Autorytet nauczyciela

wybór materiałów na podstawie zbiorów Biblioteki Pedagogicznej w Iławie

WYDAWNICTWA ZWARTE

 1. Autorytet nauczyciela / Iwona Jazukiewicz // W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 1, A-F / [red. nauk. i przew. kom. red. Tadeusz Pilch]. - Warszawa : „Żak”, cop. 2003. - S. 254-260
 2. Autorytet nauczyciela / Karol Kotłowski // W: Encyklopedia pedagogiczna / pod red. Wojciecha Pomykało. - Warszawa : Fundacja Innowacja, 1993. - S. 35-38
 3. Autorytet nauczyciela w teorii i badaniach socjologicznych / Janina Kosmala. - Częstochowa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 1999
 4. Autorytet w pedagogice i w praktyce wychowawczej / Roland Reichwein // W: Podstawowe pojęcia pedagogiczne. T. 1, Agresja - interdyscyplinarność / red. Dieter Lenzen, współpr. Friedrich Rost. - Berlin ; Szczecin : „Mater”, cop. 2003. - S. 63-67
 5. Edukacja humanistyczna / Artur Brühlmeier. - Kraków : „Impuls”, [1994]. - S. 49-66 : Władza i autorytet w wychowaniu
 6. Emocjonalne uwarunkowania autorytetu nauczyciela / Emilia Badura. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1981
 7. Jak zapewnić dyscyplinę, ład i uwagę w klasie / John Robertson. - Wyd. 3. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1998. - S. 18-81 : Demonstrowanie autorytetu i prawa do władzy ; Istota autorytetu ; Pierwsze lekcje i autorytet
 8. Metody aktywizujące : jak nauczyć uczniów uczenia się? / Bożena Kubiczek. - Opole : „Nowik”, 2007. - S. 58-72 : Autorytet w procesie uczenia
 9. Śmiech uczniów jako wyzwanie pedagogiczne : (konteksty pytań o autorytet nauczyciela) / Maria Dudzikowa // W: Nauczyciel - uczeń : między przemocą a dialogiem : obszary napięć i typy interakcji / red. nauk. Maria Dudzikowa. - Kraków : „Impuls”, 1996. – S. 157-170
 10. Pedagogika / pod red. Bogusława Milerskiego i Bogusława Śliwerskiego. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000. - S. 24 : Autorytet pedagogiczny

11.  Stałość czy zmienność autorytetów : pedagogiczno-społeczne studium funkcjonowania i degradacji autorytetu w zmieniającym się społeczeństwie / Iwona Wagner. - Kraków : „Impuls”, 2005. - S. 67-76 : Czynniki kształtujące autorytet nauczyciela

12.  Wychowanie moralne w zarysie / Mieczysław Łobocki. - Kraków : „Impuls”, 2002. - S. 123-128 : Warunki uznania nauczycieli za autorytet

 

