Hydrologia

zestawienie bibliograficzne w wyborze

na podstawie zbiorów Biblioteki Głównej w Elblągu

 

 

Książki

1.      Balińska-Wuttke, Krystyna

Woda i skały / Krystyna Balińska-Wuttke  Warszawa : Państwowe Wydawnictwa Szkolnictwa Zawodowego, 1973

2.      Bereś, Bogusław

Podstawy geologii i hydrogeologii / [aut. Bogusław Bereś i in.] Wrocław : Politechnika Wrocławska, 1977

3.      Biologia

Biologia. T.45 / red. nauk. Melityna Gromadska Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 1993

4.      Biswas, Asit K.

Historia hydrologii / Asit K. Biswas ; [z ang. tł. Krystyna Chomicz-Jung, Urszula Zaliwska-Okrutna]  Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1978

5.      Demel, Kazimierz

Biologia morza : rys ogólny z uwzględnieniem życia Bałtyku / Kazimierz Demel. Wyd. 3 Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1959

6.      Demel, Kazimierz

Morze Barentsa : oceanografia, biologia, rybołówstwo / Kazimierz Demel, Stanisław Rutkowicz Gdynia : Wydawnictwo Morskie, 1958

7.      Demel, Kazimierz

Życie morza : zarys oceanografii biologicznej / Kazimierz Demel. - Wyd. 2 popr. i powiększone  Gdańsk : Wydawnictwa Morskie, 1951

8.      Druet, Czesław

Elementy hydromechaniki geofizycznej / Czesław Druet Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1995

9.      Gancarz, Jan

Woda / Jan Gancarz  Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1975

10.  Geografia

Geografia. T.28 / red. nauk. Władysław Niewiarowski  Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 1996

11.  Geografia

Geografia. T.29 / red. nauk. Marek Grześ  Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 1999

12.  Głodek, Juliusz

Jeziora zaporowe świata / J. Głodek Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1985

13.  Hinz, Piotr

Obietnice wszechoceanu / Piotr Hinz, Andrzej Tyszecki Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1983

14.  Niekrasz, Lech

Holenderski rekord świata / Lech Niekrasz Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1984

15.  Knapp, Brian John

Elementy geograficzne hydrologii / B. J. Knapp ; [z ang. tł. Artur Magnuszewski] Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1986

16.  Kondratow, Aleksander

Tajemnice trzech oceanów / Aleksander Kondratow ; z ros. tł. Magdalena Hornung Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1976

17.  Kos-Rabcewicz-Zubkowski, Ludwik

Sir Gzowski / Ludwik Kos-Rabcewicz-Zubkowski, William Edward Greening ; przekł. [z  ang.] Józef Radzicki Warszawa : "Iskry", 1984

18.  Kożuchowski, Krzysztof

Efekt cieplarniany / Krzysztof Kożuchowski, Rajmund Przybylak Warszaw : "Wiedza Powszechna", 1995

19.  Łomniewski, Kazimierz

Morze Bałtyckie / Kazimierz Łomniewski, Władysław Mańkowski, Jerzy Zaleski Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1975

20.  Łomniewski, Kazimierz

Oceanografia fizyczna : podręcznik / Kazimierz Łomniewski. Wyd. 2  Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1970

21.  Niekrasz, Lech

Holenderski rekord świata / Lech Niekrasz Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1984

22.  Niekrasz, Lech

Tam gdzie człowiek zwyciężył morze / Lech Niekrasz Warszawa : Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, 1986

23.  Pazdro, Zdzisław 

Hydrogeologia ogólna / Zdzisław Pazdro. Wyd. 3 uzup.  Warszawa : Wydawnictwa Geologiczne, 1983

24.  Perry, Allen H. (1943- )

System ocean-atmosfera / A. H. Perry, J. M. Walker ; [z ang. przeł. Stanisław Massel]  Gdańsk : Wydawnictwo Morskie, 1982

25.  Prace Limnologiczne

Prace Limnologiczne : Limnological Papers. T.20  Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 1999

