Janusz Korczak

 zestawienie bibliograficzne w wyborze

artykuły z czasopism za lata 2011-1992

 

 

 1. Bajorski Z.: Pedagogika Janusza Korczaka. Nowe w Szkole 2002, [nr] 7/8, s. 35-40
 2. Bettelheim B.: Janusz Korczak : współczesna opowieść. Ruch Pedagogiczny, 1998, nr 3/4, s. 134-139
 3. Bińczycka J.: Co by na to powiedział Korczak? Nowa Szkoła, 1995, nr 1, s. 55-57 (NML)
 4. Bińczycka J.: Dziecko w kręgu nędzy - perspektywa Korczakowska. Problemy Wczesnej Edukacji, 2010, nr 1, s. 174-181
 5. Cetera K.: Dobry Doktor. inscenizacja z okazji Dnia Patrona Szkoły - Janusza Korczaka. Wychowawca. - 2009, nr 7/8, s. 36-37
 6. Chymuk M.: Dziecko jest jutrem : Janusz Korczak (1878 lub 1879-1942). Wychowawca, 2007, nr 6, s. 20
 7. Czaplowa K.: "Król Maciuś I" Janusza Korczaka w klasie czwartej. Język Polski w Szkole : dla klas IV-VIII, R. 38, z. 6 (1992/93), s. 9-15 (NML)
 8. Dauzenroth E.: Janusz Korczak - życie dla dzieci. Rec.: Ludwik Malinowski Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2005, nr 4, s. 63-64 (NML)
 9. Dauzenroth E.: Janusz Korczak - życie dla dzieci. Rec.: Ludwik Malinowski. Ruch Pedagogiczny 2005, nr 3/4, s. 90-92
 10. Dąbrowska, Anna: Wychowanie fizyczne i zdrowotne w refleksjach pedagogicznych Janusza Korczaka. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne, 1993, nr 5, s. 153-157
 11. Długosz M., Gostek A.:"Dialog" z Januszem Korczakiem. Wychowawca, 2007, nr 6, s. 21
 12. Domańska J.: Opieka nad dzieckiem osieroconym w poglądach i praktyce wybranych pedagogów okresu międzywojennego. Wychowanie na Co Dzień, 2004, nr 6, s. 19-21 (NML)
 13. Drukier B.: Korczakowskie dramaty. Ruch Pedagogiczny, 1998, nr 3/4, s. 124-133
 14. Eden S.;Aspekt pedagogiczny w pismach Korczaka z getta. [Cz. 1]. Nowe w Szkole, 1999/2000, nr 8, s. 3-5
 15. Eden S.: Aspekt pedagogiczny w pismach Korczaka z getta. [Cz. 2]. Nowe w Szkole. 1999/2000, nr 9, s. 6-8
 16. Gurycka A.: Portret wychowawcy : Janusz Korczak. Psychologia w Szkole, 2005, nr 1, s. 71-78
 17. Hołówka J.: Marzenia i świat realny w pracy Janusza Korczaka. Pedagogika Społeczna, 2007, [nr] 4, s. [37]-41
 18. Jaroszyńska E.: O "Królu Maciusiu Pierwszym" inaczej. lekcja przybliżająca prawa dziecka. Wychowanie na co Dzień, 2010, nr 6, dod. Wkładka Metodyczna, s. VI-VIII (NML)
 19. Kirchner H.: Korczak. Cz. 1 . Odra, 1995, nr 6, s. 35-43
 20. Kirchner H.: Korczak. Cz. 2. Odra, 1995, nr 7/8, s. 80-87
 21. Knop M.: Abecadło praktyki wychowawczej Janusza Korczaka. Przegląd Edukacyjny, 2007, nr 3, s. 16-17
 22. Kopczyńska-Sikorska J.: Idee praw dziecka w życiu i pracy Janusza Korczaka. Wychowanie w Przedszkolu, 1992, nr 6, s. 334-338 (NML)
 23. Kopczyńska-Sikorska J.: O Januszu Korczaku : w 85 rocznicę założenia w Warszawie "Domu Sierot". Wychowanie w Przedszkolu, 1998, nr 2, s. 100-103
