Historia - nauczanie

wybór literatury

 

Z zagadnień nauczania historii

 

1.      Archeologia z wysoka : [wykorzystanie zdjęć lotniczych w edukacji historycznej] / Violetta Julkowska, Włodzimierz Rączkowski. – Bibliogr. // Wiadomości Historyczne. - 2004, nr 4, s. 32-43
2.      Biesiady historyczne : [uatrakcyjnienie zajęć] / Anna Gorlewska // Edukacja i Dialog. – 1999, nr 9, s. 64-69
3.      Czytanie ze zrozumieniem jako podstawowy warunek poprawnej analizy źródeł / Ewa Chorąży // Wiadomości Historyczne. - 2008, nr 1, s. 35-40

4.      Debata oxfordzka w praktyce szkolnej nauczyciela historii / Maria Jadczak // Wiadomości Historyczne. – 1999, nr 4, s. 249-251

5.      Debaty szkolne [historyczne] / Maria Jadczak // Wiadomości Historyczne. - Nowe w Szkole 1998/1999, nr 9, s. 15-17

6.      Dlaczego należy uczyć o Holokauście? / red. Jolanta Ambrosewicz-Jacobs, Leszek Hońdo. - Wyd. 2 poszerz. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński. Instytut Europeistyki, 2005

7.      Drama jako metoda oparta na kreacji uczniów / Joanna Krasoń // Wiadomości Historyczne. – 2001, nr 3, s. 184-185
8.      Drama sprecyzowana / Wioletta Gołygowska // Wiadomości Historyczne. - 2004, nr 4, s. 52-56
9.      Edukacja historyczna w Internecie - mrzonki czy realne możliwości? / Zbigniew Osiński // Wiadomości Historyczne. - 2007, nr 1, s. 5-11

10.  Edukacja historyczna w szkole : teoria i praktyka / Ewa Chorąży, Danuta Konieczka-Śliwińska, Stanisław Roszak. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009

11.  Emocje i wartości w edukacji historycznej / Janusz Rulka // Wiadomości Historyczne. – 1999, nr 1, s. 35-40

12.  Empatia w szkolnej edukacji historycznej na przykładzie Holocaustu / Adam Suchoński // Wiadomości Historyczne. - 2006, nr 2, s. 20-26

13.  Filmy i programy telewizyjne w szkolnej edukacji historycznej / Danuta Konieczka-Śliwińska // Wiadomości Historyczne. - 2008, nr 3, s. 42-48

14.  Historia – mogło być inaczej… : metoda symulacji w nauczaniu historii / Hanna Konopka. – Bibliogr. // Wiadomości Historyczne. – 1999, nr 5, s. 299-301

15.  Historia – nauka o wartościach / Tomasz Tokarz // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 5, s. 37-41

16.  Historia dla nowej generacji / Violetta Julkowska. – Bibliogr. // Edukacja Medialna. – 2000, nr 2, s. 6-11
17.  Historia powróci do zdrowia czyli nie reformujmy reformy / Grzegorz Chomicki // Wychowawca. - 2005, nr 4, s. 12-14
18.  Historia pragmatyczna a edukacja / Andrzej Radomski // Wiadomości Historyczne. - 2004, nr 5, s. 283-290
19.  Internet jako źródło informacji historycznej i narzędzie wspomagające dydaktykę w tym zakresie / Małgorzata Kowalska // Wiadomości Historyczne. - 2007, nr 1, s. 13-23
20.  Jak kompetentnie "widzieć i rozumieć" uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się podczas lekcji historii : wybrany przykład z doświadczeń Toruńskiej Szkoły Terapeutycznej / Jadwiga Jastrząb // Wychowanie na co Dzień. - 2007, nr 4/5, dod. Wkładka Metodyczna, s. (I)-(X)
21.  Jak połączyć naukę z zabawą w edukacji historycznej? / Anna Gorlewska // Wszystko dla Szkoły. – 2000, nr 3, s. 2-3
22.  Karykatura i alegoria w nauczaniu historii / Henryka Figaj-Nowak // Edukacja Medialna. – 2000, nr 2, s. 34-38
23.  Ku historii prywatnej : o przydatności prywatnych świadectw przeszłości na lekcjach historii / Violetta Julkowska // Wiadomości Historyczne. - 2008, nr 5, s. 25-29
24.  Lekcja historii metodą projektu / Izabella Tomczyk-Gąstoł // Nowe w Szkole. - 2004, nr 1, s. 12-13
25.  Niekonwencjonalne techniki rozwijania umiejętności dostrzegania i rozwiązywania problemów / Piotr Wojciechowski // Wiadomości Historyczne. – 2000, nr 2/3, s. 151-154
26.  Metoda dyskusji w nauczaniu historii / Jerzy Romanowicz // Wiadomości Historyczne. - 2004, nr 3, s. 169-174
27.  Mój model wprowadzania uczniów w czas i przestrzeń historyczną / Katarzyna Widawska. – Bibliogr. // Wiadomości Historyczne. – 1999, nr 5, s. 302-306
28.  Multimedia w nauczaniu i uczeniu się historii / Adam Suchoński. – Bibliogr. // Wiadomości Historyczne. - 2007, nr 1, s. 24-27
29.  Muzeum opowiadaczy historii : nowa forma muzeum etnograficznego / Michał Malinowski // Wszystko dla Szkoły. - 2006, nr 6, s. 11-18
30.  O potrzebie zmian w nauczaniu historii / Wiesław Zdziabak // Wiadomości Historyczne. - 2008, nr 2, s. 12-17

