Biblioterapia

Zestawienie bibliograficzne w wyborze

za lata 2009-2014

w oparciu o zbiory Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu

 

 

 

Książki:

 1. Arteterapia : narodziny idei, ewolucja teorii, rozwój praktyki / Wita Szulc. - Warszawa : "Difin", 2011. - 219 s. (99249)
 2. Arteterapia : od rozważań nad teorią do zastosowań praktycznych / red. Wiesław Karolak, Barbara Kaczorowska. - Łódź : Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna, 2011. - 418 s. (99806)
 3. Bajki rymowane w biblioterapii / Agnieszka Łaba. - Kraków : "Impuls", 2012. - 116 s. (102786)
 4. Biblioterapia i bajkoterapia : rola literatury w procesie zmiany rozumienia świata społecznego i siebie / Maria Molicka. - Poznań : "Media Rodzina", 2011. - 381 s. (99368)
 5. Biblioterapia w edukacji z zakresu profilaktyki uzależnień i promocji zdrowia / Magdalena J. Cyrklaff. - Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2014. - 262 s. (102953)
 6. Dramaty rodzinne w mitach i opowieściach / Kazimierz Pospiszyl. - Warszawa : "Żak", 2013. - 227 s. (102306)
 7. Już się nie boję : bajki terapeuteczne dla przedszkolaków / Julia Śniarowska ; [rys. Dorota

Prończuk]. - Kraków : Centrum Edukacyjne Bliżej Przedszkola, 2014. - 159 s. (103134)

 1. Kompetencje diagnostyczne i terapeutyczne nauczyciela / pod red. nauk. Danuty Wosik-Kawali, Teresy Zubrzyckiej-Maciąg. - Kraków : "Impuls", 2011. - 248 s. (100789)
 2. Rozwój społeczny osób z niepełnosprawnością intelektualną : ograniczenia i możliwości w zakresie kompetencji społecznych / red. nauk. Ditta Baczała, Jacek J. Błeszyński. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2013. - 188 s. (103229)
 3. Scenariusze zajęć biblioterapeutycznych nie tylko dla uczniów z dysleksją : terapia, zabawa, nauka / Mirosława Wójtowicz. - Gdańsk : "Harmonia", 2010. - 206 s. (98745, 98646)
 4. Terapia zajęciowa / Ewa Baum. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2008. - 92 s. (98037)
 5. Warto czytać : poradnik dla nauczycieli i rodziców / red. Piotr Derlukiewicz ; aut. Marlena Derlukiewicz i in.]. - Elbląg : Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 2010. - 166 s. (98499, 98500)
 6. Werbalne i niewerbalne oddziaływania w psychoterapii / Wiesław Sikorski - Warszawa : "Difin", 2009. - 334 s. (97565)
 7. Zastosowanie biblioterapii w kształtowaniu zachowań przystosowawczych uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim / Agnieszka Łaba. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2011. - 224 s. (99911)

Artykuły z czasopism:

 1. Albumowe przygody, czyli trochę terapii w bibliotece / Agnieszka Olejarz // Biblioteka w Szkole. - 2014, nr 11, s. 7-9
 2. Ale ja nie chcę iść do przedszkola! / Anna Szyszka // Wychowanie w Przedszkolu. - 2013, nr 8, s. 62-65
 3. Anoreksja - wróg nr 1 nastolatek : zajęcia biblioterapeutyczne / Jolanta Pytel // Biblioteka -

Szkolne Centrum Informacji. - 2009, nr 3, s. 14-15

 1. Arteterapia w edukacji wczesnoszkolnej / Katarzyna Sadowska // Życie Szkoły. - 2013, nr 6, s. 4-7
 2. Bajka terapeutyczna jako środek oddziaływań psychokorekcyjnych / Beata Hoffmann // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2012, nr 10, s. 24-28
 3. Bajka terapeutyczna w pracy z przedszkolakami / Lidia Ippoldt // Biblioterapeuta. - 2011, nr 4, s. 4-6
 4. Bez rutyny! / Monika Buchowska // Biblioteka w Szkole. - 2013, nr 5, s. 17
 5. Bez złości mamy więcej radości : konspekt zajęć biblioterapeutycznych / Agnieszka Bałka // Biblioteka w Szkole. - 2014, nr 12, s. 28-29
 6. Biblioterapeutyczne wspomaganie ucznia nie tylko z dysleksją : (scenariusze zajęć) / Mirosława Wójtowicz // Biblioterapeuta. - 2010, nr 2, s. 19-25
 7. Biblioterapia w edukacji dziecka niepełnosprawnego intelektualnie / Emilia Wyględowska // Biblioteka w Szkole. - 2010, nr 6, s. 12-14
 8. Biblioterapia w ICIM / Katarzyna Pytlakowska // Biblioteka w Szkole. - 2011, nr 5, dod. "Biblioteka - centrum informacji", s. 14-16
 9. Biblioterapia w pracy nauczyciela świetlicy / Joanna Hoffmann // Świetlica w Szkole. - 2011, nr 2, s. 9-10
 10. Biblioterapia w pracy wychowawczej z grupą dzieci w wieku przedszkolnym / Hanna Hajzak // Biblioterapeuta. - 2010, nr 4, s. 1-18
 11. Biblioterapia w przeciwdziałaniu przemocy rówieśniczej / Elżbieta Szefler // Problemy

Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2010, nr 8, s. 35-47

 1. Czy to szczęście czy to pech? : lekcja biblioteczna / Agnieszka Sikorska-Celejewska // Biblioteka - Szkolne Centrum Informacji. - 2012, nr 1, s. 15
 2. Dziecko w świecie baśni, bajek i bajeczek / Beata Bielska // Bliżej Przedszkola. - 2011, nr 3, s. 67-71
 3. Frant z Czubkiem : warsztaty baśnioterapii / Katarzyna John // Biblioteka w Szkole. - 2011, nr 1, s. 18-19
 4. Funkcje bajki w życiu dziecka / Katarzyna Maria Wasilewska // Wszystko dla Szkoły. - 2010, nr 2, s. 24-25
 5. Innych przybywa : rzecz o biblioterapeutycznej funkcji nowych książek dla dzieci / Elżbieta Szefler // Poradnik Bibliotekarza. - 2013, nr 7/8, s. 51-56
 6. Jak ważny jest przyjaciel? : scenariusz zajęć z elementami biblioterapii dla uczniów przedszkola i szkoły podstawowej / Edyta Lachowska // Poradnik Bibliotekarza. - 2011, nr 7/8, s. 51-52
 7. Kiedy boję się szkoły? : metody oddziaływań biblioterapeutycznych minimalizujących lęk i agresję wśród dzieci i młodzieży / Wanda Matras-Mastalerz // Poradnik Bibliotekarza. - 2009, nr 6, s. 36-39
 8. Klechda o żywej wodzie : scenariusz lekcji "żywego słowa" / Maria Kwiecień // Biblioteka w Szkole. - 2012, nr 4, s. 20
 9. Książka i ja : program zajęć czytelniczych z elementami biblioterapii / Jolanta Pawłowska // Biblioteka w Szkole. - 2012, nr 6, s. 9-11
 10. Książka-zabawka w biblioterapii / Aldona Klein // Wychowanie w Przedszkolu. - 2011, nr 1, s. 27-28
 11. Książki wybrane / Iwona Czesiul-Przybył // Biblioterapeuta. - 2011, nr 4, s. 17-20
 12. Leczenie książką /  Alicja Strzelecka–Lemiech // Głos Pedagogiczny. - 2012, czerwiec, s. 13-15
 13. Literatura piękna, która wspiera profilaktykę / Szymon Grzelak // Świat Problemów. - 2014, nr 11, s. 28-33
 14. Metoda Radlińskiej i biblio(bajko)terapia w szkole / Kinga Anna Gajda // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2011/2012, nr 2, s. 7-19
 15. Mieć czy być? : scenariusz zajęć biblioterapeutycznych / Monika Lach // Biblioteka w

