DZIEDZICTWO KULTUROWE

zestawienie bibliograficzne w wyborze

KSIĄŻKI

1.      Achremczyk S.: Warmia. Olsztyn 2000

2.      Bleja-Sosna B.: Kim jestem, kim mogę być: poradnik wychowawczo-dydaktyczny ścieżek edukacyjnych dla klasy IV w szkole podstawowej. Toruń 1999

3.      Bleja-Sosna B.: Kim jestem, kim mogę być?: poradnik wychowawczo-dydaktyczny ścieżek edukacyjnych dla klasy V w szkole podstawowej. Toruń 1999

4.      Dąbrowska E.: Elementy regionalne w edukacji plastycznej. Olsztyn 1996

5.      Dziedzictwo kulturowe Warmii i Mazur. Toruń 2003

6.      Edukacja regionalna: dziedzictwo kulturowe w zreformowanej szkole. Pod red. Stefana Bednarka. Wrocław 2000

7.      Edukacja regionalna młodzieży w rodzinie, szkole i środowisku: materiały z konferencji w Szczawnie Zdroju 27 kwietnia 2001 oraz XXIV Dolnośląskich Spotkań Regionalnych w Jaworze 11-12 maja 2001. Wrocław 2001

8.      Edukacja regionalna mniejszości narodowych i etnicznych: z wybranych rozwiązań edukacyjnych Białorusinów, Fryzów, Niemców, Saami i Kaszubów. Pod red. Kazimierza Kossak-Główczewskiego. Gdańsk 1999

9.      Franciszek Z., Korzeniowska W., Dymara B.: Dziecko w świecie tradycji. Kraków 2002

10.  Groszkowski R.: Iława na dawnej pocztówce. Iława 2000

11.  Iława: z dziejów miasta i powiatu. Olsztyn 1972

12.  Klonowski F.: Drewniane budownictwo ludowe na Warmii i Mazurach. Olsztyn 1965

13.  Mała ojczyzna : kultura, edukacja, rozwój lokalny. Red nauk. Wiesław Theiss. Warszawa 2001

14.  Stachurski A.: Warmia i Mazury. Olsztyn 1994

15.  Szyfer A. Zwyczaje, obrzędy i wierzenia Mazurów i Warmiaków. Olsztyn 1975

16.  Towarzystwo Miłośników Ziemi Iławskiej.: Iława. Olsztyn 1999

17.  Trykacz S.: Ziemia Iławska: mała Ojczyzna. Iława 1996

18.  Warmińska rzeźba ludowa. Oprac. Góralowa D. Olsztyn 1979

19.  Zabytki Warmii i Mazur. Olsztyn 1971

20.  Zamki Warmii i Mazur. Olsztyn 1986

21.  Zienkiewicz T.: Treści regionalne w nauczaniu języka polskiego na Warmii i Mazurach. Olsztyn 1985

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

1.      Angel J.: Jak realizować lekcje o własnym regionie? Geografia w Szkole 1993 nr 5

2.      Biliński L.: Regionalizm - przeżytek czy szansa, której nie wolno zmarnować. Bibliotekarz 2000 nr  10

3.      Binkiewicz-Kołodziej D.: Opowiem ci o mojej małej Ojczyźnie. Wyszukiwanie informacji na określony temat. Poradnik Bibliotekarza 1997 nr 6

4.      Boczukowa B.: Edukacja regionalna. Nowa Szkoła 2000 nr 3

5.      Brzezińska E.: Spacerkiem po mojej miejscowości : propozycja zajęć integrujących różne dziedziny wiedzy. Biblioteka w Szkole 2001 nr 4

6.      Czernicka G.: Wystawy i plener fotograficzny : edukacja regionalna na przykładzie Gimnazjum w Pajęcznie. Biblioteka w Szkole 2001 nr 4

7.      Dalibóg A.: Regionalizmy w nauczaniu języka polskiego : zestawienie bibliograficzne w wyborze. Język Polski w Szkole IV-VI 2000-2001 nr 3

8.      Deda S.: Skąd pochodzimy, kim jesteśmy? Wszystko dla Szkoły 1998 nr 3

9.      Denek K.: Ojczyzna – podstawowa wartość edukacji, kultury, krajoznawstwa i regionalizmu Wychowanie na co Dzień 1998 nr 1-2