 24. Korczak J.: Jak kochać dziecko. Rec.  J. Makowska. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 1993, nr 10 (NML)
 25. Korczak J.: Teoria a praktyka. Niebieska Linia, 2007, nr 6, s. 33-34
 26. Kostka M.: Janusz Korczak a antypedagogika. Nowa Szkoła, 1992, nr 6, s. 367-372 (NML)
 27. Kostka M.: Samopoznanie dziecka w pedagogice Janusza Korczaka. Edukacja i Dialog, 1991, nr 10, s. 24-27
 28. Kotwicka I.: Janusz Korczak o etosie człowieka. Edukacja i Dialog, 2006, nr 7, s. 60-62
 29. Kotwicka I.: Korczakowskie samotności. Edukacja i Dialog, 1995, nr 8, s. 19-22 (NML)
 30. Kotwicka I.: Wychowawcy własnych dzieci. Edukacja i Dialog, 1995, nr 2, s. 42-45 (NML)
 31. Kowalczykówna J.: Janusz Korczak (1878-1942) : ukochał dzieci ponad wszystko. Biblioteka w Szkole, 1997, nr 6, s. 11-13 (NML)
 32. Kulawiec E.: Sam na sam ze starym doktorem - Januszem Korczakiem. Ruch Pedagogiczny, 1998, nr 3/4, s. 116-123
 33. Lewin A.: Co nam przekazał Janusz Korczak . Ruch Pedagogiczny, 1998, nr 3/4, s. 158-172
 34. Lewin A.: Korczak i Freinet - co ich łączy, a co różni? Nowa Szkoła. 1997, nr 2, s. 16-20 (NML)
 35. Lewin A.: Korczak w niełasce? : na Krochmalną pielgrzymują ludzie z całego świata. Polityka, 1995, nr 2, s. 21
 36. Lewin A.: Korczak znany i nieznany. Rec. Jadwiga Bińczycka. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 1999, nr 10, s. 56-67 (NML)
 37. Lewin A.: Takim go zapamiętałem : wspomnienia i refleksje o Januszu Korczaku. Rec. Ireneusz Pyrzyk. Kultura i Edukacja 1995, nr 2, s. 166-168 (NML)
 38. Lewin A.: Uniwersalne wartości dorobku pedagogów-nowatorów - ze szczególnym uwzględnieniem spuścizny Janusza Korczaka. Ruch Pedagogiczny 2002, [nr] 5/6, s. 21-32
 39. Lewin A.: Wędrówka idei czy wzoru człowieczeństwa. Kultura i Edukacja, 1995, nr 2, s. 7-21 (NML)
 40. Lipińska-Postawa B.: "Za rękę mnie, Doktorze, weź" : (przedstawienie poświęcone pamięci Janusza Korczaka).Wszystko dla Szkoły, 2008, nr 7/8, s. 6-8
 41. Majewicz V.: Król Maciuś Pierwszy i sejm dziecięcy. (scenariusz przedstawienia dla klas I-III). Wszystko dla Szkoły, 2008, nr 2, s. 3-7
 42. Makiejew S.: Mośki, Jóźki i Janusz Korczak. Forum, 2006, nr 21, s. 52-55
 43. Matyjas B.: Aktywność kulturalna dzieci i młodzieży w teorii i praktyce pedagogicznej Janusza Korczaka : aktualność doświadczeń korczakowskich w pracy współczesnych domów dziecka. Rec. Maria Chmuk. Edukacja, 1997, nr 2, s. 112-115 (NML)
 44. Matyjas B.: Dziecko i jego wychowanie w ujęciu Janusza Korczaka - aspekt higieniczno-zdrowotny. Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane. R. 29 (51), nr 2 (2005/2006), s. 16-20 (NML)
 45. Mazur D.: Wychowywać - ale jak? : kilka refleksji pedagogicznych. Opieka, Wychowanie, Terapia, 2003, [nr] 4, s. 24-29 (NML)
