Edukacja ekologiczna

wybór materiałów na podstawie zbiorów Biblioteki Pedagogicznej w Iławie

WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE

 1. Czy las rośnie dla nas? : projekt edukacji ekologicznej dla przedszkola / Magdalena Szeptyńska // Aura. - 2002, nr 9, "Projekty Edukacji Ekologicznej", nr 1, s. 7-8
 2. Dobre rady na odpady : [przykład zajęć] / Anna Woźniak // Wychowanie w Przedszkolu. - 2002, nr 4, s. 230-231
 3. Doświadczenia ekologiczne / Teresa Olszowy // Wychowanie w Przedszkolu. - 1997, nr 4,      s. 235-238
 4. Drzewa wesołe i smutne : [scenariusze zajęć] / Wanda Strzelec // Wychowanie w Przedszkolu. - 2006, nr 3, s. 41-44
 5. Drzewo smutne i wesołe : [zabawy wyrabiające wrażliwość ekologiczną] / Ewa Dudziak-Przybytek // Wychowanie w Przedszkolu. - 1996, nr 3, s. 165-166
 6. Las i jego znaczenie : [scenariusze zajęć] / Małgorzata Jabłońska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2005, nr 8, s. 32-34
 7. Mali strażnicy przyrody : [wycieczka do lasu] / Bożena Karaśkiewicz // Wychowanie           w Przedszkolu. - 2005, nr 8, s. 30-31
 8. Najmłodsi przyjaciele Ziemi : program edukacji ekologicznej dla dzieci w wieku przedszkolnym / Maria Rojek // Aura. - 1999, nr 11, "Dodatek Ekologiczny dla Szkół", nr 62, s. 1
 9. O ochronie środowiska : [gry i zabawy] / Teresa Parczewska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2005, nr 2, s. 24-26

10.  Ochraniajmy lasy, parki i ich mieszkańców : projekt edukacji ekologicznej dla przedszkola / Dorota Grzechowiak // Aura. - 2002, nr 9, "Projekty Edukacji Ekologicznej", nr 1, s. 1-3

11.  Program edukacji ekologicznej dla dzieci 3-6 letnich Przedszkola Samorządowego w Milejewie " Przyroda bez człowieka żyć będzie na pewno, człowiek bez przyrody na pewno nie" / Anna Sutryk // Doskonalenie Otwarte. - 2002, nr 10, s. 78-89

 1. Przyroda wokół nas : [propozycje zajęć] / Małgorzata Maroń, Barbara Wierzbicka // Wychowanie w Przedszkolu. - 2005, nr 3, s. 31-33
 2. Z ekologią w przedszkolu za pan brat : [propozycje imprez] / Mirella Kozyra // Wychowanie na co Dzień. - 2006, nr 6, wkł. s. VI-VIII

14.  Zabawy z wodą : [scenariusz zajęć] / Anna Kuligowska // Aura. - 2004, nr 9, "Dodatek Ekologiczny dla Sszkół", nr 120, s. 1-2

 1. Zielony dzień - zielone listy : [scenariusz zajęć] / Lidia Cichaczewska // Wychowanie            w Przedszkolu. - 2006, nr 5, s. 37-39
 2. Zostań Ekoludkiem – cztery pory roku z ekologią : projekt edukacji ekologicznej            dla przedszkola / Janina Trzeciakowska // Aura. - 2002, nr 9, "Projekty Edukacji Ekologicznej", nr 1, s. 4-6

SZKOŁA PODSTWOWA

Klasy I – III

 1. Aktywizacja uczniów w ramach edukacji przyrodniczo-ekologicznej [scenariusz zajęć     kl. III] / Lidia Góral // Wychowanie na co Dzień. - 2005, nr 1/2, wkł., s. VII-VIII

2.      Bajeczka ekologiczna "O czystości, o zabawie i podstępie w słusznej sprawie" : [scenariusz inscenizacji] / Małgorzata Druchniak // Wszystko dla Szkoły. - 2004, nr 11, s. 20-21

3.      Bądź przyjacielem przyrody : scenariusz spotkania uczniów z przedszkolakami / Grażyna Śliwa // Aura. - 2004, nr 5, "Dodatek Ekologiczny dla Szkół", nr 116, s. 8

4.      Chrońmy to, co zostało : projekt edukacji ekologicznej dla klasy III szkoły podstawowej / Hanna Szmelter-Kiełpin // Aura. - 2002, nr 10, "Projekty Edukacji Ekologicznej", nr 2, s. 7-8

5.      Co rośnie w lesie? Śmiecie! : scenariusz przedstawienia ekologicznego / Małgorzata Jakubowska // Życie Szkoły. - 2007, nr 4, s. 53-54

