JAN PAWEŁ II

zestawienie bibliograficzne w wyborze

KSIĄŻKI

1.      Czuwanie : 1-8 kwietnia 2005 / [red. Joanna Gromek-Illg]. - Kraków : "Znak", 2005. - 269, [3] s. : il. ; 23 cm + dysk optyczny (CD)

2.      Donos na Wojtyłę : Karol Wojtyła w teczkach bezpieki / Marek Lasota ; współpr. Marek Zając ; posł. Ryszard Terlecki. - Kraków : "Znak", 2006. - 348, [4] s.,[24]    s. tabl. : il. ; 23 cm

3.      Duszpasterskie wyzwanie wobec narkomanii i AIDS / pod red. Arkadiusza Nowaka. - Szczecin : "Ottonianum", 1998. - 128 s. : wykr. ; 21 cm

4.      Dziecko a świat dorosłych / red. nauk. Małgorzata Duda, Bożena Gulla. - Kraków : Wydawnictwo św. Stanisława BM Archidiecezji Krakowskiej, cop. 2009. - 178 s. : il. ; 21 cm

5.      Dziecko i wychowanie w pedagogii Jana Pawła II : na podstawie encyklik, adhotacji, wybranych listów i przemówień / Tomasz Bilicki. - Kraków : "Impuls", 2000. - 94, [2] s. : il. ; 24 cm

6.      Fides et ratio - w poszukiwaniu ideału człowieka XXI wieku : wystąpienia na sympozjum naukowym w Płocku 25-26 września 2000 r. / red. t. I. Mroczkowski, E. A. Wesołowska ; Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku, Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku. - Płock : "Novum", 2001. - 257, [1] s. : il. kolor. ; 24 cm

7.      John Paul II : the pope from Poland / Tadeusz Karolak ; [transl. by David Evans ; design. by Jerzy Kępkiewicz]. - Ed. 2 enlarg. - Warszawa : "Interpress", 1979. - 169, [7] s. : fot., portr. ; 30 cm

8.      Papieże i kapitalizm : od Rerum novarum po Centesimus annus / Maciej Zięba. - Kraków : "Znak", 1998. - 222, [2] s. : portr. ; 21 cm

9.      Pontyfikat 1978-2005 / Janusz Poniewierski ; wstęp Józef Tischner. - Wyd. 3. - Kraków : "Znak", 2005. - 502, [2] s., [56] s. tabl. : il. ; 24 cm

10.  Póki my żyjemy... : inscenizacje patriotyczne dla szkoły podstawowej i gimnazjum / [red. Teresa Król]. - Kraków : "Rubikon", cop. 2006. - 209 s.; 23 cm

11.  Przemiany edukacyjne w Polsce i na świecie a modele wychowania : I Konferen­cja naukowa Zakładu Teorii i Historii Wychowania : praca zbiorowa / pod red. Wiesławy Korzeniowskiej, Stanisława Czesława Michałowskiego (.), Andrzeja Murzyna (.) ; Instytut Pedagogiki. Zakład Teorii i Historii Wychowania. - Kraków : "Impuls", 2001. - 474, [1] s. ; 24 cm

12.  Rodzina - historia i współczesność : studium monograficzne / praca zbior. pod red. nauk. Wiesławy Korzeniowskiej i Urszuli Szuścik. - Wyd. 2. - Kraków : "Impuls", 2006. - 453, [1] s. : il. ; 24 cm

13.  Zostań z nami! / Jacek Moskwa. - Warszawa : "Świat Książki", 2000. - 379, [2] s., [32] s. tabl. : il. ; 21 cm

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

1.      A jednak nie cały umieram, to, co we mnie niezniszczalne, trwa : scenariusz słowno-muzyczny na Dzień Papieski / Lidia Jurek. - Bibliogr. // Biblioteka w Szkole. - 2006, nr 9, s. 26 – 28

2.      Aksjologiczne podstawy kultury w wypowiedziach Jana Pawła II / Anastazja Seul // Polonistyka. - 2008, nr 8, s. 15 – 18

3.      Doświadczenie wiary : adaptacje filmowe i radiowe dramatów Karola Wojtyły / Zbigniew Trzaskowski // Język Polski w Liceum. - 2006/2007, nr 1, s. 7 – 24