31.  Odkrywanie śladów przeszłości : [archeologia, edukacja regionalna] / Agnieszka Przybył // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 2, s. 13-15 

32.  Obrazy PRL-u w licealnych podręcznikach historii (1989-2004) / Bartłomiej Krupa // Polonistyka. - 2006, nr 5, s. 44-48
33.  Podmiotowość ucznia w nauczaniu – uczeniu się historii, jej uwarunkowania i granice / Jerzy Maternicki // Wiadomości Historyczne. – 2000, nr 4, s. 198-204
34.  Podstawa programowa z komentarzami. T. 4 , Edukacja historyczna i obywatelska w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum : historia i społeczeństwo, historia, wiedza o społeczeństwie, podstawy przedsiębiorczości, ekonomia w praktyce, wychowanie do życia w rodzinie, etyka, filozofia / oprac. zespół red. Jolanta Choińska-Mika [i in.]. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej, 2009
35.  Potrzeba obserwacji i analizy w procesie nauczania – uczenia się historii / Wit Górczyński // Wiadomości Historyczne. – 1999, nr 1, s. 28-33
36.  Praca z uczniem zdolnym na lekcjach historii / Melania Sobańska-Bondaruk, Radosław Lolo // Wiadomości Historyczne. - 2004, nr 1, s. 42-51
37.  Problemy nauczania historii powszechnej w USA / Gordon R. Mork // Wiadomości Historyczne. - 2005, nr 1, s. 7-14
38.  Przeszłość opisana liczbami czyli - jak nie bać się tabel i wykresów / Agnieszka Zielińska-Nowicka // Wiadomości Historyczne. - 2008, nr 4, s. 31-44
39.  Przewrót majowy Józefa Piłsudskiego w podręcznikach szkolnych / Adam Suchoński, Marek Białokur // Wiadomości Historyczne. - 2007, nr 3, s. 17-40
40.  Publicystyka jako źródło historyczne / Katarzyna Dominik  // Wychowawca. - 2008, nr 11, s. 12-13
41.  Smak historii : [poznawanie dawnych wzorów konsumpcyjnych] / Stanisław Zając // Edukacja i Dialog. – 1999, nr 5, s. 49-50
42.  Sztuka wyboru : [podręczniki szkolne] / Grzegorz Chomicki // Wiadomości Historyczne. - 2004, nr 1, s. 16-21
43.  "Szukanie własnego portretu" : historyczne badania regionalne w Polsce / Danuta Konieczka-Śliwińska // Wiadomości Historyczne. - 2008, nr 5, s. 30-38
44.  W sprawie polsko-niemieckiego podręcznika do nauczania historii / Adam Suchoński. – Bibliogr. // Wiadomości Historyczne. - 2008, nr 4, s. 15-26
45.  Walory historyczne i dydaktyczne Kaszub / Rafał Słomiński // Wiadomości Historyczne. - 2006, nr 5, s. 58-64
46.  Walory poznawcze i wychowawcze listu intencyjnego w nauczaniu historii / Ewa Grodecka // Wiadomości Historyczne. - 2006, nr 3, s. 53-55

47.  Warsztaty historyczne akademią partnerstwa w szkole / Weronika Woźniak // Wiadomości Historyczne. - 2002, nr 4, s. 236-238

48.  Widowiska przeszłości : historie, które chcielibyśmy pamiętać, lekcje, których nie chcielibyśmy zapomnieć? / Izabela Skórzyńska // Wiadomości Historyczne. - 2008, nr 5, s. 39-47

49.  Wielokulturowość a mniejszości narodowe w nauczaniu historii w Polsce / Grażyna Okła, Jerzy Centkowski // Wiadomości Historyczne. - 2006, nr 1, s. 20-29

50.  Witajcie w krainie Posejdona : scenariusz biesiady historycznej : [zajęcia popołudniowe] / Anna Gorlewska // Wszystko dla Szkoły. – 2002, nr 1, s. 5-6