6.      Chodźmy do lasu : [scenariusz insceanizacji] / Wanda Kurkowska // Życie Szkoły. - 2005,   nr 4, s. 45-48

 1. Dbajmy o nasz świat : [konkurs międzyszkolny] / Estera Kurzydem // Życie Szkoły. - 2005, nr 4, s. 29-33
 2. Dokarmiamy ptaki : [scenariusz zajęć] / Janina Perdzyńska // Życie Szkoły. - 2005, nr 1,       s. 19-22

9.      Ekologia i zdrowie : program dla klas I-III szkoły podstawowej / Małgorzata Zawalska // Aura. - 2004, nr 9, "Dodatek Ekologiczny dla Szkół", nr 120, s. 4-5

10.  Ekologia inaczej : [konkurs] / Janina Musiał, Hanna Kubik // Życie Szkoły. - 2007, nr 4, s. 18-20

11.  Formy kontaktów uczniów klas początkowych z otaczającym środowiskiem : [scenariusze zajęć] / Mirosława Parlak, Elżbieta Zyzik // Nauczanie Początkowe. - 2005/2006, nr 4, s. 31-36

 1. Inscenizacja na "Dzień Ziemi" dla młodszych klas / Mirela Sokołowska // Wszystko          dla Szkoły. - 2003, nr 3, s. 20
 2. Jak pokochać przyrodę? : program edukacji ekologicznej / Wiesława Łucak // Życie Szkoły . - 2005, nr 4, s. 54-57

14.  Jak zorganizowałam konkurs ekologiczny w klasie pierwszej / Katarzyna Mocek // Nauczanie Początkowe. - 2001/2002, nr 4, s. 44-54

15.  Kalendarz jednego drzewa : [projekt edukacyjny] / Agnieszka Depta, Katarzyna Nachtlicht, Lucyna Bzowska. - Bibliogr. // Życie Szkoły. - 2005, nr 9, s. 19-28

16.  Kiedy i jak uczyć postaw ekologicznych? : (propozycje dla klas 3-6) / Zofia Gajewska // Wszystko dla Szkoły. - 2006, nr 6, s. 2-6

17.  Kolory jesieni : [scenariusze zajęć] / Małgorzata Tomasiak. - Bibliogr. // Życie Szkoły. - 2006, nr 7, s. 36-38

18.  Mały Król : [scenariusz inscenizacji z okazji Dnia Ziemi] / Irena Micińska-Łyżniak // Życie Szkoły. - 2007, nr 4, s. 55-57

19.  Poznajemy las : [scenariusze zajęć] / Renata Korpan, Monika Szczepańska. - Bibliogr. // Życie Szkoły. - 2006, nr 5, s. 14-35

20.  Propagowanie aktywnych form ochrony przyrody wśród dzieci przez edukację przyrodniczą :  [scenariusz zajęć nt. Pomoc w ptasich lęgach] / Małgorzata Schubert // Aura. - 2007, nr 1, "Dodatek Ekologiczny dla Szkół", nr 148, s. 6-7

21.  Przyjaciel przyrody : [program] / Monika Królikowska, Marzena Górecka. - Bibliogr. // Życie Szkoły. - 2005, nr 4, s. 34-42

22.  Przyszłość Ziemi w rękach dzieci, czyli jak wycieczki w plener mogą uratować świat przed zagładą / Lidia Wollman-Mazurkiewicz // Nauczyciel z Klasą. - 2000, nr 1, s. 15-17

23.  Ratujemy kasztanowce : metoda projektu / Barbara Wieczorek // Życie Szkoły. - 2006, nr 5, s. 36–40

24.  Roczny plan realizacji zagadnień ekologicznych / Jarosław Dorawa // Doskonalenie Otwarte. - 2004, nr 2, s. 79-88

25.  Rola wycieczki w poznawaniu otaczającego świata : [scenariusze zajęć] / Elżbieta Zyzik, Mirosława Parlak. - Bibliogr. // Nauczanie Początkowe. - 2005/2006, nr 4, s. 20-25

26.  Scenariusz imprezy - "Ekopiknik" / Jolanta Rosner, Jolanta Bartmanowicz. - Bibliogr. // Nauczanie Początkowe. - 2005/2006, nr 4, s. 52-58

27.  Scenariusz konkursu ekologicznego : [kl. III] / Helena Bartnik // Życie Szkoły. - 2001, nr 1, s. 43-45

28.  Scenariusze lekcji dla klas I-III szkoły podstawowej : [tematy: Woda oznacza życie, Cieknący kran, Zanieczyszczone powietrze i jego ochrona, Ekologiczne powitanie wiosny – wycieczka nad rzekę, Skrzydlaci przybysze z północy, Rola drzew w naszym codziennym życiu] / Maria Szostak, Katarzyna Leśniak. - Bibliogr. // Aura. - 2004, nr 10, "Dodatek Ekologiczny dla Szkół", nr 121, s. 8-12

