EDUKACJA EUROPEJSKA

zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

Wydawnictwa zwarte:

 

 1. Aktualne

Aktualne problemy edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej / pod red. Elżbiety Szefler. – Bydgoszcz : Akademia Bydgoska, 2001. – 286 s.

 1. Barankiewicz, Zdzisław

Formy działania Szkolnych Klubów Europejskich : scenariusze / Zdzisław Barankiewicz, Bartosz Mosiński, Kazimierz Waluch. – Płock : „Novum”, 2002. – 132 s.

 1. Bartoszewska, Maria

Być nauczycielem Europejczykiem : projekt realizacji europejskiej ¶cieżki edukacyjnej w gimnazjum / Maria Bartoszewska ; Wojewódzki O¶rodek Doskonalenia Nauczycieli. – Lublin : WODN, 2000. – 81 s.

 1. Bartoszewska, Maria

Edukacja Europejska : program ¶cieżki edukacyjnej : gimnazjum I-III / Maria Bartoszewska ; [oprac. red. Marzena Maćkowska]. – Kielce : Kielecka Oficyna Wydaw. „Mac”, 2000. – 24 s.

 1. Bieda, Halina

15 lekcji o Europie / Halina Bieda. – Gliwice : Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców, [2001?]. – 63 s.

 1. Centrum Informacji Europejskiej (Warszawa)

Unia Europejska : informator dla młodzieży / Centrum Informacji Europejskiej ; [tekst Monika Karpuk]. – Warszawa : Komitet Integracji Europejskiej, 2000. – 32 s.

 1. Cybal-Michalska, Agnieszka

Orientacje proeuropejskie młodzieży : stan i potrzeby edukacyjne / Agnieszka Cybal-Michalska ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Studiów Edukacyjnych. – Poznań : Koziegłowy „Wolumin”, 2001. – 221 s.

8.      Edukacja

Edukacja a problemy integracji europejskiej – studenci i ich uczelnie na drodze do Unii / [red. Teresa Cz. Malec]. – Olsztyn : Wydaw. Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 2002. – 131 s.                        

 1. Edukacja

Edukacja dla Europy : raport Komisji Europejskiej / w . Ireny Wojnar i Jerzego Kubina ; Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium PAN. – Warszawa : „Elipsa”, 1999. – 191 s.

 1. Edukacja

Edukacja europejska w polskiej szkole : materiały i opracowanie / [wybór mater. i przygot. Agnieszka Michalak, Katarzyna Morawska]. – Warszawa : Fundacja im. Stefana Batorego, 2001. – 99 s.

 1. Edukacja

Edukacja europejska w zreformowanej szkole : praca zbiorowa / pod red. Stefana Bednarka ; Ministerstwo Edukacji Narodowej. – Wrocław : DTSK Silesia, 2000. – 383 s.

 1. Furmanek, Waldemar

Wychowanie do aktywnego udziału w życiu gospodarczym : program nauczania dla klas I, II, III gimnazjum / Waldemar Furmanek, Wojciech Walat ; Fundacja Gospodarcza NSZZ „Solidarno¶ć”. – Gdańsk : Fundacja Gospodarcza NSZZ „Solidarno¶ć”, 1999. – 23 s.

 1. Konopka, Hanna

Edukacja europejska : ¶cieżka edukacyjna dla gimnazjum / Hanna Konopka. – Warszawa : „Graf-Punkt”, 2000. – 137 s.

 1. Królikowski, Jacek

Europa – gmina – szkoła / oprac. Jacek Królikowski. – Warszawa : Warszawskie Centrum

Demokracji Lokalnej FRDL: Wydaw. Samorz±dowe FRDL, cop. 2000. – 147 s.

 1. Materiały

Materiały dydaktyczne dla nauczycieli z zakresu edukacji europejskiej : [praca zespołowa / pod red. Janusza Laski ; autor pomysłów dydaktycznych Dorota Kawińska-Domurad et al.]. – Kłodzko : Towarzystwo O¶wiatowe, 2000. – 52 s.

 1. Mielczarek, Alfred

Europejska metamorfoza Polaka / Alfred Mielczarek. – Warszawa : Fundacja Studiów i Badań Edukacyjnych, 2000. – 193 s.

