Biologia, przyroda

wybór literatury dla nauczycieli

 

Z zagadnień biologii i jej nauczania
 
1.           Badania molekularne roślin w służbie Temidy / Joanna Głąb. – Bibliogr. // Biologia w Szkole. - 2005, nr 1, s. 17-20
2.           Badania nad GMO / Magdalena Jaworska // Aura. - 2006, nr 2, s. 6-8
3.           Budowa i funkcjonowanie komórki : aktywizujące metody nauczania, 13 pomysłów na lekcję o komórce / Dominik Marszał // Biologia w Szkole. - 2007, nr 6, s. 44-46
4.           Choroby mitochondrialne / Krzysztof Zabłocki, Marta Onopiuk, Katarzyna Wierzbicka // Biologia w Szkole. - 2008, nr 1, s. 16-25
5.           Danio pręgowany ujawnia tajemnice rozwoju kręgowców / Lilianna Solnica-Krężel. - Bibliogr. // Biologia w Szkole. - 2006, nr 2, s. 3-11
6.           Darwin w świecie memów : co łączy gen, plotkę i wirusa komputerowego / Marek Kaczmarzyk, Dorota Kopeć // Biologia w Szkole. - 2008, nr 2, s. 5-11
7.           Dlaczego jedzenie nam smakuje? / Małgorzata Krzeczkowska. – Bibliogr. // Biologia w Szkole. - 2004, nr 3, s. 137-142
8.           Dydaktyczno-wychowawcze aspekty Ogrodu Dendrologicznego Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu / Beata Wlizło, Andrzej Kusztelak. – Bibliogr. // Biologia w Szkole. - 2008, nr 2, s. 35-46

9.           Dydaktyka biologii i ochrony środowiska / pod red. Wiesława Stawińskiego ; przy współpr. Alicji Walosik. - Wyd. 2 zm. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006

10.       Dylematy współczesnej systematyki roślin : zgodność z filogenezą czy prostota systemu klasyfikacji? / Krzysztof Spalik. – Bibliogr. // Biologia w Szkole. - 2005, nr 6, s. 4-9
11.       Encyklopedia : biologia / [red. Agnieszka Nawrot]. - Kraków : "Greg", cop. 2007
12.       Etyka i nauki biologiczne / Witold Tulibacki. - Olsztyn : Wydawnictwo ART, 1994
13.       Ewolucja języka genów / Stephen J. Freeland, Laurence D. Hurst. – Bibliogr. // Świat Nauki. - 2004, nr 5, s. 56-63
14.       Ewolucja w szkole - pułapki i wyzwania dla nauczyciela / Karol Sabath // Biologia w Szkole. - 2006, nr 5, s. 30-36
15.       Historia (nie tylko naturalna) utrwalona w mitochondrialnym DNA / Przemysław Zawicki. – Bibliogr. // Biologia w Szkole. - 2008, nr 1, s. 26-34
16.       Internet w edukacji biologicznej / Marek Bartoszewicz // Biologia w Szkole. - 2006, nr 1, s. 21-24
17.       Jak działają kosmetyki? / Renata Dębowska // Biologia w Szkole. - 2005, nr 4, s. 18-24
18.       Jak monitorować postępy w uczeniu się biologii? / Julian Piotr Sawiński. – Bibliogr. // Biologia w Szkole. - 2008, nr 1, s. 35-42
19.       Jak odczytano genom człowieka / Magdalena Kawalec. – Bibliogr. // Biologia w Szkole. - 2004, nr 4, s. 4-10
20.       Jak powstały organizmy eukariotyczne / Paweł K. Mazur. – Bibliogr. // Biologia w Szkole. - 2006, nr 1, s. 4-10
21.       Jak uczyć uczenia się biologii? / Julian Piotr Sawiński. - Bibliogr // Biologia w Szkole. - 2007, nr 5, s. 54-59
22.       Kierunki rozwoju współczesnej biotechnologii / Barbara Mickowska. – Bibliogr. // Aura. - 2005, nr 7, s. 12-13
