DDA (DOROSŁE DZIECI ALKOHOLIKÓW)

 

Zestawienie bibliograficzne w wyborze

za lata 2002-2012

opracowane na podstawie wydawnictw zwartych i ciągłych dostępnych

w Bibliotece Pedagogicznej w Lidzbarku Warmińskim

oraz baz elektronicznych Biblioteki Narodowej

 

* oznaczono wydawnictwa dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Lidzbarku Warmińskim.

 

Książki

CERMAK, Timmen L.

Czas na wyleczenie : podręcznik : stopnie do wyzdrowienia dla dorosłych dzieci alkoholików / Timmen L. Cermak, Jacques Rutzky. – Kielce : „Charaktery”, 2010

DDA – AUTOPORTRET

DDA – autoportret : prawdziwe historie życia osób, które wychowały się w rodzinie z problemem alkoholowym / [red. Joanna Wawerska-Kus]. - Warszawa : „Dywiz”, [2009]

DIAGNOSTYKA   *

Diagnostyka i profilaktyka  w teorii i praktyce pedagogicznej / pod red. Marii Deptuły. – Bydgoszcz : Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, 2006

FILIPIAK, Monika

Seksualność dorosłych dzieci alkoholików / Monika Filipiak ; Wyższa Szkoła Humanistyczna w Lesznie. – Leszno : WSH, 2008

HELLSTEN, Tommy

Wsparcie dla dorosłych dzieci alkoholików : hipopotam w pokoju stołowym / Tommy Hellsten.  – Wyd. 1, dodr. – Łódź : „JK-Feeria”, 2006

JAK KOMPETENTNIE

Jak kompetentnie pomagać współuzależnionym : podsumowanie wymiany doświadczeń specjalistów z Białorusi, Niemiec i Polski / [ red. Anna Bartnik]. – Warszawa : Stowarzyszenie Edukacja i Nauka, 2010

KOZAK, Stanisław   *

Patologie wśród dzieci młodzieży : leczenie i profilaktyka / Stanisław Kozak. – Warszawa : „Difin”, 2007

LECZENIE ALKOHOLIKÓW

Leczenie alkoholików i członków ich rodzin : perspektywa badawcza i praktyczna / red. nauk. Krzysztof Gąsior, Jan Chodkiewicz ; Zakład Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji. – Kielce : „Jedność”, 2010

POLOK, Grzegorz

Rozwinąć skrzydła : nie tylko o dorosłych dzieciach alkoholików / Grzegorz Polok. – Katowice : „Kaga-Druk”, 2009

POLOK, Grzegorz

W drodze do siebie / Grzegorz Polok. – Katowice : Księgarnia św. Jacka, 2010

ROBINSON, Bryan E.   *

Pomoc psychologiczna dla dzieci alkoholików / Bryan E. Robinson, J. Lyn Rhoden. Wyd. 2. – Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2005

RYŚ, Maria

Rodzinne uwarunkowania psychospołecznego funkcjonowania Dorosłych Dzieci Alkoholików / Maria Ryś. – Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2007

WAWERSKA-KUS, Joanna

Dzieciństwo bez dzieciństwa / Joanna Wawerska-Kus. – Warszawa : „Dywiz”, 2009

WOYDYŁŁO, Ewa

Poprawka z matury / Ewa Woydyłło. – Kraków : Wydaw. Literackie, cop 2009

Artykuły z czasopism

BĘTKOWSKA-KORPAŁA, Barbara

Profile osobowości w grupach pacjentów z syndromem DDA : badania własne / Barbara Bętkowska-Korpała // Terapia. – 2007, nr ½, s. 21-25

CERMAK, Timmen L.

DDA czas na wyleczenie / Timmen L. Cermak, Jacques Rutzky // Charaktery. – 2010, nr  10, s. 108-113

CERMAK, Timmen L.

DDA, czyli historia osobista / Timmen L. Cermak // Charaktery. – 2010, nr 12, s. 88-90

CERMAK, Timmen L.

Podróż po uzdrowienie / Timmen L. Cermak // Charaktery. – 2010, nr 9, s. 110-113

CERMAK, Timmen L.

