BIBLIOTERAPIA

 

Wybór materiałów na podstawie zbiorów Biblioteki Pedagogicznej w Iławie

 

KSIĄŻKI

1.      Arteterapia w teorii i praktyce / Ewelina J. Konieczna. - Wyd. 2 popr. - Kraków : "Impuls", 2004

2.      Bajki terapeutyczne dla dzieci / Maria Molicka. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Poznań : "Media Rodzina", [2001]

3.      Bajki terapeutyczne. Cz. 2 / Maria Molicka. - Poznań : "Media Rodzina", cop. 2003

4.      Bajkoterapia : o lękach dzieci i nowej metodzie terapii / Maria Molicka. - Poznań : "Media Rodzina", cop. 2002

5.      Biblioterapia : dla klas IV-VI szkoły podstawowej / Marta Franaszczuk-Truszkowska. - Gdańsk : "Harmonia", 2006

6.      Biblioterapia w działaniach placówek opiekuńczo-wychowawczych / Tomasz Kruszewski. - Toruń : "Akapit", 2006

7.      Biblioterapia w praktyce : poradnik dla nauczycieli, wychowawców i terapeutów / pod red. Eweliny J. Koniecznej. - Kraków : "Impuls", 2005

8.      „Czarodziejski pyłek", czyli metafora i bajka we wspomaganiu rozwoju małego dziecka : przykładowe bajki o charakterze terapeutycznym z zakresu akceptacji i tolerancji drugiego człowieka oraz niwelowania lęków i obaw towarzyszących małym dzieciom : przykładowe scenariusze zajęć do wykorzystania w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym / Agnieszka Jaszczyk, Beata Kochaniak. - Kraków : "Impuls", 2006

9.      Historia Guziolka : czyli jak tworzyć i wykorzystywać bajki i opowiadania w biblioterapii oraz rozwoju aktywności twórczej dziecka w wieku przedszkolnym : poradnik dla dzieci, rodziców i nauczycieli / Katarzyna Szeliga. - Kraków : "Impuls", 2005

10.  Mamo, boję się szkoły / Giovanna Ramera. - Kraków : "WAM", cop. 2007

11.  Terapia w resocjalizacji. Cz. 1 , Ujęcie teoretyczne / pod red. Andrzeja Rejznera, Pawła Szczepaniaka. - Warszawa : "Żak", cop. 2009

12.  Współczesna myśl pedagogiczna / red. Nella Stolińska-Pobralska. - Łódź : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, 2003

13.  Wybrane formy terapii i rehabilitacji osób z autyzmem / pod red. nauk. Ewy Pisuli i Doroty Danielewicz. - Kraków : "Impuls", 2005

14.  Wybrane problemy edukacji dzieci w przedszkolu i szkole / pod red. Sabiny Guz, Jolanty Andrzejewskiej. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2005

15.  Wybrane problemy osób starszych / pod red. nauk. Agnieszki Nowickiej. - Kraków : "Impuls", 2006

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

1.      Adaptacja uczniów klasy I szkoły podstawowej do środowiska szkolnego : program wychowawczy z elementami biblioterapii / Alicja Białoń-Siuda, Monika Lewandowska. - Bibliogr // Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 5, s. 20 – 21

2.      Anoreksja : wróg nr 1 nastolatek / Jolanta Pytel. - Bibliogr // Biblioteka Szkolne Centrum Informacji. - 2009, nr 3, s. 14 – 15

3.      Bajka jako metoda redukcji lęku u dzieci / Maria Molicka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2001, nr 1, s. 40 – 44

4.      Bajka terapeutyczna / Maria Molicka // Remedium. - 2002, nr 7/8, s. 18 – 19

5.      Bajka w pracy z dziećmi / Lucyna Markowicz // Świetlica w Szkole. - 2009, nr 3, s. 21

6.      Bajka, biblioterapia, wychowanie.../ Marta Pytka // Opieka Wychowanie Terapia. - 2002, nr 4, s. 38 – 42

7.      Bajki nie-bajki i bajkoterapia / Wita Szulc // Życie Szkoły. - 2006, nr 6, s. 5 – 11

8.      Bajki szczególne, bajki terapeutyczne / Ewa Kramarczyk // Życie Szkoły. - 2007, nr 10, s. 10 – 13

9.      Bajkoterapia / Jadwiga Bibrzycka. - Bibliogr. // Świetlica w Szkole. - 2009, nr 1, s. 16

10.  Bajkoterapia w szkole podstawowej / Renata Gromek. - Bibliogr. // Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 12, s. 5 – 6