23.       Kontrola bez stresu (na przykładzie lekcji przyrody i biologii) / Grażyna Możdżanowska-Kordas // Wszystko dla Szkoły. - 2004, nr 2, s. 12-15
24.       Ludzie, Hobbity i inni... / Marcin Ryszkiewicz // Wiedza i Życie. - 2004, nr 12, s. 50-56
25.       Małe i wredne : [owady, zwierzęta jadowite] / Anna i Zbigniew Adamscy // Wiedza i Życie. - 2008, nr 11, s. 52-56
26.       Metody nauczania biologii w opinii uczniów / Anna Solska // Biol. w Szk. - 1997, nr 4, s. 217-220
27.       Mikroskopijni zabójcy : [sinice]/ Hanna Mazur-Marzec // Wiedza i Życie. - 2006, nr 2, s. 62-65
28.       Młodzież hoduje dżdżownice / Joanna Kostecka // Biologia w Szkole - 1997, nr 1, s. 37-41
29.       Mysz jako organizm modelowy / Marek Maleszewski // Biologia w Szkole. - 2005, nr 1, s. 10-16
30.       Na granicy życia i nanotechnologii / Nadrian C. Seeman // Świat Nauki. - 2004, nr 7, s. 38-47
31.       Nagroda Nobla za destrukcję / Krzysztof Staroń // Biologia w Szkole. - 2005, nr 1, s. 6-9
32.       Niewidoczne sieci - czyli o świecie grzybów / Marta Wrzosek // Biologia w Szkole. - 2006, nr 5, s. 12-17
33.       Perła rodzi się w bólu / Tomasz Sobczak, Nikodem Sobczak/ // Wiedza i Życie. - 2007, nr 4, s. 22-28
34.       Płazy w czasach zarazy / Mateusz Wilk, Marta Wrzosek // Wiedza i Życie. - 2008, nr 4, s. 54-57
35.       Podstawa programowa z komentarzami. T. 5, Edukacja przyrodnicza w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum : przyroda, geografia, biologia, chemia, fizyka / oprac. zespół red. Ewa Bartnik [i in.]. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej, 2009
36.       Postępy w zrozumieniu cukrzycy / Kaja Wąsik // Biologia w Szkole. - 2007, nr 6, s. 33-37
37.       Smak kluczowych kompetencji ucznia / Julian Piotr Sawiński. – Bibliogr. // Biologia w Szkole. - 2007, nr 6, s. 47-53
38.       Tablice biologiczne / [red. Witold Mizerski]. - Warszawa : "Adamantan", 1994
39.       Terapia genowa : obietnice i rzeczywistość / Ewa Bartnik // Biologia w Szkole. - 2006, nr 3, s. 12-16
40.       Trochę inaczej o profilaktyce STI / Wiesław Sokoluk, Grażyna Skirmuntt. - Bibliogr // Biologia w Szkole. - 2006, nr 3, s. 18-22
41.       Woda - fascynujący związek chemiczny / Monika Babiarska, Małgorzata Krzeczkowska, Agata Kurek. – Bibliogr. // Biologia w Szkole. - 2007, nr 5, s. 5-16
42.       Wstępna diagnoza edukacyjna / Grażyna Skirmuntt // Biologia w Szkole. - 2005, nr 2, s. 22-27
43.       Wycieczka do lasu : Zielona szkoła : poradnik dla nauczycieli, rodziców i opiekunów / Hanna Będkowska. - Warszawa : "Multico", 2005
44.       Zapach nowoczesności w edukacji biologicznej / Julian Piotr Sawiński. – Bibliogr. // Biologia w Szkole. - 2009, nr 3, s. 35-40
45.       Zielona biotechnologia czyli uprawa transgenicznych odmian roślin : korzyści i zagrożenia / Andrzej Anioł // Aura. - 2006, nr 2, s. 8-11
46.       Życie bezbolesne / Kaja Wąsik // Biologia w Szkole. - 2007, nr 2, s. 19-22
 