10.  Dyba K.: Ojczyzna prywatna w szkolnej edukacji historycznej. Wiadomości Historyczne 1992 nr 4

11.  Gołębiewska E., Maziarz M.: ”Tu mieszkam i żyję – moje miejsce na Ziemi” – projekt programu edukacji regionalnej. – Kl. IV-VI szkoły podstawowej. Geografia w Szkole 2001 nr 2

12.  Gorlewska A.: Tematyka regionalna na lekcjach: edukacja historyczna. Edukacja i Dialog 2000 nr 2

13.  Gorlewska A.: Tematyka regionalna w edukacji historycznej. Wszystko dla Szkoł 2000 nr 4

14.  Kaczmarek B.: Realizacja ścieżki edukacji regionalnej w szkole podstawowej. Język Polski w Szkole IV-VI 2000-2001 nr 4

15.  Konigsberg G.: Multimedialny program “Nowa Sól” – przykład oryginalnego propagowania problematyki regionalnej w szkole średniej. Geografia w Szkole 1999 nr 4

16.  Koralewska M.: Jak można realizować ścieżkę regionalną? Wiadomości Historyczne 2002 nr 2

17.  Kubiak E., Szczepaniak M.: Nasze Winiary: projekt edukacyjny. Edukacja regionalna. Biblioteka w Szkole 2001 nr 4

18.  Kubiak J.: Regionalia w bibliotece szkolnej : (o nieefektownych formach pracy słów kilka). Biblioteka w Szkole 2001 nr 4

19.  Kwak G., Biskup E. : Edukacja regionalna w nowej szkole. Gazeta Szkolna 2001 nr 19

20.  Malinowski J.: Edukacja regionalna w zreformowanej szkole podstawowej i gimnazjum. Wychowanie na co Dzień 1999 nr 9

21.  Nocoń H., Sopot-Zembok B.: Edukacja regionalna w ujęciu interdyscyplinarnym (na przykładzie programu nauczania dla klasy VII pt. “Ziemia Pszczyńska – dawniej i dziś”). Wychowanie na co Dzień 1998 nr 7-8

22.  Olzacka K.: “Patrzę na starą fotografię”, czyli edukacja regionalna w pracy biblioteki szkolnej. Biblioteka w Szkole 2000 nr 11

23.  Prokowska T., Medyńska M.: Regionalizm w bibliotece szkolnej. Biblioteka w Szkole 1999 nr 11

24.  Puls E.: Kształtowanie lokalnej świadomości historycznej poprzez konkurs wiedzy o przeszłości Bydgoszczy. Wiadomości Historyczne 1998 nr 3

25.  Raczyńska D., Jurska E.: Uczniowie Szkoły Podstawowej w Wolborzu w poszukiwaniu swoich korzeni. Biblioteka w Szkole 1997 nr 9

26.  Słyszewska A.: Społeczno-kulturowa funkcja edukacji regionalnej na przykładzie doświadczeń kociewskich. Wychowanie na co Dzień 2000 nr 10-11

27.  Sopot-Zembok B., Nocoń H.: Wartości a edukacja regionalna. Wychowanie na co Dzień 1997 nr 10-11

28.  Sopot-Zembok B.: Wędrówki po małej ojczyźnie – Wycieczki. Wychowanie na co Dzień 1998 nr 3

29.  Stefańska K.: Lekcje dziedzictwa kulturowego w regionie : sugestie metodyczne na temat lekcji plenerowych i muzealnych. Język Polski w Szkole IV-VIII 1997-1998 nr 3

30.  Strumidło M.: Nauczyciel bibliotekarz – animator wychowania regionalnego. Biblioteka w Szkole 1997 nr 1

31.  Szpulak G.: Edukacja regionalna na przykładzie biblioteki Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kłodzku (formy realizacji). Biblioteka w Szkole 2001 nr 4

32.  Wurszt H.: Jak rozbudzam zainteresowania dzieci w młodszym wieku szkolnym kulturą naszego regionu. Dyrektor Szkoły 2000 nr 7-8

33.  Zellma A.: Organizacyjno-metodyczne aspekty wychowania do poszanowania dziedzictwa kulturowego w regionie. Wychowanie na co Dzień 2000 nr 10-11

34.  Zellma A.: Szkoła i dom w edukacji regionalnej. Edukacja i Dialog 2001 nr 6

35.  Zielecki A.: Wiedza o regionie wprowadzeniem do edukacji historycznej. Wiadomości Historyczne 2000 nr 4

Katarzyna Gall-Szymańska

(WMBP w Elblągu, Filia w Iławie)