 1. Na drodze

Na drodze do Unii Europejskiej : przykłady aktywno¶ci europejskich w szkołach i ¶rodowiskach lokalnych / zebrała i wstępem opatrzyła Agnieszka Pietryka ; O¶rodek Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach. – Skierniewice : ODN, 2001. – 87 s.

 1. Nikitenko, Danuta

Edukacja europejska w szkole ¶redniej : materiały z kursu / Danuta Nikitenko, Danuta Małgorzata Petry ; Dolno¶l±ski O¶rodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu. Filia w Legnicy. – Legnica : DODN, 2000. – 36 s.

 1. Nikitenko, Danuta

Metoda projektu w Szkolnym Klubie Europejskim : (projekty nauczycieli) / Danuta Nikitenko ; Dolno¶l±ski O¶rodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu. Filia w Legnicy. – Legnica : DODN, 2001. – 71 s.

 1. Piorun, Agnieszka

Polska na tle krajów Unii Europejskiej : scenariusze lekcji geografii dla klasy III liceum ogólnokształc±cego / oprac. Agnieszka Piorun. – Skierniewice : WOM, 1998. – 60 s.

 1. Political

Political science and EU-related studies : proceedings of the conference “Political science and EU-related studies” organised by The European Thematic Network Political Science in co-operation with European Institute in ŁódĽ, College of Europe in Bruges ŁódĽ, 18-20 May 2000 / ed. by Kazimierz Sobotka. – ŁódĽ : European Institute, 2000. – 144 s.                                                                                                              

 1. Raport

Raport z realizacji Projektu Inicjatywy Proeuropejskie Program Phare PL 9707 – Integracja Europejska 1999-2000 / [oprac. Fundusz Współpracy, Projekt Inicjatywy Proeuropejskie, Program Phare PL 9707 – Integracja Europejska]. – Warszawa : Fundusz Współpracy, 2000. – 76 s.

 1. Rappenglück, Stefan

Nowy kształt Europy : Unia Europejska między reformami wewnętrznymi i rozszerzeniem / Stefan Rappenglück ; . z jęz. niem. [Irena Stryjewska-Rybacka]. – Warszawa : Polska Fundacja im. Roberta Schumana, [1998]. – 166 s.

 1. Szkoła

Szkoła – edukacja europejska : praca zbiorowa / pod red. Jana Kropiwnickiego. – Jelenia Góra : Wydaw. Nauczycielskie, 2001. – 280 s.

 1. Szłapka, Katarzyna

Praktyczny poradnik opiekuna Szkolnego Klubu Europejskiego / [tekst i oprac. Katarzyna Szłapka, Magdalena Skrzypek]. – Koszalin : Regionalne Centrum Informacji Europejskiej, 2001. – 27 s.

 1. Szymańska, Barbara

Z Europ± na ty : (program autorski ¶cieżki edukacja europejska realizowany w Zespole Szkół Sportowych w Lublinie) / Barbara Szymańska ; Dolno¶l±ski O¶rodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu. Filia w Legnicy. – Legnica : DODN, 2002. – 44 s.

 

 

 1. ¦cieżki

¦cieżki edukacyjne – teoria i praktyka : materiały do wewn±trzszkolnego doskonalenia nauczycieli / pod red. Małgorzaty Suchańskiej. – Kielce : Zakład Wydawniczy SFS, 2001. – 223 s.

 1. Wardynszkiewicz, Mieczysław

Edukacja europejska : foliogramy / Mieczysław Wardynszkiewicz, Eugeniusz Murczkiewicz ; Pomorska Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej. – Gdańsk : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2002. – 68 s.

 1. Wardynszkiewicz, Mieczysław

Edukacja europejska : poradnik / Mieczysław Wardynszkiewicz, Eugeniusz Murczkiewicz ; Pomorska Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej. - Gdańsk : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2002. – 81 s.

 1. Wybrane

Wybrane problemy integracji europejskiej / red. nauk. Maria C. Błaszczyk, Janusz ¦wierkocki. – ŁódĽ : Instytut Europejski, 2001. – 243 s.

 1. Zatorska-Gorzelanna, Barbara

Edukacja europejska w gimnazjum : materiały pomocnicze dla nauczycieli / [oprac. Barbara Zatorska-Gorzelanna, Izabela Grabowska, Rafał Sroka]. – Poznań : „G&P”, 2002. – 88 s.