Nauczanie początkowe

1.            160 pomysłów na zajęcia zintegrowane z przyrody w klasach I-III / Jadwiga Stasica. - Wyd. 2. - Kraków : "Impuls", 2004
2.            Historia kropli wody : (ćwiczenia utrwalająco-sprawdzające dla klasy III szkoły podstawowej) / Beata Rechnio-Kołodziej // Wszystko dla Szkoły. - 2009, nr 3, s. 6
3.            Jak można rozwijać aktywność twórczą uczniów klas niższych na lekcjach środowiska społeczno-przyrodniczego / Teresa Parczewska // Nauczanie Początkowe. - 1996/1997, nr 3, s. 115-120
4.            Jak można wykorzystać metodę projektów do realizacji treści społeczno-przyrodniczych w klasach I-III / Beata Korus // Nauczanie Początkowe. - 2005/2006, nr 4, s. 37-51
5.            Kształcenie zintegrowane : problemy teorii i praktyki / pod red. Małgorzaty Żytko. - Warszawa : "Żak", 2002
6.            Na przedwiośniu : (scenariusz lekcji w klasie II szkoły podstawowej) / Beata Rechnio-Kołodziej // Wszystko dla Szkoły. - 2009, nr 3, s. 15
7.            Parki narodowe - scenariusz szkolnego konkursu przyrodniczego dla klasy III / Lucyna Kurczych, Barbara Krzemińska // Wszystko dla Szkoły. - 2004, nr 4, s. 9-10
8.            Poznajemy znaczenie lasów : scenariusz lekcji przyrody w nauczaniu zintegrowanym / Teresa Zielonka. – Bibliogr. // Aura. - 2004, nr 2, "Dodatek Ekologiczny dla Szkół", nr 113, s. 1-2
9.            Propozycja scenariusza zajęć dla klasy II : [wyruszamy na wycieczkę do sadu] / Anna Szkolak // Nauczanie Początkowe. - 2007/2008, nr 3, s. 88-98
10.        Propozycje jednostek metodycznych zapoznających uczniów z niektórymi gatunkami ptaków. 1-2 / Zuzanna Zbróg // Nauczanie Początkowe. - 1994/1995, nr 6, s. 87-93; 1994/1995, nr 2, s. 105-111
11.        Rozumienie zjawisk przyrodniczych / Irmina Zioło – Bibliogr. // Życie Szkoły. - 2006, nr 5, s. 5-10
12.        Rozwijanie pojęć przyrody nieożywionej u dzieci sześcioletnich / Danuta Al-Khamisy. - Warszawa : "Żak", 1996
13.        "Sami ogrodnicy" : (scenariusz inscenizacji dla klas młodszych)  / Violetta Majewicz // Wszystko dla Szkoły. - 2009, nr 3, s. 8-9
14.        Scenariusz lekcji przyrody w nauczaniu zintegrowanym  : [czy woda to tylko ciecz] / Teresa Zielonka // Aura. - 2005, nr 10, "Dodatek Ekologiczny dla Szkół", nr 133, s. 12
15.        Scenariusz zajęć dla klasy I : poznajemy wczesnowiosenne rośliny chronione / Anna Szkolak // Nauczanie Początkowe. - 2005/2006, nr 4, s. 67-79
16.        Scenariusz zajęć zintegrowanych dla klasy II z wykorzystaniem metod aktywizujących : [rośliny chronione] / Anna Antoniak-Lipiec // Nauczanie Początkowe. - 2005/2006, nr 4, s. 85-89
17.        Strażnik przyrody : gra dydaktyczna / Anita Białek // Życie Szkoły. - 2004, nr 4, s. 313-314
18.        Turniej wiosenny - potrafię, umiem, wiem / Wioletta Muszyńska // Nauczanie Początkowe. - 2005/2006, nr 4, s. 59-66
19.        Wiosną przyroda budzi się do życia : scenariusz zajęć zintegrowanych dla klasy III / Katarzyna Markuszewska // Wszystko dla Szkoły. - 2005,nr 4, s. 13
20.        "Z przyrodą za pan brat" : scenariusz dla uczniów klasy I-III szkoły podstawowej turnieju wiedzy o przyrodzie / Beata Kopeć // Aura. - 2004, nr 8, "Dodatek Ekologiczny dla Szkół", nr 119, s. 8-9
21.        Zestaw testów sprawdzających dla klasy III / Ala Wasilczyk // Nauczanie Początkowe. - 1995/1996, nr 4, s. 87-97
22.        Zielona Szkoła - wykorzystanie technik Freineta / Mirosława Matuszewska // Życie Szkoły. - 2004, nr 6, s. 411-414
23.        Zmiany w przyrodzie późną jesienią : scenariusz zajęć w klasie II / Ewa Sadowska // Życie Szkoły. - 2008, nr 9, s. 15-17
24.        Zwierzęta z wiejskiego podwórka : (ćwiczenia utrwalająco-sprawdzające) / Beata Rechnio-Kołodziej // Wszystko dla Szkoły. - 2009, nr 3, s. 20
 
