AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELI

wybór literatury na podstawie zbiorów

Biblioteki Pedagogicznej w Ostródzie

 

Książki

1.      Awans zawodowy nauczyciela : poradnik / Małgorzata Pomianowska, Mirosław Sielatycki, Elżbieta Tołwińska-Królikowska. - Warszawa : Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 2000 (Czytelnia)

2.      Awans zawodowy nauczycieli : poradnik / aut. tekstów Krystyna Wasiluk, Agnieszka Zielińska, Bogumił Soczyński. - Gdańsk : Instytut Promocji Nauczycieli „Solidarność”, 2000 (Czytelnia)

3.      Ministerstwo Edukacji Narodowej o nowelizacji Karty Nauczyciela / oprac. Edward Wieczorek [i in.]. - Warszawa : MEN, 2000. - S. 9-13: System awansu zawodowego nauczycieli (Czytelnia)

4.      Nauczyciel kontraktowy / Irena Dzierzgowska. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2001 (Czytelnia)

5.      Nauczyciel mianowany / Irena Dzierzgowska. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2001 (Czytelnia)

6.      Nauczyciel stażysta / Irena Dzierzgowska. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2001 (Czytelnia)

7.      Opiekun stażu / Irena Dzierzgowska. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2001 (Czytelnia)

8.      Przygotowanie dokumentacji awansu : poradnik dla nauczyciela / Irena Dzierzgowska. - Wyd. 2 popr. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2005 (Czytelnia)

9.      Rozwój i awans zawodowy nauczyciela czyli Jak uzyskać stopnie nauczyciela kontraktowego, mianowanego i dyplomowanego / Józef Pielachowski. - Wyd. 2 poszerz. - Poznań : "eMPi2", 2001 (wypożyczalnia)

10.  Ustawa Karta Nauczyciela : komentarz / Andrzej Barański, Maria Szymańska, Joanna Rozwadowska-Skrzeczyńska. - Wyd. 4. - Warszawa : "ABC", cop. 2005. - S. 63-107: Awans zawodowy nauczycieli (Czytelnia)

Artykuły z czasopism (dostępne w czytelni)

1.      Awans nauczycieli jako mechanizm rozwoju szkoły / Irena Dzierzgowska // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 10, dod. Akademia Zarządzania "Dyrektora Szkoły" s. I-VIII

2.      Awans zawodowy : jak ułatwić pracę komisji? / Aleksandra Stronka // Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 4, s. 4 - 7

3.      Awans zawodowy : refleksje eksperta / Ewa Brzozowska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2009, nr 3, s. 19-21

4.      Awans zawodowy / Małgorzata Gaweł // Wychowanie w Przedszkolu. - 2008, nr 1, s. 17-19

5.      Awans zawodowy bibliotekarza na stopień nauczyciela dyplomowanego po nowemu / Krystyna Ratyńska-Olechnowska // Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 2, s. 2 - 9

6.      Awans zawodowy nauczyciela bibliotekarza na stopień nauczyciela kontraktowego : propozycje działań / Krystyna Ratyńska-Olechnowska, Renata Strzelecka // Biblioteka w Szkole. - 2005, nr 5, s. 11-13

7.      Awans zawodowy po latach..., czyli co dalej, nauczycielu dyplomowany? / Roman Lorens // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 1, s. 24-25

8.      Awans zawodowy po zmianach / Aleksandra Stronka // Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 3, s. 2 - 5

9.      Co, gdzie i jak? : czyli porządkujemy teczkę / Beata Rechnio // Głos Nauczycielski. - 2006, nr 31-32 i 33, s. 17

10.  Czas na sprawozdanie / Beata Rechnio // Głos Nauczycielski. - 2006, nr 16, s. 13 ; Sprawozdanie z realizacji zadania (2) / tejże // Głos Nauczycielski. - 2006, nr 17/18, s. 19

11.  Czy awans oznacza zmianę? / Marek Kazimierowicz // Nowa Szkoła. - 2008, nr 9, s. 34-38

12.  Dokumentacja potwierdzająca spełnienie wymagań kwalifikacyjnych na stopień nauczyciela dyplomowanego : wskazówki i propozycje / Krystyna Ratyńska-Olechnowska, Ewa Sułek-Mulawa // Biblioteka w Szkole. - 2006, nr 2, s. 4-10

13.  Dokumentacja potwierdzająca spełnienie wymagań kwalifikacyjnych na stopień nauczyciela dyplomowanego : wskazówki i propozycje. Cz. 3 / Krystyna Ratyńska-Olechnowska, Ewa Sułek-Mulawa // Biblioteka w Szkole. - 2006, nr 5, s. 5-13

14.  Dokumentacja potwierdzająca spełnienie wymagań kwalifikacyjnych na stopień nauczyciela dyplomowanego / Krystyna Ratyńska-Olechnowska, Ewa Sułek-Mulawa // Biblioteka w Szkole. - 2006, nr 3, s. 1-6

15.  Dyplomowani - jacy są? / Krzysztof Zajdel // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 10, s. 28-29

16.  Edukacja ustawiczna nauczycieli z perspektywy ich awansu zawodowego / Marzenna Magda-Adamowicz // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2009, nr 1, s. 76-84

17.  Jak zostać nauczycielem mianowanym? / Beata Rechnio // Głos Nauczycielski. - 2006, nr 2, s. 13

18.  Jakościowe zmiany w systemie awansu zawodowego / Marek Kazimierowicz // Nowa Szkoła. - 2005, nr 6, s. 4-7

19.  Kształcenie, wymagane kwalifikacje i zasady awansu zawodowego nauczycieli - analiza obowiązujących rozwiązań prawnych / Anna Zielińska // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2007, nr 1, s. 141-160

20.  Opiekun nauczyciela stażysty / Magdalena Krawczonek // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 10, s. 23-24

21.  Piszemy plan rozwoju zawodowego / Beata Rechnio // Głos Nauczycielski. - 2005, nr 36, s. 16

22.  Piszemy sprawozdanie / Beata Rechnio // Głos Nauczycielski. - 2005, nr 10, s. 10

23.  Plan rozwoju zawodowego nauczyciela a rzeczywistość szkolna / Marzena S. Wysocka // Języki Obce w Szkole. - 2008, nr 2, s. 43 - 47

24.  Po nowemu / Beata Rechnio // Głos Nauczycielski. - 2005, nr 4, s. 14

25.  Rozwój nauczyciela poprzez awans zawodowy / Marek Kazimierowicz // Nowa Szkoła. - 2008, nr 4, s. 20 - 24

26.  Rzecz o awansie zawodowym nauczycieli / Marek Kazimierowicz // Nowa Szkoła. - 2005, nr 9, s. 17-23

27.  Siedem kroków do celu : konstruowanie planu rozwoju zawodowego / Grażyna Skirmuntt // Biologia w Szkole z Przyrodą. - 2006, nr 2, s. 59-62

28.  Spojrzenie ekspertów na awans zawodowy nauczycieli bibliotekarzy : interpretacja wyników ankiety / Ewa Filinowicz, Krystyna Ratyńska-Olechnowska, Renata Strzelecka // Biblioteka w Szkole. - 2006, nr 11, s. 6-10

  Akty prawne

1.  Ustawa z dnia 26.01. 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.)

2.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. Z 2004r. Nr 260, poz. 2593)

3.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2007r. Nr 214, poz. 1580)

 

Listopad 2010

Opracowała: Ewa Pawłowska

WMBP w Elblągu

Filia w Ostródzie