51.  Wprowadzenie do dydaktyki historii / Alojzy Zielecki. - Kraków : "AVALON", 2007

52.  Wybór lekcji historii metodą dramy : [scenariusze zajęć]  / pod red. Barbary Blei. - Toruń : "Bea-Bleja", 1998

53.  Wychowanie zdrowotne w nauczaniu przedmiotowym : propozycje metodyczne dla nauczycieli / Cezary Stypułkowski. - Kraków : "Impuls", 2002

54.  Wycieczka historyczna : [metoda projektów] / Maria Kubacka // Doskonalenie Otwarte. - 2007/2008, nr 2, s. 53-60
55.  Wyjazd edukacyjny na Ukrainę / Maria Kubacka // Doskonalenie Otwarte. - 2006/2007, nr 2, s. 30-39
56.  Wykorzystanie inscenizacji do stworzenia sytuacji problemowej na lekcji historii / Grzegorz Wierzchowski. – Bibliogr. // Wiadomości Historyczne. – 2002, nr 1, s. 56-58
57.  Wykorzystanie zbiorów muzealnych do planowania i organizowania pracy metodą projektu badawczego / Maria Kubacka, Irena Poździech // Doskonalenie Otwarte. - 2007/2008, nr 2, s. 21-27

58.  Zastosowanie pierwiastka biograficznego w zakresie ścieżki filozoficznej i w nauczaniu historii / Maria Jadczak  // Wiadomości Historyczne. - 2004, nr 2, s. 95-100

 

Szkoła  podstawowa

 

1.      Edukacja historyczna w klasach początkowych / Joanna Garbula-Orzechowska. - Toruń : "Akapit", 2002

2.      Europa i świat w okresie "zimnej wojny" : (scenariusz lekcji historii w klasie VI) / Maria Florczak // Wszystko dla Szkoły. - 2007, nr 2, s. 22-24

3.      Historia V : poradnik dydaktyczny : materiały pomocnicze dla nauczycieli szkoły podstawowej / Barbara Bleja. - Toruń : "Bea-Bleja", cop. 1998

4.      Historia VI : poradnik dydaktyczny : materiały pomocnicze dla nauczycieli szkoły podstawowej / Barbara Bleja. - Toruń : "Bea-Bleja", cop. 1998
5.      Historia i społeczeństwo : szkoła podstawowa IV : poradnik : materiały pomocnicze dla nauczycieli historii i społeczeństwa w szkole podstawowej - kl. IV / Barbara Bleja-Sosna. - Toruń : "Bea-Bleja", 1999
6.      Historia i społeczeństwo : szkoła podstawowa V : poradnik dydaktyczny : materiały pomocnicze dla nauczycieli historii i społeczeństwa w szkole podstawowej  kl. V / Barbara Bleja-Sosna. - Toruń : "Bea-Bleja", 2000
7.      Hospitacja diagnozująca na lekcji historii w szkole podstawowej / Anna Gorlewska // Wszystko dla Szkoły. - 2005, nr 9, s. 12-16
8.      Igrzyska olimpijskie dawniej, dziś i jutro : scenariusz lekcji historii dla klasy V / Barbara Hamerla // Wszystko dla Szkoły . - 2004, nr 5, s. 12-13
9.      Igrzyska olimpijskie w starożytności i współczesności : konspekt lekcji historii dla kl. V / Ireneusz Olszewski // Wszystko dla Szkoły. - 2005, nr 11, s. 14

10.  Interaktywne metody nauczania z przykładowymi konspektami : w nauczaniu przedmiotów na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum oraz szkoły zawodowej i średniej : opracowanie zbiorowe / pod red. Marii Jadczak. - Toruń : "Bea-Bleja", 2001

11.  Legiony Polskie we Włoszech : żywe obrazy na historii / Genowefa Dąbrowska // Wszystko dla szkoły. – 2002, nr 1, s. 2-3
12.  Mikołaj Kopernik - genialny astronom : [scenariusz zajęć] / Genowefa Dąbrowska // Wszystko dla Szkoły. - 2008, nr 9, s. 18-19
13.  Nauczanie historii w programie Matury Międzynarodowej / Arnold Kłonczyński // Wiadomości Historyczne. - 2007, nr 2, s. 5-12
14.  Symbole bliskie sercu Polaka : (konkurs historyczny dla uczniów szkół podstawowych) / Anna Gorlewska. – Bibliogr. // Wszystko dla Szkoły. - 2008, nr 6, s. 11-12
15.  Test sprawdzający wiedzę i umiejętności z historii po szkole podstawowej (kl. IV-VI) : test I (zespół elbląski) // Doskonalenie Otwarte. - 2004/2005, nr 5, s. 19-30

