GRY KOMPUTEROWE

Niewinna zabawa czy zagrożenie?

 

Zestawienie bibliograficzne w wyborze

za lata 2002-2012

opracowane na podstawie wydawnictw zwartych i ciągłych dostępnych

w Bibliotece Pedagogicznej w Lidzbarku Warmińskim

oraz baz elektronicznych Biblioteki Narodowej

 

 

* oznaczono wydawnictwa dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Lidzbarku Warmińskim.

 

 

Książki

AGRESJA  DZIECI   *

Agresja dzieci i młodzieży : uwarunkowania indywidualne, rodzinne i szkolne / pod red. Ireny Pufal-Struzik. – Kielce : Wydaw. Pedagogiczne ZNP, cop. 2007

AGRESJA W SZKOLE   *

Agresja w szkole : spojrzenie wieloaspektowe / pod red. Andrzeja Rejznera ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie. – Warszawa : WSP TWP, 2004

ANDRZEJEWSKA, Anna

Gry komputerowe i sieciowe : nasze dziecko w wielkiej SIECI / Anna Andrzejewska. – Warszawa : Fundacja Pedagogiczna : Aspra JR, 2009

ANDRZEJEWSKA, Anna

 (Nie)bezpieczny komputer : od euforii do uzależnień / Anna Andrzejewska.  – Warszawa : Akademia Pedagogiki Specjalnej, 2008

BRAUN-GAŁKOWSKA, Maria

Zabawa w zabijanie : oddziaływanie przemocy prezentowanej w mediach na psychikę dzieci / Maria Braun-Gałkowska, Iwona Ulfik-Jaworska. – Lublin : „Gaudium”, 2002

DEVEY, Jon

Kultura gier komputerowych / Jon Dewey, Helen W. Kennedy. – Kraków : Uniwersytet Jagielloński, cop. 2011

DZIECKO   *

Dziecko w świecie zabawy : o kulturze, cechach i wartościach ludycznej edukacji / red. Bronisława Dymara. – Kraków : „Impuls”, 2009

DZIECKO I MEDIA   *

Dziecko media elektroniczne – nowy wymiar dzieciństwa. T. 2, Komputer i Internet w  życiu dziecka i obraz jego dzieciństwa / pod red. Jadwigi Izdebskiej i Tomasza Sosnowskiego. – Białystok : „Trans Humana”, 2005

FEIBEL, Thomas   *

Zabójca w dziecinnym pokoju : przemoc i gry komputerowe / Thomas Feibel. – Warszawa : Instytut Wydawniczy PAX, 2006

INFORMATYKA

Informatyka i edukacja : problematyka gier komputerowych i inne zagadnienia wybrane / pod red. Andrzeja Romanowskiego, Dominika Sankowskiego ; Katedra Informatyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej, Polskie Towarzystwo Informatyczne PTI. – Łódź : Politechnika Łódzka, 2010

INTERNET

Internet w bibliotece dla dzieci i młodzieży : od teorii do praktyki : poradnik / pod red. Grażyny Lewandowicz-Nosal ; [Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich]. – Warszawa : SBP, 2009

JAGIEŁA, Jarosław   *

Narcystyczna szkoła : o psychologicznej rzeczywistości szkoły / Jarosław Jagieła. – Kraków : Rubikon, 2007

KASZA, Bolesław   *

Nie bójmy się gry komputerowej / Bolesław Kasza // W: Zagadnienia funkcjonowania z ograniczoną sprawnością / pod red. Jerzego Rottermunda.  – Kraków : „Impuls”, 2009, s. 89-94

KOZAK, Stanisław   *

Patologie wśród dzieci i młodzieży : leczenie i profilaktyka / Stanisław Kozak. – Warszawa : „Difin”, 2007

LENARDON, John   *

Zagrożenia w Internecie : chroń swoje dziecko : niezbędny poradnik dla odpowiedzialnych rodziców / John Lenardon. – Gliwice : „Helion”, cop. 2007

LANIADO, Nessia

Gry komputerowe, Internet i telewizja : co robić, gdy nasze dzieci są nimi zafascynowane? / Nessia Laniado, Gianfilippo Pietra.  – Kraków : eSPe, 2006