Klasy IV-VI
 
1.           10 kroków ku ekologii / Aleksandra Lament. – Bibliogr. // Biologia w Szkole. - 2006, nr 1, s. 32-38
2.           Aktywne poznawanie przyrody : [scen. zajęć] / Wioleta Pancerz. – Bibliogr. // Biologia w Szkole. - 2004, nr 2, s. 87-94
3.           Bogactwa mineralne Polski : [scen. zajęć] / Wioleta Pancerz // Biologia w Szkole. - 2005, nr 2, s. 37-41
4.           Budowa i znaczenie lasu : scenariusz zajęć terenowych dla klasy IV szkoły podstawowej / Anna Fiała. – Bibliogr. // Wszystko dla Szkoły. - 2005, nr 6, s. 16-17
5.           Co to jest plan? Co to jest skala? : [scen. zajęć] / Wioleta Pancerz // Biologia w Szkole. - 2005, nr 3, s. 44-45
6.           Czy jesteśmy w puszczy? : [scen. zajęć terenowych] / Dominik Marszał // Biologia w Szkole. - 2007, nr 5, s. 31-34
7.           Czy wrócimy do szkolnych ogrodów? / Julian P. Sawiński. – Bibliogr. // Nowe w Szkole. - 2004, nr 2, s. 2-5
8.           Czy zwykły staw może być ciekawy? : [scen. zajęć] / Anna Malańska // Biologia w Szkole. - 2004, nr 3, s. 173-176
9.           Dojrzewanie - czas wielkich zmian : [scen. zajęć] / Elżbieta Szczecina. – Bibliogr. // Biologia w Szkole. - 2004, nr 2, s. 99-102
10.       Doświadczenia w nauczaniu przyrody : [scen. zajęć] / Urszula Grygier. – Bibliogr. // Biologia w Szkole. - 2005, nr 2, 32-36
11.       Ekosystem miejscem życia : [scen. zajęć] / Aleksandra Lament // Biologia w Szkole. - 2006, nr 3, s. 31-35
12.       Gdzie żyją dzikie zwierzęta? : [scen. zajęć] / Bogusław Malański // Biologia w Szkole. - 2005, nr 1, s. 36
13.       Gry dydaktyczne na lekcjach przyrody i geografii / Krzysztof Kawka // Geografia w Szkole. - 2006, nr 3, s. 34-40
14.       Jak uniknąć nudy na lekcjach? : [2 gry dydaktyczne]  / Tomasz Majchrzak. – Bibliogr. // Wszystko dla Szkoły. - 2007, nr 9, s. 2-6
15.       Jak zmierzyć odległość w terenie? : scenariusz lekcji przyrody dla klasy V (z arkuszem obserwacji lekcji koleżeńskiej) / Jolanta Ignaczak. – Bibliogr. // Wszystko dla Szkoły. - 2005, nr 6, s. 18-19
16.       Konstruktywizm : zastosowanie na lekcjach przyrody. Cz.1-2 / Krzysztof Kochan // Aura. - 2007, nr 12, "Dodatek Ekologiczny dla Szkół", nr 159, s. 1-2; 2008, nr 1, "Dodatek Ekologiczny dla Szkół", nr 160, s. 2-4
17.       Krajobraz tundry : materiał do lekcji przyrody w klasie VI w ramach cyklu lekcji "Krajobrazy Świata" / Dominik Marszał // Biologia w Szkole. - 2007, nr 3, s. 36-43
18.       Krajobrazy świata : scenariusz cyklu lekcji przyrody klasa VI / Dominik Marszał // Biologia w Szkole. - 2007, nr 2, s. 47-48
19.       Mały poradnik geologiczny / Joanna Appelt // Biologia w Szkole. - 2005, nr 2, s. 41-44
20.       Mądre zakupy, czyli nasz wkład w ochronę środowiska : [scen. zajęć] / Renata Dzierzkiewicz-Hermann // Biologia w Szkole. - 2005, nr 6, s. 39-42
21.       Metody aktywizujące. Cz. 1, Poradnik metodyczny dla nauczycieli przyrody, biologii i geografii / praca zbior. pod red. Urszuli Ewertowskiej i Janiny Szarkowskiej. - Elbląg : Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 2001

