Język polski w szkole podstawowej

wybór materiałów dla nauczycieli

 

Klasy I – III

 1. 160 pomysłów na zajęcia zintegrowane z języka polskiego w klasach I-III / Jadwiga Stasica. - Wyd. 2. - Kraków : "Impuls", 2004
 2. Aspekty integracji w nauczaniu języka polskiego / Wiesława Wantuch. - Kraków : Wydawnictwo Edukacyjne, 2005
 3. Baśniowy świat na scenie / Jolanta U. Ciarkowska, Mirosława Sienkiewicz, Arkadiusz Wilczewski. - Goleszów : "Innowacje", 1999
 4. "Bawimy" się wierszami : scenariusz zajęć dla klasy 0-III / Bożena Chryst-Kaczak // Wszystko dla Szkoły. - 2006, nr 3, s. 9
 5. Doskonalimy ciche czytanie / Mariola Grabowska, Wioletta Rykowska // Życie Szkoły. - 2004, nr 10, s. 34–36
 6. Dziecko brzydko pisze i co dalej? / Beata Tłuczek. – Bibliogr. // Życie Szkoły. - 2005, nr 7, s. 23–26
 7. Gry i zabawy językowe : jak pomagać dziecku w przyswajaniu języka / Ewa Słodownik-Rycaj. - Warszawa : "Żak", 2001
 8. Inscenizacje w nauczaniu zintegrowanym / Elwira Drzał, Iwonna Skibińska-Czechowicz. - Gdańsk : "Harmonia", 2000
 9. Jak powstaje film? : ćwiczenia utrwalające dla klasy III szkoły podstawowej / Beata Rechnio // Wszystko dla Szkoły. - 2005, nr 11, s. 2–3
 10. Klik uczy ortografii / Anna Mika // Życie Szkoły. - 2004, nr 2, s. 47-48
 11. Komputer w nauce czytania i pisania / Kornelia Solich // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 3, s. 56-61
 12. Konspekt zajęć edukacji literackiej dla klasy I / Bożena Banasiak, Jolanta Witczak // Wszystko dla Szkoły. - 2005, nr 5, s. 5-6
 13. Konspekt zajęć z terapii językowej dla uczniów klasy II z trudnościami w czytaniu i pisaniu / Teresa Czepek // Wszystko dla Szkoły. - 2004, nr 3, s. 18-19
 14. "Koral koloru koralowego" czyli sprawność wymowy / Małgorzata Skoczek // Wychowawca. - 2004, nr 3, s. 22
 15. Korespondencja międzyszkolna / Iwona Graboś // Życie Szkoły. - 2005, nr 1, s. 45-49
 16. Kształtowanie kompetencji językowych uczniów klas młodszych / Grażyna Rura // Polonistyka. - 2007, nr 9, s. 38-43
 17. Kształtowanie umiejętności czytania ze zrozumieniem u uczniów klas I-III / Beata Rechnio // Wszystko dla Szkoły. - 2006, nr 4/5, s. 25-29
 18. Lektury pomagają : [ćwiczenia ortograficzne do lektur : Kopciuszek, Pilot i ja, Plastusiowy pamiętnik, Jacek , Wacek i Pankracek] / Małgorzata Penar, Anna Bakłażec. – Bibliogr. // Życie Szkoły. - 2008, nr 1, s. 32-53
 19. Malowane wierszem : scenariusze imprez okolicznościowych dla klas 1-3 / Józef Marek Śnieciński. - Warszawa : "Żak", 1997
 20. Metodyczne opracowanie lektur dla uczniów klas początkowych / Franciszka Dyka, Jan Kida. - Rzeszów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 2000
 21. Mówię wyraźnie / Elżbieta Śnieżkowska-Bielak. -  Kraków : "Impuls", 2008
 22. "Na szkolnej scenie" : program edukacji teatralnej dla klas I-III / Ewa Muda, Marzenna Grabowska-Wójcik. – Bibliogr. // Wszystko dla Szkoły. - 2005, nr 7/8, s. 1-4