29.  Sezonowe wypalanie traw - więcej szkody, czy pożytku? : (przykładowe scenariusze zajęć pozalekcyjnych z zakresu edukacji ekologicznej) / Bożena Grela // Wychowanie na co Dzień. - 2004, nr 3, wkł., s. XII–XVI

30.  Sezonowe wypalanie traw - więcej szkody, czy pożytku? : (przykładowe scenariusze zajęć pozalekcyjnych z zakresu edukacji ekologicznej). Cz. 2 : [scenariusz inscenizacji] / Bożena Grela // Wychowanie na co Dzień. - 2004, nr 4/5, wkł., s. VII–X

31.  Siworudek  : [scenariusz inscenizacji] / Aleksandra Mycer // Aura. - 2007, nr 1, "Dodatek Ekologiczny dla Szkół", nr 148, s. 7-9

32.  Turniej wiedzy i umiejętności ekologicznych dla klas III / Małgorzata Maryniak, Irena Mencel // Wszystko dla Szkoły. - 2006, nr 3, s. 10–11

33.  W rezerwacie kormoranów : scenariusz zajęć koła ekologicznego dla klas I-III / Alina Bujakowska. - Bibliogr. // Aura. - 2004, nr 8, "Dodatek Ekologiczny dla Szkół", nr 119, s. 4-5

34.  W zgodzie z naturą : program edukacji ekologicznej / Maria Kasprzak. - Bibliogr. // Życie Szkoły. - 2005, nr 6, s. 47-54

35.  Wesoła wiewiórka : projekt ekologiczno-zdrowotny realizowany w klasie I / Beata Fijałkowska // Aura. - 2004, nr 4, "Dodatek Ekologiczny dla Szkół", nr 115, s. 12

36.  Wesoły Jack : zabawa - inscenizacja proekologiczna [scenariusz] / Maria Rojek // Aura. - 2005, nr 9, "Dodatek Ekologiczny dla Szkół", nr 132, s. 5

37.  Zajęcia, gry i zabawy o tematyce przyrodniczej / Irena Jarzyńska. - Bibliogr. // Życie Szkoły. - 2006, nr 7, s. 28-35

38.  Zielony marsz : [program happeningu ulicznego] / Beata Kamela // Wszystko dla Szkoły. - 2002, nr 3, s. 9-10

Klasy IV – VI

1.      10 kroków ku ekologii : [projekt edukacyjny] / Aleksandra Lament. - Bibliogr. // Biologia    w Szkole. - 2006, nr 1, s. 32-38

2.      XXI wiek w Stumilowym lesie : [scenariusz inscenizacji] / Wiesława Wieliczuk / Aura. - 2006, nr 7, "Dodatek Ekologiczny dla Szkół", nr 142, s. 4-7

3.      Chcesz porozmawiać z przyrodą? : edukacja ekologiczna na lekcji języka polskiego w klasie IV : [scenariusz zajęć] / Renata Zagól, Barbara Mickiewicz, Alicja Gruszka. - Bibliogr. // Aura. - 2004, nr 7, "Dodatek Ekologiczny dla Szkół", nr 118, s. 1

4.      Człowiek - ogrodnik w świecie przyrody : scenariusze dla klas IV-VI szkoły podstawowej / Jolanta Fornalczyk-Kocik. - Bibliogr. // Aura. - 2004, nr 11, "Dodatek Ekologiczny dla Szkół", nr 122, s. 6-10

5.      Dni recyklingu szkła : [program] / Donata Józefowicz, Romualda Mikuła // Aura. - 2006,      nr 6, "Dodatek ekologiczny dla szkół", nr 141, s. 4-5

6.      Edukacja ekologiczna : scenariusz zajęć terenowych dla uczniów klasy IV Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Starachowicach / Teresa Kuciapska // Aura. - 2002,   nr 5, „Dodatek Ekologiczny dla Szkół”, nr 92, s. 8-9

7.      Edukacja ekologiczna i ochrona środowiska na zajęciach koła ekologicznego : [program] / Małgorzata Dąbska // Aura. - 2005, nr 11, "Dodatek Ekologiczny dla Szkół", nr 134, s. 6-8

8.      Edukacja ekologiczna z elementami edukacji regionalnej : program do ścieżki edukacyjnej dla klas IV-VI szkoły podstawowej / Bogusława Suder // Aura. - 2004, nr 6, "Dodatek Ekologiczny dla Szkół", nr 117, s. 1-2

 1. Ekologia na wesoło : scenariusz na Dzień Ziemi (dla szkoły podstawowej i gimnazjum) / Urszula Zdrojewska // Nowa Szkoła. - 2001, nr 3, s. 41-43
 2. Interwencja Twardowskiego : [scenariusz inscenizacji] / Maria Rojek // Aura. - 2006, nr 2, "Dodatek Ekologiczny dla Szkół", nr 137, s. 9-11
 3. Kiedy i jak uczyć postaw ekologicznych? : (propozycje dla klas 3-6) / Zofia Gajewska// Wszystko dla Szkoły. - 2006, nr 6, s. 2-6