22.       Metody aktywizujące. Cz. 2, Poradnik metodyczny dla nauczycieli przyrody, biologii i geografii / praca zbior. pod red. Janiny Meller. -  Elbląg : Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 2001

23.       Moje spotkanie z magnesem : projekt edukacji ekologicznej dla szkoły podstawowej / Jolanta Pikulik // Wszystko dla Szkoły. - 2004, nr 5, s. 15-16

24.       Nawyki dla przyszłości. Cz. 1-2 : [projekty ] / Marta Radwańska, Dorota Wolanin, Dorota Kochan // Biologia w Szkole. - 2005, nr 4, s. 40-50; 2005, nr 5, s. 34-41
25.       O pogodzie i klimacie w szkole podstawowej : propozycja lekcji przyrody / Agnieszka Niewińska // Geografia w Szkole. - 2007, nr 3, s. 42-46
26.       Oceniamy stan środowiska przyrodniczego najbliższej okolicy / Agnieszka Banaszek // Biologia w Szkole. - 2004, nr 3, s. 165-172
27.       Odżywiamy się zdrowo : scenariusz lekcji przyrody dla klasy IV (ścieżka prozdrowotna) / Katarzyna Markuszewska // Wszystko dla Szkoły. - 2005, nr 4, s. 11-12
28.       Otoczenie szkoły - laboratorium przyrodnicze : zajęcia w terenie z przyrody / Agnieszka Niewińska // Geografia w Szkole. - 2007, nr 4, s. 39-42
29.       Plan wynikowy nauczania przyrody dla klasy IV : rok szkolny 2004/2005 / Ewa Gałecka. - Bibliogr. // Doskonalenie Otwarte. - 2004/2005, nr 2, s. 106-118
30.       Plan wynikowy nauczania przyrody dla klasy V : rok szkolny 2004/2005 I semestr / Małgorzata Świątkowska // Doskonalenie Otwarte. - 2004/2005, nr 3, s. 120-143
31.       Płazy - zwierzęta wodno-lądowe : [scen. zajęć ] / Urszula Grygier // Biologia w Szkole. - 2006, nr 6, s. 53-57
32.       Podróż dookoła świata : konkurs przyrodniczy / Bogna Piechura, Ilona Jankowska. – Bibliogr. // Geografia w Szkole. - 2006, nr 1, s. 45-49
33.       Podziękuje nam za to las : [scen. zajęć] / Halina Maciaszek, Barbara Przybylska // Biologia w Szkole. - 2006, nr 6, s. 39-52
34.       Polscy uczniowie to..., czyli PISA 2006 - nauki przyrodnicze / Ewa Bartnik // Biologia w Szkole. - 2008, nr 2, s. 61-64
35.       Pory roku i moje urodziny : konspekt zajęć z przyrody dla klasy VI z wykorzystaniem technologii komputerowej / Joanna Polley // Wszystko dla Szkoły. - 2004, nr 5, s. 17-18
36.       Poznajemy warunki życia na polu, łące i w lesie : [scen. zajęć] / Magdalena Kasza. – Bibliogr. // Biologia w Szkole. - 2004, nr 5, s. 282-286
37.       Poznajemy las : scenariusz lekcji muzealnej dla klas I-IV szkół podstawowych / Beata Bronisławska // Aura. - 2006, nr 5, "Dodatek Ekologiczny dla Szkół", nr 140, s. 4
38.       Problematyka morska w nauczaniu biologii / Elżbieta Śliwińska // Przegląd Oświatowy. - 2001, nr 4, s. 17-18
39.       Prognoza pogody i jej znaczenie dla ludzi : scenariusz lekcji przyrody dla klasy IV szkoły podstawowej / Joanna Polley // Wszystko dla Szkoły. - 2004, nr 5, s. 16-17
40.       Program edukacyjny "Śmieciobranie" dla klas VI napisany na podstawie Zielonego Pakietu : (lekcje przyrody) / Elżbieta Galanek // Doskonalenie Otwarte. - 2004/2005, nr 5, s. 109-119
41.       Program koła przyrodniczo-zdrowotnego (dla II etapu kształcenia) / Wioleta Pancerz. – Bibliogr. // Nowa Szkoła. - 2003, nr 3, s. 25-48
42.       Propozycja zajęć dydaktycznych na terenie ogrodu dendrologicznego / Beata Wlizło, Andrzej Kusztelak // Biologia w Szkole. - 2008, nr 2, s. 47-54
43.       Proste doświadczenia laboratoryjne z przyrody i geografii / Anna Świercz // Geografia w Szkole. - 2005, nr 4, s. 28-36
44.       Przyroda : test powtórzeniowy dla uczniów klasy VI / Joanna Appelt // Biologia w Szkole. - 2007, nr 1, s. 46-51
45.       Przyroda - człowiekowi, człowiek - przyrodzie : [zajęcia terenowe] / Alina Jakubowska // Biologia w Szkole. - 2004, nr 4, s. 29-33
46.       Przyroda i jej poznawanie : [scen. zajęć] / Aleksandra Lament // Biologia w Szkole. - 2004, nr 3, s. 151-158
47.       Przyroda w bibliotece szkolnej : [scen. zajęć] / Grażyna Nowakowska, Sylwia Klój // Biologia w Szkole. - 2004, nr 4, s. 41-45
48.       Przystosowania roślin do pełnienia określonych funkcji : [scen. zajęć] / Alicja Müller // Biologia w Szkole. - 2005, nr 1, s. 33-35
49.       Puszcza pierwotna : [materiały pomocnicze] / Dominik Marszał // Biologia w Szkole. - 2007, nr 5, s. 35-39
50.       Rola zajęć terenowych w edukacji / Anna Choińska. – Bibliogr. // Wszystko dla Szkoły. - 2005, nr 12, s. 4-5
51.       „Rozumiemy zwierzęta" : projekt edukacyjny / Wioletta Zasada // Biologia w Szkole. - 2008, nr 2, s. 55-57