16.  Test sprawdzający wiedzę i umiejętności z historii po szkole podstawowej (kl. IV-VI) : test II (zespół działdowski) // Doskonalenie Otwarte. - 2004/2005, nr 5, s. 31-43

17.  Testy V-VI historia : materiały pomocnicze dla nauczycieli historii szkoły podstawowej / Barbara Bleja. - Toruń : "Bea-Bleja", 1997

18.  Utrwalamy wiadomości o najwybitniejszych przedstawicielach stanu rycerskiego : konspekt lekcji powtórzeniowej dla klasy V / Barbara Mida // Wszystko dla Szkoły. – 2002, nr 1, s. 20-21
19.  Walka Polaków o Rzeczpospolitą : (konkurs historyczny) / Anna Gorlewska // Wszystko dla Szkoły. - 2007, nr 10, s. 3-6
20.  Wierzenia starożytnej Grecji i Rzymu : konspekt lekcji historii dla klasy V / Danuta Chudek // Wszystko dla Szkoły. – 2002, nr 12, s. 13
21.  Wycieczki z klasą : szkolny przewodnik turystyczny. [T.] 1, [Szkoła podstawowa i gimnazjum] / [aut. Tomasz Ławecki i in.]. - Warszawa : "Telbit", 2005
22.  Wyprawa wehikułem czasu w przeszłość - konkurs / Elżbieta Pietrusińska // Wszystko dla Szkoły. - 2004, nr 5, s. 13-14
23.  Z wizytą w redakcji gazety : (plan metodyczny lekcji historii w klasie V) / Konrad Abramowski // Wszystko dla Szkoły. - 2008, nr 1, s. 21
24.  Życie codzienne w dolinie Nilu w starożytnym Egipcie : lekcja historii dla kl. V / Genowefa Dąbrowska // Wszystko dla Szkoły. – 2002, nr 1, s. 3-4

 

Gimnazjum

 

1.      Aktywne metody nauczania na lekcjach historii – scenariusze zajęć w gimnazjum : [tematy: Jakie zmiany nastąpiły w Europie i na ziemiach polskich w latach 1815-1846? – lekcja powtórzeniowa; Skutki rozbicia dzielnicowego w Polsce – utrwalenie wiadomości] / Katarzyna Dorosz // Wiadomości Historyczne. – 2001, nr 4, s. 239-243

2.      Auschwitz : pamięć dla przyszłości / [oprac. Agnieszka Bajor-Zagórska, Piotr Setkiewicz ; red. Dorota Mazek, Anna Piekarska ; Państwowe Muzeum Auschwitz-Brinkenau w Oświęcimiu]. - Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej, 2003. - Zawiera: Materiały dla ucznia : historia, słownik pojęć, biogramy, kalendarium, wybór źródeł ; Materiały dla nauczyciela : scenariusze lekcji, tematy esejów, bibliografia ; Karty : dokumenty, zdjęcia
3.      Bambrzy - niemieccy mieszkańcy poznańskich wsi : (scenariusz lekcji) / Bogdan Araszkiewicz, Wiesława Araszkiewicz. – Bibliogr. // Wiadomości Historyczne. - 2008, nr 5, s. 59-64
4.      Budowa państwa krzyżackiego w XIII i XIV wieku : [konspekt lekcji w klasie I gimnazjum] / Teresa Puchalska-Klejment, Małgorzta Jańczyk // Wiadomości Historyczne. – 2001, nr 1, s. 36-40
5.      Co znaczy to słowo? – czyli o roli pojęć w narracji historycznej w gimnazjum / Melania Sobańska-Bondaruk // Wiadomości Historyczne. – 2000, nr 2/3, s. 86-96
6.      Czy nauczać o pogromie Żydów w Kielcach (4 lipca 1946 r.)? : [scenariusz zajęć] / Edyta Majcher // Wiadomości Historyczne. - 2008, nr 2, s. 38-45
7.      Droga do wolności : scenariusz lekcji z okazji 25 rocznicy NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych / Beata Walczak // Poradnik Bibliotekarza. - 2005, nr 11, s. 34-36
8.      Dzieje i symbolika sztandaru : [scenariusz zajęć] / Bożena Gołębiowska/ // Wychowawca. - 2006, nr 11, s. 29-30
9.      Gimnazjalny konkurs wiedzy o Królowej Jadwidze / Zenona Rosłon // Wszystko dla Szkoły. - 2005, nr 7/8, s. 27-28
10.  Historia : gimnazjum klasa I : poradnik dydaktyczny : materiały pomocnicze dla nauczycieli gimnazjum / Barbara Bleja-Sosna. - Toruń : "Bea-Bleja", 2000

11.  Insceanizacja na lekcji - Parlamentaryzm Polski w XVII wieku (II kl. gimnazjum) / Anna Kęsiecka, Alina Namiecińska // Wiadomości Historyczne. - 2000, nr 1, s. 49-51

