk. Ewy Małgorzaty Skorek. - Wyd. 3. - Kraków : "Impuls", 2007. - S. 168-169  (45461)

 1. Wstęp do nauki o muzykoterapii / Tadeusz Natanson. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1979 (26785)

18.  Wybrane zagadnienia z terapii muzycznej / Lidia Kataryńczuk-Mania. W: Terapia pedagogiczna. T. 2 , Zagadnienia praktyczne i propozycje zajęć / pod red. nauk. Ewy Małgorzaty Skorek. - Wyd. 3. - Kraków : "Impuls", 2007. - S. 11-16  (45461)

19.  Zajęcia pozalekcyjne i terapia zajęciowa z osobami o obniżonej sprawności umysłowej / Tadeusz Kott. - Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2002. - S. 256-260: Muzykoterapia  (43543)

 

Teatroterapia

 

 1. Drama stosowana jako interwencja społeczna / Jadwiga Królikowska. W: Terapia w resocjalizacji. Cz. 1 , Ujęcie teoretyczne / pod red. Andrzeja Rejznera, Pawła Szczepaniaka. - Warszawa : "Żak", cop. 2009. - S. 198-216  (45939)
 2. Lalki teatralne we wczesnej rewalidacji dzieci z równoczesnym uszkodzeniem słuchu i wzroku / Marzenna Zaorska. W: Nowatorskie i alternatywne metody w teorii i praktyce pedagogiki specjalnej : przewodnik metodyczny / pod red. Władysława Dykcika i Barbary Szychowiak. - Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2002. - S. 427-439 (43348 ; wyd. z 2001 – 43570)

3.      Metody twórczej resocjalizacji : teoria i praktyka wychowawcza / Marek Konopczyński. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN : Pedagogium, 2007. - S.  246-252: Drama jako metoda wspomagająca proces resocjalizacji  (44897)

4.      Metody twórczej resocjalizacji : teoria i praktyka wychowawcza / Marek Konopczyński. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN : Pedagogium, 2007. - S. 201-238: Metoda Teatru Resocjalizacyjnego (MTR) ; Podstawowe założenia MTR oraz Metody Resocjalizacji przez Sport  (44897)

5.      Metody twórczej resocjalizacji : teoria i praktyka wychowawcza / Marek Konopczyński. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN : Pedagogium, 2007. - S. 268-280 : Psychodrama i socjodrama jako metody wspomagające proces resocjalizacji  (44897)

 1. Narracja w dramie / Aldona Żejmo-Kudelska. W: Terapia w resocjalizacji. Cz. 2 , Ujęcie praktyczne / pod red. Andrzeja Rejznera, Pawła Szczepaniaka. - Warszawa : "Żak", cop. 2009. - S. 133-141  (46102)

7.      Pedagogika dramy : teoria i praktyka / Krystyna Pankowska. - Warszawa : "Żak", 2000 (43513)

8.      Psychodrama / Elżbieta Galińska. W: Psychoterapia : podręcznik akademicki. [T. 1] , Teoria / red. nauk. Lidia Grzesiuk. - Warszawa : "Eneteia", 2005. - S. 517-530  (44921)

9.      Teatr w pracy z dziećmi / Bogna Fastyn. - Warszawa : „Żak”, 2010  (46311)

 1. Terapia poprzez dramę dziecka napotykającego trudności szkolne / Elżbieta Jezierska-Wiejak. W: Dziecko z zaburzeniami w rozwoju : konteksty diagnostyczne i terapeutyczne / pod red. nauk. Beaty Cytowskiej i Barbary Winczury. - Wyd. 2. - Kraków : "Impuls", 2006. - S. 149-162  (44373)
 2. Wykorzystanie Teatru Stosowanego [dramy] w poszerzaniu świadomości i wiedzy na temat zdrowia psychicznego / John Somers. W: Czego obawiają się ludzie? : współczesne zagrożenia społeczne - diagnoza i przeciwdziałanie / pod red. nauk. Marii Libiszowskiej-Żółtkowskiej. - Warszawa : Uniwersytet Warszawski, cop. 2007. - S. 441-449 (45053)