 23. Ortografia nie musi być nudna, czyli jak uczyć ortografii, aby dzieci ją lubiły / Beata Krzyżaniak // Wszystko dla Szkoły. - 2006, nr 3, s. 6-7
 24. Ortografia w ruchu / Ewa Baranowska. – Bibliogr. // Życie Szkoły. - 2008, nr 1, s. 22-25
 25. Pisanie ze słuchu : (ćwiczenia sprawdzające na koniec I semestru w klasie III) / Lucyna Belka-Sendłak // Wszystko dla Szkoły. - 2008, nr 1, s. 10
 26. Rozwijamy umiejętności językowe dzieci / Danuta Czelakowska. – Bibliogr. // Życie Szkoły. - 2004, nr 9, s. 3-7
 27. Rozwijanie czujności ortograficznej / Ewa Baranowska. – Bibliogr. // Życie Szkoły. - 2008, nr 9, s. 26-28
 28. Rzeczowniki z ułamkami : konspekt dla klasy I [metoda Montessori] / Dorota Rybak // Wszystko dla Szkoły. - 2000, nr 2, s. 12-13
 29. Słowem malowane : pomysł na program zajęć dla klas 0-III oraz IV-VI / Katarzyna Rosochacka, Anna Renata Bylinka // Wszystko dla Szkoły. - 2005, nr 11, s. 11-13
 30. Tajemnice języka : scenariusz zajęć w klasie trzeciej / Bogumiła Czekaj // Życie Szkoły. - 2007, nr 4, s. 46-47
 31. Tajemnicza kraina śniegu : scenariusz zajęć otwartych w klasie II [Zaczarowana zagroda Centkiewiczów] / Ewa Kątna // Życie Szkoły. - 2008, nr 10, s. 29-34
 32. Test sprawdzający umiejętności ucznia klasy trzeciej po pierwszym semestrze / Katarzyna Markuszewska, Elżbieta Rząca // Wszystko dla Szkoły. - 2004, nr 2, s. 4-7
 33. Twórczość językowa dziecka teorii i praktyce edukacyjnej / Renata Stawinoga. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2007
 34. Uczymy czytać inaczej / Beata Rechnio. – Bibliogr. // Wszystko dla Szkoły. - 2006, nr 12, s. 19-21
 35. Uczymy mówić poprawnie / Małgorzata Hryniewicka. – Bibliogr. // Życie Szkoły. - 2007, nr 5, s. 24-27
 36. W kraju Anaruka : projekt edukacyjny / Monika Tanona // Życie Szkoły. - 2009, nr 1, s. 33-35
 37. W kręgu uczuć i przeżyć : scenariusze lekcji dla klasy 1-3 / Alina Szatkowska // Wszystko dla Szkoły. - 2006, nr 7/8, s. 29-36
 38. W poszukiwaniu życiowej mądrości : propozycja zajęć dla klasy III nauczania zintegrowanego : [Kornel Makuszyński Awantura o Basię] / Ilona Lasota // Wychowanie na co Dzień. - 2008, nr 6, dod. "Wkładka Metodyczna", s. I-IV 
 39. Wiersz w zintegrowanej edukacji elementarnej : książka pedagogiczno-metodyczna dla klas I-III szkoły podstawowej / Krystyna Lenartowska, Wacława Świętek. - Toruń : "Akapit", 2006
 40. Wystarczy zabawny komiks / Aleksandra Sommerfeld. – Bibliogr. // Życie Szkoły. - 2008, nr 1, s. 12–18
 41. Z ortografią za pan brat : zestaw ćwiczeń utrwalających pisownię wyrazów z "u" dla klasy II i III / Izabela Maćkowiak, Adrianna Małecka // Wszystko dla Szkoły. - 2004, nr 11, s. 13-14
 42. Zagadki i rebusy ortograficzne w klasach I-III szkół podstawowych / [materiały zebrała Teresa Białczak] ; [red. i korekta Danuta Wajsprych] ; Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Olsztynie. - Olsztyn : Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, 1995