 

Artykuły z czasopism:

 

1.      Apollo, Kinga

Konspekt zajęć Dnia Europejskiego w szkole podstawowej : (klasy IV-VI) / Kinga Apollo // Wszystko dla Szkoły. – 2002, nr 12, s. 8

2.      Baniewska, Zofia

Program autorski klasy dziennikarskiej z zagadnieniami edukacji europejskiej dla klas I-III / Zofia Baniewska, Alina Płaziak-Janiszewska // Wszystko dla Szkoły. – 2002, nr 9, s. 22-24

3.      Bartoszewska, Maria

Europejska ¶cieżka edukacyjna w gimnazjum / Maria Bartoszewska // Geografia w Szkole. – 2000, nr 1, s. 36-41

4.      Bartoszewska, Maria

Integracja na rzecz wspólnej Europy w edukacji szkolnej / Maria Bartoszewska // Edukacja Europejska w Szkole. – 2000, nr 1, s. 42-45

5.      Bohdanowicz, Lilla

Edukacja europejska / Lilla Bohdanowicz // Życie Szkoły. – 2003, nr 1, s. 34-36

6.      Bosacka, Ewa

Integracja polityczna i gospodarcza państw ¶wiata – poznajemy Unię Europejsk± : scenariusz lekcji geografii dla klasy II gimnazjum / Ewa Bosacka // Wszystko dla Szkoły. – 2002, nr 12, s. 4

7.      Bosacka, Ewa

Szkolne prezentacje europejskie : Francja / Ewa Bosacka // Wszystko dla Szkoły. – 2002, nr 12, s. 9-10

8.      Broda, Jolanta

Program edukacji europejskiej w I LO im. St. Staszica w Ostrowcu ¦więtokrzyskim / Jolanta Broda // Edukacja Europejska w Szkole. – 2002, nr 3, s. 176-185

9.      Brodowicz, Lilia

Edukacja europejska na co dzień w naszej szkole / Lilia Brodowicz // Dyrektor Szkoły. – 2002, nr 6, s. 21-23

10.  Butryn, Danuta

Możliwo¶ć realizacji ¶cieżki „edukacja europejska” z wykorzystaniem programów multimedialnych / Danuta Butryn // Geografia w Szkole. – 2000, nr 4, s. 211-215

11.  Chlebowski, Zdzisław

Szkolne Kluby Europejskie / Zdzisław Chlebowski // Edukacja Europejska w Szkole. – 2002, nr 3, s. 167-169

12.  Chlebowski, Zdzisław

Wystawa „Kraje członkowskie Unii Europejskiego” / Zdzisław Chlebowski // Forum Humanistów. – 2000, nr 2, s. 54-56

13.  Chmielowska, Alina

Europa w ławce szkolnej... / Alina Chmielowska // Dyrektor Szkoły. – 2002, nr 6, s. 19-20

14.  Cichoń, Blanka

Razem w Europie – innowacje pedagogiczne w zakresie edukacji europejskiej / Blanka Cichoń, Zdzisława Pinkosz // Geografia w Szkole. – 2002, nr 3, s. 136-148

15.  Ciesielska, Hanna

Edukacja europejska w Gimnazjum nr 4 w GnieĽnie / Hanna Ciesielska, Jerzy Szmańda // Edukacja Europejska w Szkole. – 2002, nr 3, s. 164-166

16.  Cybal-Michalska, Agnieszka

Instytucjonalne formy kształtowania orientacji proeuropejskiej u młodzieży / Agnieszka Cybal-Michalska // Wychowanie na co Dzień. – 2000, nr 10-11, s. 20-24

17.  Czerwińska, Iwona

Europejskie ABC – czyli edukacja europejska w nauczaniu zintegrowanym / Iwona Czerwińska // Edukacja Europejska w Szkole. – 2002, nr 1, s. 55-58

18.  Dams-Lepiarz, Małgorzata

Gra dydaktyczna Eurowy¶cig / Małgorzata Dams-Lepiarz // Geografia w Szkole. – 2003, nr 1, s. 38-42

19.  D±browska, Genowefa

Co ty wiesz o Unii ? / Genowefa D±browska // Przegl±d O¶wiatowy. – 2001, nr 18, s. 17

20.  Dobijański, Mariusz

Edukacja europejska w polskiej szkole – stan dzisiejszy i wizja przyszło¶ci : (sprawozdanie z konferencji w Warszawie, listopad 2000 r. ) / Mariusz Dobijański // Podlaskie Zeszyty Pedagogiczne. – Nr 3 (2001), s. 237-243

