Funkcjonowanie niepublicznych form wychowania przedszkolnego

w Polsce

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1999-2009

sporządzone na podstawie zbiorów Biblioteki Pedagogicznej w Lidzbarku Warmińskim

oraz baz elektronicznych Biblioteki Narodowej

 

*   oznaczono pozycje dostępne w Filii w Lidzbarku Warmińskim.

 

I   Książki

1.      CZERKIES, Małgorzata   *

Edukacja przedszkolna w Szwecji / Małgorzata Czerkies // W : Edukacja w świecie współczesnym / pod red. Romana Lepperta. – Kraków : „Impuls”, 2000. – S. 219-235

2.      GARBACIOK, Wanda

Przedszkole Kochających Serc : wydano z okazji dziesięciolecia Przedszkola Sióstr Boromeuszek w Kępnie (1992-2002) / Wanda Garbaciok. – Kępno : „Pismak”, 2002

3.      KAMIŃSKA, Krystyna   *

Przedszkole / Krystyna Kamińska // W : Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. Tom 4, P / [red. prowadzący IV tomu Encyklopedii Urszula Śmietana]. – Warszawa : „Żak”, cop. 2005. – S. 1020-1032

4.      MINISTERSTWO EDUKACJI   *

Ministerstwo Edukacji o przedszkolach / [zeszyt oprac. Ewa Brańska]. – Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej. Biuro Administracyjno-Gospodarcze, 2000

5.      PACHOCIŃSKI, Ryszard   *

Współczesne systemy edukacyjne / Ryszard Pachociński. – Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, 2000

6.      PIWOWARSKI, Rafał   *

Szkolnictwo niepubliczne we współczesnych systemach edukacyjnych : (polski punkt widzenia) / Rafał Piwowarski // W : Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. Tom 6, Su-U / [red. nauk. Tadeusz Pilch]. – Warszawa : „Żak”, cop. 2007. – S. 155-162

7.      PRÜCHA, Jan   *

Pedagogika porównawcza : podstawy międzynarodowych badań oświatowych / Jan Prücha. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2004

 

 

II   Artykuły z czasopism

1.      AULICH, Maria   *

Niderlandy do wzięcia / Maria Aulich // Głos Nauczycielski. – 2004, nr 6, s. 6-7

Konkurs ofert na prywatyzację przedszkoli

2.      BŁASZCZYK, Aleksandra   *

Przedszkola Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety Prowincji Poznańskiej / Aleksandra Błaszczyk // Wychowanie w Przedszkolu. – 2000, nr 9, s. 524-526

3.      DZIERZGOWSKA, Irena   *

Przedszkola wielu możliwości / Irena Dzierzgowska // Dyrektor Szkoły. – 2007, nr 10, s. 50-52

4.      DZIURZYŃSKA, Teresa   *

Kossan – niepubliczne przedszkole w Szwecji / oprac. Teresa Dziurzyńska // Wychowanie w Przedszkolu. – 2007, nr 2, s. 17-22

5.      ELSNER, Danuta   *

A może założyć przedszkole niepubliczne? / Danuta Elsner, Mirela Nawrot // Dyrektor  Szkoły. – 2008, nr 6, s. 50-51

6.      ELSNER, Danuta   *

Czy mnie się to opłaca? / Danuta Elsner, Mirela Nawrot // Wychowanie w Przedszkolu. – 2008, nr 8, s. 23-28

Przekształcenie przedszkola publicznego w niepubliczne

7.      ELSNER, Danuta   *

Obawy wobec przekształcenia przedszkola publicznego w niepubliczne / Danuta Elsner, Mirela Nawrot // Dyrektor Szkoły. – 2007, nr 11, s. 47-50

8.      ELSNER, Danuta   *

Przekształcać czy nie? / Danuta Elsner, Mirela Nawrot // Wychowanie w Przedszkolu. – 2008, nr 1, s. 12-16

9.      ELSNER, Danuta   *

Przygotowanie do przekształcenia przedszkola publicznego w niepubliczne / Danuta Elsner // Dyrektor Szkoły. – 2006, nr 1, s. 46-48

10.  ELSNER, Danuta   *

Złowieszcze słowo „prywatyzacja” / Danuta Elsner // Wychowanie w Przedszkolu. – 2005, nr 7, s. 48-49

11.  LEŚNIAK, Maria   *

Wychowanie przedszkolne – moralny i prawny obowiązek władz samorządowych / Maria Leśniak // Nowa Szkoła. – 2008, nr 6, s. 4-8

12.  LEWANDOWSKA, Grażyna   *

Menedżer w przedszkolu / Grażyna Lewandowska // Głos Nauczycielski. – 1999, nr 38, dod. s. 7-8

Przedszkole Niepubliczne w Nakle

1.      ŁUKASZEWSKA, Anna   *

Toruńskie przedszkola niepubliczne : refleksje po latach / Anna Łukaszewska // Wychowanie w Przedszkolu. – 2005, nr 8, s. 47-48

2.      NOGAJSKA, Hanna   *

Przedszkola niepubliczne na toruńskich scenach / Hanna Nogajska // /Wychowanie w Przedszkolu. – 1999, nr 6, s. 469-471

3.      STECZ, Joanna   *

W poszukiwaniu różnych rozwiązań przedszkolnej edukacji / Joanna Stecz // Wychowanie w Przedszkolu. – 2008, nr 8, s. 18-22

4.      16.  STRUŻYNA, Krystyna   *

Tylko dla bogatych? / Krystyna Strużyna // Głos Nauczycielski. – 2000, nr 14, s. 1, 7

Prywatyzacja przedszkoli

5.      SZLĘZAK, Danuta   *

Jest takie przedszkole we Wrocławiu / Danuta Szlęzak, Anna Kwaśnica // Wychowanie w Przedszkolu. – 2006, nr 1, s. 50-53

Niepubliczne przedszkole „Akademia Pana Kleksa”

6.      ŚWIDA-ZIĘBA, Hanna

Sąd nad kamerą / Hanna Świda-Zięba [i in.] // Gazeta Wyborcza. – 2001, nr 132, dod. s. 16-18

Prywatne przedszkole w Warszawie

7.      WOJCIECHOWSKA, Anna   *

Krzesło / Anna Wojciechowska // Głos Nauczycielski. – 2000, nr 4, s. 6-7

Konflikt związany z zatrudnieniem w Przedszkolu Społecznym w Szklarskiej Porębie po jego likwidacji

8.      WOJCIECHOWSKA, Anna   *

Uszczęśliwianie na siłę / Anna Wojciechowska // Głos Nauczycielski. – 2000, nr 14, s. 6-7

Plany przekształcenia wrocławskich przedszkoli w placówki niepubliczne

9.      WOJCIECHOWSKA, Bogusława   *

Przedszkola niepubliczne : uwagi i refleksje / Bogusława Wojciechowska // Wychowanie w Przedszkolu. – 2007, nr 1, s. 11-13

10.  WOJCECHOWSKA, Bogusława   *

Przedszkola niepubliczne w ustawach i przepisach / Bogusława Wojciechowska // Wychowanie w Przedszkolu. – 2005, nr 7, s. 10-11

11.  WYSZKOWSKA, Dawida

Przedszkole XXI wieku / Dawida Wyszkowska, Elżbieta Kępa // Wychowanie w Przedszkolu. – 2006, nr 5, s. 56-58

 

 

 

 

oprac.: Elżbieta Sidor

Warmińsko-Mazurska

Biblioteka Pedagogiczna

im. Karola Wojtyły w Elblągu

Filia w Lidzbarku Warmińskim