Jak zachęcić uczniów do czytania

Zestawienie bibliograficzne

na podstawie materiałów dostępnych

w Bibliotece Pedagogicznej w Morągu

Artykuły z czasopism:

1.      Biesiady czytelnicze i Ferienada. Pomysły na popularyzację książki / Niwińska Jolanta // Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 10, s. 12

2.      Cała Polska czyta dzieciom / Prajsner Mira // Remedium. - 2002, nr 1, s. 4-5

3.      Chcę być molem książkowym a nie mugolem : opis i analiza problemu edukacyjnego / Moskalczuk Janina // Biblioteka w Szkole. - 2006, nr 4, s. 7-8

Rozbudzanie zainteresowań czytelniczych u dzieci w klasach zerowych.

4.      Co na niechęć do czytania lektur? / Jabłońska Iwona // Życie Szkoły. - 2010, nr 1, s. 31-33

5.      Co zrobić, żeby dzieci czytały? : cykl oddziaływań wychowawczych dla uczniów klas początkowych i ich rodziców / Maciejewska Agata // Biblioteka w Szkole. - 2003, nr 1, s. 6-7

6.      Codzienne czytanie / Rynek Joanna // Wychowanie w Przedszkolu. - 2007, nr 10, s. 42-44

7.      Czy można zachęcić dzieci do czytania? Opis i analiza przypadku pedagogicznego / Tyła Alicja // Biblioteka w Szkole. - 2003, nr 12, s. 6-7

8.      Czy rodzice zachęcają dzieci do czytania? / Czochra Anna, Dziuba Jadwiga // Życie Szkoły. -2004, nr 1, s. 3-7

9.      Czy warto czytać książki w epoce Internetu / Dziurlikowska Kazimiera // Nowa Szkoła. - 2001, nr 2, s. 26-27

10.  Czytaj, czytaj, będziesz mądrzejszy.../ Iwanicka Irena  // Nowa Szkoła. - 2001, nr 6, s. 36-37

11.  Czytajmy dzieciom! : spotkania młodzieży z przedszkolakami "przy książce" / Rolnik Jolanta, Saks Renata // Biblioteka w Szkole. - 2006, nr 2, s. 15-17

12.  Czytam, bawię, uczę ... / Danielewicz Agnieszka // Wychowanie w Przedszkolu. - 2007, nr 10, s. 32-36

13.  Czytam, więc jestem / Mergler Lech // Polonistyka. - 2002, nr 2, s. 82-86

14.  Czytam, więc jestem. Program naprawczy z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej dla klas IV-VI / Nowak Agata, Korol-Adamczyk Barbara // Biblioteka w Szkole. - 2004, nr 3, s. 1-2

15.  Czytamy dzieciom i z dziećmi - w szkole / Litwin Zofia, Majkusiak Danuta // Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 4, s. 15-16

16.  Czytanie i obcowanie z książką / Flis Renata // Edukacja i Dialog. - 2007, nr 2, s. 37-41

Co zrobić, by nauczyć dzieci w młodszym wieku szkolnym czytać ze zrozumieniem, zaszczepić przyjaźń z książką i rozbudzić zainteresowania czytelnicze?

17.  Czytanie to radość / Tkaczyk Elżbieta, Skoczek Grażyna // Życie Szkoły. - 2011, nr 9, s. 35-36

18.  Czytelnik - wymierający gatunek? / Stachowiak Monika, Telicka Ewelina // Polonistyka. - 2009, nr 10, s. 50-52

19.  Dlaczego dzieci nie lubią czytać / Borak-Kwapisz Joanna // Gazeta Szkolna. - 2000, nr 3, s.15

20.  Dlaczego mało czytamy? / Ochremiak Anna // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2003, nr 3, s. 17-23

21.  Dylematy szkolnego czytania literatury / Nowel Ewa // Język Polski w Gimnazjum. - 2010/2011, nr 3, s. 20-31

22.  Głośne czytanie w gimnazjum / Potasiak Tamara // Biblioteka w Szkole. - 2003, nr 11, s. 4-5

23.  Godziny z książką : program zajęć dla klas II szkoły podstawowej / Semla Katarzyna // Biblioteka w Szkole. - 2004, nr 10, s. 14-15

