Bieda, ubóstwo – konsekwencje dla dziecka i rodziny, wykluczenie społeczne z tym związane, sposoby zapobiegania
 
Zestawienie bibliograficzne w wyborze
sporządzone na podstawie zbiorów dostępnych
w WMBP w Elblągu Filii w Bartoszycach
 

 

Przy opisach książek (w nawiasach) dołączono numery inwentarzowe Filii w Bartoszycach

 
Książki

1.      Bauman Zygmunt : Praca, konsumpcjonizm i nowi ubodzy. - Kraków : Wydaw. WAM, 2006 (52188)

2.      Boczoń Jerzy, Toczyski Witold, Zielińska Anna : Ubóstwo jako zjawisko społeczne oraz przedmiot pracy socjalnej // W : Pedagogika społeczna : człowiek w zmieniającym się świecie / pod red. Tadeusza Pilcha i Ireny Lepalczyk. - Wyd. 2 rozsz. i popr. - Warszawa : "Żak", 1995. – s. 341-366 (48340, 48392, 48774, 48096, 52531 czyt.)

3.      Giddens Anthony : Socjologia. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2004. – s. 330-365 : Ubóstwo, opieka społeczna i wykluczenie społeczne. (51173 czyt.)

4.      Gierszewska Renata, Łopato Jan : Ubóstwo – próba określenia zjawiska  // W : Polityka społeczna : podręcznik akademicki / pod red. Grażyny Firlit-Fesnak i Małgorzaty Szylko-Skoczny. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2007. – 240-247 (51938)

5.      Landes David S : Bogactwo i nędza narodów : dlaczego jedni są tak bogaci, a inni tak ubodzy. - Wyd. 2. - Warszawa : "Muza", 2005 (51352)

6.      Lister Ruth : Bieda. - Warszawa : "Sic!", 2007 (51847)

7.      Segiet Katarzyna : Bieda // W : Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 1 : A-F / red. naukowy Tadeusz Pilch. - Warszawa : "Żak", 2003. – s. 386-389

8.      Szacka Barbara : Wprowadzenie do socjologii. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Warszawa : Oficyna Naukowa, 2008. – s. 342-348 : Oblicze polskiej biedy. (52192)

9.      Szacka Barbara : Wprowadzenie do socjologii. - Warszawa : Oficyna Naukowa, 2003. – s. 337-343 : Oblicze polskiej biedy. (51125 czyt.)

Artykuły z czasopism 

1.      Analiza sytuacji społeczno-ekonomicznej młodych ludzi w woj. warmińsko-mazurskim / Majka Łojko // Kajet. - 2006, nr 4, s. 11-13

2.      Becikowe dzieci / Edyta Gietka // Polityka. - 2006, nr 45, s. 5-12

3.      Bieda : kontrowersje wokół pomiaru / Marta Styrc // Polityka Społeczna. - 2006, nr 1, s. 42-44

4.      Bieda antywychowuje / Stanisław Turowski // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2008, nr 5, s. 39-41

5.      Bieda dzieci w środowisku wielkomiejskim (na przykładzie Łodzi) / Wielisława Warzywoda-Kruszyńska // Polityka Społeczna. - 2009, nr 9, s. 13-17

6.      Bieda i rozpiętość dochodów jako źródła problemów społecznych : test koncepcji poziomicy / Arkadiusz Karwacki, Tomasz Szlendak // Polityka Społeczna. - 2009,  nr 8, s. 1-4

7.      Bieda  i ubóstwo – konsekwencje dla dziecka i rodziny / Agnieszka Białas // Opieka Wychowanie Terapia. - 2001, nr 2, s. 5-9

8.      Byli pracownicy PGR jako "przegrani" transformacji ustrojowej / Renata Marks-Bielska // Polityka Społeczna. - 2005, nr 7, s. 9-12

9.      Czy ubóstwo czyni głupszym? / Christian Wolf // Psychologia w Szkole. – 2010, nr 1 s.132-138

10.  Dzieciństwo w rodzinach bezrobotnych w środowisku małego miasta / Bożena Matyjas // Edukacja. - 2003, nr 2, s. 39-50

