HOSPITACJA

Zestawienie bibliograficzne sporządzone za lata 1996-2006 na podstawie

baz Biblioteki Narodowej: Bibliografie książek polskich i Bibliografia artykułów z czasopism polskich oraz zbiorów Biblioteki Pedagogicznej w Lidzbarku Warmińskim

Wydawnictwa dostępne w WMBP im. Karola Wojtyły w Elblągu,

Filia w Lidzbarku Warmińskim oznaczono symbolem FL

Wydawnictwa zwarte

 1. Bartkowski, Edward

Poradnik hospitacyjny: materiały pomocnicze dla nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie czyli jak przygotować się i omawiać hospitowane lekcje / Edward Batrkowski. - Toruń: „Bea”-Batkowscy, 1996

 1. Kordziński, Jarosław

Hospitacja może być przydatna / Jarosław Kordziński. - Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2004

 1. Kwolek, Józef

Planowanie i hospitacja lekcji języka obcego / Józef Kwolek. - Warszawa: Centralny Ośrodek Kształcenia Nauczycieli, 1996

 1. Nadzór

Nadzór pedagogiczny dyrektora – hospitacja lekcji: materiały pomocnicze dla nowo powołanych dyrektorów szkół / pod red. Janusza Pęcherza. - Kalisz: Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, 1997

 1. Werwicki, Maksymilian

Hospitacja jako metoda poznawania pracy pedagogicznej nauczycieli – wychowawców: przegląd zagadnień / oprac. Maksymilian Werwicki. - Słupsk: Wydaw. SP, 1999

 1. Wragg, Edward

Co i jak obserwować w klasie? / Edward Wragg. – Warszawa: „Żak”, 2001

 1. Zalewski, Józef

Hospitacja zajęć dydaktycznych jedną z form doskonalenia procesu dydaktycznego / oprac. Józef Zalewski. – Warszawa: Dział Wydawnictw SGSP, 1996

Wydawnictwa ciągłe

 1. Błażusiak, Krystyna FL

Jak przekonać radę pedagogiczną do hospitacji diagnozującej / Krystyna Błażusiak // Dyrektor Szkoły. – 2001, nr 1, s. 28-30.

 1. Breitkopf, Bogusława

Propozycje toku hospitacji lekcji / Bogusław Breitkopf // Przysp. Obron. Szk. -1998, nr 3, s.174-176.

 1. Chodura, Małgorzata

Hospitacja diagnozująca w szkole ponadgimnazjalnej / Małgorzata Chodura // Matematyka. – 2004, nr 1, s. 26-28.

 1. Chodorowska, Barbara FL

Rola hospitacji w procesie nauczania / Barbara Chodorowska // Wychow. Na co Dzień. – 2002, nr 4/5 dod. S. VII-VIII

 1. Cieślik, Jan

Opisać nauczyciela…:[karta hospitacyjna] / Jan Cieślik // Dyrektor Szkoły. – 1997, nr 9, s.19-21.

 1. Durda, Marzena

Hospitacja diagnozująca / Marzena Durda // Kierowanie Szkołą. – 2002, nr 2, s. 5-6.

 1. Dymek, Anna

Hospitacja diagnozująca w szkole podstawowej / Anna Dymek // Matematyka. – 2003, nr 3, s.149-150.

 1. Etapy

Etapy czynności hospitacyjnych // Wieści Oświatowe. – 1997, nr 11 (wkładka)

 1. Filipowicz, Kornel FL

Hospitacja bez cierpień / Kornel Filipowicz // Wszystko dla Szkoły. – 2003, nr 1, s. 2-4.

 1. Gańko, Teresa

Hospitacja diagnozująca jako jeden ze sposobów mierzenia jakości pracy szkoły / Teresa Gańko // Gimnazjum. – 2001, nr 8, s. 41 – 45

 1. Głowacka, Małgorzata

Hospitacja diagnozująca / Małgorzata Głowacka // Gazeta Szkolna. – 2004, nr 5, wkł. ”Wyzwania Oświatowe”, s. X.

 1. Gorlewska, Anna FL

Hospitacja diagnozująca na lekcji historii w szkole podstawowej / Anna Gorlewska // Wszystko dla Szkoły. – 2005, nr 9, s. 12-16

 1. Gosławska, Elżbieta FL

Hospitacja wspomagająca pracę nauczyciela / Elżbieta Gosławska // Dyrektor Szkoły. - 2002, nr 10, s. 20-22.

 1. Guła-Kubiszewska, Halina FL

Hospitacja lekcji w pracy nauczyciela wychowania fizycznego / Halina Guła-Kubiszewska // Wychow. Fiz. Zdr. - 2000, nr 4, s.158-160.