21.  Firlej, Krystyna

Tematyka wiod±ca – edukacja europejska / Krystyna Firlej, Elżbieta Smyk, Zbigniew Cebula // Nowe w Szkole. – 1998/1999, nr 10, s. 12-17

22.  Gajda, Halina

Edukacja europejska – formy i metody pracy / Halina Gajda // Nowe w Szkole. – 2000/2001, nr 4, s. 9-11

23.  Gola, Agnieszka

Działalno¶ć Szkolnego Klubu Europejskiego przy Zespole Szkół Technicznych w D±browie Górniczej / Agnieszka Gola // Edukacja Europejska w Szkole. – 2002, nr 3, s. 169-171

24.  Gola, Agnieszka

Nasz Klub / Agnieszka Gola // Nowe w Szkole. – 2000/2001, nr 10, s. 12-13

25.  Grabowska, Mirosława

Biblioteki w edukacji europejskiej (na przykładzie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu) / Mirosława Grabowska, Bożena Ratajczak / Poradnik Bibliotekarza. – 2001, nr 5, s. 8-11

26.  Gutowska, Magdalena

Edukacja europejska w szkole (zestawienie adnotowane w wyborze) / Magdalena Gutowska // Nowe w Szkole. – 1999/2000, nr 10, s. 30-31

27.  Hałaczek, Jagna

Dzień europejski w naszej szkole / Jagna Hałaczek // Edukacja Europejska w Szkole. – 2002, nr 2, s. 112-116

28.  Iwanek, Marian

Euroregion Nysa / Marian Iwanek // Nowe w Szkole. – 2000/2001, nr 10, s. 11-14

29.  Iwanowska-Maćkowiak, Mariola

Edukacja europejska przez Internet / Mariola Iwanowska-Maćkowiak // Edukacja i Dialog. – 1998, nr 4, s. 59-60

30.  Iwanowska-Maćkowiak, Mariola

Edukacja europejska w Polsce / Mariola Iwanowska-Maćkowiak // Edukacja Europejska w Szkole. – 2000, nr 1, s. 36-42

31.  Iwanowska-Maćkowiak, Mariola

Edukacja europejska w polskiej o¶wiacie / Mariola Iwanowska-Maćkowiak // Edukacja i Dialog. – 2000, nr 7, s. 8-16

32.  Jadczyk, Barbara

Nasz program „Jestem Europejczykiem” / Barbara Jadczyk, Barbara Mazur, Maria Czuba / Nowe w Szkole. – 2002, nr 6, wkładka s. III-IV

33.  Janas, Marek

Klub Europejski w Bolkowie / Marek Janas // Nowe w Szkole. – 1999/2000, nr 10, s. 19-21

34.  Jankowska, Dorota

Margines czy integralna czę¶ć Europy : młodzi uczestnicy Modelu Parlamentu Europejskiego o byciu Polakiem w Europie / Dorota Jankowska // Edukacja. – 1999, nr 4, s. 83-89

35.  Jarosławska, Barbara

Historia integruj±cej się Europy : miejsce Polski w Europie : osnowa zajęć z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum / Barbara Jarosławska // Wszystko dla Szkoły. – 2001, nr 12, s. 22

36.  Jarosławska, Barbara

Program nauczania edukacji europejskiej dla gimnazjum : (na podstawie tre¶ci programowych ¶cieżki edukacyjnej) / Barbara Jarosławska // Wszystko dla Szkoły. – 2001, nr 9, s. 2-4

37.  Jaworska-Sęk, Elżbieta

Program autorski dla klas I-III „Mały Polak-Europejczyk” / Elżbieta Jaworska-Sęk // Edukacja Europejska w Szkole. – 2002, nr 2, s. 108-112

38.  Jaworska-Sęk, Elżbieta

Scenariusz zajęć w klasie III / Elżbieta Jaworska-Sęk // Edukacja Europejska w Szkole. – 2002, nr 3, s. 161-164

39.  Jonkisz, Ewa

Z Socratesem po Europie / Ewa Jonkisz // Nowe w Szkole. – 2000/2001, nr 10, s. 18-19

40.  Kamińska, Ewa

Projekt : Euro-Gimnazjada / Ewa Kamińska // Geografia w Szkole. – 2001, nr 4, s. 240-241