11.  Dziecko w biednej rodzinie / Elżbieta Tarkowska // Polityka Społeczna. - 2004, nr 9, s. 9-13

12.  Dziecko w kręgu bezrobocia i biedy / Wiesława Kowalska // Wychowanie na co Dzień. - 2004, nr 1-2, s. 41-42

13.  Gdzieś tam na końcu świata : Górowo Iławeckie : nie mamy pracy... / Adam Winiarczyk // Goniec Bartoszycki. - 2000, nr 18, s. 6

14.  Głodne dzieci w Polsce / Czesław Kępski // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2010, nr 1, s. 23-30

15.  Kiszki marsza grają / Ewa Miłoszewska, Krystyna Strużyna // Głos Nauczycielski. - 2006, nr 5, s. 8-9 [Biskupiec]

16.  Kobiety z łódzkich enklaw biedy : bieda w cyklu życia i międzypokoleniowym przekazie / Małgorzata Potoczna, Wielisława Warzywoda-Kruszyńska. - Rec. pracy Magdalena Twardowska // Praca Socjalna. - 2010, nr 6, s. 126-132

17.  Komu służy bieda ? : analiza funkcjonalna kwestii ubóstwa / Herbert J. Gans // Polityka Społeczna. - 2004, nr 8, s. 4-7

18.  Młode pokolenie z byłych PGR-ów : dziedziczenie biedy czy wychodzenie z biedy ? / Elżbieta Tarkowska // Polityka Społeczna. - 2006, nr 11-12, s. 13-16

19.  Na krechę / Maria Aulich // Głos Nauczycielski. - 2006, nr 33, s. 6-7

20.  Niedożywienie dzieci w Polsce : korelat ubóstwa czy problem zdrowia publicznego? / Anna Blumsztajn // Polityka Społeczna. – 2004, nr 9, s. 5-9

21.  Niepomagalni / Ewa Winnicka // Polityka. - 2009, nr 17, s. 20-22

22.  Nierówności dochodowe i ubóstwo w Polsce na tle Unii Europejskiej / Wiktor Rutkowski // Polityka Społeczna. - 2009, nr 4, s. 6-12

O trudnym dzieciństwie / Jadwiga Raczkowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2007, nr 6, s. 44-54

23.  Po biednej stronie świata // Polityka. - 2010, nr 42, dodatek, s. I-IX

24.  Początek lawiny : "ojca wywalili z pracy, pozostawiają nas bez grosza..." / Wiesław Łuka // Głos Nauczycielski. - 2009, nr 23, s. 6

25.  Problemy biedy i ubóstwa w Europie / Małgorzata Kacprzak // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2010, nr 4, s. 86-90

26.  Propozycja budowy miernika biedy skumulowanej w Polsce / Małgorzata Radziukiewicz // Polityka Społeczna. - 2006, nr 11-12, s. 3-8

27.  Psychologiczny portret biednych i bogatych w przysłowiach polskich a współczesne opinie o tych ludziach u nastolatków / Agnieszka Pietrzyk // Auxilium Sociale. - 2004, nr 2, s. 143-163

28.  Psychospołeczne aspekty funkcjonowania rodzin żyjących w ubóstwie / Helena Marzec // Małżeństwo  i Rodzina.- 2002, nr 3, s. 33-37

29.  Rodzina na rozdrożu / Monika Jurewicz // Nowa Szkoła. - 2008, nr 10, s. 19-25

30.  Różne oblicza biedy w nauczaniu Jana Pawła II / Jan Piwowarczyk // Wychowawca. - 2011, nr 4,  s. 14-15

31.  Skutki rosnącej biedy / Bożena Krupa // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 9, s. 45-47

32.  Socjalizacja dziecka w biednej rodzinie / Grażyna Cęcelek // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2009, nr 8, s. 49-56