ARTYKUŁY  Z  CZASOPISM

 1. A jak... posłuszeństwo / Katarzyna Growiec // Głos Nauczycielski. - 2007, nr 43, s. 7
 2. Aura emocjonalna wokół pojęcia i potrzeby autorytetu / Maria Dudzikowa // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2006, nr 5, s. 52-60
3.      Autorytet / Szczepan Skrzypiec // Przegląd Oświatowy. - 2001, nr 15, s. 20, 23
4.      Autorytet - od afirmowanej zależności do emancypacji w obszarze zdrowia człowieka / Agnieszka Zalewska-Meler. – Bibliogr. // Lider. - 2006, nr 10, s. 29–30
 1. Autorytet - surowość w granicach taktu / Magdalena Błędowska // Edukacja i Dialog. - 1996, nr 7, s. 3-5
6.      Autorytet a tożsamość / Izabela Krasiejko // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1999, nr 5, wkł. „Przygotowanie do Życia w Rodzinie”, s. (13)-(15)
7.      Autorytet i wychowanie / Friedrich W. Kron ; oprac. Alina Wróbel // Edukacja i Dialog. - 1996, nr 7, s. 14-18
8.      Autorytet kosztem zdrowia / Beata Taradejna // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 3, s. 10-12
9.      Autorytet nauczyciela / Maria Dudzikowa // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1995, nr 9, s. 8-10
10.  Autorytet nauczyciela / Ewa Misterska // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 8, s. 35-40
11.  Autorytet nauczyciela / Jadwiga Ożóg // Życie Szkoły. - 2004, nr 3, s. 139-141
 1. Autorytet nauczyciela / Mariola Wojewoda // Wychowawca. - 2003, nr 5, s. 10-11
13.  Autorytet nauczyciela : kryzys czy nowa jakość / Elżbieta Skonieczka // Życie Szkoły. - 2006, nr 8, s. 42–46
14.  Autorytet nauczyciela i rady pedagogicznej koniecznym warunkiem sprawnego funkcjonowania szkoły / Zygmunt Wediuk // Nowa Szkoła. - 1989, nr 9, s. 532-535
15.  Autorytet nauczyciela w opinii uczniów / Maria Dudzikowa // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1995, nr 8, s. 3-11
16.  Autorytet nauczyciela w polskiej oświacie / Teresa Kaczor // Dyrektor Szkoły. - 2002, nr 12, s. 16-18
17.  Autorytet nauczyciela we współczesnej polskiej szkole - wyniki badania socjologicznego prezentowane podczas konferencji wojewódzkiej w Sali Sejmu Śląskiego, 9 października 2002 r. / Bożena Harasimowicz // Dyrektor Szkoły. - 2002, nr 12, s. 19-20
 1. Autorytet nauczyciela wychowawcy / Mieczysław Lejman // Ruch Pedagogiczny. - 1984, nr 1, s. 15-24
 2. Autorytet rozumiany jako kompetencje / Joanna Michalak // Edukacja i Dialog. - 1996, nr 7, s. 11-13
 3. Autorytet w czasach technologii / Iwona Majewska-Opiełka // Edukacja i Dialog. - 2007, nr 9, s. 13-14
21.  Autorytet w procesie wychowania / Sylwia Trojniel // Lider. - 2006, nr 11, s. 18 -20
22.  Autorytet w szkole / Jarosław Kordziński // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 4, s. 8–10
23.  Autorytet w wychowaniu / Tomasz Biernat // Wychowanie na co Dzień. – 1995, nr 3, s. 23-24
24.  Autorytet w wychowaniu / Mieczysław Łobocki // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1994, nr 9, s. 5-9
25.  Autorytet wychowawcy w koncepcjach pedagogicznych Heleny Radlińskiej i o. Jacka Woronieckiego // Kultura i Edukacja. – 1996, nr 4, s. 93-104
26.  Autorytet wyzwalający - najlepszy / Romana Kruk // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 10, s. 56–59
27.  Bezradni czy nieporadni? / Małgorzata Mikołajczak // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 8, s. 28-34
28.  Brońmy autorytetu nauczyciela / Grażyna Sidorowicz // Edukacja i Dialog. - 1996, nr 7, s. 6-7