52.       Różnorodność świata ryb : [scen. zajęć] / Elżbieta Szczecina, Dorota Zaborniak - Kaszyca // Biologia w Szkole. - 2004, nr 1, s. 25-26
53.       Ruch obiegowy Ziemi : [scen. zajęć] / Zofia Modzelewska // Wszystko dla Szkoły. - 2008, nr 9, s. 20
54.       Sąd nad papierosem : [scen. zajęć] / Agnieszka Jabłońska, Paulina Soszyńska, Joanna Żak // Biologia w Szkole. - 2005, nr 5, s. 43-46
55.       Składniki pokarmowe i ich znaczenie dla organizmu : scenariusz lekcji przyrody dla klasy IV / Anna Fiała. – Bibliogr. // Wszystko dla Szkoły. - 2005, nr 6, s. 15-16
56.       Spotkanie z lasem : [scen. zajęć] / Małgorzata Wiśniowska, Justyna Jędrzejczyk. – Bibliogr. // Biologia w Szkole. - 2005, nr 1, s. 37-39
57.       Stany skupienia wody : scenariusz lekcji przyrody dla klasy IV szkoły podstawowej / Dorota Sępioł-Skóra // Wszystko dla Szkoły. - 2004, nr 4, s. 6-7
58.       Statystyka dla dzieci  / Anna i Bogusław Malańscy // Biologia w Szkole. - 2005, nr 3, s. 33-40
59.       Tropem maków i bławatków : [scen. zajęć terenowych] / Alina Głowacka // Biologia w Szkole. - 2005, nr 3, s. 46-47
60.       Turniej wiedzy przyrodniczej : "Bociany - polskie ptaki" / Janina Musiał, Hanna Kubik // Biologia w Szkole. - 2006, nr 3, s. 38-41
61.       Uczeń współtwórcą procesu edukacyjnego / Urszula Grygier // Biologia w Szkole. - 2006, nr 1, s. 25-29
62.       Uczyć z przyjemnością przyrody : poradnik metodyczny : klasa IV szkoły podstawowej / praca zbior. pod red. Wandy Chrzanowskiej-Szwarc. - Elbląg : Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 2001
63.       Uczyć z przyjemnością przyrody : poradnik metodyczny : klasa V szkoły podstawowej / praca zbiorowa pod red. Wandy Chrzanowskiej-Szwarc. - Elbląg : Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 2001
64.       Ukształtowanie powierzchni lądów i wody na Ziemi : lekcja przyrody w klasie VI : [scen. zajęć] / Agnieszka Niewińska // Geografia w Szkole. - 2008, nr 3, s. 56-58
65.       W jaki sposób organizmy pola zapewniają sobie przetrwanie? : [scen. zajęć ] / Alicja Müller // Biologia w Szkole. - 2006, nr 4, s. 35-38
66.       "W sady pojedziemy" : wycieczka edukacyjna  / Dominik Marszał // Biologia w Szkole. - 2007, nr 1, s. 42-45
67.       Wędrówka pokarmu : [scen. zajęć] / Magdalena Kasza // Biologia w Szkole. - 2006, nr 4, s. 30-32
68.       "Wędrówka" pokarmu w naszym organizmie : scenariusz lekcji przyrody dla klasy IV szkoły podstawowej / Dorota Sępioł-Skóra // Wszystko dla Szkoły. - 2004, nr 4, s. 8-9
69.       Wielofunkcyjna rola lasu : scenariusz lekcji przyrody dla klasy VI / Joanna Rostkowska // Aura. - 2005, nr 2, "Dodatek Ekologiczny dla Szkół", nr 125, s. 10
70.       Wiosenne burze z piorunami / Władysław Błasiak // Biologia w Szkole. - 2006, nr 3, s. 27-30
71.       Woda : niezwykła substancja / Jolanta Hausman // Biologia w Szkole. - 2006, nr 2, s. 34-39 
72.       Wokół szkoły : ścieżka dydaktyczna : [zajęcia terenowe] / Mariola Seliga, Zofia Szmidt // Geografia w Szkole. - 2005, nr 3, s. 38-41
73.       Wszystkie strony świata - wyznaczanie kierunków geograficznych - lekcja na boisku szkolnym : scenariusz lekcji przyrody klasa IV / Dominik Marszał // Biologia w Szkole. - 2007, nr 2, s. 49-50
74.       Wychowanie zdrowotne w nauczaniu przedmiotowym : propozycje metodyczne dla nauczycieli / Cezary Stypułkowski. - Kraków : "Impuls", 2002
75.       Wycieczki przyrodnicze jako ważny element procesu dydaktyczno-wychowawczego / Wiesława Kamińska, Janina Meller // Doskonalenie Otwarte. - 2007/2008, nr 2, s. 35-52
76.       Zagrożenia środowiska przyrodniczego i jego ochrona - powtórzenie : scenariusz lekcji przyrody dla klasy IV szkoły podstawowej / Krystyna Grudecka // Aura. - 2007, nr 1, "Dodatek Ekologiczny dla Szkół", nr 148, s. 4-5
77.       Zastosowanie mapy topograficznej : scenariusz lekcji przyrody w terenie dla klasy IV szkoły podstawowej / Krystyna Fabisiak // Aura. - 2006, nr 5, "Dodatek Ekologiczny dla Szkół", nr 140, s. 3
78.       Zwierzęta latające : scenariusz lekcji przyrody klasa IV / Dominik Marszał // Biologia w Szkole. - 2007, nr 1, s. 38-39
79.       Źródła informacji przydatne na lekcjach przyrody : konspekt zajęć dla uczniów klasy V szkoły podstawowej / Sylwia Jabłońska, Jolanta Rakowska. – Bibliogr. // Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 12, s. 15-17
 