 

Klasy IV – VI

 1. Baśnie jako wstęp do epiki : projekt edukacyjny / Mirosława Iwasiewicz, Joanna Piasta-Siechowicz // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2007/2008, nr 1, s. 51-75
 2. Bierzmy byka za rogi czyli interpunkcja i ortografia, co do głowy trafia : (własny program nauczania ortografii i interpunkcji) / Julia Miśkowicz. – Bibliogr. // Wszystko dla Szkoły. - 2006, nr 12, s. 17-18
 3. Bookcrossing - uwalnianie książek : scenariusz zajęć dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej do przeprowadzenia na lekcjach języka polskiego / Magdalena Kowgier // Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 5, s. 11
 4. Chcesz porozmawiać z przyrodą? : edukacja ekologiczna na lekcji języka polskiego w klasie IV / Renata Zagól, Barbara Mickiewicz, Alicja Gruszka. – Bibliogr. // Aura. - 2004, nr 7, "Dodatek Ekologiczny dla Szkół", nr 118, s. 1
 5. Co świętują mali Europejczycy? : (propozycja metodyczna dla klasy IV) / Małgorzata Bulińska // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2004/2005, nr 4, s. 81–90
 6. Cykl lekcji z zakresu edukacji teatralnej w szkole podstawowej / Katarzyna Kruszewska // Doskonalenie Otwarte. - 2004, nr 4, s. 44-56
 7. Czego nauczyła nas lektura "Tajemniczy ogród" : [projekt edukacyjny] / Iwona Kwiatkowska-Żak // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2006/2007, nr 2, s. 81-100
 8. Człowiek człowiekowi wilkiem - historia Kaina i Abla : konspekt lekcji języka polskiego w kl. VI przeprowadzonej w bibliotece szkolnej / Marzanna Wasąg // Biblioteka w Szkole. - 2004, nr 10, s. 18-19
 9. Czy Kali może być "Inny", czyli "W pustyni i w puszczy" w szkole / Krzysztof Koc // Polonistyka. - 2007, nr 8, s. 45-52
 10. Czy mówimy dobrze po polsku? : projekt na rzecz podniesienia kultury języka dla uczniów klas IV i VI szkoły podstawowej / Joanna Jasińska, Agnieszka Piechnik. – Bibliogr. // Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 5, s. 14–15
 11. Czy test jest dobry na wszystko - czyli o różnych sposobach wykorzystania testów w pracy z szóstoklasistami / Krystyna Mak-Wróbel // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2004/2005, nr 1, s. 62-81
 12. Czytam... rozumiem... : doskonalenie odbioru tekstów epickich na przykładzie legend / Joanna Piasta-Siechowicz // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2007/2008, nr 2, s. 52-61
 13. Czytanie świata w poezji Jana Twardowskiego / Iwona Morawska // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2006/2007, nr 1, s. 52-68
 14. Ćwiczenia w cichym czytaniu na lekcjach języka polskiego / Zofia Pomirska // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2006/2007, nr 2, s. 23-28
 15. Drama w szkole podstawowej : lekcje języka polskiego w klasach 4-6 / Halina Machulska, Alicja Pruszkowska, Jan Tatarowicz. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1997
 16. Drewniany pajac, żywy chłopiec - o "Pinokiu" nieco inaczej : "Pinokio" jako literacki obraz dziecka nadpobudliwego / Katarzyna Maria Nogieć // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2007/2008, nr 4, s. 70-77
 17. Dyktanda i zabawy ortograficzne : 4 klasa, 5 klasa, 6 klasa / Barbara Włodarczyk. - Kraków : "Greg", 2007
 18. Dyniowa afera jako przykład teatru na lekcji / Małgorzata Bulińska // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2008/2009, nr 2, s. 13-27
 19. Dzieci z Bullerbyn : scenariusz konkursu ze znajomości książki Astrid Lindgren / Maria Światła-Komisarczyk // Wszystko dla Szkoły. - 2004, nr 4, s. 10-12
 20. Dziecięcy czytelnik "Pinokia" jako badacz / Danuta Bula // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2007/2008, nr 4, s. 23-29
 21. Dziecka trud istnienia, czyli "Pinokio dla dorosłych drani" / Ewa Nowel // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2007/2008, nr 4, s. 12–22
 22. Dziękuję ci za... "Podziękowanie" Jana Twardowskiego : (propozycja metodyczna dla kl. VI) / Joanna Piasta-Siechowicz, Mirosława Iwasiewicz // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2006/2007, nr 1, s. 89-95
 23. FiloZośka, czyli o filozofowaniu z czwartoklasistami i Pinokiem / Małgorzata Gryń-Chlebicka // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2007/2008, nr 4, s. 30-34
 24. Formy użytkowe / Marta Bolińska. – Bibliogr. // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2005/2006, nr 4, s. 35-43
 25. Gra dydaktyczna jako metoda poznawania legendy : (na przykładzie legend Gór Świętokrzyskich) / Shala Dippman, Joanna Piasta-Siechowicz // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2007/2008, nr 2, s. 39-51
