Ewaluacja w szkole, przedszkolu, bibliotece

 

zestawienie bibliograficzne w wyborze

sporządzone na podstawie zbiorów dostępnych

w Warmińsko-Mazurskiej Bibliotece Pedagogicznej w Elblągu, Filii w Bartoszycach

 

Książki

1.      Badając egzaminy : podejście ilościowe w badaniach edukacyjnych / Maciej Jakubowski, Artur Pokropek. - Warszawa : Centralna Komisja Egzaminacyjna, 2009. – s. 110-128 : Ewaluacja metodami edukacyjnej wartości dodanej.

2.      Dyrektor i szkoła ; Wspomaganie rozwoju ucznia / red. nauk. Krzysztof Polak. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 2001

3.      Ewaluacja jakości pracy nauczyciela / pod red. Ryszardy Cierzniewskiej. - Bydgoszcz : Akademia Bydgoska, 2003 

4.      Niemierko Bolesław : Diagnostyka edukacyjna : podręcznik akademicki. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2009. – 317-329 : Ewaluacja w edukacji jako pochodna diagnozy.  

5.      Niemierko Bolesław : Między oceną szkolną a dydaktyką : bliżej dydaktyki. - Wyd. 2 zm. - Warszawa : Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, 1997. – s. 168-197 : Ewaluacja analityczna. ; s. 198-223 : Ewaluacja holistyczna.

6.      Niemierko Bolesław : Pomiar wyników kształcenia. - Warszawa : Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, 1999. – s. 286-297 : Ewaluacja nauczycielskiego systemu kształcenia.

7.      Piotrowski Przemysław, Zajączkowski Krzysztof : Profilaktyka w gimnazjum : projektowanie, realizacja i ewaluacja programów. - Kraków : "Impuls", 2003

8.      Stróżyński Klemens : Ewaluacja w ramach nadzoru pedagogicznego w przedszkolu : poradnik dyrektora. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2011

9.      Stróżyński Klemens : Praktyka ewaluacji w szkole : poradnik dyrektora. – Warszawa : ABC a Wolters Kluwer business, 2011

 

Artykuły z czasopism

1.      Autoewaluacja drogą do uczącej się organizacji / Jana Vaštátková, Michaela Prášilová // Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 5, s. 19-21

2.      Badania jakościowe i ich wykorzystanie w ewaluacji / Katarzyna Okulicz-Kozaryn // Edukacja Zdrowotna i Promocja Zdrowia w Szkole. - Zeszyt 8, s. 13-25

3.      Dane egzaminacyjne w ewaluacji zewnętrznej / Ewa Stożek // Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 9, s.18-21

4.      Dokonałam ewaluacji programu edukacji prozdrowotnej : ewaluacja programu edukacji prozdrowotnej "Na nogach do zdrowia" / Jolanta Żołyńska // Lider. - 2005, nr 7-8, s. 21-22

5.      Doniesienie z ewaluacji / Maria Kalinowska // Edukacja i Dialog. - 2009, nr 11-12, s. 152-163
[Wychowanie obywatelskie - szkoły ponadgimnazjalne]

6.      Dotrzymać kroku : spotkania z rodzicami gimnazjalistów / Kazimierz Pietraszko // Wychowawca. - 2010, nr 1, s. 22-24  [Wywiadówka – ewaluacja]

7.      Ewaluacja : czemu i komu ma służyć ? / Beata Rechnio // Wszystko dla Szkoły. - 2004, nr 4, s. 1-3

8.      Ewaluacja - nowa strategia nadzoru pedagogicznego. Cz. 1 / Urszula Tobolska // Poradnik Bibliotekarza. - 2010, nr 12, s. 9-12

9.      Ewaluacja - szanse i zagrożenia / Cezary Kocon // Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 3, s. 48-51

10.  Ewaluacja i testowanie poprawności technicznej e-kursów / Wojciech Kubera // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2008, nr 4, s. 114-120

11.  Ewaluacja in statu nascendi / Klemens Stróżyński // Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 4, s. 10-13

12.  Ewaluacja jako narzędzie nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły / Klemens Stróżyński // Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 11, dod. Akademia Zarządzania "Dyrektora Szkoły", s. I-VIII

13.  Ewaluacja jako zaproszenie do rozwoju / Wioletta Kozak, Małgorzata Latoch-Zielińska // Język Polski w Szkole Gimnazjum. - 2000/2001, nr 4, s. 55-60

14.  Ewaluacja na lekcjach języka niemieckiego / Aneta Tomasz-Majoch // Języki Obce w Szkole. - 2005, nr 3, s. 158-161

15.  Ewaluacja obszaru "Prawa i obowiązki ucznia w szkole" / Dorota Sadowska // Doskonalenie Otwarte. - 2001, nr 4, s. 70-72

16.  Ewaluacja oddziaływań resocjalizacyjnych w instytucjach opiekuńczo-wychowawczych / Justyna Siemionow // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2010, nr 8, s. 28-31

17.  Ewaluacja projektu : rodzice mile widziani w szkole / Elżbieta Świderska // Nowa Szkoła. - 2007,

18.  Ewaluacja szkolna / Kazimierz Denek // Lider. - 2009, nr 7-8, s. 7-12

19.  Ewaluacja szkolnego programu wychowawczego / Dariusz Wilk // Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 9, s. 28-30

20.  Ewaluacja to nie mierzenie jakości : wersja 2.0 / Stefan Wlazło // Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 2, s. 42-44