Gimnazja
 
1.           Biologia : gimnazjum : vademecum / Krystyna Stypińska. - Kraków : "Greg", 2007
2.           Biologia : vademecum gimnazjalisty / Renata Czubaj. - Wyd. 1, 3 dodr. - Warszawa : "Kram", 2002
3.           Charakterystyka populacji / Hanna Schmidt // Biologia w Szkole. - 2006, nr 5, s. 48-54
4.           Choroby i higiena układu moczowego : [scen. zajęć] / Lidia Rogozińska // Biologia w Szkole. - 2004, nr 5, s. 291-294
5.           Czy biosynteza białka może być "przyjazna uczniom"? : [scen. zajęć] / Magdalena Ankiewicz-Kopicka, Monika Kulesza-Cisiak // Biologia w Szkole. - 2006, nr 3, s. 42-44
6.           Czy dobrze znamy układ pokarmowy : scenariusz lekcji biologii - klasa I gimnazjum / Alina Borodziuk // Kajet. - 2001, nr 3, dod.: Scenariusze, s. 6-8
7.           Czy świat potrzebuje żywności zmodyfikowanej genetycznie? : [scen. zajęć] / Karol Bidziński // Biologia w Szkole. - 2004, nr 4, s. 238-240
8.           Dlaczego należy chronić płazy? : [scen. zajęć] / Hanna Schmidt. – Bibliogr. // Biologia w Szkole. - 2006, nr 2, s. 40-44
9.           Dlaczego należy chronić przyrodę? : [scen. zajęć] / Hanna Schmidt. – Bibliogr. // Biologia w Szkole. - 2005, nr 6, s. 44-49
10.       Efekt cieplarniany : [scen. zajęć] / Barbara Olak // Biologia w Szkole. - 2004, nr 2, s. 114-116
11.       Ginące i zagrożone rośliny Warmii i Mazur : scenariusz lekcji muzealnej dla uczniów gimnazjum i szkół średnich / Beata Bonisławska. – Bibliogr. // Aura. - 2006, nr 3, "Dodatek Ekologiczny dla Szkół", nr 138, s. 3
12.       Gramy w okręty : lekcja powtórzeniowa [układ pokarmowy] / Elżbieta Szczecina // Biologia w Szkole. - 2005, nr 1, s. 40-43
13.       Hałas - zjawisko niepożądane / Ewa Krawczyk. - (Biologia w gimnazjum)  // Biologia w Szkole. - 2003, nr 5, s. 296-298
14.       Jak uniknąć nudy na lekcjach? : [2 gry dydaktyczne]  / Tomasz Majchrzak. – Bibliogr. // Wszystko dla Szkoły. - 2007, nr 9, s. 2-6
15.       Łowiectwo i rybołówstwo dawniej i dziś : [scen. zajęć] / Magdalena Anczykowska // Biologia w Szkole. - 2005, nr 3, s. 48-49
16.       Najbardziej wystrzałowy scenariusz lekcji : [transport wody w roślinie] / Aleksandra Lament // Biologia w Szkole. - 2009, nr 1, s. 46-55
17.       Oceniamy stan środowiska przyrodniczego najbliższej okolicy : [scen. zajęć] / Agnieszka Banaszek // Biologia w Szkole. - 2004, nr 3, s. 165-172
18.       Od czego zależy nasze zdrowie?: [scen. zajęć] / Urszula Grygier // Biologia w Szkole. - 2004, nr 4, s. 49-52
19.       Odpady - problem XXI wieku : [scen. zajęć] / Zenobia Kucz // Biologia w Szkole. - 2005, nr 5, s. 50-51
20.       Okolica jako ojczyzna, mała ojczyzna - miejsce magiczne : scenariusz terenowej lekcji przyrody / Wojciech Jeszka. – Bibliogr. // Biologia w Szkole. - 2007, nr 5, s. 40-46
21.       Papierosy a zdrowie człowieka : scenariusz lekcji biologii (lub wychowawczej) w gimnazjum / Dorota Grzęda // Wychowawca. - 2002, nr 9, s. 24-25
22.       Podróż po Komórkolandii : [scen. zajęć] / Jadwiga Radulska-Kostro // Biologia w Szkole. - 2006, nr 4, s. 39-42
23.       Poznajemy kategorie zagrożeń gatunków zwierząt : [scen. zajęć] / Hanna Schmidt // Biologia w Szkole. - 2004, nr 2, s. 103-106
24.       Problematyka morska w nauczaniu biologii / Elżbieta Śliwińska // Przegląd Oświatowy. - 2001, nr 4, s. 17-18
25.       Profilaktyka chorób  : [scen. zajęć] / Elżbieta Szczecina // Biologia w Szkole. - 2006, nr 2, s. 47-52
26.       Serce - żywa pompa organizmu : [scen. zajęć] / Jolanta Kudlak // Biologia w Szkole. - 2005, nr 1, s. 48-49
27.       Składanka ekspercka : [metoda aktywizująca] / Beata Wysokińska // Biologia w Szkole. - 2004, nr 2, s. 20-22
28.       Sprawdzian z ekologii i ochrony środowiska / Jadwiga Radulska-Kostro // Biologia w Szkole. - 2006, nr 1, s. 45-47
29.       Ssaki dziko żyjące w miastach : [scen. zajęć] / Elżbieta Ślipek. – Bibliogr. // Biologia w Szkole. - 2004, nr 1, s. 32-35
30.       Test wiedzy o AIDS / Mariola Sotirov. – Bibliogr. // Biologia w Szkole. - 2004, nr 1, s. 36-38
31.       Test z biologii dla klasy I gimnazjum, semestr II / Dorota Białek // Wszystko dla Szkoły. - 2001, nr 4, s. 7-10
32.       Układ krwionośny i wydalniczy - test / Renata Litwin-Kizielewicz, Ewa Jankun // Biologia w Szkole. - 2004, nr 2, s. 117-120
33.       Układ wydalniczy człowieka : sprawdzian / Mariola Karpowicz // Biologia w Szkole. - 2004, nr 5, s. 295-297
34.       Wierzba energetyczna - odnawialne źródło energii nowej generacji : [scen. zajęć] / Alicja Porada // Biologia w Szkole. - 2005, nr 2, s. 45-49
35.       Zadania do powtórzenia materiału : [konspekt dwugodzinnej lekcji podsumowującej i utrwalającej wiadomości na temat układów: krwionośnego, limfatycznego i oddechowego oraz ich współdziałania] / Joanna Jedynak-Dąbek // Biologia w Szkole. - 2005, nr 1, s. 44-47
36.       Zadrzewienia śródpolne w mojej okolicy : [scen. zajęć] / Anna Welter // Biologia w Szkole. - 2004, nr 3, s. 145-150
37.       Zmysły : regulacja nerwowo-hormonalna : test / Ewa Kurek // Biologia w Szkole. - 2005, nr 3, s. 50-53
 

Szkoły ponadgimnazjalne

1.           Biologia : testy dla maturzystów i kandydatów na wyższe uczelnie / Maciej Mamiński. - Łódź : "Piątek Trzynastego", cop. 2003