11.  Baśnie i baśniowość, czyli kraina dziecięcego mitu / Marek Kątny // Język Polski w Szkole IV- VI. - 2007/2008, nr 1, s. 7 – 17

12.  Baśnioterapia w rehabilitacji dzieci upośledzonych umysłowo / Małgorzata Cichoń-Piasecka. - Bibliogr. // Szkoła Specjalna. - 2005, nr 1, s. 53 – 58

13.  Baśń i bajka w terapii dzieci z zaburzeniami depresyjnymi / Maria Molicka. - Cz. 1-2. // Remedium. - 2005, nr 2, s. 10 - 11; 2005, nr 4, s. 8 – 9

14.  Biblioterapia - praktyka / Tomasz Maciej Kruszewski // Bibliotekarz. - 2000, nr 3, s. 16 – 19

15.  Biblioterapia : (zestawienie bibliograficzne) / Agnieszka Graczyk // Wszystko dla Szkoły. - 2010, nr 2, s. 23 – 24

16.  Biblioterapia : szkolenie dla nauczycieli / Mariola Świerczyńska // Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 12, s. 13 – 15

17.  Biblioterapia / Dorota Soboczyńska. - Bibliogr. // Między nami bibliotekarzami. - 2004, nr 2, s. 15 – 16

18.  Biblioterapia / Olga Chmielewska // Życie Szkoły. - 2005, nr 10, s. 29 – 31

19.  Biblioterapia jako forma wspierania ucznia z problemami edukacyjnymi / Alina Zawadzka. - Bibliogr. // Między nami bibliotekarzami. - 2006, nr 1/2, s. 9 – 15

20.  Biblioterapia jako jedna z metod kształtowania osobowości dziecka z upośledzeniem umysłowym na lekcjach języka polskiego / Maria Niedźuiecka // Szkoła Specjalna. - 2000, nr 4, s. 211 – 214

21.  Biblioterapia pedagogiczna / Ewelina Justyna Konieczna// Opieka Wychowanie Terapia. - 2003, nr 1, s. 30 – 33

22.  Biblioterapia w edukacji dziecka niepełnosprawnego intelektualnie / Emilia Wyględowska. - Bibliogr. // Biblioteka w Szkole. - 2010, nr 6, s. 12 – 14

23.  Biblioterapia w pedagogice specjalnej : na przykładzie dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim / Joanna Świokło // Między nami bibliotekarzami. - 2005, nr 1-2, s. 30 – 39

24.  Biblioterapia w podmiotowym podejściu do osób niepełnosprawnych /Agnieszka Andrzejewska// Opieka Wychowanie Terapia. - 2001, nr 1, s. 29 – 31

25.  Biblioterapia w pracy domu dziecka / Sonia Labryga // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2005, nr 8, s. 36 – 37

26.  Biblioterapia w pracy z grupą / Katarzyna Chojnacka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2005, nr 2, s. 23 – 26

27.  Biblioterapia w szkole czyli o doskonaleniu nauczycieli bibliotekarzy / Irena Borecka// Biblioteka w Szkole. - 2000, nr 9, s. 22 – 23

28.  Biblioterapia z Internetu / Wita Szulc// Poradnik Bibliotekarza. - 2000, nr 11, s. 11-13

29.  Co to znaczy opiekować sie kimś? : scenariusz zajęć biblioterapeutycznych dla uczniów klas I-IV szkoły podstawowej / Emilia Wyględowska. - Bibliogr. // Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 11, s. 11 – 12

30.  Cyberbiblioterapia : o wadach nowoczesnego kształcenia / Tomasz Kruszewski. - Bibliogr. // Wychowanie na co Dzień. - 2008, nr 3, s. 6 – 8

31.  Czy każdy może być radosny? / Mariola Sitarz, Anna Gogalska-Saramak, Katarzyna Pielak // Biblioteka Szkolne Centrum Informacji. - 2009, nr 6, s. 15 – 16

32.  Czytelnictwo a biblioterapia / Małgorzata Czerwińska // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 8, s. 70 – 72

