Internet – korzyści i zagrożenia

(zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2001-2006)

Artykuły z czasopism

1.      Aftański, Andrzej

Edukacja humanistyczna wobec zagrożeń technologii medialnych / Andrzej Aftański // Wychowanie na co Dzień. - 2004, nr 7/8, s. 37-40

2.      Bielan, Olga

Ku przestrodze - zagrożenia płynące z Internetu / Olga Bielan // Kajet. - 2001, nr 5, s. 11

3.      Biernat, Tomasz

Cyberuzależnienia / Tomasz Biernat // Wychowanie na co Dzień. - 2002, nr 10/11, s. 42-43

4.      Biliński, Lucjan

Z Internetem na co dzień / Lucjan Biliński // Poradnik Bibliotekarza. - 2003, nr 12, s. 15-17

5.      Blecharz, Paweł

Bibliotekarz w sieci - czyli co pracownik książki powinien wiedzieć o Internecie / Paweł Blecharz // Poradnik Bibliotekarza. - 2007, nr 2, s. 31-33

6.      Błażejewska, Halina

Świat bez uzależnień byłby lepszy : debata dla uczniów gimnazjum realizowana metodą projektu / Halina Błażejewska // Biblioteka w Szkole. - 2001, nr 9, s. 1-14

7.      Chodkiewicz, Jan

W sieci sieci / Jan Chodkiewicz // Charaktery. - 2002, nr 8, s. 44-46

8.      Czerwińska, Renata

Żyję zdrowo : nałogom mówię nie : scenariusz zajęć profilaktycznych / Renata Czerwińska, Monika Pacewicz // Lider. - 2005, nr 2, s. 12

9.      Drzewiecki, Marcin

Brokerzy informacji : edukacja bibliotekarzy '2001 / Marcin Drzewiecki // Poradnik Bibliotekarza. - 2000, nr 10, s. 7-9

10.  Górecka, Hanna

Scenariusz lekcji do przeprowadzenia na godzinie wychowawczej w klasach gimnazjalnych / Hanna Górecka // Doskonalenie Otwarte. - 2004/2005, nr 1, s. 199-207

11.  Gramlewicz, Barbara

Internet nośnikiem zagrożeń / Barbara Gramlewicz // Zeszyt Naukowy / Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach. - [Nr] 7, t. 2 (2004), s. 53-61

12.  Jakubik, Andrzej

Zespół uzależnienia od Internetu (ZUI) a osobowość / Andrzej Jakubik, Justyna Popławska // Studia Psychologica / Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. - Nr 4 (2003), s. 123-131

13.  Kaliszewska, Katarzyna

Psychologiczna charakterystyka zjawiska nadmiernego używania Internetu / Katarzyna Kaliszewska // Edukacja. - 2005, nr 4, s. 111-119

14.  Kaliszewska, Katarzyna

Zjawisko nadmiernego używania Internetu w Poznawczo-Behawioralnym Modelu Davisa / Katarzyna Kaliszewska // Forum Oświatowe. - 2005, t. 2, s. 139-150

15.  Klukowski, Bogdan

Internet jako narzędzie informacji / Bogdan Klukowski // Poradnik Bibliotekarza. - 2000, nr 5, s. 23-24

16.  Kordziński, Jarosław

Uzależnienie od Internetu / Jarosław Kordziński // Wychowawca. - 2007, nr 2, s. 18-21

17.  Kosek-Nita, Bogumiła

Uzależnienie od komputera i jego następstwa / Bogumiła Kosek-Nita // Wychowanie na co Dzień. - 2006, nr 3, s. 6-9

18.  Kowalski, Radosław

Uzależnienie od Internetu - prawda, poszlaka czy fikcja? / Radosław Kowalski // Wychowanie na co Dzień. - 2005, nr 9, s. 4-8

19.  Król, Agnieszka

Broker informacji - powstawanie nowego zawodu / Agnieszka Król // Zagadnienia Naukoznawstwa. - 2004, z. 1, s. 63-76

20.  Laszczak, Mirosław

Raj.com / Mirosław Laszczak // Charaktery. - 2006, nr 3, s. 24-27

21.  Laszkowska, Joanna

Niebezpieczne gry z myszką / Joanna Laszkowska // Edukacja i Dialog. - 2001, nr 4, s.37-40

22.  Maszloch, Juliusz

Uzależnienia i Internet / Juliusz Maszloch // Przegląd Oświatowy. - 2002, nr 3, s. 20-21

23.  May, Zyta

Internet w bibliotece / Zyta May // Poradnik Bibliotekarza. - 2004, nr 12, s. 26-28

24.  Misiak, Jarosław

Książka elektroniczna w bibliotece szkoły podstawowej / Jarosław Misiak // Biblioteka w Szkole. - 2004, nr 1, s. 1-2

