AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELA

zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

KSIĄŻKI

1.      Awans zawodowy nauczyciela / Henryk Składanowski. - Toruń : "Bea", 2005. - 74 s.

2.      Awans zawodowy nauczyciela / Małgorzata Pomianowska, Mirosław Sielatycki, Elżbieta Tołwińska-Królikowska. - Warszawa : Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 2000 . - 179 s.

3.      Awans zawodowy nauczycieli / Krystyna Wasiluk, Agnieszka Zielińska, Bogumił Soczyński . - Gdańsk : Instytut Promocji Nauczycieli "Solidarność", 2000. - 96 s.

4.      Dokumentowanie i planowanie rozwoju nauczyciela / Marek Grondas, Janusz Żmijski . -  Warszawa : Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 2005. - 148 s.

5.      Nauczyciel kontraktowy / Irena Dzierzgowska, przy współpr. autorskiej Marii Kotowskiej . - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2002. - 40 s.

6.      Nauczyciel mianowany / Irena Dzierzgowska, przy współpr. autorskiej Marii Kotowskiej . - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2002. - 40 s.

7.      Nauczyciel na starcie / Katarzyna Koletyńska, Halina Sitko. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2005. - 45 s.

8.      Nauczyciel stażysta / Dzierzgowska Irena. -  Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2002. - 37 s.

9.      Podręcznik dla nauczycieli stażystów, kontraktowych i mianowanych / Kazimierz Makowski ; pod red. Bohdana Orłowskiego. - Wyd. 8 popr., stan prawny 1 IV 2007 r.- Warszawa ; Konstancin-Jeziorna : Programowanie Komputerów, 2007. - 128 s.

10.  Przygotowanie dokumentacji awansu : poradnik dla nauczyciela / Irena Dzierzgowska ; przy współpr. aut. Marii Kotowskiej. - Wyd. 2 popr. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2006 . - 40 s.

11.  Rozwój i awans zawodowy nauczyciela czyli jak uzyskać stopnie nauczyciela kontraktowego, mianowanego i dyplomowanego / Józef Pielachowski. - Poznań : "eMPi2", 2003. - 104 s.

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

1.      Awans zawodowy / Małgorzata Gaweł // Wychowanie w Przedszkolu. - 2008, nr 1, s. 17 – 19

2.      Awans zawodowy bez rewolucji / Irena Dzierzgowska // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 1,  s. 40 – 42

3.      Awans zawodowy bibliotekarza na stopień nauczyciela dyplomowanego po nowemu / Krystyna Ratyńska-Olechnowska // Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 2, s. 2 – 9

4.      Awans zawodowy nauczyciela bibliotekarza na stopień nauczyciela kontraktowego: propozycje działań / Krystyna Ratyńska-Olechnowska, Renata Strzelecka // Biblioteka w Szkole. - 2005, nr 5, s. 11 – 13

5.      Awans zawodowy nauczyciela mianowanego na dyplomowanego / Elżbieta Wójcicka // Biblioteka w Szkole. - 2005, nr 4, s. 2 – 8

6.      Awans zawodowy nauczyciela po nowemu : zmiany w przepisach dotyczących awansu zawodowego / Dorota Strzelecka, Krystyna Ratyńska-Olechnowska // Biblioteka w Szkole . - 2005, nr 2, s. 2-4

7.      Awans zawodowy nauczycieli / Genowefa Tunkiewicz // Kajet. - 2005, nr 5, s. 10 – 12

8.      Awans zawodowy po latach..., czyli co dalej, nauczycielu dyplomowany? / Roman Lorens // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 1, s. 24 – 25

9.      Awans zawodowy - szansa czy utrapienie? / Irena Dzierzgowska // Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 10, s. 43-45

10.  Batalia o nauczycielską jakość / Bogdan Urbanek // Edukacja i Dialog . - 2006, nr 7, s. 7 – 9

1.      Czego będą od ciebie wymagać? / oprac. Teresa Zaworowska, Halina Kotlińska // Przegląd Oświatowy. - 2005, nr 8, s. 15-16

2.      Czy awans oznacza zmianę? / Marek Kazimierowicz // Nowa Szkoła. - 2008, nr 9, s. 34 – 38

3.      Dokumentacja nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego / oprac. Teresa Zaworowska // Przegląd Oświatowy. - 2008, nr 8, s. 8

4.      Dokumentacja nauczyciela mianowanego ubiegajacego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego / oprac. Teresa Zaworowska // Przegląd Oświatowy. - 2008, nr 9, s. 7 – 8

5.      Dokumentacja nauczyciela stażysty ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego / oprac. Teresa Zaworowska // Przegląd Oświatowy. - 2008, nr 8, s. 7