41.  Klemba, Grażyna

Projekt edukacyjny : Dzień Europejski w szkole / Grażyna Klemba // Edukacja Europejska w Szkole. – 2002, nr 2, s. 117-121

42.  Kik, Grażyna

Edukacja europejska / Grażyna Kik // Nowa Szkoła. – 1999, nr 10, s. 21-23

43.  Klunder, Ilona

Unia Europejska w prezentacji multimedialnej : plan metodyczny zajęć edukacyjnych geografii i informatyki / Ilona Klunder, Jerzy Kaczmarek // Geografia w Szkole. – 2002, nr 4, s. 232-235

44.  Kobzdej, Barbara

Nowe do¶wiadczenie dydaktyczne w zakresie edukacji europejskiej – klasa europejska w VIII L.O. im. Władysława IV w Warszawie / Barbara Kobzdej // Edukacja Europejska w Szkole. – 2000, nr 1, s. 46-47

45.  Koclejda, Dariusz

Edukacja drog± do europejskiego obywatelstwa / Dariusz Koclejda // Wiadomo¶ci Historyczne. – 2001, nr 1, s. 13-16

 

 

46.  Kopeć, Edyta

Edukacja europejska w polskiej o¶wiacie / Edyta Kopeć // Podlaskie Zeszyty Pedagogiczne. – Nr 4 (2001), s. 71-76

47.  Kosmala-G±sior, Teresa

O Unii niekonwencjonalnie / Teresa Kosmala-G±sior, Mieczysława Szymalska // Nowe w Szkole. – 2000/2001, nr 10, s. 6-7

48.  Kownacki, Tomasz

Edukacja europejska w Polsce : sprawozdanie z konferencji zorganizowanej przez Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych / Tomasz Kownacki // Rocznik Nauk Politycznych. – 2000, nr 1, s. 191-197

49.  Kozłowska, Grażyna

Euroklasa / Grażyna Kozłowska // Nowe w Szkole. – 1999/2000, nr 10, s. 18-19

50.  Król, Andrzej

Zajęcia lekcyjne w zaolziańskich plenerach / Andrzej Król // Dyrektor Szkoły. – 2001, nr 4, s. 16-18

51.  Księżarek, Zofia

Inny Szkolny Klub Europejski / Zofia Księżarek // Edukacja Europejska w Szkole. – 2002, nr 3, s. 171-173

52.  Lackoroński, Bogusław

Jak jest realizowany pomysł na edukację europejsk± w VIII L.O. im. Władysława IV w Warszawie / Bogusław Lackoroński // Edukacja Europejska w Szkole. – 2000, nr 1, s. 48-50

53.  Lenarcik, Grażyna

Podróż za jeden euro, czyli zwiedzamy kraje Unii Europejskiej / Grażyna Lenarcik // Wszystko dla Szkoły. – 2001, nr 9, s. 6

54.  Lewsza, Halina

Europejska ¶cieżka edukacyjna : wybór literatury dla nauczycieli / Halina Lewsza // Wszystko dla Szkoły. – 2001, nr 1, s. 24-III okł.

55.  Lewsza, Halina

Szkolne Kluby Europejskie / Halina Lewsza // Wszystko dla Szkoły. – 2002, nr 12, s. 5-6

56.  Łakis, Anna

Temat: Europa dawniej i dzi¶ : scenariusz zajęć edukacyjnych dla klas IV-VI realizowanych w ramach Dnia Ziemi / Anna Łakis // Doskonalenie Otwarte. – 2002/2003, nr 1, s. 61-63

57.  Łapińska, Ewa

Edukacja europejska na zajęciach bibliotecznych : scenariusz zajęć dla klasy III szkoły podstawowej / Ewa Joanna Łapińska // Wszystko dla Szkoły. – 2001, nr 12, s. 18-19

58.  Malinowska, Grażyna

Edukacja europejska / Grażyna Malinowska // Nowe w Szkole. – 1998/1999, nr 10, s. 12-13

59.  Markowiak, Andrzej

Edukacja regionalna i europejska w Euroregionie Silesia / Andrzej Markowiak // Dyrektor Szkoły. – 2000, nr 11, s. 25-26

60.  Mojsiewicz, Czesław

Konferencja PTNP w Pułtusku na temat: „Edukacja europejska w Polsce” / Czesław Mojsiewicz // Kultura i Edukacja. – 1999, nr 2-3, s. 188-189