Szkole. - 2013, nr 4, s. 16-17

 1. Moc baśni, moc opowieści : baśń w profilaktyce przemocy w rodzinie / Marta Szymanek // Niebieska Linia. - 2011, nr 2, s. 4-6
 2. Możliwości wykorzystania plastykoterapii w zajęciach biblioterapeutycznych / Maria Widerowska // Biblioterapeuta. - 2011, nr 2, s. 4-6
 3. Nagromadzenie emocji, czyli co czujemy w obliczu straty / Emilia Zdziubany // Wychowanie na co Dzień. - 2012, nr 1/2, dod. „Wkładka Metodyczna”, s. I-V
 4. O jeżyku, który szukał mieszkania / Justyna Niedała // Bliżej Przedszkola. - 2014, nr 9, s. 27-29
 5. O przemocy rówieśniczej i nowych książkach biblioterapeutycznych / Elżbieta Szefler // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2011, nr 8, s. 21-29
 6. Obcy w naszym świecie, czyli obraz dziecka niepełnosprawnego w literaturze / Edyta Rudolf // Biblioterapeuta. - 2009, nr 2, s. 5-11
 7. Otaczają nas różni ludzie / Marzena Medyńska // Biblioteka w Szkole. - 2014, nr 6, s. 20
 8. Pedagogiczny dramat terapeutyczny dla dzieci / Kinga Anna Gajda // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2011/2012, nr 2, s. 102-109
 9. Podróż do Krainy Radości : scenariusz zajęć biblioterapeutycznych / Jolanta Pawłowska // Biblioteka w Szkole. - 2012, nr 6, s. 11
 10. Poznajmy się bliżej : scenariusz zajęć biblioterapeutycznych w oparciu o opowiadanie "Potworek" Marty Tomaszewskiej / Joanna Polaszczyk // Poradnik Bibliotekarza. - 2013, nr 2, s. 42-44
 11. Profilaktyka niedostosowania społecznego młodzieży : program zajęć biblioterapeutycznych / Urszula Lisowska-Kożuch // Biblioterapeuta. - 2011, nr 3, s. 3-36
 12. Program biblioterapeutyczny - oswajanie straszaków. Cz. 1 / Agata Widzowska-Pasiak // Poradnik Bibliotekarza. -2009, nr 1, s. 34-36
 13. Program zajęć biblioterapeutyczny pt. Nastolatek w strefie uczuć / Barbara Nowak-Słomiany // Biblioterapeuta. - 2011, nr 1 s. 7-19
 14. Przeciw przemocy w szkole : literatura biblioterapeutyczna / Tatiana Grabowska // Życie

Szkoły. - 2011, nr 3, s. 60-62

 1. Przezorność i uczynność : scenariusz zajęć biblioterapeutycznych / Anna Borowska // Biblioteka w Szkole. - 2011, nr 11, s. 14
 2. "Przyjdź, usiądź, porozmawiaj i poczytaj... a będziesz ostrożniejszy" : program zajęć biblioterapeutycznych dla młodzieży gimnazjalnej / Joanna Jurkiewicz // Biblioterapeuta. - 2011, nr 1 s. 26-28
 3. Rozumienie emocji a kształtowanie kompetencji interpersonalnych : praca w formule ekspresyjnych działań biblioterapeutycznych / Anna Bautsz-Sontag // Chowanna. - 2011, t. 1, s. 245-263
 4. Scenariusze zajęć biblioterapeutycznych : „Ja też coś potrafię” / Krystyna Janeczko-Witkowska // Poradnik Bibliotekarza. - 2010, nr 10, s. 41-42
 5. Scenariusze zajęć biblioterapeutycznych : "Każdy z nas jest inny" / Edyta Lachowska // Poradnik Bibliotekarza. - 2010, nr 10, s. 39-41
 6. Spotkania bibliotearapeutyczne HABIBI : terapia miłością / Małgorzata Kowalska // Biblioterapeuta. - 2009, nr 4, s. 20-23
 7. Terapeutyczna rola literatury pięknej adresowanej do dzieci w paradygmacie psychologii poznawczej / Maria Molicka // Edukacja i Dialog. - 2014, nr 9/10, s. 60-68
 8. Terapeutyczne znaczenie książki w procesie wychowania osób niedostosowanych społecznie / Marcin Jurczyk // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2011, nr 1/2, s. 33-35
 9. Warsztat biblioterapeuty. Cz. 4 / Genowefa Surniak // Biblioterapeuta. - 2011, nr 3, s. 36-44
 10. Warsztaty z biblioterapii / Joanna Grabczak // Poradnik Bibliotekarza. - 2013, nr 6, s. 38-42
 11. "Wiosenna bajka"- warsztaty z elementami biblioterapii / Anna Dziełak, Anita Bałas // Poradnik Bibliotekarza. - 2012, nr 4, s. 41-43
 12. Współczesny polonista jako (nie)świadomy terapeuta / Katarzyna Nogieć // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2011/2012, nr 1, s. 7-12
 13. "Z Franklinem pod namiot" : zajęcia czytelnicze z elementami biblioterapii / Tomasz Kruszewski, Justyna Pałka // Wychowanie na co Dzień. - 2012, nr 6, dod. Wkładka Metodyczna, s. I-IV
 14. Zastosowanie biblioterapii dla dzieci i młodzieży / Małgorzata Kowalska // Biblioterapeuta. - 2009, nr 4, s. 14-17
 15. Zmartwienie Ewy / Mirosława Wójtowicz // Biblioterapeuta. - 2010, nr 3, s. 7-11

 

Opracowała: Beata Turulska

WMBP w Elblągu