 26. Gdzie szukać informacji o teatrze? : konspekt zajęć w kl. V / Mariola Antczak, Katarzyna Darmach // Biblioteka w Szkole. - 2004, nr 2, s. 11-12
 27. Homonimia na lekcjach / Grażyna Wiśniewska // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2005/2006, nr 1, s. 21-33
 28. Interaktywne metody nauczania z przykładowymi konspektami : w nauczaniu przedmiotów na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum oraz szkoły zawodowej i średniej : opracowanie zbiorowe / pod red. Marii Jadczak. - Toruń : "Bea-Bleja", 2001
 29. Internetowa podróż w krainę baśni / Jarosław Czechowicz // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2007/2008, nr 1, s. 88-94
 30. Jak badać osiągnięcia uczniów w czytaniu? / Zofia Pomirska. - Cz. 1-2. – Bibliogr. // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2005/2006, nr 3, s. 44-55; 2005/2006, nr 4, s. 9-21
 31. "Jak czytać, żeby rozumieć?" / Krystyna Wiśniewska // Doskonalenie Otwarte. - 2006/2007, nr 1, s. 61-66
 32. Jak jest ukazany człowiek wobec przyrody? - na podstawie wiersza Czesława Miłosza "Wyprawa do lasu": scenariusz lekcji języka polskiego dla klasy V szkoły podstawowej / Iwona Birycka - Kowalska // Wszystko dla Szkoły. - 2004, nr 3, s. 5
 33. Jak kształcić umiejętność wyrażania intencji wypowiedzi : (propozycja metodyczna dla klasy VI) / Hanna Domańska // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2004/2005, nr 3, s. 50-55
 34. Jak powstaje szron? : (scenariusz lekcji języka polskiego w klasie z zastosowaniem oceniania kształtującego) / Elżbieta Rzepecka-Roszak // Wszystko dla Szkoły. - 2009, nr 3, s. 12-13
 35. Jak utwór projektuje zadania dla ucznia? : (na przykładzie trzech liryków o radości) / Grażyna Wiśniewska // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2008/2009, nr 1, s. 66-80
 36. Jeden wiersz na trzech etapach edukacji, czyli "Mała dziewczynka ściąga obrus" Szymborskiej w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum / Agata Wójtowicz-Stefańska // Polonistyka. - 2009, nr 4, s. 46-50
 37. Jestem zły jak w buszu lwy - sposób na złość w wierszu Hanny Januszewskiej "Lwy" : (scenariusz lekcji języka polskiego w klasie V) / Maria Florczak // Wszystko dla Szkoły. - 2006, nr 12, s. 13-14
 38. Język jako tworzywo twórczości : zbiór zadań wspomagających proces rozwijania zdolności polonistycznych uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum z wykorzystaniem aktywnych metod nauczania oraz technologii informacyjnych / Agnieszka Harasimik. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2007
 39. Język jako tworzywo twórczości [Dokument elektroniczny] : zbiór zadań wspomagających proces rozwijania zdolności polonistycznych uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum z wykorzystaniem aktywnych metod nauczania oraz  technologii informacyjnych / Agnieszka Harasimik. – Dane. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2007. - 1 dysk optyczny (CD-ROM)
 40. Kiedy Bóg drzwi zamyka - to otwiera okno : bliskość Stwórcy w poezji ks. Jana Twardowskiego : (projekt lekcji) / Agnieszka Zaczkowska. – Bibliogr. // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2006/2007, nr 1, s. 77-88
 41. Komplement muszę powiedzieć musze : [Jan Twardowski] / Ewa Gołaszewska // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2006/2007, nr 1, s. 72-76
 42. Klechdy, podania, legendy, czyli opowieści dalekie i bliskie / Marta Bolińska // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2007/2008, nr 2, s. 15-22
 43. Komputer na lekcjach... o tolerancji / Agnieszka Harasimik // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2006/2007, nr 4, s. 84-92
 44. Konkurs polonistyczno-czytelniczy dla uczniów klas V i VI szkoły podstawowej / Bożena Biłka [i in.] // Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 2, s. 18-19
 45. Konkurs znajomości "Władcy Lewawu" Doroty Terakowskiej / Elżbieta Łodej, Elżbieta Gucwa // Biblioteka w Szkole. - 2004, nr 4, s. 26
 46. Kontrola i ocena prac uczniów z dysfunkcjami / Teodora Boryca, Anna Wiertel-Kitlińska. – Bibliogr. // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2004/2005, nr 1, s. 54-61
 47. Kręcić nosem : minikonkurs frazeologiczny [dla kl. IV-VI szk. podst.] / Janina Witek // Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 10, s. 25
 48. Książka ma swoją historię / Grażyna Chrząstowska, Lidia Kubot // Poradnik Bibliotekarza. - 2006, nr 2, s. 37-40