 46. Mitzner P.: Zaciemniony pokój. Teksty Drugie, 2007, nr 5, s. 149-164
 47. Młodkowska M.: Gettowe trajektorie : o zapisie osobistego doświadczenia w dziennikach z getta warszawskiego (Abraham Lewin, Rachela Aerbach, Janusz Korczak). Teksty Drugie, 2001, nr 1, s. 135-155
 48. Nalaskowski A.: Dziecko jako monarcha czyli dwa największe eksperymenty pedagogiczne XX wieku. Wychowanie na co Dzień, 1996, nr 12, s. 5-7 (NML)
 49. Narożnik M.: Konferencja Korczakowska.Wychowanie w Przedszkolu, 2007, nr 10, s. 57-59 (NML)
 50. Osajda E.: Propozycje scenariuszy lekcji realizujących blok humanistyczny. Język Polski w Szkole dla klas IV-VI, 1999/2000, nr 2, s. 10-32 (NML)
 51. Paszenda I.: Poglądy Korczaka i Schoenebecka w opinii nauczycieli. Edukacja i Dialog 2006, nr 7, s. 63-67
 52. Pindera M.: Nauczyciel - wychowawca według Janusza Korczaka. Nauczyciel i Szkoła, 2003, nr 3/4, s. [23]-30
 53. Prorok L.: Czy saga o Królu Maciusiu jest utopią? Ruch Pedagogiczny, 1998, nr 3/4, s. 145-157
 54. Puszkin B.: Samopoznanie - istotny element samowychowania. Edukacja i Dialog, 1992, nr 8, s. 23-28 (NML)
 55. Pyrzyk I.: Tolerancja dziecka w poglądach pedagogicznych Janusza Korczaka. Wychowanie na Co Dzień, 1995, nr 3, s. 10-12 (NML)
 56. Raszewska M.: Korczakowska koncepcja wychowania i wychowawcy w domu dziecka. Opieka, Wychowanie, Terapia, 1997, nr 4, s. 27-28 (NML)
 57. Smolińska J.: Korczakowski witraż dziecięcy. Chowanna. - 2010, t. 1, s. 27-38
 58. Smolińska-Theiss B.: Godność dziecka - odkrywana, zdobywana, niszczona. Horyzonty Wychowania, 2006, [nr] 5(9), s. 151-[168]
 59. Smolińska-Theiss B.: Janusz Korczak - pedagogiczne transgresje. Pedagogika Społeczna, 2007, nr 1, s.7-10. 11
 60. Śliwerski B.: Prawa ucznia we współczesnej szkole w kontekście myśli korczakowskiej. Wychowanie na Co Dzień, 1998, nr 7/8, s. 3-9 (NML)
 61. Theiss W.: Janusz Korczak : portret polityczny. Kwartalnik Pedagogiczny,1994, nr 3, s. 43-55 (NML)
 62. Urbaczewski M.: Poszukiwanie nowej drogi wychowania z inspiracji systemu Janusza Korczaka. Opieka, Wychowanie, Terapia, 1996, nr 1, s. 5-11 (NML)
 63. Wasita R.: Janusz Korczak - człowiek i dzieło. próba opisu recepcji światowej. Literatura na Świecie, 1997, nr 4/5, s. 364-368
 64. Wojnowska B.: Korczak a wychowanie dla pokoju. Ruch Pedagogiczny. 2001, nr 1/2, s. 100-106
 65. Wolter E.: Korczak o wychowaniu przedszkolnym. Wychowawca, 2004, nr 3, s. 16-17
 66. Zabawa K.: Kajtuś czarodziej Janusza Korczaka - baśń dla dzieci czy dla dorosłych?Guliwer, 2009, nr 3, s. 41-50
 67. Zmysłowska M.: Współczesność propozycji wychowawczych Janusza Korczaka. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, 2010, nr 3, s. 29-40 (NML)

 

 

Nowe Miasto Lubawskie, 3.01.2012

 

 

 

 

Opracowała: Aneta Bielaszka

WMBP w Elblągu

Filia w Nowym Mieście Lubawskim