Czytelnictwo dzieci i młodzieży

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2008-2014

 

Książki:

 1. Bibliotekarze i czytelnicy w dobie nowych technologii i koncepcji organizacyjnych bibliotek / pod red. Mai Wojciechowskiej ; Ateneum - Szkoła Wyższa w Gdańsku. - Gdańsk : Wydawnictwo Ateneum - Szkoły Wyższej, 2013. - 241 s.
 2. Człowiek, media, edukacja / pod red. nauk. Janusza Morbitzera i Emilii Musiał. - Kraków : Katedra Technologii i Mediów Edukacyjnych. Uniwersytet Pedagogiczny, 2014. - 414 s.
 3. Edukacja czytelnicza dzieci w młodszym wieku szkolnym / Iwona Konopnicka ; Uniwersytet Opolski. - Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2013. - 160 s.
 4. Edukacja czytelnicza wyzwaniem współczesnej pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej / red. Anna Jakubowicz-Bryx. - Bydgoszcz : Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, 2011. - 219 s.
 5. Książki dla najmłodszych : od zera do trzech : poradnik / Grażyna Lewandowicz-Nosal. - Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2011. - 117 s.
 6. Literackie inspiracje w rozwoju przedszkolaka / Alicja Ungeheuer-Gołąb. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2012. - 156 s.
 7. Mam 6 lat i gonię świat : poradnik dla bibliotekarzy i nauczycieli bibliotekarzy pracujących z sześciolatkami / Agata Arkabus. - Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2014. - 85 s.
 8. Między dzieciństwem a dorosłością : młodzież w bibliotece / pod red. Anny Marii Krajewskiej ; [aut. Grażyna Walczewska-Klimczak i in.]. - Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2012. - 192 s.
 9. Miś - zabawka - bohater literacki - wzór wychowawczy : poradnik / Justyna Binio. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2013. - 76 s.
 10. Młody odbiorca w kręgu lektur pożytecznych i szkodliwych / pod red. Krystyny Heskiej-Kwaśniewicz ; przy współpr. Sylwii Gajownik. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2012. - 242 s.
 11. Nastoletni czytelnicy / Zofia Zasacka ; Instytut Książki i Czytelnictwa. - Warszawa : Biblioteka Narodowa, 2008. - 239 s.
 12. O literaturze dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością : recepcja, edukacja, terapia, wsparcie, twórczość / Bernadeta Szczupał. - Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2009. - 204 s.
 13. Rozwijanie dziecięcych zainteresowań książką / pod red. Zdzisławy Zacłony ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. - Nowy Sącz : Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2011. - 82 s.
 14. Warto czytać : poradnik dla nauczycieli i rodziców / red. Piotr Derlukiewicz ; aut. Marlena Derlukiewicz i in.]. - Elbląg : Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 2010. - 166 s.
 15. Wychowanie przez czytanie / Irena Koźmińska, Elżbieta Olszewska. - Warszawa : Świat Książki, 2014. - 320 s.

Artykuły z czasopism:

 1. Bajka o smutnej Petroneli : spotkanie czytelnicze / Alicja Katarzyna Zajączkowska // Biblioteka w Szkole. - 2013, nr 9, s. 26-27
 2. Bajkowa Kraina Zabawy / Jadwiga Raszka // Wychowanie w Przedszkolu. - 2011, nr 7, s. 34-37
 3. Biblioteka dla najmłodszych uczniów / Urszula Juhanowicz, Anna Kontkiewicz // Biblioteka - Szkolne Centrum Informacji. - 2010, nr 4, s. 4-11
 4. Biblioteka - dobre miejsce / Iwona Pietrucha // Wychowanie w Przedszkolu. - 2013, nr 5, s. 68-69
 5. Biblioteka szkolna dla (coraz) młodszych uczniów / Beata Czyżewska // Biblioteka - Szkolne Centrum Informacji. - 2011, nr 3, s. 4-9
 6. Bohaterowie Astrid Lindgren : (konkurs biblioteczny dla klas IV) / Renata Sowada // Wszystko dla Szkoły. - 2010, nr 2, s. 5-6
 7. Chłopackie i dziewczyńskie czytanie / Katarzyna John // Biblioteka w Szkole. - 2014, nr 9, s. 10-11
 8. Czytamy dziecku i z dzieckiem / Danuta Majkusiak // Biblioteka w Szkole. - 2014, nr 9, s. 19-21
 9. Czytanie - mądra rzecz! / Maria Wałach // Głos Nauczycielski. - 2014, nr 27, s. 18
 10. Jak wychować "pożeracza książek"? / Anna Kleiber // Bibliotekarz. - 2010, nr 10, s. 14-19
 11. Doświadczenia czytelnicze gimnazjalistów / Zofia Zasacka // Poradnik Bibliotekarza. - 2010, nr 1, s. 3-7
 12. Gimnazjaliści i książki / Zofia Zasacka // Meritum. - 2008, nr 2, s. 25-29
 13. Jak wychować czytelnika? / Iwona Dąbek // Meritum. - 2008, nr 2, s. 40-43
 14. Jak wychować "pożeracza książek"? / Anna Kleiber // Poradnik Bibliotekarza. - 2011, nr 1, dod. "Świat książki dziecięcej"  s. 1-7
 15. Jak zachęcam dzieci do czytania / Stefania Małgorzata Stysiak // Wychowanie w Przedszkolu. - 2008, nr 6, s. 25-27
 16. Katalog ilustrowany / Monika Szczerbacz // Biblioteka - Szkolne Centrum Informacji. - 2010, nr 4, s. 12-15
 17. Koło Małych Przyjaciół Książek / Renata Sikora // Wychowanie w Przedszkolu. - 2011, nr 10, s. 67-69
 18. Kompetencje informacyjne najmłodszych / Jacek Wojciechowski // Poradnik Bibliotekarza. - 2013, nr 6, s. 4-8
 19. Książki do zadań specjalnych / Ilona Mazurkiewicz-Krause // Polonistyka. - 2009, nr 10, s. 20-25
 20. Lektury gimnazjalistów - od codzienności do unikania / Zofia Zasacka // Poradnik Bibliotekarza. - 2011, nr 7/8, s. 3-6
 21. Lubię słuchać opowiadań, wierszy i bajek. Interesuję się książką : rozwijanie zainteresowań czytelniczych / Beata Bielska // Bliżej Przedszkola. - 2012, nr 3, s. 21-25
 22. Mass media w świecie dorosłych i dzieci / Ewa Dunin-Wilczyńska // Wszystko dla Szkoły. - 2010, nr 10, s. 4-6
 23. Młodzi czytelnicy poezji : "inicjacje", motywacje, źródła i wybory lekturowe / Anna Romaniuk // Poradnik Bibliotekarza. - 2008, nr 7/8, s. 6-11
 24. Młodzież w bibliotece / Jadwiga Chruścińska // Poradnik Bibliotekarza. - 2011, nr 5, s. 17
 25. Moja przyjaciółka książka : o edukacji czytelniczej dzieci / Lidia Barańska // Życie Szkoły. - 2013, nr 9, s. 4-7
 26. Model książki dla dzieci i młodzieży w świetle współczesnej krytyki literackiej / Grażyna Szeląg // Guliwer. - 2011, nr 3, s. 55-61
 27. Muzyka uratuje poezję. (1-3) / Witold Pełka // Biblioteka w Szkole. - 2012, nr 11, s. 14-15 ; 2012, nr 12, s. 12-15 ; 2013, nr 1, s. 11-13
 28. Nastolatki i książki - od czytania codziennego do unikania / Zofia Zasacka // Edukacja. - 2012, nr 2, s. 20-35
 29. Nie czytają! / Agnieszka Kaczmarczyk // Poradnik Bibliotekarza. - 2012, nr 1, s. 11-13