61.  Moryksiewicz, Lech

Edukacja europejska w ¶wiadomo¶ci młodzieży szkolnej / Lech Moryksiewicz // Edukacja. – 2001, nr 1, dod. s. 23-29

62.  Myczkowska, Danuta

Program Socrates-Comenius w szkole / Danuta Myczkowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2000, nr 5, s. 36-38

 

63.  Nalaskowski, Aleksander

Mój europejski katalog / Aleksander Nalaskowski // Nowe w Szkole. – 2002, nr 6, dod. Kierowanie Szkoł±, s. 4

64.  Olbrycht, Jan

Rozmowa z dr. Janem Olbrychtem – marszałkiem województwa ¶l±skiego / rozm. przepr. Anna Pawłowska // Dyrektor Szkoły. – 2002, nr 6, s. 7-8

65.  Pawelski, Leszek

Socrates-Arion, czyli polski dyrektor w Europie / Leszek Pawelski // Nowe w Szkole. – 2000/2001, nr 10, dod. Kierowanie Szkoł±, s. 5-7

66.  Pawłowska, Alicja

Tacy, jak my / Alicja Pawłowska // Nowe w Szkole. – 2000, nr 1, s. 10, s. 10-11

67.  Petruczynik, Grażyna

Wł±czyli¶my się do edukacji europejskiej / Grażyna Petruczynik // Biblioteka w Szkole. – 2001, nr 5, s. 29

68.  Piekar, Mariola

O współpracy z Socratesem / Mariola Piekar // Nowe w Szkole. – 2000/2001, nr 10, s. 15-17

69.  Popów, Małgorzata

Projekt zajęć pozalekcyjnych dotycz±cych integracji europejskiej / Małgorzata Popów, Mirella Kreft // Geografia w Szkole. – 2000, nr 5, s. 262-264

70.  Prusik, Magdalena

O naszej pracy w Internecie / Magdalena Prusik // Nowe w Szkole. – 2000/2001, nr 10, s. 8-9

71.  Radwan, Małgorzata

Z Europ± na Ty / Małgorzata Radwan // Edukacja Europejska w Szkole. – 2000, nr 2, s. 115-116

72.  Repsch, Ewa

Dlaczego i po co edukacja europejska? / Ewa Repsch // Nowe w Szkole. – 1999/2000, nr 10, s. 10-12

73.  Repsch, Ewa

Z „Euro-quizem” do Europy / Ewa Repsch // Nowe w Szkole. – 2000/2001, nr 10, s. 4-5

74.  Rękawek, Anna

Forum Szkół Mazowieckich / Anna Rękawek // Gimnazjum. – 2001, nr 9, s. 63-65

75.  Romańczyk, Małgorzata

Podróż po Europie / Małgorzata Romańczyk // Poradnik Bibliotekarza. – 2002, nr 3, s. 23-24

76.  Rudalska, Beata

Edukacja europejska w Paradyżu / Beata Rudalska // Gimnazjum. – 2000, nr 4, s. 53-56

77.  Rzepka, Natalia

Interdyscyplinarny Program Edukacji Europejskiej / Natalia Rzepka // Nowe w Szkole. – 1998/1999, nr 10, s. 11

78.  Scelina, Iwo

Działania teatralne drog± ku rozpoznawaniu wspólnoty europejskiej / Iwo Scelina // Dyrektor Szkoły. – 2002, nr 6, s. 17-18

79.  Sielatycki, Mirosław

Placówki doskonalenia nauczycieli wobec edukacji europejskiej / Mirosław Sielatycki // Nowe w Szkole. – 1999/2000, nr 10, s. 20-25

80.  Sobala, Dorota

Młodzi negocjatorzy / Dorota Sobala // Dyrektor Szkoły. – 2002, nr 6, s. 25-26

81.  Sobień, Aldona

Edukacja europejska w VIII LO w Bydgoszczy / Aldona Sobień, Maria Ciemińska // Nowe w Szkole. – 2000/2001, nr 1, dod. Kierowanie Szkoł±, s. 6-8

82.  Soroka, Grażyna

Edukacja europejska – metodami aktywizuj±cymi / Grażyna Soroka, Urszula Ogonowska // Nowe w Szkole. – 2002, nr 7/8, wkładka s. I-III