26.  Stankowski, Wojciech

Cztery postaci wody na ziemi / Wojciech Stankowski ; [rys. wg szkiców aut. wykonał Stefan Jackowski] Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1988

27.  Stiepanow, N. W.

Oceanosfera / W. N. Stiepanow ; z ros. przeł. Szczepan Kiermut Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1987

28.  Strauch, Edward

Metody i przyrządy pomiarowe w meteorologii i hydrologii / Edward Strauch Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1972

29.  Szukalski, Jerzy [Red.]

Morze Bałtyckie i jego pobrzeże : środowisko, gospodarka, społeczeństwo : materiały 40 Ogólnopolskiego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Gdańsk 30 VIII-1 IX 1991 / red. nauk. Jerzy Szukalski Gdańsk : Uniwersytet Gdański, 1991

30.  Szlęzak, Faustyn

Budownictwo żelbetowe i metalowe / Faustyn Szlęzak  Cz.1 : Budownictwo żelbetowe. Wyd.2. Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe, 1976. 1976

31.  Świątecki, Aleksander

Zastosowanie wskaźników bakteriologicznych w ocenie jakości wód  powierzchniowych : rozprawa habilitacyjna / Aleksander Świątecki Olsztyn : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1997

32.  Thurman, V. Harold

Zarys oceanologii / Harold V. Thurman ; [z ang. przeł. Ryszard Bojanowski i in.] Gdańsk : Wydawnictwo Morskie, 1982

33.  Turekian, Karl K.

Oceany / K. K. Turekian ; [z ang. przeł. Aleksander Majewski, Anna Trzosińska] Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1979

34.  Walker, Jane

Klęski żywiołowe : [cyklony tropikalne i huragany, powodzie i tsunami, trzęsienia ziemi, wybuchy wulkanów] / Jacqueline Dineen, Jane Walker ; [tł z ang., adapt. i wstęp Henryk Grabarczyk] Warszawa : "Arkady", 1995

35.  Wieczysty, Artur

Hydrogeologia inżynierska / Artur Wieczysty. Wyd. 2 Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1982

36.  Zierhoffer, August [Red.]

Geografia powszechna. T. 1 , Ziemia - środowisko naturalne człowieka / przewodn. kom. red. August Zierhoffer ; red. t. Adam Malicki ; red. kartogr. Franciszek Uhorczak Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1962

37.  Żukowski, Paweł

Degradacja hydrosfery : (przegląd problematyki i metod badań) / Paweł Żukowski Rzeszów : "Fosze", 1994

 

 

 

Artykuły z czasopism

1.      Bartnik, Adam

Źródła w wybranych zlewniach Kotliny Kłodzkiej / Adam Bartnik, Edmund Tomaszewski // Czas. Geogr. 1998, z. 3/4, s. 323-338

2.      Bieda, Wacław

Zadbajmy o źródła wód mineralnych w Wierchomli Wielkiej / Wacław Bieda, Przemysław Szarek, Wojciech Mierzwa // Aura. 1997, nr 5, s. 12-15

3.      Carlson, Shawn

Rok Oceanu / Shawn Carlson ; tł. z ang. Leszek Myszkowski // Świat Nauki. 1998, nr 9, s. 92-93

4.      Cebulak, Kazimierz

Chłodniewo - polder i pompownia w delcie Wisły / Kazimierz Cebulak // Jantarowe Szlaki. 2004, nr 2, s. 24-27

5.      Chammas, Barbara

Udział społeczny w planowaniu gospodarowania wodami / Barbara Chammas / Bibliogr // Aura. 2007, nr 4, s. 10-13

6.      Choiński, Adam

Najgłębsze jeziora Niżu Polskiego w świetle najnowszych pomiarów głębokościowych / Adam Choiński, Rajmund Skowron // Czas. Geogr. 1998, z. 3/4, s. 339-343

7.      Czerwiński, Janusz

Geologiczne, geomorfologiczne i antropogeniczne uwarunkowania zagrożeń powodziowych we Wrocławiu / Janusz Czerwiński // Czas. Geogr. 1998, z. 1, s. 43-63

