CZAS WOLNY DZIECI I MŁODZIEŻY

 

Zestawienie bibliograficzne w wyborze w oparciu o zbiory Warmińsko -Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu, Filia w Działdowie za lata 1999-2008

 

W nawiasach podane zostały nr inwentarzowe książek w Filii w Działdowie

 

Wydawnictwa zwarte:

 

1.      Ciczkowski W.: Czas wolny. W: Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej / red. Danuta Lalak, Tadeusz Pilch. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 1999. - s. 42-43 ISBN 83-88149-12-1 (24274)

2.      Czerepaniak –Walczak M.: Od próżniactwa do zniewolenia w poszukiwaniu dyskursu czasu wolnego. W: Pedagogika społeczna. T. 2. / red. nauk. Ewa Marynowicz -Hetka. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. – s. 219-236 ISBN 978-83-01-14847-89 (26261)

3.      Matyjas B.: Czas wolny. W: Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku. T. 1. / pod red. Tadeusza Pilcha. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2003. - s. 559-564 ISBN 83-88149-92-X (26232)

4.      Orłowska M.: Problemy czasu wolnego w pedagogice społecznej. W: Pedagogika społeczna dokonania- aktualności- perspektywy / red. nauk. Stanisław Kawula. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2001. – s. 581-598 ISBN 83-7174-943-0 (24909)

5.      Żuraw H.: Czas wolny. W: Udział osób niepełnosprawnych w życiu społecznym. – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2008. – s.161-169 ISBN 978-83-80501-88-2 (26662)

 

Artykuły z czasopism

 

1.      Ablewicz P.: Czas wolny dzieci i młodzieży. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata (1993-2004) // Wszystko dla Szkoły. – 2004, nr 12, s. 24-25

2.      Barczak B.: Organizacja czasu wolnego w świetlicy szkolnej // Życie Szkoły. – 2002, nr 4, s. 202-206

3.      Bobrowski K.: Czas wolny a zachowania ryzykowne młodzieży // Alkoholizm i Narkomania. – 2007, nr 3, s. 267-286

4.      Chomicz R.: Współczesna rodzina a aktywne spędzanie czasu wolnego studentów // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2006, nr 6-7, s. 39-41

5.      Czajka K.: Model rodziny a aktywność fizyczna młodzieży szkół średnich z Głuchołaz // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2006, nr 1, s. 17-21

6.      Drost M.: Czas wolny, czas stracony // Życie Szkoły. - 2007, nr 4, s. 5-9

7.      Dzierzgowska I. :Odpoczywać z sensem // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 7, s. I-VIII

8.      Gieleciak U. :Mój wolny czas. Jaki wypoczynek jest wartościowy? Przykładowy scenariusz zajęć // Biblioteka w Szkole. - 2001, nr 10, s. 19

9.      Głomski Z.: Program profilaktyczno-wychowawczy „Czas wolny inaczej” // Problemy Opiekuńczo -Wychowawcze. - 2001, nr 6, s. 20-21

10.  Harasimik, A.: Wskazywanie sposobów spędzania wolnego czasu metodą budzenia i rozwijania zainteresowań uczniów // Język Polski w Szkole IV-VI. – 2005/2006, nr 4, s. 101-109

11.  Jatulewicz E.: Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży // Dyrektor Szkoły. – 2008, nr 4, s. 20-22

12.  Jurczak A.: Aktywność ruchowa młodzieży w czasie wolnym. Preferencje -bariery-uwarunkowania // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2005, nr 12, s. 25-30

13.  Jurczak A.: Samodzielna aktywność ruchowa młodzieży w czasie wolnym // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2004, nr 10, s. 20-27

14.  Jurewicz M.: Czas wolny szkół podstawowych // Nowa Szkoła. - 2007, nr 9, s. 44-48

15.  Karczewska J.: Czas wolny a bezpieczeństwo dziecka // Nauczanie Początkowe. - 2008/2009, nr 1, s. 7-14

16.  Kargul J.: O czasie wolnym młodzieży // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2001, nr 6, s. 3-8

17.  Kozak E.: Miejsce wypoczynku wśród zajęć piątoklasisty // Problemy Opiekuńczo -Wychowawcze. - 2004, nr 9, s. 23-30

18.  Kozak E.: Wypoczynek młodzieży i jej rodziców // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2000, nr 1, s. 38-39

19.  Lisowska A., Grunwald W.: Zabawa w teatr alternatywną formą spędzania czasu wolnego // Wszystko dla Szkoły. - 2005, nr 12, s. 17-18

20.  Marzec H.: Czas wolny małych dzieci w rodzinie // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2004, nr 2, s. 38-39

21.  Mudrak- Nowak J., Nowak W.: Jak zorganizować czas wolny uczniów // Nowa Szkoła. - 2005, nr 9, s. 52-55

22.  Pałyska M., Raduj J., Ostaszewski K.: Korzystanie z czasu wolnego przez młodzież gimnazjalną // Remedium. - 2006, nr 12, s. 28-29

23.  Parchomiuk M.: Sposoby spędzania czasu wolnego przez młodzież upośledzoną umysłowo w stopniu lekkim i sprawną umysłowo // Wychowanie na co Dzień. - 2000, nr 4/5, s. 13-16

24.  Raczkowska.: Znane i nowe problemy czasu wolnego // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2000, nr 6, s. 13-18

25.  Radziszewska H.: Rola drużyny harcerskiej wychowaniu do zdrowego trybu życia i umiejętnego organizowania czasu wolnego // Wychowanie na co Dzień. - 2003, nr 7/8, s. 38-39

26.  Rechnio B.: Czas wolny-radość i problem // Wszystko dla Szkoły. - 2006, nr 6, s. 6-10

27.  Sadowska A.: Czas wolny wychowanków Rodzinnych Domów Dziecka // Problemy Opiekuńczo -Wychowawcze. - 2004, nr 1, s. 53-54

28.  Sipowicz - Buczko K. P: Aktywność ruchowa dzieci w czasie wolnym // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2003, nr 12, s. 32-35

29.  Stasiak U.: O nową ofertę MDK // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2001, nr 6, s. 23-24

30.  Szczechowicz -Kasza I.: Z badań nad czasem wolnym młodzieży gimnazjalnej a jej aktywnością ruchową // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2007, nr 2, s. 29-33

31.  Taboł S.: Wpływ rodziny na wykorzystanie czasu wolnego // Życie Szkoły. - 2002, nr 3, s. 150-152

32.  Toczek-Werner S.: Czas wolny ucznia – nowe wyzwanie dla działalności edukacyjnej w szkole // Wychowanie na co Dzień. - 2007, nr 7-8, s. 6-12

33.  Wiśniewska M., A Kowalska H. :Autorski program „Żyj inaczej” // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2002, nr 1, s. 19-21

 

 

Opracowała: Danuta Szeluga

WMBP w Elblągu,

Filia w Działdowie