6.      Dokumentacja potwierdzajaca spełnienie wymagań kwalifikacyjnych na stopień nauczyciela dyplomowanego : wskazówki i propozycje / Krystyna Ratyńska-Olechnowska, Ewa
Sułek-Mulawa. - Cz. 1-3 // Biblioteka w Szkole. - 2006, nr 2, s. 4 - 10; 2006, nr 3, s. 1 - 6; 2006, nr 5, s. 5 – 13

7.      Dylematy polityki edukacyjnej wobec nauczycieli / Robert Pawlak // Polityka Społeczna . - 2005, nr 10, s. 9-14

8.      Dyplomowani - jacy są? / Krzysztof Zajdel // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 10, s. 28 – 29

9.      Edukacja ustawiczna nauczycieli z perspektywy ich awansu zawodowego / Marzenna Magda-Adamowicz. – Bibliogr. // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2009, nr 1, s. 76 – 85

10.  Funkcjonowanie i rozwój / Ewa Kozak // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 2, s. 11 – 14

11.  Jak zostać nauczycielem mianowanym? / Beata Rechnio // Głos Nauczycielski. - 2006, nr 2, s. 13; 2006, nr 4, s. 14

12.  Jakościowe zmiany w systemie awansu zawodowego / Marek Kazimierowicz // Nowa Szkoła . - 2005, nr 6, s. 4-7

13.  Na ścieżkach awansu : o tym warto wiedzieć na początek / Beata Rechnio // Głos Nauczycielski . - 2004, nr 36, dod. "Z nauczycielskiej teczki", s. 1

14.  Nauczyciel - dorosły uczeń w procesie planowania rozwoju zawodowego / Anna Walulik // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2005, nr 2, s. 39-47

15.  Nauczyciel - stażysta czyli jak poradzić sobie w szkole / Jolanta Tęcza-Ćwierz // Wychowawca . - 2007, nr 10, s. 11 – 13

16.  Nowy system awansu / Irena Dzierzgowska // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 1, s. 45-46

17.  Organizacja awansu zawodowego / Marek Kazimierowicz // Nowa Szkoła. - 2004, nr 1, s. 49-51

18.  Organizacja awansu zawodowego / Marek Kazimierowicz // Nowa Szkoła. - 2004, nr 2, s. 4-5

19.  Pierwsze kroki nauczyciela stażysty / Grażyna Maria Korycińska // Wychowawca. - 2007, nr 10, s. 14 – 17

20.  Pierwszy dzwonek / Magdalena Jamka, Lidia Wilusz. /. - Bibliogr // Wychowawca. - 2007, nr 10, s. 23 – 24

21.  Plan rozwoju zawodowego / Marian Nowakowski // Lider. - 2004, nr 7-8, s. 11-12

22.  Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego / Justyna Rolka // Świetlica w Szkole. - 2008, nr 3, s. 9 – 10

23.  Plan rozwoju zawodowego nauczyciela a rzeczywistość szkolna / Marzena S. Wysocka. – Bibliogr. // Języki Obce w Szkole. - 2008, nr 2, s. 43 – 47

24.  Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty / Agata Biela // Świetlica w Szkole. - 2008, nr 2, s. 5 – 6

25.  Początkowa droga awansu : jak pomóc młodemu nauczycielowi? / Lucyna Markowicz // Świetlica w Szkole. - 2008, nr 2, s. 7

26.  Rozwój nauczyciela poprzez awans zawodowy / Marek Kazimierowicz // Nowa Szkoła. - 2008, nr 4, s. 20 – 24

27.  Rzecz o awansie zawodowym nauczycieli / Marek Kazimierowicz // Nowa Szkoła. - 2005, nr 9, s. 17 – 23

28.  Sposoby realizacji wymagań kwalifikacyjnych nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego / oprac. Teresa Zaworowska, Halina Kotlińska // Przegląd Oświatowy. - 2008, nr 10, s. 7 – 8

29.  Tryb uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli / Lucjan Biliński // Poradnik Bibliotekarza. - 2005, nr 2, s. 15-17

30.  Twoja dokumentacja : nauczyciel kontraktowy / Teresa Zaworowska // Przegląd Oświatowy . - 2005, nr 11, s. 8

31.  Twoja dokumentacja : nauczyciel stażysta / Teresa Zaworowska // Przegląd Oświatowy. - 2005, nr 12, s. 7

32.  Wakacyjne zmiany w systemie awansu zawodowego / Marek Kazimierowicz // Nowa Szkoła . - 2004, nr 7, s. 47-49

33.  Wreszcie jakość / Marek Kazimierowicz // Przegląd Oświatowy. - 2005, nr 2, s. 6-7, 14

 

AKTY PRAWNE

1.      Ustawa z dnia 26.01. 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 ze zmianami)

2.      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. nr 260, poz. 2593)

 

Wrzesień 2009

                                                                                            oprac.: Katarzyna Gall-Szymańska

WMBP w Elblągu, Filia Iława