24.  Interakcyjne czytelnictwo, czyli o tym, jak wykorzystać książki do wyzwolenia twórczej aktywności uczniów / Harasimik Agnieszka // Jęz. Pol. w Szk. Kl. IV-VI. -2003/2004, nr 2, s. 36-45

25.  Jak nowe media wpływają na czytelnictwo? / Frołow Jakub // Biblioteka w Szkole. - 2002, nr 12, s. 8-10

26.  Jak pozyskać dzieci do lektury? / Droszcz Jadwiga // Wychowanie na Co Dzień. - 2004, nr 1/2, s. 7-8

27.  Jak przyciągnąć uczniów do biblioteki? / Kostecka Marta // Biblioteka w Szkole. – 2012, nr 1 s. 30-31

28.  Jak rozwijać zainteresowania czytelnicze uczniów / Armatys Janina, Żytkiewicz Małgorzata // Język Polski w Gimnazjum. - 2002/2003, nr 2, s. 18-21

29.  Jak rozwijałyśmy zainteresowania czytelnicze w klasie III b? / Sasin Małgorzata, Małachowska-Ziemann Małgorzata // Biblioteka w Szkole. - 2003, nr 10, s. 11

30.  Jak zachęcić do czytania / Zych Agnieszka // Gazeta Szkolna. - 2002, nr 41, s. 14

31.  Jak zachęcić uczniów do czytania czasopism? / Sobczyńska Ewa, Szkuć Sylwia // Biblioteka w Szkole. – 2012, nr 3 s. 20

32.  Jestem świadomym i kulturalnym czytelnikiem : program edukacyjny biblioteki szkolnej / Frygier-Śliwa Honorata, Szczepańska Elżbieta // Biblioteka w Szkole. - 2011, nr 1, s. 14-15

Program adresowany do uczniów klas I-III gimnazjum.

33.  Klub ludzi czytających książki. Program dla uczniów gimnazjum / Marek Anna, Nieciecka Aleksandra // Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 1, s. 11-13

34.  Koło Małych Przyjaciół Książek / Sikora Renata // Wychowanie w Przedszkolu. - 2011, nr 10, s. 67-69

35.  Komiksy a czytelnictwo dzieci i młodzieży / Owczarek Antonina // Poradnik Bibliotekarza. - 1998, nr 6, s. 12-15

36.  Konkurs czytelniczy / Bąk Małgorzata, Kolowca Krystyna // Życie Szkoły. - 2007, nr 5, s. 28-36

37.  Konkursy, rozrywki, gry i zabawy czytelnicze : zestawienie bibliograficzne / Piątkowska Grażyna // Biblioteka w Szkole. - 2005, nr 11, s. 30-32

38.  Książka i przyjaźń / Gacek Barbara, Skorupa Monika // Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 5, s. 14

39.  Książka przyjacielem dziecka / Jaworska Iwonna, Marzec Ewa // Wychowanie w Przedszkolu. - 1998, nr 3, s. 192-194

40.  Książka to więcej niż tylko czytanie. Projekt działań popularyzujących czytelnictwo wśród uczniów szkoły podstawowej / Frańczak Justyna // Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 3, s. 13-15

41.  Książki do zadań specjalnych / Mazurkiewicz-Krause Ilona // Polonistyka. - 2009, nr 10, s. 20-25

42.  Lekkie, łatwe, lecz czy pożyteczne? : czy unikać "męki czytania"? / Kosyra-Cieślak Teresa // Język Pol­ski w Liceum. - 2005/2006, nr 1, s. 43-53

43.  List do rodziców : 10 powodów, dla których należy czytać dzieciom i 10 przykazań dla rodziców, którzy chcą żeby ich dzieci czytały / Sobolewska Beata // Biblioteka w Szkole. - 2006, nr 3, s. 15

44.  Literatura w obrazkach : utwory komiksowe w ocenie dzieci sześcioletnich / Olkusz Jolanta // Wychowanie w Przedszkolu. - 2007, nr 10, s. 5-11

45.  Magiczna biblioteka / Grabowska Mirosława // Biblioteka - Szkolne Centrum Informacji. - 2008, nr 3, s. 17-19

46.  Miejsce książki w życiu dzieci i młodzieży / Furtyk Joanna // Poradnik Bibliotekarza. - 1996, nr 4, s. 5-9

47.  Międzyprzedmiotowy zeszyt lektur, czyli jedna z prób zahamowania spadku czytelnictwa w szkole / Kassolik Anna // Biblioteka w Szkole. - 2004, nr 3, s. 4-6