MAŃKOWSKI, Piotr

Cyfrowe marzenia : historia gier komputerowych i wideo / Piotr Mańkowski. – Warszawa : Trio : Collegium Civitas, 2010

NOGA, Henryk

Bohaterowie gier komputerowych : implikacje pedagogiczne / Henryk Noga. – Kraków : nakł. autora, 2005

STASIEŃKO, Jan

Alien vs. Predator? : gry komputerowe a badania literackie / Jan Stasieńko. – Wrocław : Dolnośląska Szkoła Wyższa TWP, cop. 2005

SZEJA, Jerzy Zygmunt

Gry fabularne – nowe zjawisko kultury współczesnej / Jerzy Zygmunt Szeja. – Kraków : „Rabid”, 2004

ŚWIATY

Światy z pikseli : antologia studiów nad grami komputerowymi / wybór i koncepcja Mirosław Filipiak. – Warszawa : SWPS Academica, cop. 2010

TISSERON, Serge   *

Dziecko w świecie obrazów / Serge Tisseron. – Warszawa :”PAX”, 2006

ULFIK-JAWORSKA, Iwona

Komputerowi mordercy : tendencje konstruktywne i destruktywne u graczy komputerowych / Iwona Ulfik-Jaworska ; KUL. Wydz. Nauk Społecznych. Katedra Psychologii Wychowania i Rodziny. – Lublin : KUL, 2005

URBAŃSKA-GALANCIAK, Dominika

Homo players : strategie odbioru gier komputerowych / Dominika Urbańska-Galanciak. – Warszawa : Wydaw. Akademickie  Profesjonalne, cop. 2009

WYKORZYSTANIE

Wykorzystanie nowych mediów przez młodzież w Polsce : wyniki międzynarodowego projektu badawczego Mediappro / pod red. Justyny Wenglorz. – Warszawa : Witold Sartorius, 2006

Artykuły z czasopism

BENDYK, Edwin

Gra w dwa światy / Edwin Bendyk // Polityka. – 2002, nr 49, s. 3-6, 8

BŁASZKIEWICZ, Ryszard   *

Gry komputerowe na poważnie / Ryszard Błaszkiewicz // Nauczanie Początkowe. – 2011/2012, nr 1, s. 14-21

BOMBA, Radosław

Game forming – ponowoczesna forma praco-zabawy / Radosław Bomba // Kultura Współczesna. – 2010, nr 2, s. 145-156

BROSCH, Anna   *

Przemoc w grach komputerowych a zjawiska desensytyzacji i katharsis wśród młodzieży gimnazjalnej / Anna Brosch // Edukacja. – 2006, nr 2, s. 94-102

BYCH, Grażyna   *

Czy gry komputerowe są zagrożeniem dla uczniów? / Grażyna Bych // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2003, nr 11, s. 38-40

CZUBOCHA, Krzysztof

Wpływ gier komputerowych prezentujących agresję na funkcjonowanie dzieci i młodzieży w społeczeństwie / Krzysztof Czubocha, Ewa Czubocha // Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych. – 2009, z. 2, s. 23-30

FILICIAK, Mirosław

Re-kreacja : gry komputerowe, postfordyzm i kultura / Mirosław Filiciak // Kultura Współczesna. – 2006, nr 1, s. 177-188

FILICIAK, Mirosław

Zabawa naszych czasów / Mirosław Filipiak // Nowa Polszczyzna. – 2005, nr 4, s. 7-11

FLANAGAN, Mary

Kultura zabawy / Mary Flanagan // Kultura Popularna. – 2008, nr 2, s. 21-26

FROST, Sabina   *

Internet i gry komputerowe – szanse i zagrożenia : (zestawienie bibliograficzne) / Sabina Frost // Wszystko dla Szkoły. – 2009, nr 11, s. 21-22

FUDALI, Stanisław   *

Alarm! : gry komputerowe – narkotyk antyintelektualny / Stanisław Fudali // Matematyka. – 2004, nr 6, s. 32-34

GEREMEK, Rafał

Gra w IQ : gry komputerowe podnoszą poziom inteligencji i poprawiają pamięć / Rafał Geremek // Wprost. – 2003, nr 24, s. 64-65