4.      Dziecko jako osoba w nauce Jana Pawła II / Czesław Kustra // Wychowanie na co Dzień. - 2005, nr 4/5, s. 13 – 20

5.      Edukacja aksjologiczna fundamentem w procesie jednoczenia Europy / Piotr Mazur. - Bibliogr. // Wychowanie na co Dzień. - 2008, nr 10/11, s. 20 – 22

6.      Geograficzne aspekty podróży-pielgrzymek Jana Pawła II / Jerzy Wrona. - Bibliogr. // Geografia w Szkole. - 2006, nr 3, s. 14 – 21

7.      Jan Paweł II - Orędownik Prawdy / oprac. Beata Lejmanowicz // Doskonalenie Otwarte. - 2007/2008, nr 5, s. 65 – 75

8.      Jan Paweł II - Papież dzieci / Maciej Bartnikowski // Wychowanie na co Dzień. - 2005, nr 4/5, s. 32 – 34

9.      Jan Paweł II wobec kryzysu środowiska / Leszek Kożuchowski. - Bibliogr. // Wychowanie na co Dzień. - 2005, nr 4/5, s. 55 – 57

10.  Jan Paweł II wobec mediów / Janusz Morbitzer // Wychowawca. - 2008, nr 12, s. 7 – 9

11.  Jana Pawła II koncepcja sportu / Zbigniew Dziubiński // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2008, nr 4, s. 10 – 17

12.  Jeszcze jedno wspomnienie : scenariusz apelu w 4. rocznicę śmierci Jana Pawła II / Anna Wiśnios // Wychowawca. - 2009, nr 4, s. 24

13.  Kiełkujące pokolenie Jana Pawła II / Jadwiga Jastrząb, Małgorzata Zaleska // Wychowanie na co Dzień. - 2005, nr 4/5, dod. Wkładka Metodyczna, s. I – III

14.  Konspekt zajęć terapii wychowawczej w klasie V szkoły podstawowej / Jadwiga Jastrząb, Beata Talarczyk-Rumińska. - Bibliogr. // Wychowanie na co Dzień . - 2007, nr 3, dod. Wkładka Metodyczna, s. IV – VIII

15.  Lekcja katechezy z wykorzystaniem listu Papieża Jana Pawła II do dzieci / Anna Kaszczuk // Wychowanie na co Dzień. - 2005, nr 4/5, dod. Wkładka Metodyczna, s. VIII – X

16.  "... mieć dobre i czyste serca" : scenariusz dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum / Renata Szczyrba, Krystyna Madura // Wychowawca. - 2006, nr 7/8, s. 22 – 23

17.  Miłość a dobro w nauczaniu Jana Pawła II, w badaniach lingwistów, filozofów / Dorota Połowniak-Wawrzonek // Język Polski w Gimnazjum. - 2006/2007, nr 4, s. 39 – 45

18.  Miłość mi wszystko wyjaśniła : scenariusz poświęcony pamięci Jana Pawła II / Bogumiła Pińczuk // Biblioteka w Szkole. - 2006, nr 9, s. 23 – 25

19.  Mistrz dialogu / Wanda Mikicka // Wychowawca. - 2008, nr 6, s. 8 – 9

20.  "Nie lękajcie się..." : konkurs międzyklasowy o Ojcu Świętym Janie Pawle II / Urszula Konefał // Wychowawca. - 2008, nr 10, s. 22 – 24

21.  Nie lękajcie się! : scenariusz montażu literackiego poświęconego przesłaniu Jana Pawła II / Zofia Araszczuk. - Bibliogr. // Biblioteka w Szkole. - 2004, nr 5, s. 16 – 17

22.  Nie pozwólcie umrzeć nadziei / Halina Mol, Iwona Pasławska-Smęder, Małgorzata Wątkowska // Wychowawca. - 2007, nr 4, s. 29 – 30

23.  Niezwykły pielgrzym : scenariusz słowno-muzyczny poświęcony Janowi Pawłowi II (18 V 1920 - 2 IV 2005) / Barbara Wanda Jachimczak. - Bibliogr. // Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 3, s. 20 – 22

24.  O edukacji jutra : na szlakach Jana Pawła II w Tatrach / Kazimierz Denek // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2008, nr 2, s. 4 – 13

25.  O edukacji jutra na tatrzańskich szlakach Jana Pawła II / Kazimierz Denek . - Bibliogr. // Wychowanie na co Dzień. - 2008, nr 7/8, s. 3 – 8