12.  Las jako dar natury : propozycja projektu edukacyjnego / Małgorzata Jenorowska, Ewa Uznańska  // Aura. - 2004, nr 10, "Dodatek Ekologiczny dla Szkół", nr 121, s. 3-6

13.  Lekcje języka polskiego dla klasy V szkoły podstawowej o tematyce ekologicznej : [scenariusze zajęć] / Beata Kulik // Aura. - 2006, nr 1, "Dodatek Ekologiczny dla Szkół", nr 136, s. 7-8, 2006, nr 2, "Dodatek Ekologiczny dla Szkół", nr 137, s. 8

14.  Nasze łąki i lasy to apteka : scenariusz lekcji przyrody / Hanna Pietrucin // Aura. - 2004,     nr 1, "Dodatek Ekologiczny dla Szkół", nr 112, s. 12

 1. Nie ma rady na odpady - czy rzeczywiście? : [scenariusz zajęć dla kl. IV-VI] / Jolanta Ceglecka // Kajet. - 2002, nr 4, „Scenariusze”, s. 2-4
 2. Oceniamy stan lasu w naszej miejscowości : konspekt lekcji przyrody / Katarzyna Słowiak. - Bibliogr. // Wychowawca. - 2001, nr 7/8, s. 38-39
 3. Ogród działkowy jako teren edukacji ekologicznej : (program) / Krystyna Drewnicka. - Bibliogr. // Nowa Szkoła. - 2005, nr 4, s. 42-47

18.  Patrzmy sercem na ogród świata : scenariusz przedstawienia / Wiesława Wieliczuk // Aura. - 2004, nr 4, "Dodatek Ekologiczny dla Szkół", nr 115, s. 9-11

 1. Program koła przyrodniczo-zdrowotnego (dla II etapu kształcenia) / Wioleta Pancerz. - Bibliogr. // Nowa Szkoła. - 2003, nr 3, s. 25-48
 2. Projekt edukacji ekologicznej dla klas IV-VI szkoły podstawowej dla dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim / Beata Zich. - Bibliogr. // Szkoła Specjalna. - 2005, nr 3, s. 204-213

21.  Projekt edukacyjny "moja miejscowość" / Aneta Watemborska // Aura. - 2004, nr 9, "Dodatek Ekologiczny dla Szkół", nr 120, s. 10

22.  Projekt przedsięwzięcia ekologicznego : tydzień ekologiczny / Dorota Motyka. - Bibliogr. // Aura. - 2004, nr 6, "Dodatek Ekologiczny dla Szkół", nr 117, s. 9

23.  Projekt szkolnego tygodnia ekologicznego "Eko-akcja - ziemia to nasz wspólny dom" / Jolanta Koszykowska // Doskonalenie Otwarte. - 2004/2005, nr 1, s. 241-245

24.  Racjonalne gospodarowanie wodą w domu : scenariusz zajęć - lekcji wychowawczej        w kl. IV-VI / Dorota Grzęda // Wychowawca. - 2002, nr 5, s. 24-25

25.  Scenariusz konkursu wiedzy z ochrony środowiska i ekologii dla uczniów klasy VI szkoły podstawowej oraz gimnazjum / Urszula Jantosz // Wszystko dla Szkoły. - 2002, nr 3, s. 14-16

26.  Scenariusz zajęć ścieżki ekologicznej : [kl. IV, temat: Zmiany środowiska przyrodniczego pod wpływem działalności człowieka] / Agnieszka Tuniewicz // Aura. - 2004, nr 2, "Dodatek Ekologiczny dla Szkół", nr 113, s. 9-10

27.  Sezonowe wypalanie traw - więcej szkody, czy pożytku? : (przykładowe scenariusze zajęć pozalekcyjnych z zakresu edukacji ekologicznej) / Bożena Grela // Wychowanie na co Dzień. - 2004, nr 3, wkł., s. XII–XVI

28.  SOS - to Ziemia woła ludzi : scenariusze zajęć dla klas IV-VI szkoły podstawowej / Maria Jonkisz. - Bibliogr. // Aura. - 2004, nr 12, "Dodatek Ekologiczny dla Szkół", nr 123, s. 8-11

29.  Tematyka zjęć Koła Młodego Przyrodnika : [program] / Krystyna Grudecka. - Bibliogr. // Aura. - 2007, nr 1, "Dodatek Ekologiczny dla Szkół", nr 148, s. 1-4

30.  Tyle smogu w całym mieście : scenariusz ekologicznej imprezy szkolnej dla uczniów star-szych klas szkół podstawowych / Renata Mikul // Aura. - 2001, nr 11, "Dodatek Ekologiczny dla Szkół", nr 86, s. 8-10

31.  W zgodzie z naturą : program edukacji ekologicznej / Maria Kasprzak. - Bibliogr. // Życie Szkoły. - 2005, nr 6, s. 47-54

