CYBERPRZEMOC

zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2008-2011

materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Nowym Mieście Lubawskim

 

Książki:

 

 1. Izdebska Jadwiga: Media elektroniczne zagrażajace współczesnemu dziecku - przejawy, przyczyny, wyzwania edukacyjne. W: Dziecko a zgrożenia współczesnego świata. Pod red. Sabiny Guz. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2008, s.213-220
 2. Kozak, Stanisław: Patologie wśród dzieci i młodzieży: leczenie i profilaktyka. Warszawa: Difin, 2007
 3. Majchrzak Paweł : Psychospołeczne skutki użytkowania internetu. W: Zachowania ryzykowne i szkodliwe dla zdrowia. Pod red. Niny Ogińskiej-Bulik.Łódź: Wydaw. Alkademii Humanistyczno-Ekonomicznej, 2010, s.77-95
 4. Matyjas, Bożena: Dzieciństwo w kryzysie: etiologia zjawiska. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2008
 5. Pyżalski jacek : Agresja elektroniczna wśród dzieci i młodzieży. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2011
 6. Słomka-Michalak Katarzyna : Cyberprzemoc - wyzwania dla resocjalizacji. W: Powinności i kompetencje w wychowaniu osób niedostosowanych społecznie. Pod red. Zdzisława Bartkowicza [i in.]. Lublin: Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010, s. 113-118
 7. Słysz Anna, Arcimowicz Beata : Przyjaciele w Internecie. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2009
 8. Wallace Patricia: Psychologia Internetu. Poznań: Rebis, 2005
 9. Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży. Pod red. Niny Ogińskiej-Bulik. Łódź: Wydaw.WSH-E, 2006

 

Artykuły z czasopism:

 

 1. Andrzejewska, Anna: Nowe technologie informacyjne źródłem zagrożeń dla dzieci i młodzieży / Opieka Wychowanie Terapia, 2003, nr 4, s. 5-8
 2. Barlińska Julia : Cyberprzestrzeń - nowa arena przemocy rówieśniczej? / Kwartalnik Pedagogiczny R. 54 (2009), nr 4, s. [53]-66
 3. Barlińska Julia : Wpływ kontaktu zapośredniczonego przez komputer na nasilenie zachowań antyspołecznych i cyberprzemocy / Dziecko Krzywdzone 2009, nr 1, s. 100-118 (wersja elektroniczna)
 4. Bogacz Jaromir : Ciemna strona internetu / Meritum. - 2010, nr 2, s. 12-15
 5. Borkowska Anna , Macander Dorota : System reagowania w szkole na ujawnienie cyberprzemocy /Dziecko Krzywdzone 2009, nr 1, s. 131-140 wersja elektroniczna
 6. Claire Monks [i in.]: Cyberbulling (mobbing elektroniczny) wśród uczniów szkół podstawowych / Kwartalnik Pedagogiczny R. 54 (2009), nr 4, s. [167]-181
 7. Duda Beata : Żadnych ograniczeń w cyberprzestrzeni? : zajęcia dla uczniów gimnazjum / Biblioteka w Szkole 2008, [nr] 7/8
 8. Gołębiewska Ilona : Stalking - cień zła? / Wychowawca 2011, nr 1, s. 11-13 (wersja elektroniczna)
 9. Gołębiewska, Ilona : Cyberprzemoc - zagrożenie dla młodego pokolenia / Wychowawca 2010, nr 7/8, s. 12-15 (wersja elektroniczna)
 10. Heise Dorota : O zagrożeniach w Internecie / Wychowawca 2010, nr 4, s. 18-19 (wersja elektroniczna)

11.  Knol Kamila : Agresja elektroniczna . nowe wyzwania / Remedium. - 2010, nr 2, s. 30-31

 1. Krajewska Małgorzata : Cyberprzemoc w kontaktach rówieśniczych / Opieka, Wychowanie, Terapia 2010, [nr] 1/2, s. [12]-19
 2. Nowak, Małgorzata : Stop cyberprzemocy! / Meritum 2010, nr 2, s. 42-45
 3. Podlewska Justyna : Odpowiedzialność prawna za cyberprzemoc w stosunku do nieletnich / Dziecko Krzywdzone 2009, nr 1, s. 47-56 (wersja elektroniczna)
 4. Pyżalski Jacek : Agresja elektroniczna i mobbing elektroniczny gimnazjalistów w kontekście zaangażowania w stosowanie nowych technologii komunikacyjnych / Kwartalnik Pedagogiczny R. 54 (2009), nr 4, s. [31]-51
 5. Pyżalski Jacek: Agresja elektroniczna dzieci i młodzieży - różne wymiary zjawiska / Dziecko Krzywdzone 2009, nr 1, s. 12-26 (wersja elektroniczna)
 6. Sabicka Edyta :Agresja elektroniczna wśród młodzieży - rodzaje, skutki, profilaktyka / Meritum 2010, nr 2, s. 2-7

18.  Skarżyńska-Sernaglia Justyna : Postępowanie w przypadku stalkingu /Niebieska Linia 2009, nr 5, s. 25 - 27

 1. Skrzyński, Dariusz: Cyberprzestępczość szkolna - zasady odpowiedzialności / Meritum 2010, nr 2, s. 81-83 (wersja elektroniczna)
 2. Steffgen Georges : Znaczenie empatii w wyjaśnianiu zjawiska cyberbullingu wśród młodzieży / Kwartalnik Pedagogiczny R. 54 (2009), nr 4, s. [183]-198
 3. Szpunar Małgorzata : Flaming i trolling jako formy agresji werbalnej w Internecie / Kwartalnik Pedagogiczny R. 54 (2009), nr 4, s. [67]-80
 4. Uczeń bezpieczny w sieci /oprac. JAC. Remedium 2009, nr 5, s. 26-27
 5. Walrave Michel , Heirman Wannes : Skutki cyberbullyingu - oskarżenie czy obrona technologii? / Dziecko Krzywdzone 2009, nr 1, s. 27-46 (wersja elektroniczna)
 6. Wojtasik Łukasz : Cyberprzemoc / Niebieska Linia 2007, nr 2, s. 27-29
 7. Wojtasik Łukasz : Przemoc rówieśnicza a media elektroniczne / Dziecko Krzywdzone 2009, nr 1, s. 78-89 (wersja elektroniczna)
 8. Wojtasik Łukasz : Rodzice wobec zagrożeń dzieci w Internecie / Dziecko Krzywdzone 2009, nr 1, s. 90-99 (wersja elektroniczna)
 9. Wrzesień Agnieszka : Profilaktyka cyberprzemocy - przykłady działań z Polski i świata / Dziecko Krzywdzone 2009, nr 1, s. 119-129 (wersja elektroniczna)

 

 

 

Oprac.: Aneta Bielaszka

WMBP w Elblągu

Filia w Nowym Mieście Lubawskim