GLAZIŃSKI, Sebastian   *

Agresja w grach komputerowych / Sebastian Glaziński // Edukacja i Dialog. – 2007, nr 2, s. 63-67

GRY

„Gry komputerowe mogą wiele człowieka nauczyć”, czyli młodzież o grach komputerowych i wideo : w odpowiedzi na ankietę // Nowa Polszczyzna. – 2005, nr 3, s. 3-7

JASIENIECKI, Dariusz

Nie taki diabeł straszny czyli czego Jaś nie może się nauczyć zarywając weekendowe noce grając na komputerze / Dariusz Jasieniecki // Wiadomości Historyczne. – 2007, nr 1, s. 42-45

JUSZCZYK, Stanisław   *

Fascynacja młodzieży grami komputerowymi / Stanisław Juszczyk // Edukacja i Dialog. – 2010, nr 9/10, s. 47-51

KIELAR-TURSKA, Maria

Dziecko w świecie wirtualnym : szanse i zagrożenia / Maria Kielar-Turska // Wychowanie w Przedszkolu. – 2002, nr 3, s. 131-137

KLIMCZUK, Andrzej

Rozrywkowe skrzywienie – kiedy dokuczliwość społeczna gier komputerowych przekroczy dopuszczalny poziom? / Andrzej Klimczuk // Homo Commmunicativus. – 2008, nr 2, s. 103-111

KOSEK-NITA, Bogumiła   *

Uzależnienie od gier komputerowych / Bogumiła Kosek-Nita, Ewa Rozmus // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2003, nr 1, s. 11-17

KUBIAK, Barbara   *

Gry komputerowe – przyjaciel czy wróg? / Barbara Kubiak // Nowa Szkoła. – 2005, nr 3, s. 58-60

KUBIAK, Barbara   *

Wpływ gier komputerowych na dziecko / Barbara Kubiak // Życie Szkoły. – 2006, nr 2, s. 53-55

LIMANÓWKA, Agata

Internet i gry komputerowe – pozytywny i negatywny wpływ gier na ich użytkowników : realizacja potrzeb graczy poprzez uczestnictwo w grach / Agata Limanówka //  

Transformacje. – 2007, nr ½, s. 216-239

ŁAGÓD, Łukasz

Czy gracze komputerowi zauważają swoje rodziny? : o percepcji systemu rodzinnego przez komputerowych graczy / Łukasz Łagód // Przegląd Badań Edukacyjnych. – 2009, nr 2, s. 5-13

ŁYSAK, Alina

Detektywka Nancy Drew jako model socjalizacji płciowej : analiza gier komputerowych z serii „Nancy Drew Mystery Games” / Alina Łysak // Media, Kultura, Komunikacja  Społeczna. – 2007/2008, nr ¾, s. 13-29

MAŁYSKA, Aleksandra   *

Gry online : korzyści i zagrożenia / Aleksandra Małyska, Marta Wadyńska, Ewelina Wiśniewska // Remedium. – 2012, nr 7/8, wkładka s. 3

MAŃKOWSKI, Piotr   *

Cyfrowe marzenia. Historia gier komputerowych i wideo / Piotr Mańkowski. – Warszawa, 2010. Rec. Kowalczuk Piotr // Edukacja. – 2011, nr 3, s. 137-139

MARCZEWSKA, Elżbieta   *

Media elektroniczne a przemoc wśród młodzieży / Elżbieta Marczewska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2010, nr 5, s. 51-55

MICHALISZYN, Małgorzata   *

Gry komputerowe i agresja u dzieci / Małgorzata Michaliszyn // Życie Szkoły. – 2005, nr 10, s. 48-49

MIDUCH, Marek Ludwik

Gry komputerowe a zachowanie dzieci w świetle literatury przedmiotu / Marek Ludwik Miduch // Lubelski Rocznik Pedagogiczny. – 2006, T. 26, s. 115-127

NARECKI, Marcin

Gry komputerowe i RPG – atrakcyjność i zagrożenia / Marcin Narecki // Zeszyty Społeczne. – 2007, nr 15, s. 203-216

NOGA, Henryk

Relacje rodzinne graczy komputerowych / Henryk Noga // Wychowawca. – 2011, nr 2, s. 16-19