 49. Książka - rzecz cenna? : scenariusz lekcji języka polskiego dla klasy V w ramach nauczania blokowego (blok humanistyczny) / Ewa Przetakiewicz // Wszystko dla Szkoły. - 2005, nr 5, s. 9
 50. Kształcenie kulturowe w programach nauczania języka polskiego / Aleksandra Wachowiak // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2005/2006, nr 3, s. 11–33
 51. Kształcenie umiejętności czytania w szkole podstawowej / Urszula Kopeć // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2004/2005, nr 2, s. 19-29
 52. Kto się skarży na samotność w wierszu Kazimiery Iłłakowiczówny? : konspekt lekcji języka polskiego dla klasy V szkoły podstawowej / Ewa Jaskułowska // Wszystko dla Szkoły. - 2004, nr 5, s. 9-10
 53. Lalka - czy tylko do zabawy? : cykl lekcji języka polskiego dla uczniów VI klasy szkoły podstawowej lub I gimnazjum : [teatr lalek] / Beata Lubosz // Wszystko dla Szkoły. - 2004, nr 9, s. 8-10
 54. Legenda w teatrze i kinie : scenariusz warsztatów przedmiotowych z języka polskiego dla klasy IV / Sylwia Krenz // Wszystko dla Szkoły. - 2005, nr 11, s. 1-2
 55. Legendy i podania regionalne w szkole podstawowej / Wiesław Przybyła // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2007/2008, nr 2, s. 7-14
 56. Lekcja z filmem "Tytus, Romek i A`Tomek wśród złodziei marzeń" w klasie piątej / Arkadiusz Kut // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2008/2009, nr 1, s. 41-52
 57. Lekcja z Miłoszem : o wierności mowie ojczystej : (szkic metodyczny) / Alicja Krawczyk // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2004/2005, nr 3, s. 32-36
 58. Lekcje języka polskiego dla klasy V szkoły podstawowej o tematyce ekologicznej / Beata Kulik // Aura. - 2006, nr 1, "Dodatek Ekologiczny dla Szkół", nr 136, s. 7-8, 2006, nr 2, "Dodatek Ekologiczny dla Szkół", nr 137, s. 8
 59. "Ludzie listy piszą, zwykłe, polecone... " : Tydzień Pisania Listów w szkole podstawowej / Julia Miśkowicz // Wszystko dla Szkoły. - 2006, nr 12, s. 16
 60. "Łapy, łapy, cztery łapy, a na łapach..." : (scenariusz dwugodzinnej lekcji języka polskiego w klasie IV) / Bożena Olszewska // Wszystko dla Szkoły. - 2007, nr 1, s. 6–8
 61. Łatwo, łatwiej, najłatwiej... - jak stopniować przymiotniki i przysłówki? : lekcja języka polskiego dla klasy V z elementami wizualizacji / Ilona Zdunek // Wszystko dla Szkoły. - 2005, nr 5, s. 11-12
 62. Marzenia kapuśniaczka : konspekt lekcji dla klasy IV : [Julian Tuwim] / Ewa Szczepanik // Wszystko dla Szkoły. - 2004, nr 11, s. 7-8
 63. Metoda dramy w nauce komunikacji / Maria Gudro-Puischel // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2006/2007, nr 2, s. 15–22
 64. Metody pracy nad ortografią na lekcjach języka polskiego / Julita Horosz // Wszystko dla Szkoły. - 2005, nr 5, s. 13-15
 65. Moje zmagania z poezją - czyli jak powstał Klasowy tomik poezji : (propozycja metodyczna dla klasy V) / Halina Czajewska // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2004/2005, nr 2, s. 67-72
 66. Mówi się?! - Fonetyka w kształceniu polonistycznym / Olga Przybyła. – Bibliogr. // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2008/2009, nr 2, s. 28-39
 67. Nauka ortografii z wykorzystaniem lektury Jana Brzechwy Akademia Pana Kleksa : (propozycja metodyczna dla klasy IV) / Aneta Sosik, Anna Szmigiel. – Bibliogr. // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2004/2005, nr 2, s. 79-85
 68. Nos Pinokia, czyli o kłamstwie i kłamaniu / Marta Bolińska // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2007/2008, nr 4, s. 66-69
 69. O autonomię języka poetyckiego w szkole - "brzozając" Joanny Kulmowej / Grażyna Wiśniewska // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2006/2007, nr 2, s. 45–52
 70. O baśni w zdaniach kilku... : test sprawdzający dla uczniów klasy czwartej / Dorota Korycka, Aneta Ogińska-Haze, Jolanta Tułodziecka-Wójcik // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2004/2005, nr 3, s. 69–76
 71. O człowieku, który rozsławił imię Polski na świecie : (propozycja metodyczna dla klasy: IV,V i VI) : [Czesław Miłosz] / Hanna Domańska // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2004/2005, nr 3, s. 37-49
 72. O, jaki straszny smok. Ogromne zagrożenie! musimy prosić o pomoc : scenariusz lekcji języka polskiego w klasie V (przed wizytą w teatrze) / Beata Jabłońska, Alina Pieńkosz // Kajet. - 2004, nr 1(53), dod. "Scenariusze", s. 1-3
 73. O komunikacji językowej : (propozycja metodyczna dla klasy IV) / Grażyna Wiśniewska // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2005/2006, nr 3, s. 78–87