25.  Ożarski, Piotr

Od zachwytu do uzależnienia / Piotr Ożarski // Edukacja Medialna. - 2001, nr 4, s. 30-32

26.  Parnicka, Urszula

Szkodliwe uzależnienia / Urszula Parnicka // Edukacja i Dialog. - 2001, nr 3, s. 34-39

27.  Prajzner, Ewa

Zagrożenia i korzyści płynące z Internetu / Ewa Prajzner // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2004, nr 3, s. 9-10

28.  Rzymełka-Frąckiewicz, Agata

Uzależnienie od Internetu : diagnoza i leczenie / Agata Rzymełka-Frąckiewicz // Wychowanie na co Dzień. - 2006, nr 3, s. 9-12

29.  Staniów, Bogumiła

Internet w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych / Bogumiła Staniów // Biblioteka w Szkole. - 2002, nr 2, s. 1-5

30.  Stronka, Aleksandra

Mądry bibliotekarz po szkodzie, czyli o czym trzeba wiedzieć, publikując stronę www biblioteki szkolnej w internecie / Aleksandra Stronka // Biblioteka w Szkole. - 2004, nr 9, s. 8-9

31.  Szczepańska, Barbara

Treści pornograficzne w Internecie zagrożeniem dla bibliotek? / Barbara Szczepańska // Poradnik Bibliotekarza. - 2005, nr 1, s. 3-5

32.  Szczerbacz, Monika

Internet w bibliotece / Monika Szczerbacz // Poradnik Bibliotekarza. - 2002, nr 6, s. 7-8

33.  Szpunar, Magdalena

Niebezpieczna myszka : uzależnienie od Internetu / Magdalena Szpunar, Maria Świątkiewicz-Mośny // Wychowanie na co Dzień. - 2006, nr 1/2, s. 27-30

34.  Szwajca, Aldona

Uzależnienie od mediów : zajęcia z edukacji czytelniczej i medialnej dla gimnazjum / Aldona Szwajca // Wszystko dla Szkoły. - 2003, nr 7/8, s. 1-2

35.  Terelak, Jan

Uzależnienie od Internetu jako nowe zjawisko kultury integracyjnej vs konsumpcyjnej / Jan F. Terelak // Ełckie Studia Teologiczne. - T. 6 (2005), s. 57-64

36.  Taboł, Sebastian

Cyberuzależnienia / Sebastian Taboł // Edukacja Medialna. - 2003, nr 1, s. 26-31

37.  Taboł, Sebastian

Niebezpieczny Internet / Sebastian Taboł // Życie Szkoły. - [R.] 58, nr 8 (2004), s. 15-17

38.  Tarnowski, Adam

Psych-Net - psychologia w Internecie : uzależnienie od Internetu / Adam Tarnowski // Nowiny Psychologiczne. - 2002, nr 1, s. 85-91

39.  Tomaszczyk, Jacek

Specjalistyczna wyszukiwarka naukowa / Jacek Tomaszczyk // Bibliotekarz. - 2007, nr 1, s. 11-13

40.  Wachowicz, Karolina

Ucieczka do innego świata / Karolina Wachowicz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2003, nr 3, s. 49-51

41.  Walczak, Marian

Internet, czyli "Wszechnica Wiedzy Wszelakiej" / Marian Walczak // Poradnik Bibliotekarza. - 2003, nr 4, s. 13-16

42.  Wołpiuk, Anna

Uzależnienie od Internetu jako nowy problem pomocy psychologicznej / Anna Wołpiuk // Problemy Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego. - 2003, nr 1, s. 50-63

Wydawnictwa zwarte

1.      Aftab, Parry

Internet a dzieci : uzależnienia i inne niebezpieczeństwa / Parry Aftab ; przeł. Barbara Nicewicz. - Warszawa : Prószyński i S-ka, 2003. - 319 s.

2.      Białobłocki, Tomasz

Społeczeństwo inform@cyjne : istota, rozwój, wyzwania / Tomasz Białobłocki [i in.]. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2006. - 215 s.

3.      Biblioteka w społeczeństwie

Biblioteka w społeczeństwie informacyjnym : edukacja, informacja, media / pod red. Marcina Drzewieckiego i Mirosławy Majewskiej ; Centrum Edukacji Bibliotekarskiej,Informacyjnej i Dokumentacyjnej im. Heleny Radlińskiej w Warszawie. - Warszawa : Centrum Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Dokumentacyjnej, 2005. - 136 s.

4.      Boryczka, Bożena

Praktyczny przewodnik po Internecie dla bibliotekarzy / Bożena Boryczka. - Warszawa ; Bydgoszcz : "Branta", 2004. - 196 s. + CD-ROM

5.      Huber, Florian

Rodzice offline ? : jak nawiązać kontakt ze skomputeryzowanym dzieckiem / Florian Huber, Christoph Neuschäffer ; z jęz. niem. . Ryszard Turczyn. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, cop. 2003. - 154 s.