21.  Ewaluacja w Dolnośląskiej Bibliotece Pedagogicznej we Wrocławiu / Urszula Tobolska // Poradnik Bibliotekarza. – 2011, nr 1, s. 34-38

22.  Ewaluacja w wychowaniu fizycznym / Stanisław Żołyński // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne - 2005, nr 2, s. 27-29

23.  Ewaluacja w zreformowanej szkole - nowe obszary i techniki oceniania / Iwona Górka // Wychowawca. - 2005, nr 2, s. 21-23

24.  Ewaluacja wewnętrzna / Dorota Igielska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2010, nr 2, dodatek, s. 6-9 [Przedszkola - organizacja ]

25.  Ewaluacja wewnętrzna jest jak... / Danuta Elsner // Wychowanie w Przedszkolu. - 2010, nr 8,  s. 18-20

26.  Ewaluacja wewnętrzna milowym krokiem ku uczącej się organizacji / Danuta Elsner // Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 10, s. 23-25

27.  Ewaluacja wewnętrzna w przedszkolu / Klemens Stróżyński // Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 2, dodatek Przed Szkołą, s. 4-12

28.  Ewaluacja wewnętrzna w szkole : procedury i narzędzia / Klemens Stróżyński // Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 12, dodatek Niezbędnik Dyrektora, s. 2-24

29.  Ewaluacja zewnętrzna i wewnętrzna w placówce : refleksje dyrektora przedszkola / Renata Kluska // Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 9, dod. Przed Szkołą, s. 16-17

30.  Ewaluacja zorientowana na rozwój / Leszek Korporowicz // Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 10, s. 11-14

31.  Informacja zwrotna / Anna Żarów // Biblioteka w Szkole. - 2005, nr 11, s. 2-3

32.  Jak być powinno : czyli potyczki z nadzorem / Dorota Klinkowska // Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 9, dod. Przed Szkołą, s. 11-15 [Przedszkola]

33.  Kilka praktycznych refleksji : ewaluacja wewnętrzna pracy szkoły / Teresa Zaręba // Głos Nauczycielski. - 2010, nr 34, s. 11

34.  Kilka refleksji nad ewaluacją pracy szkoły / Teresa Zaręba // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2010, nr 8, s. 25-27

35.  Metoda nauczania i jej ewaluacja / Erich Petlak, Timea Zat'kova // Wszystko dla Szkoły. - 2007, nr 4, s. 5-7

36.  Narzędzia do autoewaluacji w szkole promującej zdrowie / Barbara Woynarowska, Maria Sokołowska, Izabela Lutze // Edukacja Zdrowotna i Promocja Zdrowia w Szkole. - Zeszyt 10-11, s. 49-149

37.  Narzędzia do badania klimatu społecznego w szkole promującej zdrowie i ich analiza psychometryczna / Magdalena Woynarowska-Sołdan, Dorota Węziak-Białowolska // Edukacja. - 2010, nr 3, s. 71-80

38.  Nauczanie-uczenie się budowania własnego systemu ewaluacji / Krystyna Łukasz-Paluch // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2003, nr 6, s. 27-31

39.  Nowy, całkowicie inny nadzór pedagogiczny / Stefan Wlazło // Dyrektor Szkoły. – 2009, nr 9, s. 5-10

40.  Po co szkołom wymagania, po co ewaluacja? / Grzegorz Mazurkiewicz // Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 9, s. 10-13

41.  Przeżyliśmy ewaluację zewnętrzną / Wioletta Bartoszewska // Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 4, s. 36-37  [Przedszkola]

42.  Sprawowanie nadzoru pedagogicznego w przedszkolu : kilka porad dla dyrektora / Bogdan Jankowski // Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 9, dod. ”Przed Szkołą", s. 4-9

43.  System Zarządzania Jakością a ewaluacja zewnętrzna i wewnętrzna. [Cz.1] / Beata Trzcińska-Staszczyk, Renata Lenart // Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 6, s. 14-16

44.  System Zarządzania Jakością a ewaluacja zewnętrzna i wewnętrzna. [Cz.2] / Beata Trzcińska-Staszczyk, Renata Lenart // Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 9, s. 22-24

45.  Systematyczna ewaluacja nauczyciela jako element podnoszący jakość kształcenia językowego / Paweł Sobkowiak // Języki Obce w Szkole. - 2009, nr 2, s. 33-42

46.  Szkolny system ewaluacji wewnętrznej / Danuta Elsner, Klemens Stróżyński // Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 9, dod. Niezbędnik Dyrektora, s. 3-18

47.  "Szkoła dla rodziców i wychowawców" w badaniach ewaluacyjnych. Cz. 2 / Marcin J. Sochocki // Remedium. - 2009, nr 3, s. 1-3

48.  Testy w ewaluacji jakości kształcenia / Kazimierz Denek // Lider. - 2011, nr 4, s. 3-8

49.  Uwaga, kontrola : nadzór pedagogiczny wkracza do szkoły, czyli... / Joanna Skrobisz // Głos Nauczycielski. - 2010, nr 29, wkładka, s. 3-4

50.  Wyniki oraz wnioski z ewaluacji wewnętrznej i ... co dalej? / Danuta Elsner // Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 3, s. 7-11

51.  Zadania związane z ewaluacją wewnętrzną / Danuta Elsner, Klemens Stróżyński // Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 8, s. 13-15

 

Bartoszyce, maj 2011 r.

Opracowała: Agnieszka Małyszew

WMBP w Elblągu

Filia w Bartoszycach