12.  Interaktywne metody nauczania z przykładowymi konspektami : w nauczaniu przedmiotów na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum oraz szkoły zawodowej i średniej : opracowanie zbiorowe / pod red. Marii Jadczak. - Toruń : "Bea-Bleja", 2001

13.  Jeszcze o formułowaniu ocen wydarzeń i postaci historycznych / Melania Sobańska-Bondaruk // Wiadomości Historyczne. – 2001, nr 1, s. 40-47

14.  Lekcja o demokracji ateńskiej : nauka metodami aktywnymi : [w kl. I gimnazjum] / Renata Poźnikiewicz // Przegląd Oświatowy. – 1999, nr 17, s. 7-9

15.  Mennonici w Polsce : konspekt lekcji historii dla klasy II gimnazjum / Danuta Szklany // Doskonalenie Otwarte. – 2002, nr 9, s. 112-121

16.  Najmądrzejszy jest ten, który wie, czego nie wie – najwybitniejsi przedstawiciele filozofii starożytnej : konspekt lekcji dla gimnazjum / Marianna Stajkowska // Wszystko dla Szkoły. – 2002, nr 1, s. 11-12

17.  Ogniem i mieczem : (uwagi nad wykorzystaniem filmu i książki na lekcjach historii w gimnazjum i liceum) / Radosław Lolo // Wiadomości Historyczne. – 2001, nr 3, s. 169-173

18.  Państwo i Kościół w XI w. na tle konfliktu między Bolesławem Śmiałym a biskupem Stanisławem : konspekt lekcji historii w kl. I gimnazjum / Włodzimierz Bernacki // Wychowawca. – 2000, nr 1, s. 30

19.  Początek końca, czyli inwazja Napoleona na Rosję w 1812 roku : konspekt lekcji historii w kl. II gimnazjum // Marek Białokur // Wiadomości Historyczne. – 2001, nr 4, s. 235-238

20.  Polityka gen. Władysława Sikorskiego wobec władz radzieckich w latach 1941-1943 : (konspekt lekcji historyczno-geograficznej w gimnazjum) / Hanna Pieńkowska, Magdalena Frąckiewicz // Wiadomości Historyczne. – 2002, nr 3, s. 172-176

21.  Polityka władz radzieckich wobec Polaków : schematyczny konspekt zajęć historii w klasie I gimnazjum / Justyna Marciniak // Wszystko dla Szkoły. – 2000, nr 11, s. 11

22.  Polonista i historyk w nowej szkole : scenariusze lekcji zintegrowanych : sprawdziany korelacyjne / Barbara Matusiak, Anna Wołodźko. - Warszawa : "Stentor", 2002

23.  Powstanie Spartakusa : (scenariusz lekcji w kl. I gimnazjum) / Elżbieta Rewizorska // Wiadomości Historyczne. – 2002, nr 1, s. 47-50

24.  Powstawanie nowych miast w XIII wieku : (konspekt lekcji historii w klasie I gimnazjum) / Marzena Kaźmierczak, Bożenna Cygora // Wiadomości Historyczne. – 2002, nr 2, s. 115-118

25.  Poznajemy wydarzenia z dziejów PRL-u : scenariusz lekcji w III klasie gimnazjum / Małgorzata Jurewicz // Wiadomości Historyczne. - 2008, nr 1, s. 48-53
26.  PRL w krzywym zwierciadle : (scenariusz lekcji powtórzeniowej w kl. II gimnazjum) / Ireneusz Komorowski. – Bibliogr. // Wiadomości Historyczne. - 2005, nr 1, s. 31-36
27.  Propozycja wykorzystania metody analizy przypadków w klasie I gimnazjum / Elżbieta Rewizorska // Wiadomości His-toryczne. - 2002, nr 2, s. 112-114
28.  Prymas Tysiąclecia Kardynał Stefan Wyszyński / [oprac. Janusz Kotański et al. ; red. Dorota Mazek, Anna Piekarska]. - Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej, 2003. - Zawiera: Materiały dla ucznia : historia, słownik pojęć, biogramy, kalendarium, wybór źródeł ; Materiały dla nauczyciela : historia, scenariusze lekcji, tematy esejów, trasy wycieczek, bibliografia ; Karty : dokumenty, zdjęcia, mapy
29.  Przyczyny upadku imperium rzymskiego : [konspekt lekcji historii w kl. I gimnazjum] / Renata Poźnikiewicz // Przegląd Oświatowy. – 2000, nr 10, s. 15-16
30.  Rozpad koalicji wojennej w latach 1945-1949 : (konspekt lekcji w kl. III gimnazjum) / Teresa Puchalska-Klement // Wiadomości Historyczne. – 2000, nr 2/3, s. 140-142
31.  Scenariusz sesji naukowej przygotowanej na 11 XI - Święto Odzyskania Niepodległości przez Polskę / Anna Chochowska // Wszystko dla Szkoły. - 2005, nr 10, s. 16-18