 74. O konieczności kształcenia poprawnych nawyków graficznych i grafologicznych pisma uczniów : (Elementy grafologiczne pisma). Cz.1-2 / Anna Guzy. – Bibliogr. // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2008/2009, nr 1, s. 33-40; nr 2, s. 40- 50
 75. O matce : konspekt lekcji z języka polskiego dla kl. IV / Barbara Kroll // Wychowawca. - 2007, nr 5, s. 30
 76. O micie w szkole podstawowej - bez zadęcia / Małgorzata Gryń-Chlebicka // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2007/2008, nr 3, s. 7-17
 77. O planowaniu pracy z lekturą : (na przykładzie "Władcy Lewawu" Doroty Terakowskiej) / Joanna Piasta-Siechowicz // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2008/2009, nr 1, s. 81-92
 78. O ponurakach, zwodnikach i innych magicznych stworzeniach w powieści "Harry Potter i więzień Azkabanu": konspekt lekcji języka polskiego w kl. VI / Elżbieta Reszke // Biblioteka w Szkole. - 2004, nr 5, s. 14
 79. O sztuce redagowania życzeń świątecznych : lekcja języka polskiego z elementami edukacji medialnej dla klasy V / Ilona Zdunek // Wszystko dla Szkoły. - 2004, nr 11, s. 19–20
 80. O uczniach i dla uczniów : jak ożywić raporty o osiągnięciach uczniów na egzaminach zewnętrznych  / Krystyna Cembrzyńska // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2008/2009, nr 3, s. 76-86
 81. O użytecznych formach wypowiedzi nieco inaczej / Agnieszka Harasimik // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2007/2008, nr 3, s. 95-103
 82. Obrazy symboliczne w "Placówce" Bolesława Prusa : (przykłady gier i zabaw dla dzieci młodszych i najmłodszych) / Lucyna Podgórniak // Między nami Bibliotekarzami. - 2003, nr 4, s. 25–31
 83. Od Chaosu do Kosmosu, czyli mitologia w klasie V / Joanna Piasta-Siechowicz // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2007/2008, nr 3, s. 18–35
 84. Odkrywamy tajemnice adaptacji filmowej na przykładzie filmu Zemsta : propozycja lekcji dla klasy VI / Jolanta Majewska-Wysocka, Sylwia Peczeniuk // Wszystko dla Szkoły. - 2004, nr 11, s. 9
 85. Okolicznościowe lekcje języka polskiego : [Jan Paweł II] / Iwona Morawska // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2005/2006, nr 4, s. 22-34
 86. Olimpizm w szkole podstawowej : [scenariusz zajęć z języka polskiego] / Grażyna Brych // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2004, nr 3, dod. "Biblioteczka Monograficzna", s. (2)-(4)
 87. Opis jako forma kształcenia sprawności wypowiedzi pisemnej w szkole podstawowej / Mirosława Iwasiewicz, Joanna Piasta-Siechowicz // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2005/2006, nr 4, s. 54-73
 88. Opowiadanie w klasach IV-VI / Joanna Piasta-Siechowicz, Mirosława Iwasiewicz // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2006/2007, nr 2, s. 29-44
 89. Opowiem tacie, mamie, że byłe(a)m w teatrze : scenariusz lekcji języka polskiego w klasie V (po wizycie w teatrze) / Beata Jabłońska, Alina Pieńkosz // Kajet. - 2004, nr 1(53), dod. "Scenariusze", s. 3-4
 90. Ortografia inaczej, czyli pomysły na konkurs ortograficzny / Anna Kamińska // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2004/2005, nr 1, s. 34-47
 91. Ortografia z komputera / Jerzy Ablewicz // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2004/2005, nr 1, s. 91-97
 92. Ortograficzne ... liście, drogowskazy i stopy / Małgorzata Bulińska // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2005/2006, nr 3, s. 73-77
 93. Oto ja... - opis postaci redagowany z wykorzystaniem symboli graficznych : scenariusz lekcji języka polskiego dla klasy IV (zajęcia w pracowni komputerowej) / Ilona Zdunek // Wszystko dla Szkoły. - 2004, nr 11, s. 23
 94. Pamiętnik i dziennik, czyli różne sposoby relacji zdarzenia : (propozycja metodyczna dla klasy IV) / Bożena Ciborowska-Lipko // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2005/2006, nr 4, s. 44-53
 95. Plan wydarzeń metodą... przeciagnij, upuść : scenariusz lekcji języka polskiego dla klasy IV (zajęcia w pracowni komputerowej) / Ilona Zdunek // Wszystko dla Szkoły. - 2004, nr 11, s. 24
 96. Podmiot liryczny wypełnia ankietę personalną : (propozycja metodyczna dla klasy V) / Ewa Gołaszewska // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2005/2006, nr 1, s. 41-47
 97. Poezja o parasolach...? : propozycja metodyczna dla kl. IV i V : [Danuta Wawiłow, Joanna Kulmowa] / Małgorzata Bulińska // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2006/2007, nr 3, s. 42-50
 98. Polska w Europie : [Czesław Miłosz] / Agnieszka Machocka, Sylwia Sowińska // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2006/2007, nr 3, s. 51-59