 30. (Nie)czytanie licealistów polskich i francuskich / Barbara Borowicz // Polonistyka. - 2009, nr 10, s. 39-44
 31. Nieoczywistość w bibliotece, czyli przygoda intelektualna z książką w tle : zajęcia czytelnicze dla młodzieży / Hanna Diduszko // Poradnik Bibliotekarza. - 2011, nr 1, s. 40-41
 32. Noc z piratami : impreza czytelnicza / Alicja Maciejewska // Biblioteka w Szkole. - 2014, nr 4, s. 13-15
 33. O "Królu Maciusiu Pierwszym" inaczej : lekcja przybliżająca prawa dziecka / Ewa Jaroszyńska, Wioletta Kasztelan // Wychowanie na co Dzień. - 2010, nr 6, dod. Wkładka Metodyczna, s. VI-VIII
 34. O świecie książki i mediach dla dzieci - w pałacowych wnętrzach Muzeum Historii Łodzi / Jadwiga Chruścińska // Poradnik Bibliotekarza. - 2012, nr 7/8, s. 22-24
 35. Pięknie i poprawnie czytam już w klasie drugiej / Agata Korzeń // Biblioteka w Szkole. - 2010, nr 5, s. 13-15
 36. Po co Polska czyta dzieciom? / Marcelina Gronowska, Małgorzata Sosnowska // Remedium. - 2012, nr 4, s. 1-3
 37. "Poczytaj mi, przyjacielu" : forma aktywności wolontariackiej i propagowania czytelnictwa / Aneta Szadziewska // Biblioteka - Szkolne Centrum Informacji. - 2012, nr 2, s. 12-16
 38. Pola gry z lekturą szkolną / Stanisław Bortnowski // Język Polski w Liceum. - 2013/2014, nr 1, s. 37-57
 39. Polskie nagrody literackie jako promocja czytelnictwa wśród młodzieży / Kamil Kościelniak // Poradnik Bibliotekarza. - 2012, nr 4, s. 6-8
 40. Preferencje czytelnicze najmłodszych / Emilia Całczyńska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2013, nr 3, s. 10-13
 41. Projekt naprawczy czytelnictwa z zastosowaniem technologii informacyjnej / Urszula Kośla // Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 10, dod. "Biblioteka - centrum informacji",  s. 18-19
 42. Przygody dzieci z Bullerbyn / Alina Szatkowska // Życie Szkoły. - 2009, nr 2, s. 42-48
 43. Przyjemność czy przymus? : młodzi miłośnicy poezji / Anna Romaniuk // Meritum. - 2008, nr 2, s. 30-32
 44. Raport o nieczytaniu / Stanisław Bortnowski // Meritum. - 2008, nr 2, s. 9-14
 45. Rola literatury w rozwoju dziecka / Julia Anastazja Sienkiewicz-Wilowska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2013, nr 5, s. 18-23
 46. Szkolny festiwal czytania / Alicja Zgajewska // Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 3, s. 26
 47. Tekst literacki w kreatywnym odbiorze sześciolatków / Jolanta Olkusz // Wychowanie w Przedszkolu. - 2011, nr 5, s. 5-10
 48. Tuwim byłby ze mnie dumny! : konkurs wiedzy o wierszach / Magdalena Gawlak // Biblioteka w Szkole. - 2013, nr 9, s. 9
 49. Tuwim w bibliotece : scenariusz zajęć / Magdalena Gawlak // Biblioteka w Szkole. - 2013, nr 9, s. 7-9
 50. W krainie książek / Wioletta Bogdal // Wychowanie w Przedszkolu. - 2011, nr 3, s. 52-54
 51. Wybory czytelnicze (dla) najmłodszych / Halina Filip // Bibliotekarz. - 2009, nr 3, s. 13-15
 52. Zabawy inspirowane literaturą / Jolanta Olkusz // Wychowanie w Przedszkolu. - 2009, nr 11, s. 10-13
 53. Zachęcamy do czytania / Alina Szatkowska // Życie Szkoły. - 2009, nr 1, s. 36-42
 54. Zaproszenie do Bajkolandii... czyli jak uczyć słuchania / Mirosława Pleskot // Meritum. - 2008, nr 2, s. 43-46

 

 

 

 

 

 

 

Oprac.: Beata Turulska

WMBP w Elblągu

Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna w Elblągu