33.  Stygmatyzacja społeczna / Katarzyna Szewetowska // Edukacja i Dialog. – 2009, nr 4 s. 56-60

34.  System edukacji, ubóstwo, wykluczenie społeczne / Elżbieta Tarkowska, Katarzyna Górniak, Agnieszka Kalbarczyk // Polityka Społeczna. - 2006, nr 11-12, s. 29-33

35.  Sytuacja materialna polskich rodzin. Cz. 2 / Magda Wójcik // Remedium. - 2009, nr 7-8, s. 40

36.  Sytuacja szkolna dzieci wychowujących się w rodzinach o niskim statusie ekonomicznym / Anna Zawada // Auxilium Sociale.- 2002, nr 1, s. 297-305

37.  Ubóstwo ma twarz dziecka / Ewa Miłoszewska // Głos Nauczycielski. - 2006, nr 33,  s. 4-5

38.  Ubóstwo polskich rodzin i jego konsekwencje / Dorota Glina // Nowa Szkoła.- 2004, nr 3, s. 51-55

39.  Ubóstwo relatywne w Polsce w latach 1998-2008 / Michał Brzeziński // Polityka Społeczna. - 2010, nr 5-6, s. 12-17

40.  Ubóstwo rodziny a jej uczestnictwo w kulturze / Irena Czajkowska // Edukacja.- 2000, nr 3, s. 58-64

41.  Ubóstwo w rodzinach sześciolatków / Justyna Małecka // Wychowanie w Przedszkolu. - 2005,  nr 5, s. 20-21

42.  Ubóstwo w rodzinie a szanse edukacyjne dzieci i młodzieży / Grażyna Cęcelek // Małżeństwo i Rodzina. - 2005, nr 3, s. 30-33

43.  Wielkomiejscy biedni w percepcji pracodawców: co może z tego wynikać dla ubogich? / Agnieszka Pietrzyk // Auxilium Sociale.- 2001, nr 1, s. 69-92

44.  Wybrane monetarne wskaźniki społecznego wykluczenia w nowych krajach UE / Sławomir Kalinowski, Władysława Łuczka-Bakuła // Polityka Społeczna. - 2005, nr 7, s. 5-8

45.  Wyrzut sumienia : coraz więcej dzieci żyje w ubóstwie / Maciej Kułak // Głos Nauczycielski. - 2010,  nr 1, s. 9

46.  Zachowania dzieci wobec zjawiska ubóstwa / Agnieszka Pietrzyk //Auxilium Sociale.- 2000, nr 3- 4, s. 74-89

47.  Zachowania finansowe a podatność na ubóstwo gospodarstw domowych o niskich dochodach w warunkach transformacji / Michał Matul // Polityka Społeczna. - 2010, nr 9, s. 45-53

48.  Zdrowie i choroba a ubóstwo i wykluczenie społeczne / Agnieszka Sowa // Polityka Społeczna. - 2006, nr 11-12, s. 16-20

49.  Zmiany koncepcji ubóstwa a praktyka pomiaru / Irena Topińska // Polityka Społeczna. - 2010, nr 9, s. 17-21

Zwalczanie ubóstwa – artykuły z czasopism

1.       Aktywna polityka rynku pracy na szczeblach samorządu terytorialnego : sposób na zwalczanie ubóstwa i wykluczenia społecznego / Anna Ruzik // Polityka Społeczna. - 2010, nr 9, s. 21-23

2.       Analiza efektywności współdziałania państwa i organizacji pozarządowych w zwalczaniu ubóstwa i wykluczenia społecznego / Piotr Broda-Wysocki // Polityka Społeczna. - 2006, nr 11-12, s. 39-45

3.       Charakterystyka osób długotrwale korzystających z pomocy społecznej : raport z badań / Krzysztof Cudzich [i in.] // Auxilium Sociale. - 2001, nr 3-4, s. 222-236

4.       Jak korzystać z dobrych pomysłów innych : o pojęciach "dobrej praktyki" i "sukcesu" w przeciwdziałaniu ubóstwu i marginalizacji / Mateusz Fałkowski // Polityka Społeczna. - 2005, nr 5-6, s. 22-25