32.  Wokół mojej szkoły : ścieżka ekologiczna dla klas IV-VI szkoły podstawowej / Małgorzata Jenorowska, Ewa Uznańska // Aura. - 2004, nr 12, "Dodatek Ekologiczny dla Szkół", nr 123, s. 1-3

33.  Wycieczka do lasu może być nie tylko przyjemna, ale i pożyteczna / Jolanta Bukowska. - Bibliogr. // Aura. - 2005, nr 5, "Dodatek Ekologiczny dla Szkół", nr 128, s. 9-10

 1. Zagrożenia środowiska przyrodniczego i jego ochrona - powtórzenie : scenariusz lekcji przyrody dla klasy IV szkoły podstawowej / Krystyna Grudecka // Aura. - 2007, nr 1, "Dodatek Ekologiczny dla Szkół", nr 148, s. 4-5
 2. Zatrute środowisko : materiały do lekcji ekologii dla szkoły podstawowej i gimnazjum / Anna Ganiek // Wychowawca. - 2002, nr 5, s. 5-6

GIMNAZJUM

1.      Człowiek, chemia i środowisko : szkolny konkurs dla uczniów gimnazjum / Grażyna Kupidura, Agata Waszek // Wszystko dla Szkoły. - 2002, nr 3, s. 10-14

2.      Czy jestem człowiekiem ery ekologicznej? : [scenariusz zajęć] / Elżbieta Ranoszek // Aura. - 2004, nr 7, "Dodatek Ekologiczny dla Szkół", nr 118, s. 6-7

3.      Czy wystarczy gleb na chleb? : scenariusz dla uczniów starszych klas gimnazjum lub liceum / Ewa Smuk-Stratenwerth, Mira Płocka // Aura. - 2000, nr 12, „Dodatek Ekologiczny    dla Szkół”, nr 75, s. 1

4.      Ekokonkurs / Elżbieta Drzazgowska // Chemia w Szkole. - 2005, nr 3, s. 26-30

 1. Ekologia na wesoło : scenariusz na Dzień Ziemi (dla szkoły podstawowej i gimnazjum) / Urszula Zdrojewska // Nowa Szkoła. - 2001, nr 3, s. 41-43

6.      Ginące i zagrożone rośliny Warmii i Mazur : scenariusz lekcji muzealnej dla uczniów gimnazjum i szkół średnich / Beata Bonisławska. - Bibliogr. // Aura. - 2006, nr 3, "Dodatek Ekologiczny dla Szkół", nr 138, s. 3

7.      Kochajmy zwierzęta... legalnie : [scenariusz zajęć] / Anna Batorczak // Aura. - 2004, nr 3, "Dodatek Ekologiczny dla Szkół", nr 114, s. 11-12

8.      Kolektory słoneczne zamiast węgla : projekt scenariusza zajęć : uczniowski eksperyment przyrodniczy / Grażyna Jaromi-Wolniakowska, Krzysztof Kochan. - Bibliogr. // Aura. - 2007, nr 5, "Dodatek Ekologiczny dla Szkół", nr 152, s. 1-4

9.      Konkurs o Poleskim Parku Narodowym / Beata Wysokińska // Aura. - 2006, nr 4, "Dodatek Ekologiczny dla Szkół", nr 139, s. 7-8

10.  Konsumpcja z NIE - OGRANICZONĄ odpowiedzialnością" : projekt edukacji ekologicznej dla uczniów gimnazjum  / Grażyna Jaromi-Wolniakowska, Krzysztof Kochan. - Bibliogr. // Aura. - 2007, nr 4, "Dodatek Ekologiczny dla Szkół", nr 151, s. 6-9

11.  Krzyżówka ekologiczna dla gimnazjów / Stanisława Sołkiewicz // Biblioteka w Szkole. - 2001, nr 3, s. 23-25

12.  Kwaśne deszcze : warsztaty ekologiczne / Ewa Krawczyk // Biologia w Szkole. - 2003, nr 3, s. 169-171

13.  Las jako dar natury : propozycja projektu edukacyjnego / Małgorzata Jenorowska, Ewa Uznańska // Aura. - 2004, nr 10, "Dodatek Ekologiczny dla Szkół", nr 121, s. 3-6

14.  Leśna edukacja w zimie : warsztaty ekologiczne dla gimnazjum / Jadwiga Graczyk // Aura. - 2002, nr 2, „Dodatek Ekologiczny dla Szkół”, nr 89, s. 4-5

15.  Mój dom i jego wpływ na najbliższe środowisko : [scenariusz zajęć] / Elżbieta Kuderowicz // Biologia w Szkole. - 1999, nr 4, s. 252-254

16.  Na pomoc Ziemi, czyli pomysł na odpady : [scenariusz zajęć] / Elżbieta Drzazgowska // Aura. - 2004, nr 9, "Dodatek Ekologiczny dla Szkół", nr 120, s. 6-7