32.  Scenariusze lekcji historii : dzieje nowożytne / Izabela Lewandowska. - Ustroń : "Innowacje", 2001

33.  Scenariusze lekcji historii : wiek XIX i XX (do roku 1939) / Izabela Lewandowska, Renata Gieszczyńska. - Ustroń : "Innowacje", 2003

34.  Scenariusze lekcji historii : dzieje najnowsze / Izabela Lewandowska. - Ustroń : "Innowacje", 2006

35.  Słowianie we wczesnym średniowieczu : (konspekt lekcji w kl. I gimnazjum) / Stanisław Zając // Wiadomości Historyczne . - 2000, nr 5, s. 275-277
36.  Test sprawdzający wiedzę i umiejętności z historii po gimnazjum : [test I - III] (zespół elbląski) // Doskonalenie Otwarte. - 2004/2005, nr 5, s. 44-84
37.  Ustrojowe dziedzictwo starożytnej Grecji : konspekt lekcji historii dla klasy pierwszej gimnazjum / Anna Mazurek // Wszystko dla Szkoły. – 2003, nr 5, s. 15-16
38.  Walka z Zakonem Krzyżackim : scenariusz lekcji dla klasy I gimnazjum / Barbara Mida // Wszystko dla Szkoły. – 2002, nr 12, s. 14
39.  Wielkie odkrycia geograficzne i ich skutki : konspekt lekcji historii dla klasy II gimnazjum / Anna Szymaniuk // Wszystko dla Szkoły. - 2004, nr 4, s. 5-6

40.  Wojny o Ziemię Świętą w średniowieczu : (konspekt lekcji w kl. I gimnazjum) / Lech F. Moryksiewicz // Wiadomości Historyczne. – 2000, nr 5, s. 278-280

41.  Wojny z Turcją w II poł. XVII w. : konspekt lekcji historii w kl. II gimnazjum / Aurelia Łyko // Wiadomości Historyczne. - 2000, nr 1, s. 48-49

42.  Wolność, całość, niepodległość – geneza i I etap powstania kościuszkowskiego : (konspekt lekcji w kl. II gimnazjum) / Maria Kubacka // Wiadomości Historyczne. – 2000, nr 2/3, s. 136-139

43.  Wpływ prawa rzymskiego na rozwój współczesnego prawodawstwa : konspekt lekcji dla gimnazjum / Marianna Stajkowska // Wszystko dla Szkoły. – 2002, nr 1, s. 4
44.  Wycieczki z klasą : szkolny przewodnik turystyczny. [T.] 1, [Szkoła podstawowa i gimnazjum] / [aut. Tomasz Ławecki i in.]. - Warszawa : "Telbit", 2005
45.  Zagłada Żydów polskich w czasie II wojny światowej / [oprac. Adam Puławski oraz Agnieszka Jaczyńska i Dariusz Libionka ; red. Piotr Chojnacki]. - Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej, 2005 - Zawiera: Materiały dla ucznia : historia, słownik pojęć, biogramy, kalendarium, wybór źródeł, bibliografia ; Materiały dla nauczyciela : scenariusze lekcji, tematy esejów, bibliografia ; Karty : dokumenty, zdjęcia, mapy
46.  Zjazd w Gnieźnie w 1000 r. i jego znaczenie : konspekt lekcji w kl. I gimnazjum / Maria Siekierska // Wiadomości Historyczne. – 2001, nr 2, s. 115-118
 

Szkoła  ponadgimnazjalna

 

1.      Auschwitz : pamięć dla przyszłości / [oprac. Agnieszka Bajor-Zagórska, Piotr Setkiewicz ; red. Dorota Mazek, Anna Pie-karska ; Państwowe Muzeum Auschwitz-Brinkenau w Oświęcimiu]. - Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej, 2003. - Zawiera: Materiały dla ucznia : historia, słownik pojęć, biogramy, kalendarium, wybór źródeł ; Materiały dla nauczyciela : scenariusze lekcji, tematy esejów, bibliografia ; Karty : dokumenty, zdjęcia
2.      Bambrzy - niemieccy mieszkańcy poznańskich wsi : (scenariusz lekcji) / Bogdan Araszkiewicz, Wiesława Araszkiewicz. - Bibliogr. // Wiadomości Historyczne. - 2008, nr 5, s. 59-64
3.      Bilans PRL-u / Maria Jadczak // Wiadomości Historyczne. - 2004, nr 5, s. 291-297
4.      Budowa podstaw ustrojowych odrodzonej Polski : (scenariusz zajęć z historii w liceum ogólnokształcącym) / Stanisław Zając // Wiadomości Historyczne. - 2009, nr 1, dod. s. 3-6