48.  Moda na czytanie / Nowak Małgorzata // Gazeta Szkolna. - 2002, nr 21, s. 12

49.  Motywowanie do lektury - między psychologią a marketingiem / Nowel Ewa // Język Polski w Gimnazjum. - 2003/2004, z. 2, s. 24-34

50.  Muzyka uratuje poezję / Pelka Witold // Biblioteka w Szkole. – 2012, nr 11 s. 14-15 

51.  Myślę, więc czytam : scenariusz imprezy poświęconej czytaniu / Zeler Anna // Biblioteka w Szkole. - 2006, nr 9, s. 14

52.  Na czytanie nigdy nie jest za wcześnie / Bogdańska Bożena // Biblioteka w Szkole . - 2011, nr 10, s. 24

53.  Nocny maraton czytelniczy / Stanek-Zdziedko Katarzyna, Tondyra Beata // Biblioteka w Szkole. - 2010, nr 6, s. 20-21

54.  O literaturze dla dzieci - wbrew epoce / Kulmowa Joanna // Język Polski w Szkole IV-VI. -2010/2011, nr 1, s. 106-108

55.  O potrzebach czytelniczych sześciolatków / Olkusz Jolanta // Wychowanie w Przedszkolu. - 2006, nr 6, s. 12-17

56.  "Opowieści z kubka" i inne ciekawe pomysły pracy z książką / Jąder Mariola // Wychowanie w Przedszkolu. - 2008, nr 4, s. 40-46

57.  Poczytajmy razem : innowacja pedagogiczna / Boczniewicz Irena, Bucholc Alicja // Biblioteka w Szkole. - 2010 , nr 6 , s. 24-25

58.  Pod urokiem książek / Dykiel Róża // Wychowanie w Przedszkolu. - 2007, nr 10, s. 53-54

59.  Pokochać książki / Lorenc-ChrońAnna, Małysz Urszula // Wychowanie w Przedszkolu. - 2011, nr 8, s. 57-59

60.  Polubić czytanie / Witek Dagmara // Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 10,  s. 23

61.  Popularyzacja czytelnictwa poprzez organizację konkursów bibliotecznych / Chachuła Maria // Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 7/8, s. 13-14

62.  Popularyzowanie czytelnictwa w pracy z kółkiem teatralnym / Babicka Lucyna // Biblioteka w Szkole. - 2005, nr 11, s. 8-9

63.  Potrzeba czytania - jak ją wywołać / Stróżyński Klemens // Język Polski w Gimnazjum. -2002/2003, nr 2, s. 9-17

64.  Program podnoszący stan czytelnictwa w klasach IV-VI szkoły Podstawowej nr 18 w Nowym Sączu / Świerkosz Anna // Biblioteka w Szkole. - 2003 nr 2, s. 10-11

65.  Projekt naprawczy czytelnictwa z zastosowaniem technologii informacyjnej / Urszula Kośla // Biblioteka Centrum Informacji. - 2008, nr 2, s. 18-19

66.  Przemiana kompetencji czytelniczych dzieci pod wpływem mediów elektronicznych / Kielar-Turska Maria, Kołodziejczyk Anna // Wychowanie w Przedszkolu. - 2008, nr 4, s. 5-12

67.  Radość czytania / Pawłowska-NiedbałaAnna // Wychowanie w Przedszkolu. - 2007, nr 10, s. 48-52

68.  Reklama książki metodą book-talking w szkole podstawowej / Wajnor Małgorzata // Biblioteka w Szkole. - 2004, nr 10, s. 9-10

69.  Rola książki obcojęzycznej w kształtowaniu kultury czytelniczej i rozwijaniu zainteresowań młodych czytelników / Niedziela Stanisława // Biblioteka w Szkole. - 1999, nr 10, s. 25

70.  Rola książki w życiu dziecka : (spotkanie nauczyciela bibliotekarza z rodzicami oddziałów przedszkolnych) / Pietrzykowska Lilla // Poradnik Bibliotekarza. - 2006, nr 12, s. 35-37

71.  Rozwijanie zainteresowań czytelniczych i wykorzystywanie lektury dla twórczej działalności uczniów klas I-III / Glegoła-Skobyłko Iwona // Wychowanie na co Dzień. - 2002, nr 7/8, dod. s. VII-X

