Dojrzałość szkolna

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1990-2006

(opracowane w oparciu o zbiory WMBP w Elblągu Filia w Pasłęku, w nawiasie kwadratowym podano sygnatury)

Wydawnictwa zwarte:

1. Dojrzałość do uczenia się matematyki : problem wrażliwości i podatności w zakresie uczenia się matematyki na sposób szkolny [W:] Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1994, s. 13-21

2. Dojrzałość szkolna / Barbara Wilgocka-Okoń [W:] Encyklopedia pedagogiczna / pod red. Wojciecha Pomykało. - Warszawa : Fundacja Innowacja, 1993, s. 110-113

3. Dojrzałość szkolna / Ewa Wysocka [W:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 1 / pod red. Ewy Różyckiej. - Warszawa : Wydawnictwo Akadenmickie „Żak”, cop. 2003, s. 722-729

4. Dojrzałość szkolna [W:] Metodyka nauczania początkowego / Maria Radwiłowiczowa, Zofia Morawska. - Wyd. 2 popr. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1990, s. 47-50

5. Dojrzałość szkolna [W:] Nowy słownik pedagogiczny / Wincenty Okoń. - Wyd. 2 rozszerz. - Warszawa ; Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 1998, s. 71-72

6. Dojrzałość szkolna [W:] Psychologia rozwoju człowieka. [T. 2] , Charakterystyka okresów życia człowieka / red. Nauk. Barbara Harwas-Napierała, Janusz Trempała. - Wyd. 3 - 2 dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006, s. 131-133

7. Doradca nauczyciela sześciolatków : badania gotowości szkolnej sześciolatków : materiały metodyczne dla nauczycieli oprac. w wyniku projektu "Badania gotowości szkolnej sześciolatków" zrealizowanego w Centrum Metodycznym Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego / [Anna Frydrychowicz i in.]. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2006

8. Dydaktyka ogólna : wybrane zagadnienia / Kazimierz Żegnałek ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna  TWP w Warszawie. -Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP, 2005

9. Gotowość szkolna dzieci sześcioletnich / Barbara Wilgocka-Okoń. - Warszawa : "Żak", 2003  [28491]

10. Pedagogika przedszkolna / Anna Klim-Klimaszewska. - Wyd. 2 popr. - Warszawa : Polski Instytut Wydawniczy, 2005

11. Problem dojrzałości szkolnej i sposoby jej oceniania : równy start w szkole [W:] Psychologia wychowawcza. T. 1 / Maria Przetacznik-Gierowska, Ziemowit Włodarski. - Wyd. 6 rozszerz. i zm. - Warszawa : Wydawnictwo naukowe PWN 1994, s. 239-251

Artykuły z czasopism:

12. Adaptacja dziecka do sytuacji szkolnej / Katarzyna Rychlewska. // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 3, s. 22-26

13. Badanie gotowości szkolnej sześciolatków / Elżbieta Koźniewska. // Wychowanie w Przedszkolu. - 2007, nr 3, s. 11-15

14. Diagnozowanie sześciolatków / Alicja Nagrodzka, Ewa Pieniężna. // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 3, s. 12-15

15. Dojrzały emocjonalnie siedmiolatek / Bożenna Przybylak. // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 7, s. 2-5

16. Dojrzałość potrzebna od dziecka / Ewa Filipiak. // Psychologia w Szkole. - 2005, nr 3, s. 3-10

17. Dojrzałość szkolna czy dojrzałość szkoły - dylematy "progu szkolnego" / Barbara Wilgocka-Okoń. // Edukacja. - 1999, nr 1, s. 30-39

18. Dojrzały emocjonalnie siedmiolatek / Bożenna Przybylak. // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 7, s. 2-5

19. Dziecko a dojrzałość szkolna / Magdalena Krawczonek //Dyrektor  Szkoły.-2004 nr 1 s. 50-51

20. Gotowi do szkoły / Martyna Sierka. // Psychologia w Szkole. - 2005, nr 3, s. 11-15

21. Gotowość do nauki czytania i pisania dzieci wiejskich / Joanna Sikorska. // Wychowanie na co Dzień. - 2006, nr 4/5, s. 29-32

22. Gotowość do nauki matematyki dzieci siedmioletnich z problemami zdrowotno-rozwojowymi / Ewa Małgorzata Szumilas. // Nauczanie Początkowe. - 2004/2005, nr 4, s. 18-30

23. Gotowość szkolna a uczenie się w przedszkolu / Barbara Wilgocka-Okoń. // Wychowanie w Przedszkolu - 1999, nr 3, s. 163-167

24. Jak pomóc dziecku osiągnąć dojrzałość szkolną? / Agnieszka Sieradzka-Słyk. // Nowa Szkoła. - 2007, nr 1, s. 18-19

25. Kiedy dziecko jest gotowe do nauki w szkole? / Michał Ziarko, Bernardeta Bogdanowska. // Edukacja i Dialog. - 2003, nr 7, s. 26-28