26.  Odwołania do "Hymnu o miłości" św. Pawła w tekstach Jana Pawła II / Dorota Połowniak-Wawrzonek // Język Polski w Gimnazjum. - 2005/2006, nr 4, s. 7 – 11

27.  Ojciec Święty, Jan Paweł II o sporcie, rekreacji i turystyce / Marian Bukowiec // Lider. - 2007, nr 10, s. 4 – 5

28.  Ojciec Święty - wychowawca młodzieży / Katarzyna Olbrycht // Ethos. - 1993, nr 23, s. 127 – 140

29.  Ojcowskie upomnienie rodaków przez Jana Pawła II / Jan Śledzianowski // Wychowanie na co Dzień. - 2005, nr 4/5, s. 38 – 41

30.  Okolicznościowe lekcje języka polskiego / Iwona Morawska // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2005/2006, nr 4, s. 22 – 34

31.  Okolicznościowe lekcje języka polskiego : projekt metodyczny dla klas gimnazjalnych / Iwona Morawska // Język Polski w Gimnazjum. - 2005/2006, nr 4, s. 12 -24

32.  Opowieść o niezwykłym człowieku : (scenariusz widowiska o Janie Pawle II - w rocznice śmierci lub urodzin) / Urszula Zdrojewska-Bielawska // Nowa Szkoła. - 2007, nr 3, s. 40 – 46

33.  Osoba i nauczanie Jana Pawła II ponadczasowym programem edukacyjnym / Jadwiga Jastrząb // Wychowanie na co Dzień. - 2007, nr 3, dod. Wkładka Metodyczna, s. I-IV

34.  Papież Pokoju / Barbara Czarny [i in.] // Wychowawca. - 2007, nr 10, s. 26 – 27

35.  Pedagogia dorastania - pedagogia służby - pedagogia śmierci : homilia podczas Mszy św. w dniu pogrzebu Ojca Świętego Jana Pawła II / Jerzy Bagrowicz // Wychowanie na co Dzień. - 2005, nr 4/5, s. 5 – 8

36.  Pojęcie prawdy w rozważaniach uniwersyteckich Papieża Jana Pawła II / Cyprian Rogowski // Wychowanie na co Dzień. - 2005, nr 4/5, s. 30 – 31

37.  Pokolenie JP II / Jolanta Makowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze . - 2005, nr 5, s. 24 – 26

38.  Prawda jako wartość w wychowaniu : zarys problematyki w świetle nauczania Jana Pawła II / Stanisław Chrobak // Wychowanie na co Dzień. - 2005, nr 4/5, s. 26 – 29

39.  Prawo do pracy i jej godność w encyklikach "Laborem exercens" i "Centesimus annus" Jana Pawła II / Robert Kantor // Praca Socjalna. - 2009, nr 1, s. 113 – 125

40.  Problematyka ekologiczna w myśli Jana Pawła II / Stanisław Jaromi // Aura . - 2005, nr 7, s. 4 – 6

41.  Przesłania Jana Pawła II do więźniów podczas pobytu we włoskich zakładach karnych / Sylwester Bębas. - Bibliogr. // Wychowanie na co Dzień. - 2009, nr 1/2, s. 10 – 16

42.  Przyjaciel ludzi dużych i małych - wspomnienia dedykowane pamięci papieża Jana Pawła II : scenariusz montażu słowno-muzycznego / Ewa Joanna Łapińska, Beata Wróblewska. - Bibliogr. // Wszystko dla Szkoły. - 2005, nr 7-8, s. 5 – 7

43.  Santo subito : scenariusz słowno-muzyczny w drugą rocznicę śmierci Jana Pawła II / Barbara Wanda Jachimczak. - Bibliogr. // Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 3, s. 23 – 25

44.  Skarby ludzi myślących : jak czytać, interpretować i pisać esej / Małgorzata Kaliszewska. - Bibliogr // Wychowanie na co Dzień. - 2008, nr 10/11, dod. "Wkładka metodyczna", s. IX – XII

45.  Szukałem was, teraz wy przyszliście do mnie - Sługa Boży Jan Paweł II wobec młodych / Jerzy Bagrowicz // Wychowanie na co Dzień. - 2005, nr 6, s. 3 – 5