6.      Informacja w sieci

Informacja w sieci : problemy, metody, technologie : praca zbiorowa / pod red. Barbary Socińskiej-Kalaty, Ewy Chuchro i Włodzimierza Daszewskiego ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2006. - 206 s.

7.      Media i edukacja

Media i edukacja w aspekcie globalizacji / pod red. Andrzeja W. Mitasa przy współudziale Zenona Gajdzicy. - Cieszyn : Uniwersytet Śląski Filia w Cieszynie, 2003. - 229 s.

8.      Oblicza Internetu

Oblicza Internetu : Internet w przestrzeni komunikacyjnej XXI wieku / red. nauk. Marek Sokołowski. - Elbląg : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2006. - 510 s.

9.      Piądłowski, Krzysztof

Portale internetowe / Krzysztof Piądłowski ; Centrum Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Dokumentacyjnej im. Heleny Radlińskiej w Warszawie. - Warszawa : Centrum Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Dokumentacyjnej, 2006. - 84 s.

10.  Pluta-Olearnik, Mirosława

Rozwój usług  edukacyjnych w erze społeczeństwa informacyjnego / Mirosława Pluta-Olearnik. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2006. - 186 s.

11.  Teesson, Maree

Uzależnienia / Maree Teesson, Louisa Degenhardt, Wayne Hall ; przekł. Zofia Pelc. -

Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005. - 140 s.

12.  Wokół pedagogiki

Wokół pedagogiki ucznia w centrum / red. Andrzej Krajna, Jan Lesz, Krystyna Sujak-Lesz ; [współpr. Aleksandra Chybicka i in.]. - Wrocław : MarMar, 2005. - 230 s.

13.  Technologia informacyjna

Technologia informacyjna w społeczeństwie wiedzy / [red. Janusz Trawka] ; Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego. Kolegium Zarządzania. - Katowice : Kolegium Zarządzania Akademii Ekonomicznej, 2005. - 91 s.

Dokumenty elektroniczne

1.      Bednarek-Michalska, Bożena

Wolny dostęp do informacji i wiedzy czy wykluczenie edukacyjne? / Bożena Bednarek-Michalska // W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska. - Nr 2/2005 (63) luty. - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, 2005. - Tryb dostępu: http://ebib.oss.wroc.pl/2005/63/michalska.php. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187

2.      Dryzek, Helena

Internauta w bibliotece / Helena Dryzek // W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska. - Nr 7/2003 (47) lipiec/sierpień. - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, 2003. - Tryb dostępu: http://ebib.oss.wroc.pl/2003/47/dryzek.php. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187

3.      Gryguc, Ewa

Profesjonalista w świecie informacji / Ewa Gryguc // W: Gazeta-it [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Marcin Paprzycki. - Nr 9/2005 (39) październik. - Czasopismo elektroniczne. - Tryb dostępu: www.gazeta-it.pl/archiwum. - Tyt. z pierwszego ekranu

4.      Kamiński, Andrzej

Connotea – nowy typ serwisów informacyjnych / Andrzej Kamiński // W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska. - Nr 7/2006 (77) lipiec. - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, 2006. - Tryb dostępu: http://www.ebib.info/2006/77/kaminski.php. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187

5.      Piotrowska, Joanna

Co z tym Greenstone'm? / Joanna Piotrowska // W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska. - Nr 7/2006 (77) lipiec. - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, 2006. - Tryb dostępu: http://www.ebib.info/2006/77/piotrowska.php. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187

6.      Radwański, Aleksander

Świński Internet / Aleksander Radwański // W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska. - Nr 4/2004 (55) kwiecień. - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, 2004. - Tryb dostępu: http://ebib.oss.wroc.pl/2004/55/radwanski.php. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187

7.      Szczepańska, Barbara

Broker informacji - zawód z przyszłością czy zawód z przyszłości? / Barbara Szczepańska // W: EBIB Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska. - Nr 11/2002 (40) grudzień. : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich K[omisja] W[ydawnictw] E[lektronicznych], 2002. - Czasopismo elektroniczne. - Informacja biznesowa. - Tryb dostępu: http://ebib.oss.wroc.pl/2002/40/szczepanska.php. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187

8.      Young, Kimberly

Test uzależnienia od internetu [Dokument elektroniczny] / Kimberly Young. - Dane tekstowe. - Tryb dostępu: http://www.psychologia.net.pl/testy.php?test=infoholizm. - Tyt. z ekranu tytułowego

Opracowała: Beata Turulska

WMBP w Elblągu, Biblioteka Główna