72.  Słów kilka o znaczeniu głośnego czytania / Dębiec Paulina // Wychow. w Przedszk. – 2012, nr 3 s. 64-65

73.  Spotkania autorskie jako dobra forma rozbudzania zainteresowań czytelniczych młodzieży / Augustyniak Małgorzata, Pawlak Beata // Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 2, s. 13-14

74.  Spotkania autorskie zachętą do czytania / Stacharska Danuta // Biblioteka - Szkolne Centrum Informacji. - 2008 , nr 1 , s. 18-21

75.  Spotkanie autorskie / Gajewska Danuta  // Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 10, s. 26-27

76.  Spotkanie z bajką / Parszyk Małgorzata // Wychowanie w Przedszkolu. - 2007, nr 6, s. 48-49

77.  Spotkanie z literaturą / Buglińska Alicja // Wychowanie w Przedszkolu. - 2006, nr 9, s. 47-48

78.  Szanuj czytelnika swego. O traktowaniu czytelnika w specyficznych warunkach biblioteki szkolnej / Tumas Izabela // Biblioteka w Szkole. - 2006, nr 2, s. 10-11

79.  Szkolny festiwal czytania / Zgajewska Alicja // Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 3, s. 26

80.   "Środowe czytanie" w szkole podstawowej : pomysł na popularyzację czytelnictwa wśród uczniów / Tomaszewska Małgorzata // Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 2, s. 16-17

81.  Terapia czytelnicza / Konopnicka Iwona // Życie Szkoły. - 2007, nr 5, s. 12-16

82.  Tydzień Książki i Praw Autorskich w szkole ponadgimnazjalnej / Jaroszkiewicz Anna // Biblioteka w Szkole. - 2011, nr 3, s. 20-21

83.  Upodobania i potrzeby czytelnicze uczniów klas niższych / Nowatowska Iwona // Wychowanie na co Dzień. - 2003, nr 4/5, s. 22-23

84.  W jaki sposób włączyłam się do akcji czytelniczej "Cała Polska czyta dzieciom"? / Gorczowska Anna // Nauczanie Początkowe. - 2003/2004, nr 4, s. 61-67

85.  W niezwykłym świecie książek : działania popularyzujące czytelnictwo wśród uczniów najmłodszych klas szkoły podstawowej / Frańczak Justyna // Biblioteka w Szkole . - 2006, nr 12, s. 16-18

86.  Wewnątrzszkolny system czytelnictwa jako forma aktywizacji uczniów / Stąsiak Romana  // Biblioteka w Szkole. - 2002, nr 3, s. 11-12

87.  Wieczorki literackie / Brodaczewska Dorota, Zglenicka Małgorzata //Wychowanie w Przedszkolu. - 2006 nr 11, s. 54-55

88.  Wiersze uczą mądrości / Pisowocka Barbara // Wychowanie w Przedszkolu. - 2007,nr 10, s. 38-41

89.  Wojewódzki konkurs pięknego czytania / Czepiec-Mączka Anna , Śmietana Anna // Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 10, s. 22-23

90.  WolneLektury.pl - kolejna szansa na powrót uczniów do roli czytelników? / Poturała Wioletta // Język Polski w Liceum. - 2010/2011, nr 3, s. 62-67

91.  Wpływ działalności biblioteki na stan czytelnictwa w szkole. Opis i analiza przypadku rozpoznawania i rozwiązywania problemu edukacyjnego / Chachuła Maria // Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 5, s. 13-14

92.  Wybierzmy czytanie! / Rudzińska Zofia // Życie Szkoły. - 2007, nr 5, s. 37-39

93.  Zachęcamy do czytania / Szatkowska Alina // Życie Szkoły. - 2009, nr 1, s. 36-42

94.  Zainteresowania czytelnicze młodzieży (badania ankietowe) / Schlender Grażyna // Poradnik Bibliotekarza. - 1997, nr 4, s. 6-8

95.  Zwierzaki promują czytelnictwo / Agatowska Iwona // Biblioteka w Szkole. -2012, nr 6 s. 21

Morąg 24.11.2012r.

Opracowanie: Elżbieta Janiak, Halina Maryniowska, Irena Stolarczyk

WMBP w Elblągu

Filia w Morągu