DOMY DZIECKA I ICH WYCHOWANKOWIE

zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2004-2010

w oparciu o zbiory czasopism

Biblioteki Pedagogicznej w Iławie i Biblioteki Pedagogicznej w Nowym Mieście Lubawskim

 

Artykuły z czasopism:

1.      Adamus Mariusz: Rozwój fizyczny a środowisko życia dziecka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2004, nr 9, s. 39 – 43  [ Ił. NML.]
2.      Bieńko Mariola: Proces usamodzielniania się wychowanków domów dziecka. Cz. 1-2. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2006, nr 4, s. 15 - 22; 2006, nr 5, s. 21 – 30 [Ił.]
3.      Borowiec Sylwia: Procedura pracy z rodziną a rzeczywistość // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2007, nr 7, s. 26 – 30 [Ił. NML]
4.      Borowiec Sylwia: Przywracanie dzieci rodzinie : studium przypadku // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2006, nr 7, s. 38 – 46 [Ił.]
5.      Broża Paulina: Były wychowanek domu dziecka : oskarżenie czy wyrok? // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2009, nr 4, s. 39 – 44 [Ił. NML.]
6.      Cierpiał Bożena: Czy dom dziecka może stać się ośrodkiem wsparcia rodziny? // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2008, nr 10, s. 19 – 21 [Ił. NML.]
7.      Czarnik Anna, Pszczoła Barbara: Funkcjonowanie przekształconego domu dziecka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2004, nr 8, s. 43 – 46 [Ił. NML]
8.      Czyż Elżbieta: Psychiatryk dobry na wszystko // Niebieska Linia. - 2007, nr 5, s. 25 – 27 [Ił. NML.]
9.      Drozd Ewa: Młodzież o przyszłej rodzinie // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2004, nr 3, s. 39 – 41 [Ił. NML.]
10.  Dukat Radosław: Domy dziecka w województwie wielkopolskim // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2004, nr 6, s. 18 – 25 [Ił.]
11.  Dunaj Jolanta: Komunikacja słowna w placówce opiekuńczo-wychowawczej // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2009, nr 7, s. 28 – 34 [Ił. NML.]
12.  Fabiańska Maria, Piechowicz Elżbieta, Uziełło Witold: Funkcjonowanie domów dziecka w województwie warmińsko-mazurskim // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2004, nr 6, s. 13 – 17 [Ił.]
13.  Frątczak Elżbieta, Rykała Halina: Metoda W. Sherborne w domu dziecka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2004, nr 10, s. 22 – 25 [Ił. NML.]
14.  Giermanowska Ewa, Racław-Markowska Mariola: Proces usamodzielniania wychowanków domów dziecka // Remedium. - 2007, nr 9, s. 1 – 3 [Ił. NML.]
15.  Gola Beata: Rodzina autonomiczna "Moje miejsce" // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2004, nr 8, s. 41 – 43 [Ił. NML.]
16.  Gomułka Elżbieta: Diagnozowanie sytuacji wychowanków i ich rodzin // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2008, nr 1, s. 13 – 17 [ił. NML.]
17.  Grunwald Wiesława,  Lisowska Alicja: Zabawa w teatr alternatywną formą spędzania czasu wolnego w Domu Dziecka // Wychowanie na co Dzień. - 2007, nr 1-2, dod. Wkładka Metodyczna, s. VI – VII [Ił. NML.]
18.  Gumienny Beata: Niepełnosprawni intelektualnie w domach dziecka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2009, nr 1, s. 24 – 28 [Ił. NML.]
19.  Gumienny Beata: Planowanie sytuacji życiowej wychowanków // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2004, nr 2, s. 29 – 31 [Ił.]
20.  Gwizdek Bożena: Wolontariusze w placówce // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2004, nr 2, s. 31 – 33 [Ił.]
21.  Jasikowska Grażyna: Wychowanie przez teatr w domu dziecka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2009, nr 2, s. 8 – 11 [Ił. NML.]
22.  Kaczmarek Mirosław: Dekada przekształceń domów dziecka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2010, nr 1, s. 11 – 22 [Ił. NML]
23.  Kamińska Paulina: Znaczenie więzi emocjonalnej w zastępczej opiece nad dzieckiem // Edukacja i Dialog. - 2010, nr 3/4, s. 56 – 59 [Ił.]
24.  Kępińska Lidia: Mieszkanie usamodzielniające korzystną formą opieki // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2004, nr 8, s. 36 – 37 [Ił. NML.]
25.  Kiwer Katarzyna: Problem samouszkodzeń u wychowanków domów dziecka // Niebieska Linia. - 2010, nr 1, s. 18 – 20 [Ił. NML.]
26.  Kiwer Katarzyna: Zespół interdyscyplinarny w domu dziecka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2009, nr 4, s. 44 – 51 [Ił. NML.]
27.  Kiwer Katarzyna: Zespół interdyscyplinarny w warunkach Domu Dziecka // Niebieska Linia. - 2009, nr 3, s. 21 – 22 [Ił.]
28.  Kiwer Katarzyna: Przemoc seksualna wśród wychowanków domów dziecka // Niebieska Linia. - 2009, nr 4, s. 6 – 8 [Ił.]
29.  Klimek Lilianna: Obraz własnej osoby wychowanków domów dziecka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2008, nr 4, s. 32 – 36 [Ił. NML.]
30.  Kur Janusz: Formy pracy w nowoczesnym domu // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2004, nr 6, s. 40 – 43 [Ił.]
31.  Labryga Sonia: Biblioterapia w pracy domu dziecka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2005, nr 8, s. 36 – 37 [Ił. NML.]