17.  Naiwny lisek : wstrząsający ekologiczny dramat niepedagogiczny w dwóch aktach : [scenariusz] / Maria Rojek // Aura. - 2006, nr 1, "Dodatek Ekologiczny dla Szkół", nr 136, s. 2-7

18.  Opakowanie i co dalej? : [scenariusze zajęć] / Elżbieta Tyralska-Wojtycza, Renata Mazur-Gawęda. - Bibliogr. // Aura. - 2005, nr 5, "Dodatek Ekologiczny dla Szkół", nr 128, s. 3-5; 2005, nr 6, "Dodatek Ekologiczny dla Szkół", nr 129, s. 5-7; 2005, nr 7, "Dodatek Ekologiczny dla Szkół", nr 130, s. 9-11; 2005, nr 8, "Dodatek Ekologiczny dla Szkół", nr 131, s. 4-9; 2005, nr 9, "Dodatek Ekologiczny dla Szkół", nr 132, s. 10-12; 2005, nr 10, "Dodatek Ekologiczny dla Szkół", nr 133, s. 8-12; 2005, nr 11, "Dodatek ekologiczny dla szkół", nr 134, s. 9-10; 2005, nr 12, "Dodatek Ekologiczny dla Szkół", nr 135, s. 9–11

19.  Park podworski - świadectwem historii : projekt edukacji ekologicznej (środowiskowej) dla gimnazjum / Stanisław Makara // Aura. - 2004, nr 1, "Dodatek Ekologiczny dla Szkół", nr 112, s. 5-6

20.  Patrzmy sercem na ogród świata : projekt edukacji ekologicznej (środowiskowej) dla gimnazjum : [konkursy, imprezy okolicznościowe] / Wiesława Wieliczuk // Aura. - 2004, nr 3, "Dodatek Ekologiczny dla Szkół", nr 114, s. 1-3; 2004, nr 4, "Dodatek Ekologiczny dla Szkół", nr 115, s. 9-11

21.  Podróżujemy od równika ku biegunom poznając bogactwo biosfery : scenariusz lekcji       z wykorzystaniem metody projektu / Wiesława Pajor // Aura. - 2004, nr 8, "Dodatek Ekologiczny dla Szkół", nr 119, s. 3-4

22.  Pomagam środowisku - nie śmiecę : projekt edukacji ekologicznej dla gimnazjum z okazji akcji "Sprzątanie Ziemi" / Małgorzata Temporale // Wszystko dla Szkoły. - 2005, nr 4, s. 7-10

23.  Projekt "Ekokalendarz" / Justyna Nizgorska // Aura. - 2004, nr 6, "Dodatek Ekologiczny    dla Szkół", nr 117, s. 8

24.  Propozycja projektu uczniowskiego dla gimnazjum : stan "zdrowia" środowiska życia człowieka w naszym regionie - diagnoza, profilaktyka i leczenie / Elżbieta Jakoniuk, Joanna Karpowicz, Małgorzata Klimowicz. - Bibliogr. // Aura. - 2006, nr 1, "Dodatek Ekologiczny dla Szkół", nr 136, s. 10-11

25.  Propozycje ćwiczeń praktycznych : [pomagających w zrozumieniu tematów z dziedziny ochrony środowiska] / Krystyna Pytel // Aura. - 1998, nr 4, "Dodatek Ekologiczny dla Szkół", nr 46, s. 1-3

26.  Prośba Gai : misterium sceniczne : [scenariusz] / Maria Rojek // Aura. - 2005, nr 11, "Dodatek Ekologiczny dla Szkół", nr 134, s. 2-5

27.  Scenariusz konkursu wiedzy z ochrony środowiska i ekologii dla uczniów klasy VI szkoły podstawowej oraz gimnazjum / Urszula Jantosz // Wszystko dla Szkoły. - 2002, nr 3, s. 14-16

28.  Scenariusz lekcji dla III klasy gimnazjum "Mój region" : wykorzystanie wód geotermalnych w moim mieście / Barbra Kozłowska // Aura. - 2006, nr 8, "Dodatek Ekologiczny dla Szkół", nr 143, s.7

29.  Scenariusz obchodów Dnia Ziemi w gimnazjum / Justyna Kulińska-Torbus, Wiesława Piaskowska // Aura. - 2004, nr 4, "Dodatek Ekologiczny dla Szkół", nr 115, s. 1-4

30.  Scenariusze dla gimnazjum : [edukacja ekologiczna podczas lekcji wychowawczych nt. segregacji i zbiórki surowców wtórnych, odpowiedzialności za losy Ziemi i podejmowania działań na rzecz jej ochrony, krytycznej oceny stanu jakości żywności i zasad jej kupowania, praw i poszanowania zwierząt] / Jadwiga Radulska-Kostro, Danuta Wyszyńska, Joanna Decewicz. - Bibliogr. // Aura. - 2005, nr 1, "Dodatek Ekologiczny dla Szkół", nr 124, s. 3-6