Wypowiedzieć umowę milczeniu / Timmen L. Cermak, Jacques Rutzky // Charaktery. – 2010, nr 11, s. 92-95

CHAŃKO, Anna

Miłość współuzależniona : postawy wobec miłości Dorosłych Dzieci Alkoholików / Anna Chańko // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2011, nr ½, s. 13-16

CHAŃKO, Anna   *

Stygmat społeczny osoby współuzależnionej  / Anna Chańko // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2011, nr 9, s. 24-32

CHODKIEWICZ,  Jan   *

Stan zdrowia, wsparcie społeczne i zadowolenie z życia Dorosłych Dzieci Alkoholików (DDA) korzystających z pomocy terapeutycznej / Jan Chodkiewicz, Agata Wilska // Alkoholizm  Narkomania. – 2008, nr 2, s. 135-152

CHUCHRA, Maria

Percepcja siebie i rodziny u dorosłych dzieci alkoholików / Maria Chuchra, Aldona Konowałek // Roczniki Teologiczne. – 2005, z. 10, s. 169-182

DYJAKON, Dorota

Świat wg DDA / Dorota Dyjakon // Świat Problemów. – 2012, nr 2, s. 15-19

FIJEWSKI, Piotr

Szerzej o asertywności i mocy sprawczej / Piotr Fijewski // Terapia. – 2011, nr 6, s. 20-21

FILIPIAK, Monika

Zachowania seksualne osób wychowanych w rodzinach z problemem alkoholowym w aspekcie funkcjonowania normy seksualnej / Monika Filipiak // Pampaedia. – 2005, nr 2/3, s. 151-167

GĄSIOR, Krzysztof   *

Czynniki zagrażające rozwojowi dzieci w rodzinie z problemem alkoholowym na przykładzie Dorosłych Dzieci Alkoholików / Krzysztof Gąsior // Alkoholizm Narkomania. – 2008, nr 3, s. 247-262

GĄSIOR, Krzysztof

Jak uwolnić się od destrukcyjnych przekazów rodzinnych? : wykorzystanie genogramu w terapii osób dorosłych dzieci alkoholików / Krzysztof Gąsior // Świat Problemów. – 2011, nr 5, s. 21-25

GĄSIOR, Krzysztof

Model terapii osób dorosłych dzieci alkoholików : podstawowe założenia i charaktery- styka / Krzysztof Gąsior // Terapia. – 2010, nr 3, s. 10-15

GÓRECKA, A.   *

DDA o sobie i warsztatach / A. Górecka // Remedium. – 2011, nr 4, s. 18-19

GRABIŃSKA-UJDA, Storrada

Syndrom DDA : różne perspektywy / Storrada Grabińska-Ujda // Terapia. – 2008, nr 5, s. 18-19

KACZMARCZYK, Ireneusz

Osoby dorosłe – dzieci alkoholików z perspektywy psychologicznej egzystencji / Ireneusz Kaczmarczyk // Terapia. – 2010, nr 2, s. 9-12

KANIA, Mirosław

Odmienne stany świadomości u pacjentów z traumami z dzieciństwa / Jarosław J. Kania // Terapia. – 2010, nr 2, s. 9-12

KENDALL-TACKETT, Kathleen

Skutki zdrowotne krzywdzenia dzieci – cztery ścieżki oddziaływania krzywdzenia na stan zdrowia / Kathleen Kendall-Tackett // Dziecko Krzywdzone. – 2004, nr 8, s. 18-34

KUCIŃSKA, Marzena

A ja wam pokażę / Marzena Kucińska // Charaktery. – 2010, nr 7, s. 84-86

KUCIŃSKA, Marzenna

Dom bez ścian, dzieci bez rodziców / Marzenna Kucińska // Charaktery. – 2002, nr 8, s. 41-43

KUCIŃSKA, Marzena

Krzywda, która tkwi głęboko / Marzena Kucińska // Charaktery. – 2006, nr 8, s. 72-73

KUCIŃSKA, Marzenna

Nieustanny wstyd, ciągła wina / Marzenna Kucińska // Charaktery. – 2006, nr 7, s. 64-65

KUCIŃSKA, Marzena

Niszczyciele własnych marzeń / Marzena Kucińska // Charaktery. – 2009, nr 4, s. 88-91

KUCIŃSKA, Marzena

Praca terapeutyczna z DDA / Marzenna Kucińska // Terapia. – 2006, nr ½, s. 30-33

KUCIŃSKA, Marzena

Terapia z balastem / Marzenna Kucińska // Charaktery. – 2011, nr 3, s. 76-79

LITWA, Agnieszka

Pomaganie osobom uzależnionym z syndromem DDA / Agnieszka Litwa // Terapia. – 2008, nr 4, s. 12-17