29.  Być autorytetem / Aneta Kmiecik, Beata Maria Ziaja // Przegląd Oświatowy. - 2003, nr 11, s. 16
 1. Dlaczego nauczycielom trudno zasłużyć na szacunek / Maria Groenwald // Nowa Szkoła. - 2002, nr 5, s. 28-31
31.  Dwa autorytety / Marcin J. Sochocki // Remedium. - 2006, nr 1, s. 1–3
 1. Etyka pedagogiczna nauczyciela i szkoły / Jolanta Kucharska // Nowa Szkoła. - 2006, nr 2, s. 42-46
 2. Kryzys czy renesans? / Władysław Szewczyk // Wychowawca. - 1999, nr 7-8, s. 10-11
 3. Kształcenie oparte na autorytecie / Jadwiga Wasiukiewicz // Edukacja i Dialog. - 2007, nr 2, s. 22-24
35.  Mądrość, a nie strach buduje autorytet / rozm. Jolanta Białek, Piotr Żak // Psychologia w Szkole. - 2006, nr 1, s. 59 – 66
 1. Mistrz i przewodnik / Rafał Ryszka // Wychowawca. - 2007, nr 6, s. 5-7
 2. Mity i fakty / Beata Taradejna // Głos Nauczycielski. - 2004, nr 44, s. 10
 3. Nauczyciela portret własny - rzecz o autorytecie / Wioletta Kozak // Dyrektor Szkoły. - 2002, nr 11, s. 24-26
39.  Nieomylność nauczyciela / Zbigniew Frydel // Szkoła Zawodowa. - 1998, nr 5, s. 61-62
40.  Nieszczęsny los autorytetu / Dorota Wiśniewska // Wychowawca. - 2000, nr 2, s. 10-11
41.  O prawomocności autorytetu w edukacji / Maria Dudzikowa // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2006, nr 7, s. 47–56
42.  O uwarunkowaniach autorytetu nauczyciela i potrzebie autorefleksji / Anna Blecharczyk // Nowa Szkoła. - 2005, nr 5, s. 21-23
43.  Odmiany autorytetu pedagogicznego : (autorytety i pseudoautorytety w wychowaniu człowieka) / Alicja Żywczok // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2006, nr 1, s. 29-42
44.  Osobowość nauczyciela / Bożena Małkowska // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2005, nr 1, s. 26-28
45.  Po pierwsze być wzorem / Jarosław Kordziński // Wychowawca. – 1998, nr 3, s. 14-15
46.  Podstawy autorytetu wychowawcy / Patrycja Pawlina // Kajet. - 2003, nr 3, s. 11-12
47.  Polska oświato - zawróć ze złej drogi : stanowcze nie dla anarchii w naszych szkołach / Józef Pustelnik // Lider. - 2007, nr 1, s. 9-12
48.  „Portret” wychowawcy-nauczyciela w edukacji wyznaczonej ideą podmiotowości / Krystyna Bednik // Dyrektor Szkoły. - 2001, nr 7/8, s. 44-45
49.  Prestiż zawodowy nauczyciela / Joanna Woźniak // Polonistyka. - 2007, nr 10, s. 44–48
50.  Przezwiska nauczycieli a ich autorytet / Marian Śnieżyński. - Bibliogr. // Ruch Pedagogiczny. - 2004, nr 1/2, s. 38–47
 1. Refleksje na temat autorytetu współczesnego nauczyciela / Bogdan Wiśnieski // Doskonalenie Otwarte. - 2002/2003, nr 5, s. 41-45
 2. Relacje „nauczyciel - uczeń” - w poszukiwaniu straconego autorytetu... / Ilona Podleśna. - Bibliogr. // Wychowanie na co Dzień. - 2004, nr 9, s. 21-24
 3. Strach nie buduje autorytetu / Helena Izdebska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1990, nr 3, wkł. „Przysposobienie do Życia w Rodzinie”, s. (34)-(39)
 4. Szanujcie polskiego nauczyciela / Leszek Stachycz // Nowa Szkoła. - 2000, nr 8, s. 16-19
 5. W stronę emancypacyjnego autorytetu / Maria Dudzikowa // Polonistyka. - 2002, nr 3, s. 132-137
56.  Wygraj szacunek i autorytet / Agnieszka Kozak // Psychologia w Szkole. - 2007, nr 3, s. 25–31
57.  Wzór osobowy nauczyciela w opinii uczniów i rodziców / Małgorzata Sarud // Dyrektor Szkoły. - 2002, nr 12, s. 21-22
58.  Zasłużyć na autorytet / Joanna Strzelczyk // Edukacja i Dialog. - 2003, nr 8, s. 13-16

Maj 2008

oprac.: Aniela Florkiewicz

(WMBP w Elblągu, Filia w Iławie)