8.      Dobrowolski, Andrzej

Wideo-komputer w gospodarce wodnej / Andrzej Dobrowolski // Ekopartner.  1997, nr 3, s. 22-23

9.      Edmunds, Peter J.

Dziesięć dni na dnie morza / Peter J. Edmunds ; tł. z ang. Andrzej Kołodziejczyk // Świat Nauki. 1996, nr 12, s. 48-55

10.  Gałka, Paweł

Dostosowanie gospodarki wodnej Polski w procesie integracji z Unią  Europejską / Paweł Gałka // Ekopartner. 1998, nr 6, s. 12-13

11.  Gałka, Paweł

W trosce o zasoby wodne Europy - polityka Wspólnot Europejskich / Paweł Gałka // Ekopartner. 1998, nr 6, s. 22-23

12.  Jokiel, Paweł

Niektóre problemy gospodarki wodnej Łodzi i regionu : wczoraj, dziś i jutro / Paweł Jokiel, Zygmunt Maksymiuk // Czas. Geogr. 1998, z. 3/4, s. 237-247

13.  Jokiel, Paweł

Zjawisko rytmu w wieloletnich seriach różnych charakterystyk obiegu wody / Paweł Jokiel // Czas. Geogr. 1997, z. 3/4, s. 361-372

14.  Jokiel, Paweł

Przeobrażenia stosunków wodnych w wyniku przyspieszonej  industrializacji na przykładzie Bełchatowskiego Okręgu Przemysłowego / Paweł Jokiel, Zygmunt Maksymiuk // Czas. Geogr. 1997, z. 1, s. 71-79

15.  Kraska, Marek

Jeziora lobeliowe : unikatowe ekosystemy wodne w Polsce / Marek Kraska, Ryszard Piotrowicz, Piotr Klimaszyk // Aura. 1997, nr 8, s. 17-18

16.  Majewicz, Ryszard

Śmiercionośna i życiodajna woda / Ryszard Majewicz // Ekopartner.  1997, nr 9, s. 9-11

17.  Metodyka badań

Metodyka badania jezior // Ekopartner. 1997, nr 1, s. 28-30

18.  Nadis, Steve

Nawożenie mórz / Steve Nadis // Świat Nauki. 1998, nr 6, s. 26-27

19.  Piasecka, Janina Ewa

Polskie pomiary i mapy batymetryczne jezior południowej strony Tatr / Janina E[wa] Piasecka // Czas. Geogr. 1996, z. 3/4, s. 393-403

20.  Pratson, Lincoln F.

Krajobrazy dna morskiego / Lincoln F. Pratson, William F. Haxby ; tł. z ang. Janusz Walo // Świat Nauki. 1997, nr 8, s. 40-45

21.  Radczuk, Laura

Modelowe rozwiązania małej retencji / Laura Radczuk, Ignacy Urbański // Ekopartner. 1997, nr 6, s. 11-13

22.  Rakiel-Czarnecka, Walentyna

Raport o zaporach / Walentyna Rakiel-Czarnecka przy współpracy Marcina Maassen // Przyroda Polska. 2001, nr 2, s. 3

23.  Szukalski, Jerzy

Oliwski Potok i jego zlewnia / Jerzy Szukalski // Jantarowe Szlaki. 1999, nr 2, s. 8-13

24.  Tomaszewski, Jan T

Tadeusz Komar (1913-1997) / Jan T[ytus] Tomaszewski // Czas. Geogr. 1998, z. 1, s. 115-116

25.  Wielgus, Halina

Eutrofizacja wód : projekt edukacyjny dla klasy III liceum ogólnokształcącego / Halina Wielgus // Przyroda Polska. 2002, nr 10, dod. Biuletyn EKO-edukacyjny, s. 8-9

26.  Woda

Woda - źródło życia, źródło zagłady // Ekopartner. 1996, nr 6, s. 37-40

27.  Wpływ zmian

Wpływ zmian klimatu na zasoby wodne // Aura. 1997, nr 11, s. 30-31

 

 

 

 

 

 

Opracował: Mateusz Paradowski

WMBP w Elblągu

Biblioteka Główna