33.  Dzieci lubią wiersze / Sławomir Krzyśka // Edukacja i Dialog. - 2007, nr 5, s. 21 – 23

34.  Dziecko dyslektyczne z zaniżoną samooceną w bibliotece szkolnej / Emilia Wyględowska // Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 5, s. 8 – 10

35.  Edukacja czytelnicza a biblioterapia / Aneta Blaszczyk-Smolec// Biblioteka w Szkole. - 2002, nr 6, s. 4 – 5

36.  Funkcje bajki w życiu dziecka / Katarzyna Maria Wasilewska. - Bibliogr. // Wszystko dla Szkoły. - 2010, nr 2, s. 24 – 25

37.  Gabinet biblioterapeutyczny im. Ireny Boreckiej / Genowefa Surniak // Poradnik Bibliotekarza. - 2010, nr 5, s. 28 – 29

38.  Haiku - słowa-motyle, słowa-kropelki rosy, słowa-szum strumyka : przykład poezjoterapii / Grażyna Gajek. /. - Bibliogr. // Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 4, s. 13 – 14

39.  Hobbit, czyli tam i z powrotem : scenariusze biblioterapeutyczne / Izabela Sieradzka // Biblioteka w Szkole. - 2006, nr 12, s. 22 – 23

40.  Igła do cerowania, czyli dobrze mieć poczucie własnej wartości : scenariusz baśnioterapii / Katarzyna John // Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 12, s. 14 – 15

41.  Jak "jeża" pozbawić kolców? : scenariusz zajęć biblioterapeutycznych dla klas III-IV szkoły podstawowej // Biblioteka w Szkole. - 2004, nr 2, s. 10

42.  Jak radzić sobie z negatywnym wpływem rówieśników? : konspekt zajęć z biblioterapii / Krystyna Janeczko-Witkowska // Poradnik Bibliotekarza. - 2006, nr 11, s. 35 – 36

43.  Jak radzić sobie ze złością? : scenariusz zajęć biblioterapeutycznych dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej / Adam Lubos. /. - Bibliogr. // Biblioteka w Szkole. - 2006, nr 10, s. 19

44.  Każdy z nas jest wyjątkowy! : program zajęć biblioterapeutycznych dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej / Maria Chachuła. - Bibliogr. // Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 11, s. 8 – 10

45.  Kiedy boję się szkoły? : metody oddziaływań biblioterapeutycznych minimalizujących lęk i agresję wśród dzieci i młodzieży / Wanda Matras-Mastalerz. - Bibliogr. // Poradnik Bibliotekarza. - 2009, nr 6, s. 36 – 39

46.  Kiedy muszę nauczyć się żyć : biblioterapia dzieci niepełnosprawnych intelektualnie / Lidia Ippoldt // Poradnik Bibliotekarza. - 2009, nr 3, s. 33 – 37

47.  Kochamy mimo odmienności : scenariusz baśnioterapii / Katarzyna John // Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 12, s. 16

48.  Komputer nie jest realnym światem : scenariusz zajęć z elementami biblioterapii w klasie piątej z zastosowaniem komputera / Lilla Pietrzykowska // Poradnik Bibliotekarza. - 2008, nr 5, s. 31 – 32

49.  |”Książka leczy" - biblioterapeutyczne działanie książki / Agnieszka Zych, Renata Tuk // Poradnik Bibliotekarza. - 2003, nr 6, s. 25 – 26

50.  Książka prostuje kręte ścieżki życia : program biblioterapeutyczny dla uczniów klas V i VI szkoły podstawowej / Grażyna Gajek. - Bibliogr. // Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 4, s. 10 – 12

51.  Książka to drogowskaz na krętych ścieżkach życia, czyli parę słów o biblioterapii / Alicja Leśniak: // Poradnik Bibliotekarza. - 2003, nr 6, s. 10 – 11

52.  Księżniczka : scenariusz zajęć biblioterapeutycznych dla uczniów klas 0-1 szkoły podstawowej / Emilia Wyględowska. - Bibliogr. // Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 9, s. 14 – 15

53.  Księżniczka na ziarnku grochu, czyli o prawdzie w życiu : scenariusz baśnioterapii / Katarzyna John. // Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 12, s. 14 – 15