46.  Tajemnica Przejścia według Jana Pawła II : scenariusz zaduszkowy / Barbara Wanda Jachimczak. - Bibliogr. // Biblioteka w Szkole. - 2006, nr 9, s. 29 – 30

47.  Taki jestem... anegdoty o Papieżu : scenariusz słowno-muzyczny w czwartą rocznicę śmierci Jana Pawła II : dla uczniów gimnazjum / Barbara Wanda Jachimczak // Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 3, s. 31 – 33

48.  To co we mnie niezniszczalne trwa! - Jan Paweł II : montaż poetycko-muzyczny / Barbara Wanda Jachimczak. - Bibliogr. // Biblioteka w Szkole. - 2005, nr 4, s. 26 – 27

49.  Trudne piękno w twórczości Jana Pawła II / Bożena Chrząstowska // Polonistyka. - 2008, nr 7, s. 18 – 25

50.  Uczestnictwo a pedagogika : edukacyjna perspektywa kategorii "uczestnictwa" u Karola Wojtyły / Mariusz Tabulski. - Bibliogr. // Wychowanie na co Dzień . - 2005, nr 4/5, s. 47 – 51

51.  Umarł Papież / Andrzej Wojciechowski // Wychowanie na co Dzień. - 2005, nr 4/5, s. 34 – 36

52.  W stronę niezbędnych wartości / Grzegorz Gołaszewski // Język Polski w Gimnazjum. - 2006/2007, nr 4, s. 46 – 56

53.  Wakacje na Papieskich Szlakach / Urszula Własiuk // Wychowawca. - 2004, nr 7-8, s. 10 – 12

54.  Wartości sportu w nauce Jana Pawła II / Marta Łazar // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2008, nr 10, s. 44 – 46

55.  Wieczór Jana Pawła II / Marzanna Lamch // Wychowawca. - 2008, nr 4, s. 27 – 28

56.  Wychować pokolenia Jana Pawła II / Jadwiga Jastrząb // Wychowanie na co Dzień. - 2005, nr 4/5, s. 51 – 54

57.  Wychowanie do idei według Jana Pawła II / Małgorzata Jałocho. - Bibliogr. // Remedium. - 2005, nr 4, s. 1 – 3

58.  Wychowanie w nauczaniu Jana Pawła II / Jan Niewęgłowski // Wychowanie na co Dzień. - 2005, nr 4/5, s. 8 – 9

59.  Wychowanie wyobraźni miłosierdzia w ujęciu Jana Pawła II / Marian Nowak // Wychowanie na co Dzień. - 2005, nr 6, s. 6 – 8

60.  Wymiary teorii i praktyki w pedagogice w ujęciu Karola Wojtyły / Marian Nowak // Wychowanie na co Dzień. - 2005, nr 4/5, s. 10 – 13

61.  Zdrowie i miłość / Andrzej Pawłucki // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne . - 2005, nr 6/7, s. 4 - 7

ZBIORY SPECJALNE

1.      Adhortacje Jana Pawła II [Dokument elektroniczny]. - Dane. - Sosnowiec : "Viki", [2003?]. - 1 dysk optyczny (CD-ROM) ; 12 cm. Wymagania systemowe: komputer PC klasy pentium z przeglądarką internetową

2.      Jan Paweł Wielki : biografia. [Dysk] 1. - Wersja telewizyjna. - Wrocław : HAGI Film  i Video, 2005. (Warszawa: Telewizja Polska S.A.). - 1 płyta wizyjna [DVD] (ok. 120 min) : dźw., kolor. ; 12 cm + drukowana pełna wersja testamentu papieża. Historia życia i pontyfikatu Jana Pawła II. - Płyta 1 relacjonuje wydarzenia od narodzin do zamachu na życie Jana Pawła II.

3.      Jan Paweł Wielki : biografia. [Dysk] 2. - Wersja telewizyjna. - Wrocław : HAGI Film  i Video, 2005. (Warszawa: Telewizja Polska S.A.). - 1 płyta wizyjna [DVD] (ok. 120 min) : dźw., kolor. ; 12 cm + drukowana pełna wersja testamentu papieża. Historia życia i pontyfikatu Jana Pawła II. - Płyta 2 relacjonuje wydarzenia od zamachu na życie Jana Pawła II do ceremonii pogrzebowej.

Październik 2009

oprac.: Katarzyna Gall-Szymańska

WMBP w Elblągu, Filia Iława