31.  Scenariusze dla gimnazjum : [edukacja ekologiczna podczas lekcji wychowawczych: Znaczenie ekologii w życiu każdego z nas, Las elementem zdrowego krajobrazu, Powietrze, które nas otacza, Czy zdrowo się odżywiamy, Woda – podstawowe źródło życia, Jak wy gląda nasza rzeka] / Małgorzata Wąsik, Agnieszka Wolak, Dariusz Kapsiak. - Bibliogr. // Aura . - 2005, nr 3, "Dodatek Ekologiczny dla Szkół", nr 126, s. 6-10

32.  Scenariusze dla gimnazjum : [Powtórzenie wiadomości o polu jako ekosystemie sztucznym, Jak sprawnie przeprowadzić Sprzątanie Świata, Przedsiębiorczy uczeń w realiach gospodarki regionu, Przez Internet do parku krajobrazowego najbliższej okolicy, Polesie Lubelskie – promocja regionu ze szczególnym zwróceniem uwagi na powiat włodawski, Redagujemy gazetkę szkolną o tematyce ekologicznej] / Beata Wysokińska. - Bibliogr. // Aura. - 2005, nr 2, "Dodatek Ekologiczny dla Szkół", nr 125, s. 3-9

33.  Spotkanie bogów : [scenariusz inscenizacji] / Jolanta Kukulska, Agnieszka Mika // Aura. - 2004, nr 1, "Dodatek Ekologiczny dla Szkół", nr 112, s. 9-10

34.  Śmieci mniej - Ziemi lżej : [konkurs] / Lucyna Krysta, Teresa Niemeczek // Biologia w Szkole. - 2005, nr 5, s. 47-49

35.  Telefonia komórkowa – pożytek czy zagrożenie? : konspekt zajęć z edukacji ekologicznej dla gimnazjum / Małgorzata Solarz // Wszystko dla Szkoły. - 2003, nr 11, s. 10-11

36.  Tylko jedna Ziemia : [scenariusz zajęć] / Aniela Nowak. - Bibliogr. // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2004, nr 3, s. 46-49

37.  U nas nad Zalewem... : pomysł, projekt, literatura / Janina Meller // Doskonalenie Otwarte. - 2006/2007, nr 2, s. 18-29

38.  Widoki na bloki, czyli czy zieleń miejska jest zagrożona? [propozycja zajęć] / Elżbieta Tyralska-Wojtycza // Aura. - 2001, nr 1 „Dodatek Ekologiczny dla Szkół”, nr 76, s. 4-5

39.  Zanieczyszczenia wód naturalnych zagrożeniem dla organizmów żywych : [konspekt lekcji chemii dla gimnazjum] / Dorota Świątek-Grzyb // Aura. - 2005, nr 6, „Dodatek Ekologiczny dla Szkół”, nr 129, s.1

40.  Zatrute środowisko : materiały do lekcji ekologii dla szkoły podstawowej i gimnazjum / Anna Ganiek // Wychowawca. - 2002, nr 5, s. 5-6

SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA

1.      Czy posiadanie samochodu oznacza lepszą jakość życia : [propozycja zajęć] / Elżbieta Tyalska-Wojtycza // Aura. - 2001, nr 2 „Dodatek Ekologiczny dla Szkół”, nr 77, s. 4-5

2.      Czy wystarczy gleb na chleb? : scenariusz dla uczniów starszych klas gimnazjum lub liceum / Ewa Smuk-Stratenwerth, Mira Płocka // Aura. - 2000, nr 12, „Dodatek Ekologiczny    dla Szkół”, nr 75, s. 1

3.      Eksperyment chemiczny w realizacji zagadnień ochrony środowiska w liceum / Andrzej Burewicz, Piotr Jagodziński, Robert Wolski // Chemia w Szkole. - 2004, nr 4, s. 209-216

4.      Energia ze źródeł odnawialnych i odpady jako wyzwania XXI wieku : projekt edukacji ekologicznej dla szkoły ponadgimnazjalnej / Adriana Barańska. - Bibliogr. // Aura. - 2004,   nr 2, "Dodatek Ekologiczny dla Szkół", nr 113, s. 5-6

5.      Ginące i zagrożone rośliny Warmii i Mazur : scenariusz lekcji muzealnej dla uczniów gimnazjum i szkół średnich / Beata Bonisławska. - Bibliogr. // Aura. - 2006, nr 3, "Dodatek Ekologiczny dla Szkół", nr 138, s. 3

6.      Inżynieria genetyczna - korzyści czy zagrożenia dla człowieka i przyrody? : scenariusz lekcji / Wojciech Jeszka. - Bibliogr. // Aura. - 2007, nr 9, "Dodatek Ekologiczny dla Szkół",     nr 156, s. 1-3