83.  Strzyżewska, Ewa

Klub Europejski : scenariusz spotkania otwartego / Ewa Strzyżewska, Iwona Hincman, Jolanta Chyl / Wszystko dla Szkoły. – 2001, nr 12, s. 20-21

84.  Suchoński, Adam

Materiały dydaktyczne wspomagaj±ce edukację europejsk± / Adam Suchoński // Wiadomo¶ci Historyczne. – 2002, nr 2, s. 83-84

85.  Suhak, Aleksander

O nauczaniu europejskim w polskich szkołach / Aleksander Suhak // Kajet. – 2001, nr 3, dod. Kajet Dyrektora, nr 13, s. 1-2

86.  ¦lipko, Beata

Metoda projektów w edukacji europejskiej / Beata ¦lipko // Nowe w Szkole. – 2000/2001, nr 10, s. 13-14

87.  Tomasik, Piotr

Edukacja europejska na lekcjach religii / Piotr Tomasik // Katecheta. – 2002, nr 6, s. 3-8

88.  Tomaszewska, Beata

Nauczyciel o edukacji europejskiej / Beata Tomaszewska // Nowe w Szkole. – 2000/2001, nr 10, s. 2-3

89.  Tomczak, Barbara

¦cieżka edukacyjna – edukacja europejska : scenariusz lekcji w klasie II Gimnazjum w Gronowie Elbl±skim / Barbara Tomczak // Doskonalenie Otwarte. – 2001, nr 5, wkładka s. 47-49

90.  Tomczyk, Renata

Edukacja europejska w szkole / Renata Tomczyk // Życie Szkoły. – 2002, nr 3, s. 156-157

91.  Wal, Iwona

Edukacja europejska w Szkolnym Programie Wychowawczym / Iwona Wal // Nowe w Szkole. – 1999/2000, nr 10, dod. Kierowanie Szkoł±, s. II okł.-3

 

 

92.  Wal, Iwona

Edukacja europejska w PSP nr 21 w Wałbrzychu / Iwona Wal // Nowe w Szkole. – 1997/1998, nr 10, s. 14-15

93.  Wal, Iwona

Gra dydaktyczna z zakresu edukacji europejskiej „Eurofilatelista” / Iwona Wal // Geografia w Szkole. – 2001, nr 1, s. 22-23

94.  Wal, Iwona

Jak planować edukację europejsk± w szkole? / Iwona Wal // Nowe w Szkole. – 2002, nr 6, dod. Kierowanie Szkoł±, s. I okł.-2

95.  Wal, Iwona

Jak założyć Szkolny Klub Europejski? / Iwona Wal // Nowe w Szkole. – 1998/1999, nr 1, s. 15-16

96.  Wal, Iwona

Powszechny program edukacji europejskiej w naszej szkole / Iwona Wal // Nowa Szkoła. – 1999, nr 3, s. 19-22

97.  Wal, Iwona

Wałbrzych – Europa / Iwona Wal // Nowe w Szkole. – 2000/2001, nr 10, s. 17-18

98.  Wereszczyński, Krzysztof

Tre¶ci europejskie w programach nauczaniu wiedzy o społeczeństwie szkół dla dorosłych / Krzysztof Wereszczyński // Edukacja Dorosłych. – 2000, nr 4, s. 63-66

99.  Wielowieyski, Andrzej

Edukacja europejska w szkole / Andrzej Wielowieyski // Nowe w Szkole. – 1999/2000, nr 10, s. 7-9

 

    100. WoĽniak, Barbara

Scenariusz prezentacji Hiszpanii w ramach edukacji europejskiej / Barbara WoĽniak // Wszystko dla Szkoły. – 2002, nr 12, s. 11-12

    101. Wróblewska, Teresa

Przemiany kulturowe i cywilizacyjne w dobie integracji europejskiej / Teresa Wróblewska // Nauczyciel i Szkoła. – 2000, nr 2, s. 59-66

    102. Zakroczymska, Katarzyna

Edukacja europejska w szkole / Katarzyna Zakroczymska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2000, nr 2, s. 7-9

    103. Zielińska, Renata

            Klub Europejski w szkole / Renata Zielińska // Nowe w Szkole. – 2001/2002, nr 2, s. 13-15

 

 

 

Opracowała: Beata Turulska

(WMBP w Elbl±gu, BG)