5.      Czerwiec '76 krok ku wolności / [oprac. Sławomir Stępień ; red. Anna Piekarska, Małgorzata Strasz]. - Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej, 2002. - Zawiera: Materiały dla ucznia : historia, słownik pojęć, biogramy, kalendarium, utwory literackie, bibliografia ; Materiały dla nauczyciela : scenariusze lekcji, tematy esejów, bibliografia ; Karty : dokumenty, zdjęcia

6.      Czy nauczać o pogromie Żydów w Kielcach (4 lipca 1946 r.)? : [scenariusz zajęć] / Edyta Majcher // Wiadomości Historyczne. - 2008, nr 2, s. 38-45
7.      Droga do wolności : scenariusz lekcji z okazji 25 rocznicy NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych / Beata Walczak // Poradnik Bibliotekarza. - 2005, nr 11, s. 34-36
8.      Integracja europejska w szkolnej edukacji historycznej / Janina Mazur // Wiadomości Historyczne. - 2006, nr 3, s. 5-21

9.      Interaktywne metody nauczania z przykładowymi konspektami : w nauczaniu przedmiotów na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum oraz szkoły zawodowej i średniej : opracowanie zbiorowe / pod red. Marii Jadczak. - Toruń : "Bea-Bleja", 2001

10.  Jak przygotować ucznia do matury rozszerzonej z historii, czyli trudna sztuka pisania eseju / Maria Jadczak // Wiadomości Historyczne. - 2008, nr 1, s. 41-47
11.  Kształcenie umiejętności historycznych i ponadprzedmiotowych / Krystyna Zaufal, Halina Wesołowska // Wiadomości Historyczne. - 2004, nr 5, s. 298-303
12.  Kształtowanie myślenia historycznego uczniów : [program zajęć Koła Historycznego w szkole średniej] / Joanna Kuprynowicz // Wiadomości Historyczne. – 2001, nr 4, s. 230-234
13.  Kultura średniowiecza : scenariusz lekcji interdyscyplinarnej dla klasy II LO / Irena Dzierża, Halina Kaszper // Biblioteka w Szkole. - 2004, nr 10, s. 11
14.  Miejsce pamięci narodowej w nauczaniu historii : (scenariusz wycieczki historycznej uczniów należących do koła historycznego w liceum ogólnokształcącym) / Renata Cudziło // Wiadomości Historyczne. - 2006, nr 4, s. 31-34

15.  Niezbędnik dla szkół średnich : historia 1815-2001 / Jerzy Pilikowski. - Kraków : "Zielona Sowa", 2003

16.  Niezbędnik dla szkół średnich : historia do 1815 roku / Jerzy Pilikowski. - Kraków : "Zielona Sowa", 2003

17.  Ogniem i mieczem : (uwagi nad wykorzystaniem filmu i książki na lekcjach historii w gimnazjum i liceum) / Radosław Lolo // Wiadomości Historyczne. – 2001, nr 3, s. 169-173

18.  Plan wynikowy dla szkół ponadgimnazjalnych : historia kl. I / Maria Kubacka // Doskonalenie Otwarte. - 2004/2005, nr 3, s. 10-57

19.  Plan wynikowy dla szkół ponadgimnazjalnych : historia kl. II i III / Maria Kubacka // Doskonalenie Otwarte. - 2005/2006, nr 1, s. 7-97

20.  Polacy i Niemcy obok siebie : (scenariusz lekcji przeprowadzonej metodą dramy w liceum) / Alina Rzepecka // Wiadomości Historyczne. – 2002, nr 2, s. 79-82

21.  Polonista i historyk w nowej szkole : scenariusze lekcji zintegrowanych : sprawdziany korelacyjne / Barbara Matusiak, Anna Wołodźko. - Warszawa : "Stentor", 2002

22.  Polskie państwo podziemne w latach 1939-1941 / [oprac. Waldemar Grabowski i in. ; red. Dorota Mazek, Anna Piekarska]. - Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej, 2003. - Zawiera: Materiały dla ucznia : historia, słownik pojęć, biogramy, kalendarium, wybór źródeł, bibliografia ; Materiały dla nauczyciela : scenariusze lekcji, tematy esejów, bibliografia ; Karty : dokumenty, zdjęcia, mapy, diagramy