7.      Jezioro Czarne – poznanie śrdowiska, badanie stanu wody / Anna Hazy, Beata Wojciechowska // Aura. - 2006, nr 7, "Dodatek Ekologiczny dla Szkół", nr 142, s. 2-4

8.      Kondycja przydrożnych drzew : [scenariusz zajęć] / Elżbieta Tyralska-Wojtycza. - Bibliogr. // Aura. - 2005, nr 3, "Dodatek Ekologiczny dla Szkół", nr 126, s. 11–12

9.      Konkurs ekologiczny - po angielsku / Małgorzata Polak, Małgorzata Ejankowska-Skrok // Nowe w Szkole. - 2002, nr 11, s. I-II

10.  Lepszy człowiek - lepszy świat - czyli zacznij od siebie : projekt edukacji ekologicznej     dla szkoły ponadgimnazjalnej / Szewczyk Barbara. - Cz.1 - 2 // Aura. - 2004, nr 2, "Dodatek Ekologiczny dla Szkół", nr 113, s. 7-8; nr 3, "Dodatek Ekologiczny dla Szkół", nr 114, s. 5

11.  Moja szkoła stoi przy ulicy : projekt edukacji ekologicznej dla szkoły ponadgimnazjalnej / Dorota Weselak-Kwiecień // Aura. - 2004, nr 4, "Dodatek Ekologiczny dla Szkół", nr 115, s. 6-8

12.  Oczyszczanie mechaniczno-biologiczne w oczyszczalni ścieków w Łężycy : konspekt zajęć terenowych z ekologii dla klas III liceum ogólnokształcącego / Alicja Zembaty // Aura. - 2002, nr 9, „Dodatek Ekologiczny dla Szkół”, nr 96, s. 4-5

13.  Odpady w środowisku lokalnym : konspekt zajęć / Lena Tkaczyk // Aura. - 1999, nr 11, „Dodatek Ekologiczny dla Szkół” nr 64, s. 2

14.  Pomóżmy ptakom przetrwać zimę : realizacja ścieżki ekologicznej metodą projektu / Stanisław Makara // Biologia w Szkole. - 2003, nr 2, s. 115-117

15.  Prośba Gai : misterium sceniczne : [scenariusz] / Maria Rojek // Aura. - 2005, nr 11, "Dodatek Ekologiczny dla Szkół", nr 134, s. 2-5

16.  Przyroda nie obroni się sama : projekt edukacji ekologicznej dla szkoły ponadgimnazjalnej (zawodowej typu rolniczego) / Małgorzata Bresler // Aura. - 2004, nr 3, "Dodatek Ekologiczny dla Szkół", nr 114, s. 6-8

17.  Scenariusze dla szkół ponadgimnazjalnych : [edukacja ekologiczna podczas lekcji wychowawczych: Pro publico zielono, czyli do czego służy park?, Ważne daty w "zielonym kalendarzu", Boże Narodzenie w centrum handlowym czyli sąd nad współczesną tradycją, Dzień bez kupowania, Czas na działanie, Za co odpowiedzialny jest biznes, Usiądźmy przy stole, GMO - jestem za - jestem przeciwko / Anna Batorczak // Aura. - 2005, nr 4, "Dodatek Ekologiczny dla Szkół", nr 127, s. 4-12

18.  Scenariusze dla zasadniczej szkoły zawodowej : [edukacja ekologiczna podczas lekcji wychowawczych: Projektujemy zieloną salę w naszej szkole, Czyim obowiązkiem powinnabyć troska o ekologiczne środowisko?, Czy wiesz, co jesz?] / Barbara Giel, Anna Sawińska // Aura. - 2005, nr 7, "Dodatek Ekologiczny dla Szkół", nr 130, s. 5-9

19.  Scenariusze zajęć edukacyjnych : [edukacja ekologiczna podczas lekcji wychowawczych: Siła reklamy, 25 listopada "Dzień bez futra", Dzień Ptaka, Hałas wrogiem człowieka, Autostrada - przyszłością komunikacyjną Polski?, Czy znasz otoczenie swojej szkoły?] / Dorota Weselak-Kwiecień // Aura. - 2005, nr 6, "Dodatek Ekologiczny dla Szkół", nr 129, s. 2-4

20.  Ścieżka ekologiczna (międzyprzedmiotowa) : [program] / Andrzej Bosiacki // Lider. - 2004, nr 5, s. 11-13

21.  Wędrówki z mapą pomników i rezerwatów przyrody : projekt edukacji ekologicznej       dla liceum / Anna Nieścior, Jadwiga Stasio. - Bibliogr. // Aura. - 2004, nr 1, "Dodatek Ekologiczny dla Szkół", nr 112, s. 7

Luty 2008

Aniela Florkiewicz

WMBP w Elblągu Filia w Iławie