54.  Leczenie książką / Barbara Ellwart. - Bibliogr. // Przegląd Oświatowy. - 2004, nr 7, s. 13 – 14

55.  Lecznica dla duszy / Katarzyna Szeliga. - Bibliogr. // Życie Szkoły. - 2007, nr 10, s. 22 – 27

56.  Moja rodzina - "szczęśliwe gniazdo" czy "wielka pustynia" : (scenariusz zajęć dla III klasy gimnazjum) / Krystyna Scheffs // Wszystko dla Szkoły. - 2008, nr 11, s. 9

57.  Na niepowodzenia w szkole - magiczna moc bajkoterapii : scenariusz zajęć z wykorzystaniem "Bajki o mróweczce" Marii Molickiej / Grażyna Gajek. - Bibliogr. // Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 5, s. 15 – 16

58.  Niepełnosprawni są wśród nas : scenariusz zajęć biblioterapeutycznych dla uczniów gimnazjum / Anna Jaroszewska, Joanna Mazińska, Anna Heinrich. - Bibliogr. // Biblioteka w Szkole. - 2004, nr 10, s. 17

59.  Niezgoda rujnuje, zgoda buduje : scenariusz zajęć dla klasy V szkoły podstawowej / Magdalena Jamka // Wychowawca. - 2010, nr 3, s. 26 – 28

60.  Niwelowanie lęków u dzieci : propozycja zajęć w przedszkolu / Joanna Bawoł. - Bibliogr. // Wychowanie na co Dzień. - 2010, nr 1/2, dod. "Wkładka metodyczna", s. VI– VIII

61.  O bajkoterapii / Joanna Wnęk // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2004, nr 9, s. 56 – 58

62.  O edukacji nauczycieli w zakresie biblioterapii / Borecka Irena :// Bibliotekarz. - 2000 nr 7/8, s. 31 – 33

63.  O Łaciatym Słoniu : scenariusz przedstawienia na podstawie adaptacji bajki ks. Bogusława Zemana / Bronisława Drewnik, Beata Skucha-Skrzyńska // Wychowawca. - 2010, nr 4, s. 26 – 29

64.  O mnie, o tobie, o nas : projekt edukacyjny / Agnieszka Olejarz // Biblioteka w Szkole. - 2010, nr 6, s. 18 – 19

65.  Od starej baśni do współczesnej bajki terapeutycznej / Marta Bolińska // Język Polski w Szkole IV - VI. - 2007/2008, nr 1, s. 18

66.  Oswajać lęki / Iwona Bukowska. - Bibliogr. // Wychowanie w Przedszkolu. - 2009, nr 9, s. 33 – 38

67.  Poezjoterapia wzbogaca duchowo / Sławomir M. Krzyśka // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 9, s.66 – 69

68.  Pogotowie Teatralne / Urszula Sadowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2005, nr 1, s. 39 - 41, 55

69.  Pokonywanie słabości : konspekt zajęć z biblioterapii / Krystyna Janeczko-Witkowska // Poradnik Bibliotekarza. - 2005, nr 9, s. 39 – 40

70.  Poradzę sobię ze złością : konspekt zajęć biblioterapeutycznych dla uczniów klasy III szkoły podstawowej / Mariola Halicka. - Bibliogr. // Biblioteka w Szkole. - 2006, nr 10, s. 18 – 19

71.  Portret seniora : warsztaty biblioterapeutyczne / Irena Borecka // Poradnik Bibliotekarza. - 2007, nr 1, s. 41 – 42

72.  Postawy biblioterapii w pracy z lekko upośledzoną młodzieżą z obszarów niedostosowania społecznego / Agnieszka Łaba. - Bibliogr. // Pedagogika Pracy. - T.51(2007), s. 156 – 162

73.  Potrzeby osób wymagających szczególnej pomocy i możliwości ich realizacji w bibliotece szkolnej / Renata Aleksandrowicz. - Bibliogr. // Biblioteka w Szkole. - 2004, nr 5, s. 2 – 5

74.  Pracownik socjalny jako "Artysta" / Andrzej Olubiński. - Bibliogr. // Wychowanie na co Dzień. - 1999, nr 10/11, s. 11 – 15

75.  Program "Jak dobrze być razem" : wybrane scenariusze biblioterapeutycznych zajęć integracyjnych w klasie pierwszej szkoły podstawowej / Marta Franaszczuk-Truszkowska // Wychowanie na co Dzień. - 2007, nr 1-2, dod. Wkładka Metodyczna, s. I – VI