26. Między rolą przedszkolaka a rolą ucznia / Elżbieta Misiorna, Renata Michalak. // Wychowanie w Przedszkolu. - 2004, nr 8, s. 3-8

27. O dojrzałości szkolnej uwag kilka / Katarzyna Sztajnert. // Amicus. - 1998, nr 7, s. 31-34

28. Ocena kompetencji dziecka rozpoczynającego naukę szkolną / Bożena Blok, Małgorzata Goguś, Małgorzata Kotlińska. // Życie Szkoły - 1998, nr 8, s. 454-457

29. Pierwszy dzień w szkole / Joanna Ozimek. // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 3, s. 16-18

30. Pora czy nie pora na matematykę? / Małgorzata Darowna. // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 9, s. 7-13

31. Rola rodziny w przygotowaniu dziecka do nauki czytania i pisania / Wojciech Brejnak. // Życie Szkoły. - 2005, nr 2, s. 14-20

32. Rozwój emocjonalny dziecka a przygotowanie do obowiązku szkolnego / oprac. Mariola Buń. // S-2 : Referaty, Opracowania. - [2006?], 9 k.

33. Społeczna gotowość dzieci niepełnosprawnych do integracji edukacyjnej / Krystyna Baranowicz. // Szkoła Specjalna. - 2004, nr 4, s. 293-303

34. Sześciolatek - do szkoły / Weronika Moczulska. // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 3, s. 8-11

35. U progu nauki szkolnej / Aldona Kopik ; rozm. przepr. Elżbieta Marek. // Życie Szkoły. - 2006 nr 3, s. 57-58

36. Wczesne papierówki i jabłka zimowe / Katarzyna Dmitruk-Sierocińska. // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 7, s. 6-8

37. Wiedza i oczekiwania dzieci sześcioletnich wobec szkoły / Jolanta Flanz. // Wychowanie na co Dzień. - 2007, nr 3, s. 8-10

38. Wstępna diagnoza rozwoju ucznia / Alicja Nagrodzka, Ewa Pieniężna. // Wychowawca. - 2005, nr 9, s. 22-23

39. Wiek rozpoczęcia nauki szkolnej / Andrzej Malinowski. // Życie Szkoły. - 2006, nr 7, s. 12-14

40. Zajęcia korekcyjno-wyrównawcze z matematyki / Berenika Korcz. // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 9, s. 21-25

Zasoby internetu:

41. Dojrzałość szkolna / Anastazja Ciupińska [online]. [dostęp 8 maja 2007 r.] Dostępny w:

http://www.logopedia.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=89&Itemid=35

42. Dojrzałość szkolna / Beata Musiał [online]. [dostęp 8 maja 2007 r.] Dostępny w:

http://www.logopedia.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=270&Itemid=37

43. Dojrzałość szkolna dziecka / Beata Grzelczak [online]. [dostęp 8 maja 2007 r.] Dostępny w:

http://www.psychologia.net.pl/artykul.php?level=223

44. Jak pomagać dzieciom w przekraczaniu bariery szkolnej / Elżbieta Obara [online]. [dostęp 8 maja 2007 r.] Dostępny w: http://scholaris.pl/Portal?secId=Q5DYDH47RQMCV012L560A2C6&mlt_docview=4168V4J12C2F5Q602V6560F4

45. Realizacja obowiązku szkolnego przez dzieci dyslektyczne [online]. [dostęp 8 maja 2007 r.] Dostępny w:

http://scholaris.pl/Portal?secId=05VE7UBPD41OE2W4OOT40B13&mlt_docview=K7E714GGC231007H72Y5O62G

Książki, których biblioteka nie posiada:

46. Czy przedszkole przygotowuje dzieci do życia szkolnego ? : (dojrzałość społeczna dzieci siedmioletnich do podjęcia roli ucznia i jej wychowawcze uwarunkowania) / Irena Skipor-Rybacka. - Poznań : Wydaw. Naukowe UAM, 1991

47. Czy Twój przedszkolak dojrzał do nauki? : dobry start / Wojciech Brejnak. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2006

48. Dojrzałość szkolna / Barbara Szymańska ; Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu. Filia w Legnicy - Legnica : DODN, 2002

49. Każdy przedszkolak dobrym uczniem w szkole / Barbara Zakrzewska. - Wyd. 3. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2006

50. Ocena kompetencji dziecka sześcioletniego : materiał metodyczny dla nauczycieli / zespół samokształceniowy pod kierunkiem Anny Przybył ; Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach. - Skierniewice : Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 2005

51. Test dojrzałości szkolnej dziecka z wadą słuchu / Urszula Eckert. - Wyd. 2 uzup. - Warszawa : Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Wydaw., 2001

52. Zanim twoje dziecko zostanie uczniem : sprawdź czy jest gotowe do rozpoczęcia nauki w szkole / oprac. Elżbieta Zawiślińska, Wiesława Kolasińska. - Warszawa : Wydawnictwo Skorpion, 2003

Barbara Budkiewicz

WMBP w Elblągu, Filia w Pasłęku