32.  Lisowska Alicja, Grunwald Wiesława: Trudna rola wychowawcy w domu dziecka // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 6, s. 60 – 64 [Ił.]
33.  Malesa Piotr, Kukawska-Makuła Marzena: Grupa usamodzielnienia po dwóch latach funkcjonowania // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2005, nr 7, s. 32 – 34 [Ił. NML.]
34.  Michnik Gabriela: Zajęcia prowadzone przez pedagoga w domu dziecka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2010, nr 4, s. 36 – 43 [Ił. NML.]
35.  Migacz Joanna,  Zdanek Małgorzata: W Domu dla Młodzieży // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2004, nr 8, s. 39 – 41 [Ił. NML.]
36.  Milewska Barbara: Rozwój psychoruchowy wychowanków domu dziecka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2006, nr 9, s. 33 – 38 [Ił. NML.]
37.  Olszewski Andrzej: Siniaki na mózgu // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2005, nr 2, s. 31 – 34 [Ił. NML.]
38.  Osiński Rafał: Nowe szanse - lepsze jutro? // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2006, nr 3, s. 13 – 17 [Ił. NML.]
39.  Owczaruk Izabela: Praca z rodzinami wychowanków domu dziecka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2006, nr 9, s. 25 – 32 [Ił.]
40.  Pezdek Krzysztof: Proces usamodzielniania w grupie autonomicznej // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2004, nr 8, s. 37 – 39 [Ił. NML.]
41.  Polkowski Tomasz,  Borowiec Sylwia: Praca z rodziną dziecka umieszczonego w instytucji opiekuńczej // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2007, nr 7, s. 14 – 25 [Ił. NML.]
42.  Polkowski Tomasz: Propozycja standardów pracy w mieszkaniach dla dzieci i młodzieży // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2005, nr 9, s. 28 – 36 [Ił. NML.]
43.  Polkowski Tomasz: Przekształcanie domów dziecka : doświadczenia Towarzystwa "Nasz Dom" // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2008, nr 10, s. 11 – 19 [Ił. NML.]
44.  Polkowski Tomasz: Więź emocjonalna a wychowanie w domu dziecka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2006, nr 7, s. 31 – 38 [Ił.]
45.  Plewka Magdalena: W rodzinnym domu dziecka // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 6, s. 68 – 72 [Ił.]
46.  Protasiewicz Dorota: Adaptacja wychowanków do warunków placówki // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2004, nr 2, s. 27 – 29 [Ił.]
47.  Ramirez Katarzyna: Jaki zawód wybierają gimnazjaliści - wychowankowie domu dziecka? // Nowa Szkoła. - 2006, nr 5, s. 43 – 49 [Ił. NML.]
48.  Sajkowska Monika: Wychowankowie domów dziecka a przemoc fizyczna // Niebieska Linia. - 2006, nr 1, s. 20 – 25 [Ił. NML.]
49.  Scelina Marek, Ławniczak Dorota,  Wróbel Barbara: System pomocy dziecku i rodzinie w Kielcach // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2005, nr 8, s. 26 – 30 [Ił. NML]
50.  Sobczyńska Karolina: Czy domy dziecka znikną? // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2007, nr 9, s. 12 – 15 [Ił. NML.]
51.  Stecz Joanna: Praca socjalna z usamodzielnianymi wychowankami placówek opiekuńczo-wychowawczych // Praca Socjalna. - 2008, nr 5, s. 88 – 98 [Ił. NML.]
52.  Stecz Joanna: Usamodzielnieni, ale nie samodzielni // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2008, nr 4, s. 45 – 47 [Ił. NML.]
53.  Stefaniak Wioleta: Tożsamość dziecka przebywającego w placówce // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2010, nr 7, s. 41 – 43 [Ił. NML.]
54.  Szczepaniak Joanna: Kierunki przekształceń placówek socjalizacyjnych a wymagania opieki kompensacyjne // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2006, nr 9, s. 11 – 19 [Ił.]
55.  Szczepaniak Joanna: Usamodzielnianie wychowanków placówek socjalizacyjnych : dylematy i zastrzeżenia // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2007, nr 8, s. 3 – 9 [Ił. NML]
56.  Szperlich Ewa, Maria Lehman: "Te" dzieci // Psychologia w Szkole. - 2008, nr 1, s. 129 – 131 [Ił. NML.]
57.  Tomczyk Anna, Szwedko-Organek Marta: Krótka bajka o "Kopciuszkach" // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2006, nr 8, s. 39 – 42 [Ił. NML.]
58.  Urbaczewski Mirosław: O wychowaniu w Domu Dziecka w Trzemiętowie // Opieka Wychowanie Terapia. - 2007, nr 3/4, s. 35 – 36 [Ił. NML.]
59.  Ustrzycka Agnieszka: Zmiany statusu i kompetencji wychowawcy domu dziecka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2004, nr 6, s. 45 – 48 [Ił. NML.]
60.  Wszołek Jan: Reforma systemu opieki nad dzieckiem wymaga korekty // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2005, nr 3, s. 16 – 21 [Ił. NML]
61.  Zawadzki Patryk: Formy pracy z trudną młodzieżą w placówkach opiekuńczo-wychowawczych // Opieka Wychowanie Terapia. - 2007, nr 3/4, s. 26 – 29 [Ił. NML.]
62.  Zysko Arleta: Trudności w nauce wychowanków domów dziecka // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 1, s. 15 – 19 [Ił.]
 
 
Opracowała: Lucyna Lewon
WMBP w Elblągu
Filia w Nowym Mieście Lubawskim
      
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Objaśnienia:

[Ił] – artykuł dostępny w Iławie

[NML] – artykuł dostępny w Nowym Mieście Lubawskim

[Ił. NML] – artykuł dostępny w Iławie i Nowym Mieście Lubawskim