JAK POMÓC DZIECKU Z DYSKALKULIĄ?

 

Zestawienie bibliograficzne w wyborze w oparciu o zbiory

Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki  Pedagogicznej w Elblągu, Filii w Działdowie

 

W nawiasach podane zostały nr inwentarzowe książek w Filii w Działdowie

KSIĄŻKI

1.      Davis Ronald D., Braun Eldon M.: Dar uczenia się: sprawdzona nowa metoda korekcji ADD, problemów z matematyką i pisaniem odręcznym. - Poznań: Wyd. „Zysk i S-ka”, 2006 ISBN 83-7298-850-1, ISBN 978-83-7298-850-8 (26385)

2.      Gruszczyk -Kolczyńska E.: Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki: przyczyny, diagnoza, zajęcia korekcyjno -wyrównawcze. - Warszawa: WSiP, 1994 ISBN 83-02-05336-8 (22110)

3.      Grzegorczyk A., Sadłowska E., Kmiecik M.: Przyczyny trudności w uczeniu się matematyki. W: Terapia Pedagogiczna T. I. Zaburzenia rozwoju psychoruchowego dzieci / pod red. Ewy, Małgorzaty Skorek. - Kraków: „Impuls”, 2007. - s. 111-121 ISBN 978-83-7308-859-7 (26678)

4.      Góralczyk E.: Moje dziecko w szkole: poradnik dla rodziców i wychowawców.- Warszawa: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej, 2008 ISBN 978-83-60475-18-8 (26465)

5.      Mihilewicz S.: Specyficzne trudności w uczeniu się matematyki - dyskalkulia rozwojowa. W: Dziecko z trudnościami w rozwoju / red. Stanisława Mihilewicz. - Kraków: „Impuls” 200 ISBN83-7308-072, ISBN 83-7323-004-1 (25170)

6.      Oszwa U.: Doradca Nauczyciela Sześciolatków. [Z.] 6. Rozwój i ocena umiejętności matematycznych dzieci sześcioletnich. - Warszawa: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno -Pedagogiczne, 2006 ISBN 83-60475-02-4, ISBN 978-83-60475-02-7, ISBN 83-60475-09-1, ISBN 978-83-60475-09-6 (26433)

7.      Oszwa U.: Dziecko z zaburzeniami rozwoju i zachowania w klasie szkolnej: vademecum nauczycieli i rodziców. - Kraków: „Impuls”, 2007 ISBN 978-83-7308-766-8 (26456)

8.      Oszwa U.: Zaburzenia rozwoju umiejętności arytmetycznych: problem diagnozy i terapii. - Kraków: „Impuls”, 2008 ISBN 978-83-7308-789-7 (26625)

9.      Psychologia trudności arytmetycznych u dzieci: doniesienia z badań / red. nauk.
U. Oszwa. - Kraków: „Impuls”, 2008 ISBN 978-83-7308-834-4 (26564)

10.  Wczesna diagnoza dziecięcych trudności w liczeniu: wybrane zagadnienia / red. nauk. U. Oszwa. - Kraków: „Impuls”, 2008 ISBN 978-83-7308-945-7 (26624)

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

1.      Duszyńska – Łysak K.: Związek dysleksji z matematyką // Głos Nauczycielski. - 2001, nr 46, s. 5

2.      Dziugieł M.: Dla kogo trudna matematyka? // Życie Szkoły. - 2003, nr7, s. 407-409

3.      Hanisz J.: O uczeniu się matematyki // Życie Szkoły. - 2005, nr 8, s. 4-12

4.      Jarząb J., Tomasik L.: Specyficzne trudności w uczeniu się matematyki // Wychowanie na co Dzień. – 2003, nr 12, s. I-IV

5.      Kujawska I.: Ratunek w dyskalkulii // Głos Nauczycielski. – 2008, nr 28, s. 6

6.      Lewicka H.: Kłopoty w uczeniu się matematyki // Matematyka. - 2004, nr 1, s. 17-19

7.      Oszwa U.: Dyskalkulia // Remedium. – 2002, nr 2, s. 8-9

8.      Pacut E.: Kilka uwag o postępowaniu z dyslektykami // Życie Szkoły.- 2002, nr 1, s. 41-42

9.      Paszkowska A.: Przyczyny nadmiernych trudności w uczeniu się matematyki oraz ich konsekwencje // Kajet. – 2002, nr 4, s. 14-16

10.  Pitala M.: Czy dziewięć jest większe od sześciu // Psychologia w Szkole. – 2007, nr 3, s. 61-68

11.  Pitala M.: Jak pomóc dziecku z dyskalkulią? // Psychologia w Szkole. – 2007, nr 4, s. 65-74

12.  Poświatowska M.: Praca z uczniem dyslektycznym // Matematyka.- 2004, nr 2, s. 94-95

13.  Wiercioch U.: Ocenianie uczniów ze zdiagnozowanymi zaburzeniami // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. - 2003, nr 3, s. 29-33

14.  Wojtowicz T.: Jak pomóc dzieciom którym trudno się uczyć? // Życie Szkoły. – 1998, nr 3, s. 183-187

15.  Wójtowicz E.: Jak pomóc dzieciom, którym trudno się uczy? // Życie Szkoły. - 1998, nr 3, s. 183-187

STRONY WWW O DYSKALKULII

http://pl.wikipedia.org/wiki/Dyskalkulia

http://www.cwro.edu.pl/category/142/dyskalkulia.html

http://www.publikacje.edu.pl/publikacje.php?nr=1528

http://www.edukacja.edux.pl/p-1452-dyskalkulia-definicje-rodzaje-i-formy.php

http://www.szkolnictwo.pl/index.php?id=PU5591

http://www.poradniapp.republika.pl/pdf/publikacje/Dyskalkulia.pdf

 

Opracowała: Danuta Szeluga

WMBP w Elblągu

Filia w Działdowie