 1. Halszka, Eugeniusz FL

Hospitacja diagnozująca na języku polskim / Eugeniusz Halszka // Język Polski w Gomnazjum. - 2005/2006, nr 2, s. 81-91.

 1. Jaśko, Małgorzata FL

Hospitacja w świetle nowego rozporządzenia o nadzorze / Małgorzata Jaśko // Nowa Szk. - r. 60, nr 8(2004), s. 13-17.

 1. Jańczak, Czesława

Rozmowy pohospitacyjne / Czesława Jańczak // Szkoła Zawodowa. - 1997, nr 6, s. 23-24.

 1. Kaczmarek, Irena FL

Hospitacja diagnozująca jako przykład monitoringu rozwoju ucznia / Irena Kaczmarek // Eduk. Medialna. - 2001, nr 2, s. 17-19.

 1. Kampa, Alfred FL

Próba nowego spojrzenia na hospitację / Alfred Kampa // Dyrektor Szkoły. - 2001, nr 11, s.16-17.

 1. Kazimierowicz, Marek FL

Wizytator w okresie przemian / Marek Kazimierowicz // Nowa Szk. - 2002, nr 7, s. 16-18.

 1. Krzyżak-Szymańska, Ewa

Hospitacja – gościna czy kontrola, pomoc czy ocena / Ewa Krzyżak-Szymańska // Naucz. i Szk. - 2003, nr 1/2, s. 203-213.

 1. Krzyżak-Szymańska, Ewa

Kontrola, ocena, pomoc w relacjach nauczyciel – przełożony w aspekcie czynności hospitacyjnych: poszukiwanie wzajemnych zachowań tolerancji / Ewa Krzyżak-Szymańska // Tolerancja. - T.7.- (2000/2001), s. 99-112.

 1. Kwiatkowska, Iwona

Hospitacja diagnozująca / Iwona Kwiatkowska // Życie Szk. - [R] 59, nr 7(2005), s. 27-37.

 1. Mach, Artur FL

Mierzenie jakości pracy szkoły – procedura hospitowania zajęć / Artur Mach // Eduk. Medialna. - 2001, nr 2, s. 14-17.

 1. Michalski, Jarosław FL

Hospitacja lekcji / Jarosław Michalski // Nowa Szk. - 1997, nr 8, s. 29

 1. Misiorna, Elżbieta FL

Hospitacja – problem nadal otwarty / Elżbieta Misiorna // Życie Szk. - 1996, nr 9, s. 527-533.

 1. Misiorna, Elżbieta

Hospitowanie w klasach początkowych / Elżbieta Misiorna // Dyrektor Szkoły. - 1996, nr 12, s. 9-12.

 1. Olejniczak, Tadeusz FL

Hospitowanie diagnozujące, zalety i dylematy / Tadeusz Olejniczak // Eduk. Medialna. - 2003, nr 4, s. 7-11.

 1. Ożga, Lidia FL

Hospitacje uczniowskie? / Lidia Ożga // Probl. Opiek.-Wychow. -1997, nr 7, s. 37-39.

 1. Pikulska, Barbara FL

Hospitacje: zestawienie bibliograficzne w wyborze / Barbara Pikulska // Wszystko dla Szkoły. - 2004, nr 2, s. 25.

 1. Roicka, Beata

Tak chcemy być hospitowani / Beata Roicka // Gazeta Szkolna. - 2001, nr 29/30, s. 16-17.

 1. Rusakowska, Daniela

W kierunku hospitacji problemowej / Daniela Rusakowska // Dyrektor Szkoły. - 1997, nr 5, s. 7-8.

 1. Sakowicz, Ewa

Lekcja bez tematu: rozmowa pohospitacyjna / Ewa Sakowicz // Gazeta Szkolna. - 2001, nr 48, s.13.

 1. Sienkiewicz, Małgorzata FL

Hospitacja jako tzw. element nadzoru pedagogicznego / Małgorzata Sienkiewicz // Dyrektor Szkoły. - 2002, nr 3, s.12-13.

 1. Skubis-Rafalska, Agnieszka FL

Hospitacja diagnozująca i jej wpływ na jakość edukacji / Agnieszka Skubis-Rafalska // Nowa Szk. - 2006, nr 6, s.19-21.

 1. Smyczyński, Wacław

Hospitacja diagnozująca w funkcji mierzenia jakości pracy szkół i placówek / Wacław Smyczyński // Kwart. Eduk. - 2003, [nr] 3/4 , s. 86-96.