2.           Biologia : vademecum / Joanna Fuerst.- Kraków : "Greg", 2007
3.           Do czego biologowi potrzebna jest skala logarytmiczna? / Anna i Bogusław Malańscy // Biologia w Szkole. - 2005, nr 1, s. 23-26
4.           Dziedziczenie wielogenowe u człowieka : scenariusz lekcji / Anna i Zbigniew Adamscy // Biologia w Szkole. - 2006, nr 3, s. 59-63
5.           Ekologia, środowisko, przyroda : propozycje dla nauczycieli / Tomasz Umiński. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1995
6.           Fitoremediacja / Anna Adamska, Zbigniew Adamski // Biologia w Szkole. - 2008, nr 5, s. 42-48
7.           Ginące i zagrożone rośliny Warmii i Mazur : scenariusz lekcji muzealnej dla uczniów gimnazjum i szkół średnich / Beata Bonisławska. – Bibliogr. // Aura. - 2006, nr 3, "Dodatek Ekologiczny dla Szkół", nr 138, s. 3
8.           Jak cię widzą, tak cię piszą : [scen. zajęć eduk. zdrowotnej] / Joanna Baś. – Bibliogr. // Biologia w Szkole. - 2005, nr 6, s. 50-56
9.           Jak powtarzać materiał : potyczki miłośników biologii w dwóch odsłonach / Beata Mokwa // Biologia w Szkole. - 2005, nr 1, s. 51-53
10.       Kapryśna i wrażliwa, czyli jak można pomóc swojej skórze? : [scen. zajęć] / Krystyna Biskup // Biologia w Szkole. - 2005, nr 4, s. 55-59
11.       Lekcja powtórzeniowa z genetyki : [scen. zajęć] / Anna Krzeszowiak // Biologia w Szkole. - 2004, nr 4, s. 53-58
12.       Lokalizacja chloroplastów w komórkach rzęsy trójrowkowej (Lemna trisulca L) : [scen. zajęć] / Anna Adamska, Zbigniew Adamski // Biologia w Szkole. - 2007, nr 2, s. 45-46
13.       Mózg i metody jego badania : scenariusz lekcji na 2 godziny lekcyjne / Małgorzata Gut // Biologia w Szkole. - 2008, nr 5, s. 49-56
14.       Na jakie niebezpieczeństwo są narażone kasztanowce? : [scen. zajęć] / Joanna Baś. – Bibliogr. // Biologia w Szkole. - 2004, nr 3, s. 159-164
15.       Nie garb się - nie jesteś wielbłądem : [metoda projektów] / Hanna Synowiec-Rudawska // Biologia w Szkole. - 2005, nr 5, s. 52-58
16.       Oceniamy nasze miasto : [scen. zajęć] / Urszula Tworek, Agnieszka Piorun. – Bibliogr. // Biologia w Szkole. - 2004, nr 3, s. 177-180
17.       Oczka wodne a bioróżnorodność : [scen. zajęć] / Joanna Nadolska, Jerzy Nadolski // Biologia w Szkole. - 2007, nr 4, s. 38-43
18.       Oko jako układ optyczny : konspekt lekcji przygotowanych dla szkoły ponadgimnazjalnej / Dawid Basak, Karina Kubiak. – Bibliogr. // Biologia w Szkole. - 2008, nr 5, s. 35-41
19.       Osiągnięcia współczesnej biologii i medycyny a problemy etyczne : [scen. zajęć] / Anna i Zbigniew Adamscy. – Bibliogr. // Biologia w Szkole. - 2005, nr 3, s. 55-56
20.       Plan wynikowy nauczania biologii : zakres podstawowy dla szkół ponadgimnazjalnych / Małgorzata Borzymowska // Doskonalenie Otwarte. - 2004/2005, nr 3, s. 102-111
21.       Plan wynikowy nauczania biologii : zakres podstawowy dla szkół ponadgimnazjalnych / Marzena Szlitter // Doskonalenie Otwarte. - 2004/2005, nr 3, s. 112-119
22.       Podręczny informator o roślinach leczniczych : [metoda projektów] / Monika Jędryczka // Biologia w Szkole. - 2005, nr 2, s. 58-60
23.       Poznajemy kręgowce : wycieczka do muzeum przyrodniczego : [scen. zajęć] / Wojciech Jeszka. – Bibliogr. // Biologia w Szkole. - 2006, nr 1, s. 57–58
24.       Poznajemy tajemnicę podziałów komórkowych : [scen. zajęć] / Marlena Zielińska // Biologia w Szkole. - 2006, nr 3, s. 48-58
25.       Problemy maturzystów z umiejętnością interpretowania informacji i wyjaśniania zależności przyczynowo-skutkowych na podstawie analizy wybranych zadań z egzaminu maturalnego z biologii w 2008 roku / Anna Przybył-Prange, Eliza Rybska. – Bibliogr. // Biologia w Szkole. - 2009, nr 2, s. 45-52
26.       Przesłanki do dalszej pracy z uczniami przygotowującymi się do egzaminu maturalnego z biologii na podstawie analizy wybranych zadań z egzaminu przeprowadzonego w 2008 roku / Eliza Rybska, Anna Przybył-Prange. – Bibliogr. // Biologia w Szkole. - 2009, nr 2, s. 38-44

27.       Przyroda polskiej wsi :[scen. zajęć] / Wojciech Jeszka // Biologia w Szkole. - 2009, nr 3, s. 41-44

28.       Refleksje nad uczniowskimi zielnikami / Mariola Kukier-Wyrwicka // Biologia w Szkole. - 2004, nr 1, s. 19-20
29.       Stres i co dalej : autorski projekt pedagogiczny z zakresu kultury fizycznej, biologii i programu wychowawczego szkoły / Małgorzata Olczyk-Szumińska. – Bibliogr. // Nowa Szkoła. - 2004, nr 7, s. 31-39

30.       Test z biologii komórki // Biologia w Szkole. - 2009, nr 1, s. 56-64

31.       Test z ewolucjonizmu / Maria Banasińska // Biologia w Szkole. - 2008, nr 1, s. 43-54
32.       Test z genetyki / Piotr Borsuk // Biologia w Szkole. - 2007, nr 6, s. 54-64
33.       Wątroba jako centrum metaboliczne organizmu człowieka : [scen. zajęć] / Joanna Baś. – Bibliogr. // Biologia w Szkole. - 2006, nr 4, s. 52-58
34.       Wprowadzenie do systematyki protistów : [scen. zajęć] / Jacek Balerstet // Biologia w Szkole. - 2005, nr 4, s. 51-54
35.       Wyjście roślin na ląd : [scen. zajęć] / Marta Borowiecka-Błachnio. – Bibliogr. // Biologia w Szkole. - 2004, nr 1, s. 42-44

 

Wrzesień 2009

Oprac.: Aniela Florkiewicz

WMBP w Elblągu, Filia w Iławie