JĄKANIE – DIAGNOZA I TERAPIA

 

Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

 

KSIĄŻKI

 

  1. Jąkanie : diagnoza, terapia, program / Mieczysław Chęciek. – Kraków : „Impuls”, 2007
  2. Jąkanie wczesnodziecięce / Zbigniew Tarkowski. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1992
  3. Pomówmy o zacinaniu / Renée Byrne; z ang. przeł. Tomasz Zaleski. – Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1989
  4. Wspomaganie płynności mowy dziecka : profilaktyka, diagnoza i terapia jąkania wczesnodziecięcego : program logopedyczny / Dorota Kamińska. – Kraków : „Impuls”, 2006

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

 

1.      Cała prawda o jąkaniu / Mieczysław Chęciek // Psychologia w Szkole. – 2005, nr 3, s. 127 – 140

2.      Dlaczego ja? / Aldona Grzybowska // Wychowanie na co Dzień. – 1995, nr 1, s. 32 – 33

3.      Dziecko jąkające się w szkole / Justyna Solecka-Głodek // Remedium. – 2004, nr 10, s. 10 – 11

4.      Dziecko z wadą wymowy – jąkanie / Danuta Głuszko // Kajet. – 2006, nr 2, s. 7 – 8

5.      Efekty psychofizjologicznej terapii jąkających się dzieci i młodzieży / Mieczysław Chęciek // Szkoła Specjalna. – 1987, nr 1, s. 19 – 26

6.      Gdy mój uczeń jąka się / Anna Binięda // Kajet. – 1994, nr 3, s. 15

7.      Interakcje społeczne dzieci jąkających się / Wioletta Drożdż // Życie Szkoły. – 1998,  nr 1, s. 20 – 24

8.      Jąkanie / Urszula Oszwa // Remedium. – 2003, nr 5, s. 10 – 11

9.      Jąkanie jako jedna z podstawowych wad wymowy / Celestyna Grzywniak // Życie Szkoły. – 2000, nr 9, s. 539 – 542

10.  Jąkanie można wyleczyć / Ewa Galecka; rozm. Witold Pobiedziński // Przegląd Oświatowy. – 2006,   nr 11, s. 13 – 16

11.  Jąkanie – problem wciąż aktualny / Mieczysław Chęciek // Chowanna. – 1984, nr 1,  s. 38 – 47

12.  Jąkanie – wskazówki dla wczesnej diagnozy / Aldona Grzybowska // Wychowanie Fizyczne i Higiena Szkolna. – 1986, nr 9, s. 320 – 322

13.  Nieszczęsny los jąkały / Wiktoria Najdenowa // Edukacja i Dialog. – 2007, nr 5, s. 59 – 63

14.  O niektórych zaburzeniach mowy / Anna Kozłowska // Wychowanie w Przedszkolu. – 1986, nr 9, s. 552 – 554

15.  Postawy nauczycieli wobec jąkania / Aldona Grzybowska, Irena Łapińska, Róża Michalska // Psychologia Wychowawcza. - 1991, nr 2, s. 139 – 150

16.  Postawy rodziców wobec jąkających się dzieci / Andrzej Płachecki // Zagadnienia Wychowawcze  a Zdrowie Psychiczne. – 1982, nr 1 / 2, s. 30 – 33

17.  Praca logopedów z dziećmi jąkającymi się / Halina Pawlik, Maria Woźniak // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1989, nr 1, s. 35 – 37

18.  Problem dziecka jąkającego się w społeczności klasowej i sposoby przezwyciężania trudności w jego mowie // Nauczanie Początkowe. – 1991/1992, nr 5, s. 49 – 51

19.  Profilaktyka i terapia jąkania / Joanna Tomczyk // Życie Szkoły. – 2004, nr 6, s. 9 – 14

20.  Proszę posłuchać, jak on się jąka! / Urszula Mazurkiewicz // Kajet. – 1995, nr 2, s. 20 – 21

21.  Przystosowanie społeczne dzieci jąkających się / Ewa Słodownik-Rycaj // Wychowanie  w Przedszkolu. - 1986, nr 6, s. 323 – 328

22.  Psychoterapia osób jąkających się / Zbigniew Tarkowski // Psychologia Wychowawcza. – 1987, nr 2, s. 184 – 192

23.  Rozwojowa niepłynność, czy jąkanie : jak rozpoznać zaburzenie i jak postępować? / Kinga Kuszak // Wychowanie na co Dzień. – 2007, nr 12, s. 6 – 9

24.  Sytuacja szkolna dzieci jąkających się / Henryk Kulas // Psychologia Wychowawcza. – 1990, nr 5, s. 331 – 343

25.  Sytuacja trudna, zmęczenie, kryzys w terapii logopedycznej / Kinga Kuszak // Szkoła Specjalna. – 2005, nr 5, s. 380 – 386

26.  Technika „briocolage” w terapii jąkających się dzieci młodszych / Elżbieta Minczakiewicz // Scholasticus, 1994, nr 1 / 2, s. 93 – 98

27.  Wszystko przejdzie, prócz jąkania / Antoni Bochniarz; rozm. Iwona Ruść // Charaktery. – 2006, nr 6, s. 69 – 70

28.  Zaburzenia emocjonalne a jąkanie / Maria Żurawska // Wychowanie w Przedszkolu. – 1997, nr 3, s. 175 – 176

29.  Zadania logopedy szkolnego w usprawnianiu ucznia jąkającego się / Małgorzata Zalewska // Wychowanie na co Dzień. – 1995, nr 12, s. 22 – 23

 

 

 

Luty 2009

Oprac. Danuta Klukowska

WMBP w Elblągu, Filia w Iławie