5.       Metodyka pracy z dzieckiem z rodziny dotkniętej ubóstwem społecznym / Adam Roter // Auxilium Sociale. - 2001, nr 1, s.109-116

6.       Nauką w biedę / Maciej Kułak // Głos Nauczycielski. - 2005, nr 14, s. 10 

7.       Nikt nie jest stracony : warszawskie enklawy biedy / Wiesław Łuka // Głos Nauczycielski. - 2009, nr 21, s. 10-11

8.       Nieformalne sieci wsparcia ludności żyjącej w biedzie (na wsi i w małym mieście) / Wielisława Warzywoda-Kruszyńska, Jolanta Grotowska-Leder // Polityka Społeczna. - 2006, nr 11-12, s. 45-48

9.       Obowiązki pracownika socjalnego wobec rodziny / Józef Młyński // Praca Socjalna. - 2010, nr 5, s. 24-46

10.   Pedagogika społeczna w koncepcji społeczeństwa ryzyka / Stanisław Kawula // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2004, nr 3, s. 22-31

11.   Piękniej jest dawać / Witold Salański // Głos Nauczycielski. - 2008, nr 43, s. 13

12.   Polityka mieszkaniowa wobec ubóstwa i wykluczenia społecznego / Hanka Zaniewska // Polityka Społeczna. - 2006, nr 11-12, s. 33-35

13.   Polityka wobec ubóstwa i wykluczenia społecznego w Polsce w minionym dwudziestoleciu / Stanisława Golinowska // Polityka Społeczna. - 2010, nr 9, s. 7-13

14.   Pracownicy socjalni wobec wyzwań współczesności / Maria Szumigalska // Praca Socjalna. - 2010, nr 3, s. 25-38

15.   Przeciwdziałać drodze do ubóstwa, do wykluczenia społecznego : debata Fundacji Friedricha Eberta / Anna Ruzik, Marta Styrc // Polityka Społeczna. - 2006, nr 3,  s. 34-38

16.   Przeciwdziałanie ubóstwu dzieci / Wiesława Warzywoda-Kruszyńska // Polityka Społeczna. - 2007, nr 8, s. 38-44

17.   Rola ekonomii społecznej w zwalczaniu ubóstwa i wykluczenia społecznego / Katarzyna Gąbicka // Praca Socjalna. - 2010, nr 5, s. 14-23

18.   Społeczna percepcja zasiłku jako metody zmniejszenia dolegliwości ubóstwa / Małgorzata Niesiobędzka // Auxilium Sociale.- 2002, nr 1, s. 251-263

19.   Teoretyczne koncepcje przezwyciężania zjawiska wykluczenia społecznego w sytuacji ubóstwa / Jerzy Stochmiałek // Auxilium Sociale. - 2002, nr 2, s. 34-58

20.   Uczenie się obywatelstwa przez dorosłych na terenach zagrożonych marginalizacją : projekt badań / Natalia Sokołowicz // Edukacja. - 2008, nr 4, s. 49-54

21.   Warsztat na ważny temat. Bieda / Aleksandra Denst-Sadura // Głos Nauczycielski. - 2011, nr 21, s. 12

22.   Wielka bieda z komputerem / Piotr Skura // Głos Nauczycielski. - 2008, nr 24, s. 4-5

23.   Zagrożenie dziecka w rodzinie wieloproblemowej z perspektywy pracy socjalnej. Cz. 2 : Dziecko jako ofiara przemocy domowej / Agnieszka Smrokowska-Reichmann // Wspólne Tematy. - 2009, nr 3, s. 3-13

24.   Zaległa lekcja solidarności / Ewa Winnicka // Polityka. - 2009, nr 51-52, s. 38-40

25.   Zwalczanie ubóstwa i wykluczenia społecznego w ramach polityki realizowanej na szczeblach samorządu terytorialnego / Piotr Błędowski, Paweł Kubicki // Polityka Społeczna. - 2006, nr 11-12, s. 36-38

 

Bartoszyce, czerwiec 2011 r.

Opracowała: Agnieszka Małyszew

WMBP w Elblągu

Filia w Bartoszycach