12.  Zajęcia pozalekcyjne i terapia zajęciowa z osobami o obniżonej sprawności umysłowej / Tadeusz Kott. - Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2002. - S. 249-256: Drama   (43543)

 

Biblioterapia

 

 1. Bajki relaksacyjno-terapeutyczne i ich wykorzystanie w pracy z dziećmi z problemami emocjonalnymi / Elżbieta Małkiewicz. W: Wspomaganie rozwoju : psychostymulacja i psychokorekcja. T. 1 / red. Barbara Kaja. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 1997. - S. 271-277 (43516)

2.      Bajki, które leczą. Cz. 1-2 / Doris Brett. - Wyd. 2. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2003 (43533-4)

 1. Bajkoterapia jako metoda wspomagająca rozwój dzieci niepełnosprawnych i pełnosprawnych / Jolanta Karbowniczek, Mariusz Grabowski. W: Współczesna rzeczywistość w wybranych problemach społecznych / pod red. Grażyny Durki. - Kraków : "Impuls", 2010. - S. 207-218  (46284)

4.      Bajkowe mosty czyli Całkiem inne bajki rodzinne : terapeutyczne opowiadania / Ewa Zelenay. - Kielce : "Jedność", cop. 2007 (45050)

5.      Bajkowe spotkania : program zajęć wychowawczo-profilaktycznych dla uczniów szkoły podstawowej / Joanna Bąk, Elżbieta Wiewióra-Pyka. - Kraków : "Rubikon", 2003 (43589)

6.      Biblioteka szpitalna dla pacjentów : poradnik / Wanda Kozakiewicz, Bożena Brzózka. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 1984. - S. 56-75 :Biblioterapia (38156)

 1. Biblioterapia : teoria i praktyka : poradnik / Irena Borecka. - Warszawa : Wydaw. Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2001 (czytelnia)
 2. Biblioterapia w resocjalizacji więźniów – wybrane problemy / Ewa Saganowska, Paweł Szczepaniak. W: Terapia w resocjalizacji. Cz. 2 , Ujęcie praktyczne / pod red. Andrzeja Rejznera, Pawła Szczepaniaka. - Warszawa : "Żak", cop. 2009. - S. 275-300 (46102)
 3. Możliwości wykorzystania biblioterapii w pracy z osobami przewlekle chorymi / Bernadeta Szczupał. W: Wybrane problemy pedagogiki specjalnej : teoria, diagnoza, terapia / pod red. Małgorzaty Sekułowicz. - Wrocław : Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji TWP, cop. 2006. - S. 203-209 (45734)
 4. Rozumienie i wyjaśnianie przeżywanego tekstu a komunikacja metaforyczna w pracy z dzieckiem potrzebującym wsparcia / Katarzyna Krasoń. W.: Wspomaganie rozwoju : psychostymulacja i psychokorekcja. T. 2 / red. Barbara Kaja. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 2000. - S. 175-183 (43517)
 5. Teoretyczne podstawy biblioterapii / Wiktor Czernianin. - Wrocław : "Atut", 2008 (45938)
 6. Terapeutyczna funkcja biblioterapii w resocjalizacji i profilaktyce społecznej / Bernadeta Szczupał. W: Terapia w resocjalizacji. Cz. 1 , Ujęcie teoretyczne / pod red. Andrzeja Rejznera, Pawła Szczepaniaka. - Warszawa : "Żak", cop. 2009. - S.  227-249 (45939)
 7. Uwarunkowania lęku u dzieci oraz bajki terapeutyczne jako metoda redukcji niepokoju / Maria Molicka. W: Wspomaganie rozwoju : psychostymulacja i psychokorekcja. T. 3 / red. Barbara Kaja. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2001. - S. 202-212 (43518)

 

 

            Ostróda, 28.02.2011 r.                                              

Oprac.: Ewa Pawłowska

                                                                                              WMBP w Elblągu

Filia  w Ostródzie