POZNANIAK, Wojciech

Przemoc w grach elektronicznych – wybrane skutki psychospołeczne / Wojciech Poznaniak // Prace Komisji Socjologicznej / Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. – 2003, T. 3, s. 151-163

PRZYBYSZ-ZAREMBA, Małgorzata

Współczesne gry komputerowe zagrożeniem dla dzieci i młodzieży / Małgorzata Przybysz-Zaremba // Szkice Humanistyczne. – 2009, T. 9, nr 2/3, s. 267-276

REICHMANN, Werner   *

Komputer w nauczaniu i rozrywce dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną. Część 2 / Werner Reichmann // Wspólne Tematy. – 2009, nr 9, s. 16-23

ROZPIĄTKOWSKI, Paweł

Symulatory mordu / Paweł Rozpiątkowski // Niedziela. – 2003, nr 17, s. 22

SAŁAPATA, Marta Anna   *

Ekran monitora czarodziejskim lustrem? – pytanie o tożsamość mordującego myszką / Anna Marta Sałapata // Edukacja. – 2005, nr 2, s. 103-116

SIKORSKA, Maria

Wpływ telewizji i „agresywnych” gier komputerowych na psychikę dziecka / Maria Sikorska // Wychowanie na co Dzień. – 2004, nr 6, s. 14-15

SIWCZYK, Agnieszka

Wiara z krzemu i pikseli teologia gry komputerowej / Agnieszka Siwczyk // Kultura Popularna. – 2004, nr 1, s. 75-91

SKOWRONEK, Bogusław

Gry komputerowe, czyli między ekstatycznym entuzjazmem a moralną paniką / Bogusław Skowronek // Nowa Polszczyzna. – 2005, nr 3, s. 35-42

STRĄCEL, Jacek

Gry komputerowe – nowa zabawa / Jacek Strącel // Studia Bibliologiczne. – 2002, T. 14, s. 71-85

SZECÓWKA, Adam

Treść i forma przekazu medialnego a przestępczość i zachowania dewiacyjne / Adam Szecówka // Przegląd Więziennictwa Polskiego. – 2007, nr 56/57, s. 81-90

SZEJA, Jerzy

Jakie są przyczyny popularności gier komputerowych? / Jerzy Szeja // Nowa Polszczyzna. – 2005, nr 4, s. 3-6

SZEJA, Jerzy

Świat graczy / Jerzy Szeja // Homo Communicativus. – 2008, nr 2, s. 13-21

SZYMAŃSKA, Joanna   *

Komputer jak narkotyk / Joanna Szymańska // Remedium. – 2002, nr 7, s. 6-7

ULFIK-JAWORSKA, Iwona

Gry komputerowe – szansa czy zagrożenie rozwoju dzieci i młodzieży? / Iwona Ulfik-Jaworska // Ateneum Kapłańskie. – 2006, z. 2, s. 241-255

ULFIK-JAWORSKA, Iwona

Gry komputerowe : złe czy dobre? / Iwona Ulfik-Jaworska // Wychowawca. – 2011, nr 7/8, s. 28-31

URBAŃSKA-GALANCIAK, Dominika   *

Dzisiejszy homo player / Dominika Urbańska-Galanciak // Polonistyka. – 2005, nr 3, s. 60-62

WESOŁOWSKA, EWA

Zrozumieć gry – instytucje wychowania pośredniego / Ewa Wesołowska // Auxilium Sociale Novum. – 2008, nr 4, s. 107-114

ZAJĄC, Dorota   *

Zabawa w zabijanie : gry komputerowe a dzieci / Dorota Zając // Życie Szkoły. – 2012, nr 6, s. 16-18

ŻEGNAŁEK, Kazimierz   *

Przyczyny zachowań agresywnych dzieci i młodzieży w wieku szkolnym / Kazimierz Żegnałek // Edukacja. – 2006, nr 1, s. 79-85

ŻUCHELKOWSKA, Krystyna   *

Gry komputerowe – czy należy się ich obawiać? / Krystyna Żuchelkowska // Wychowanie na co Dzień. – 2010, nr 6, s. 24-29

 

 

Opracowanie: Elżbieta Sidor

WMBP w Elblągu

Filia w Lidzbarku Warmińskim