MARCZAK, Monika   *

Intymność w związkach DDA w kontekście teorii przywiązania / Monika Marczak // Remedium. – 2009, nr 7/8, s. 11-13

MELLIBRUDA, Jerzy

Dorosłe dzieci alkoholików dwadzieścia pięć lat później / Jerzy Mellibruda ; rozm. przepr. I.K. // Terapia. – 2010, nr 2, s. 3-5

MOROZ, Agnieszka

Szukanie wsparcia w sobie : terapia grupowa dla dorosłych dzieci alkoholików / Agnieszka Moroz // Świat Problemów. – 2011, nr 5, s. 26-28

NOCOŃ, Ewa

Dorosłe dzieci alkoholików i dorosłe dzieci z rodzin dysfunkcjonalnych / Ewa Nocoń // Niedziela. – 2004, nr 13, s. 22

PAWŁOWSKA, Maria

Psychologiczne konsekwencje wychowania w rodzinie z problemem alkoholowym : grupy teoretyczno-rozwojowe dla kleryków+ DDA / Maria Pawłowska // Edukacja, Teologia i Dialog. – 2008, T. 5, s. 205-225

PODGÓRSKA, Joanna

Powrót monstrum / Joanna Podgórska // Polityka. – 2004, nr 7, s. 82-84

PULCYN ,Tadeusz

Od syndromu DDA można się uwolnić / Tadeusz Pulcyn // Świat Problemów. – 2011, nr 5, s. 33-35

ROMANIUK, Ryszard J.

Dorosłe dzieci alkoholików w terapii uzależnień / Ryszard J. Romaniuk // Terapia. – 2006, nr ½, s. 18-21

RYŚ, Maria

Role podejmowane w rodzinie alkoholowej a struktura potrzeb u dorosłych dzieci alkoholików / Maria Ryś, Elżbieta Wódz // Studia Psychologica. – 2003, nr 4, s. 107-122

SIWY-HUDOWSKA, Anna   *

Satysfakcja z życia i nasilenie objawów depresyjnych u Dorosłych Dzieci Alkoholików / Anna Siwy-Hudowska, Anna Wiewiórska // Alkoholizm i Narkomania. – 2010, nr 2, s. 127-141

SKRĘTOWSKA, Honorata

Za drzwiami zazdrości / Honorata Skrętowska // Świat Problemów. – 2012, nr 3, s. 39-43

SOBOLEWSKA-MELLIBRUDA, Zofia

Integracyjne podejście w psychoterapii dla DDA / Zofia Sobolewska-Mellibruda // Terapia. – 2010, nr 1, s. 9-13

ŚLASKI, Sławomir

Dorosłe dzieci alkoholików oraz ich rodzice – aktualny stan badań / Sławomir Ślaski // Roczniki Psychologiczne. – 2005, nr 2, s. 37-54

WAWERSKA-KUS, Joanna

Gdy tarcza zamienia się w miecz : czyli  o przemocy w procesie grupowym psychoterapii DDA / Joanna Wawerska-Kus // Terapia. – 2006, nr ½, s. 22-26

WAWERSKA-KUS, Joanna

Ja-matka, ja-córka / Joanna Wawerska-Kus // Terapia. – 2008, nr 5, s. 12-15

WAWERSKA-KUS, Joanna

Kim jest moja matka? / Joanna Wawerska-Kus // Świat Problemów. – 2011, nr 5, s. 14-17

WAWERSKA-KUS, Joanna

Krzywda to wieś niedaleko Siedlec / Joanna Wawerska-Kus // Terapia. – 2008, nr 2, s. 24-27

WAWERSKA-KUS, Joanna

Krzywda to wieś niedaleko Siedlec. Część 2  / Joanna Wawerska-Kus // Terapia. – 2008, nr 3, s. 22-25

WAWERSKA-KUS, Joanna

Mam to po tatusiu czyli uzależnieni DDA jako specyficzni pacjenci terapii uzależnień / Joanna Wawerska-Kus // Terapia. – 2006, nr 4, s. 7-11

WÓJCIK, Magda   *

Drogi rozwojowe dzieci alkoholików / Magda Wójcik // Remedium. – 2003, nr 11, s. 20-21

ZBYRAD, Teresa   *

Dorosłe dzieci alkoholików : wspomnienie o rodzinie z okresu dzieciństwa / Teresa Zbyrad // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2009, nr 3, s. 4

 

 

Opracowanie: Elżbieta Sidor

WMBP w Elblągu

Filia w Lidzbarku Warmińskim