23.  Powstanie Kościuszkowskie w obrazach : lekcja historii w pracowni komputerowej / Urszula Szymańska-Kujawa // Wiadomości Historyczne. - 2006, nr 2, s. 42-49
24.  Problemy systemu wyborczego : (scenariusz zajęć z historii w liceum ogólnokształcącym) / Stanisław Zając // Wiadomości Historyczne. - 2009, nr 2, dod. "Obywatel Parlament Konstytucja", s. 3-6
25.  Prymas Tysiąclecia Kardynał Stefan Wyszyński / [oprac. Janusz Kotański et al. ; red. Dorota Mazek, Anna Piekarska]. - Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej, 2003. - Zawiera: Materiały dla ucznia : historia, słownik pojęć, biogramy, kalendarium, wybór źródeł ; Materiały dla nauczyciela : historia, scenariusze lekcji, tematy esejów, trasy wycieczek, bibliografia ; Karty : dokumenty, zdjęcia, mapy   

26.  Rok 1905 – powstanie czy rewolucja? : (konspekt lekcji w szkole średniej) / Izabela Kust // Wiadomości Historyczne. - 1998, nr 3, s. 179-180

27.  Scenariusze lekcji historii : dzieje nowożytne / Izabela Lewandowska. - Ustroń : "Innowacje", 2001 

28.  Scenariusze lekcji historii : wiek XIX i XX (do roku 1939) / Izabela Lewandowska, Renata Gieszczyńska. - Ustroń : "Innowacje", 2003

29.  Scenariusze lekcji historii : dzieje najnowsze / Izabela Lewandowska. - Ustroń : "Innowacje", 2006  

30.  Scenariusz warsztatów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych : Bilet w jedną stronę. Marzec 1968 / Bożena Sucharska // Wiadomości Historyczne. - 2009, nr 3, s. 20-31

31.  Stan wojenny / [oprac. Bogusław Kopka et al. ; red. Anna Piekarska, Małgorzata Strasz]. - Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej, 2002. - Zawiera: Materiały dla ucznia : historia, słownik pojęć, biogramy, kalendarium, wybór źródeł, bibliografia ; Materiały dla nauczyciela : scenariusze lekcji, tematy esejów, bibliografia ; Karty : dokumenty, zdjęcia

32.  Stosunki polsko-ukraińskie w latach 1939-1947 / [oprac. Agnieszka Jaczyńska, Grzegorz Motyka, Mariusz Zajączkowski ; red. Anna Piekarska, Małgorzata Strasz]. - Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej, 2002. - Zawiera: Materiały dla ucznia : historia, słownik pojęć, biogramy, kalendarium, wybór źródeł, fragmenty literatury ; Materiały dla nauczyciela : scenariusze lekcji, tematy esejów, bibliografia ; Karty : dokumenty, zdjęcia, mapy, diagramy

33.  Sukces czy porażka? Hołd pruski z 1525 r. (konspekt lekcji historii w liceum) / Marek Białokur  // Wiadomości Historyczne. – 2002, nr 3, s. 176-183

34.  Świadkowie historii : Powstanie Wielkopolskie w relacjach uczestników : (scenariusz lekcji) / Marek Jekel // Wiadomości Historyczne. - 2009, nr 3, s. 32-43

35.  Test sprawdzający wiedzę i umiejętności ucznia po szkole ponadgimnazjalnej : test I (zespół elbląski) // Doskonalenie Otwarte. - 2004/2005, nr 5, s. 85-97

36.  Test sprawdzający wiedzę i umiejętności ucznia po szkole ponadgimnazjalnej : test II (zespół działdowski) // Doskonalenie Otwarte. - 2004/2005, nr 5, s. 98-108
37.  Ustrój republiki rzymskiej : konspekt lekcji w klasie pierwszej licealnej / Anna Prokop // Wiadomości Historyczne. - 2002, nr 1, s. 41-43

38.  Wycieczki z klasą : szkolny przewodnik turystyczny. [T.] 2, [Szkoła ponadgimnazjalna] / [aut. Tomasz Ławecki, scenariusze lekcji Elżbieta Kacprzak]. - Warszawa : "Telbit", 2006

39.  Zagłada Żydów polskich w czasie II wojny światowej / [oprac. Adam Puławski oraz Agnieszka Jaczyńska i Dariusz Libionka ; red. Piotr Chojnacki]. - Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej, 2005. - Zawiera: Materiały dla ucznia : historia, słownik pojęć, biogramy, kalendarium, wybór źródeł, bibliografia ; Materiały dla nauczyciela : scenariusze lekcji, tematy esejów, bibliografia ; Karty : dokumenty, zdjęcia, mapy

40.  Zbrodnia katyńska : konspekt lekcji (2 x 45 min) / Małgorzata Żyramowicz, Jan Żyramowicz // Przegląd Oświatowy. – 2000, nr 2, s. 19-20

41.  Źródła ikonograficzne w edukacji historycznej / Marian Giermakowski // Wiadomości Historyczne. - 2007, nr 5, s. 38-43

Wrzesień 2009

Oprac.: Aniela Florkiewicz

WMBP w Elblągu, Filia w Iławie