 1. Stefańska, Kazimiera FL

Hospitacja diagnozująca jako narzędzie mierzenia i monitorowania jakości pracy szkoły / Kazimiera Stefańska // Nowa Szkoła. - 2004, nr 4, s. 14-17.

 1. Strużyna, Kamil

Przyjacielska hospitacja / Kamil Strużyna // Głos Nauczycielski. - 2003, nr 5, s. 10.

 1. Talik, Maria FL

Hospitacja diagnozująca narzędziem mierzenia jakości pracy szkoły / Maria Talik // Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 4, s. 44-46.

 1. Tomala, Bożena FL

Hospitacja diagnozująca z języka niemieckiego / Bożena Tomala // Jęz. Obce w Szk. - R.48, nr 5(2004), s. 81-83.

 1. Tomankiewicz-Kozaczyńska, Irmina FL

Hospitacja lekcji języka obcego / Irmina Tomankiewicz-Kozaczyńska // Jęz. Obce w Szk. - 2001, nr 5, s. 42-47.

 1. Tonicki, Andrzej

Przykładowy arkusz do prowadzenia hospitacji zajęć lekcyjnych / Andrzej Tonicki // Eduk. Dla Bezp. - 2004, nr 1, s. 7-10.

 1. Turowski, Stefan FL

Hospitacja bez ograniczeń / Stefan Turowski // Nowa Szk. - 2003, nr 6, s. 1-2.

 1. Turowski, Stefan FL

Hospitacja – niestraszne / Stefan Turowski // Wychow. na co Dzień. - 1998, nr 1/2, s.23-24.

 1. Wal, Iwona FL

Hospitacja diagnozująca – wskazówki ku lepszej praktyce / Iwona Wal // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 2, s. 8-10.

 1. Winkler, Halina FL

Hospitacja diagnozująca w praktyce / Halina Winkler // Język Polski w Gimnazjum. - 2004/2005, nr 1, s. 70-78.

 1. Wlazło, Stefan FL

Co w trawie piszczy?: hospitacja w nowo-starym nadzorze / Stefan Wlazło // Dyrektor Szkoły. – 2006, nr 11, s. 40 – 43.

 1. Wlazło, Stefan FL

Po co komu hospitacja? / Stefan Wlazło // Dyrektor Szkoły. - 1997, nr 9, s. 14-18.

 1. Wysocki, Marek

Przychodzi dyrektor na hospitację / Marek Wysocki // Gazeta Szkolna. - 1999, nr 1, s. 1-6.

 1. Zellma, Anna

Hospitacja diagnozująca jako jeden ze sposobów mierzenia osiągnięć katechizowanych uczniów / Anna Zellma // Katecheza. - 2001, nr 9, s. 5-10.

 1. Zientalska, Anita FL

Hospitacja koleżeńska / Anita Zientalska // Wszystko dla Szkoły. - 2002, nr 9, s. 14-16.

 1. Żarów, Anna FL

Hospitacja bibliotek: poradnik / Anna Żarów // Bibl. w Szk. - 2006, nr 6, dod. s. I-XII

 1. Żarów, Anna FL

Hospitacja diagnozująca w bibliotece / Anna Żarów // Bibl. w Szk. - 2005, nr 10, s. 2-4.

Wykaz czasopism uwzględnionych w zestawieniu i skróty ich tytułów

1)          Bibl. w Szk. – Biblioteka w Szkole

2)          Dyrektor Szkoły

3)          Eduk. Dla Bezp. – Edukacja dla Bezpieczeństwa

4)          Eduk. Medialna – Edukacja Medialna

5)          Gazeta Szkolna

6)          Gimnazjum

7)          Głos Nauczycielski

8)          Język Polski w Gimnazjum

9)          Jęz. Obce w Szk. – Języki Obce w Szkole

10)      Katecheza

11)      Kierowanie Szkołą

12)      Kwart. Eduk. – Kwartalnik Edukacyjny

13)      Matematyka

14)      Naucz. i Szk. – Nauczyciel i Szkoła

15)      Nowa Szk. – Nowa Szkoła

16)      Prob. Opiek.- Wychow. – Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze

17)      Przysp. Obron. Szk. – Przysposobienie obronne, Obrona cywilna w Szkole

18)      Szkoła Zawodowa

19)      Tolerancja

20)      Wieści Oświatowe

21)      Wszystko dla Szkoły

22)      Wychow. na co Dzień – Wychowanie na co Dzień

23)      Wych. Fiz. Zdr. – Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne

24)      Życie Szk. – Życie Szkoły

Agnieszka Montewka

(WMBP w Elblągu, Filia w Lidzbarku Warm)