76.  Program biblioterapeutyczny - oswajanie straszaków / Agata Widzowska-Straszak. - Cz.1-2. - Bibliogr. // Poradnik Bibliotekarza. - 2009, nr 1, s. 34 - 36; nr 2, s. 35 – 39

77.  Program biblioterapii dla ucznia z nauczaniem indywidualnym / Elżbieta Jasiak. - Bibliogr. // Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 12, s. 11 – 13

78.  Prowadzę zajęcia z elementami biblioterapii / Joanna Walczak // Biblioteka w Szkole. - 2004, nr 1, s. 9

79.  Rozejrzyj się, nie jesteś sam! : scenariusz zajęć biblioterapeutycznych / Teresa Kajl-Jankowska. - Bibliogr // Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 12, s. 17

80.  Rozmowa z innym : scenariusz biblioterapeutyczny / Renata Gromek // Biblioteka w Szkole. -2009, nr 12, s. 7

81.  Rozmowa z samym sobą : scenariusz biblioterapeutyczny / Renata Gromek // Biblioteka  w Szkole. - 2009, nr 12, s. 6 – 7

82.  Są takie ogrody : program terapeutyczny dla seniorów / Irena Borecka // Poradnik Bibliotekarza. - 2008, nr 6, s. 29 – 32

83.  Terapeutyczna rola biblioteki szkolnej / Beata Nowak. - Bibliogr. // Wychowanie na co Dzień. - 2007, nr 3, s. 14 – 15

84.  Terapeutyczne aspekty poezji / Sławomir Maciej Krzyśka // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 8, s. 61 – 66

85.  Terapeutyczny charakter książki / Tomasz Kruszewski // Nowe Książki. - 2000, nr 1, s. 78 – 79

86.  Terapeutyczny charakter materiałów czytelniczych / Tomasz Kruszewski // Opieka Wychowanie Terapia. - 2000, nr 1, s. 45 – 47

87.  Terapia bajką / Jolanta Bot. - Bibliogr. // Wychowanie w Przedszkolu. - 2008, nr 5, s. 53 – 56

88.  Terapia czytelnicza / Iwona Konopnicka. - Bibliogr. // Życie Szkoły. - 2007, nr 5, s. 12 – 16

89.  Walka z kompleksami : zajęcia biblioterapeutyczne / Agnieszka Sikorska-Celejewska // Biblioteka Szkolne Centrum Informacji. - 2008, nr 4, s. 14 – 16

90.  Warsztat biblioterapeuty / Maria Widerowka // Poradnik Bibliotekarza. - 2008, nr 1, s. 34 – 37

91.  Wykorzystanie fragmentów powieści Josteina Gaardera do tworzenia warsztatów biblioterapeutycznych / Magdalena Cyrklaff. - Bibliogr. // Wychowanie na co Dzień. - 2007, nr 6, dod. Wkładka Metodyczna, s. (I) – (III)

92.  Wykorzystanie poezji dziecięcej w biblioterapii na przykładzie wiersza "Rupaki" Danuty Wawiłow / Barbara Borowiec // Nauczanie Początkowe. - 2006/2007, nr, 2, s. 45 – 55

93.  Wysyłaj ludziom eksperymentalne sygnały dobra : scenariusz zajęć na podstawie fragmentu powieści Małgorzaty Musierowicz "Kwiat kalafiora" / Grażyna Gajek. - Bibliogr. // Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 6, s. 18 – 19

94.  Zajęcia, biblioterapeutyczne : opis i analiza przypadku / Renata Zawadzka // Biblioteka w Szkole. - 2002, nr 5, s. 16

95.  Zastosowanie komputera w biblioterapii : współpraca między terapeutą i informatykiem w bibliotece dziecięco-młodzieżowej / Violetta Trella, Katarzyna Wojciechowska // Poradnik Bibliotekarza. - 2005, nr 7-8, s. 10 – 12

96.  Żabi list : bajka ekologiczna / Agnieszka Tomalka-Sadownik // Życie Szkoły. - 2008, nr 6, s. 33 – 37

 

Opracowała: Magdalena Gawryś

WMBP w Elblągu

Filia w Iławie