99.  Polubić historię czyli na tropach Adasia Cisowskiego / Anna Dubis, Elżbieta Rzepecka-Roszak // Wszystko dla Szkoły. - 2008, nr 10, s. 9-10

100. Poradnik metodyczny dla nauczycieli języka polskiego w szkole podstawowej w klasach IV-VI / Joanna Nawrocka-Szmulewicz, Elżbieta Szczepańska. - Płock : "Korepetytor", 2003

101. Portret szlachty i epoki na podstawie filmu Zemsta : propozycja lekcji dla klasy VI / Jolanta Majewska-Wysocka, Sylwia Peczeniuk // Wszystko dla Szkoły. - 2004, nr 11, s. 8

102. Powtórka z gramatyki : szkoła podstawowa / Tomasz Nowak. - Warszawa : "Skrypt", cop. 2004

103. Poznaj po słowie, co kto ma w głowie : konkurs językowy dla uczniów klas V-VI szkoły podstawowej / Ewa Rejch, Jolanta Wasilak // Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 10, s. 20-21

104. Pracujemy z tekstem i poznajemy kulturę i obyczaje starożytnych Greków : (propozycja ćwiczeń i zadań kształcących sprawność w czytaniu i pisaniu) / Alicja Krawczyk // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2004/2005, nr 4, s. 61-68

105. Propozycja testu z języka polskiego dla klasy IV / Mirosława Morkisz // Wszystko dla Szkoły. - 2004, nr 6, s. 11–12

106. Przed lekcjami o "Pinokiu" / Beata Fiszer // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2007/2008, nr 4, s. 35–42

107. Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego w klasach IV-VI / Elżbieta Cieniek. - Toruń : "Bea-Bleja", 2002

108. Przez progi wieków, przez szlaki dziejów : legendy na lekcjach polskiego / Grażyna Wiśniewska // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2007/2008, nr 2, s. 23–38

109. "Przyjaciele" Adama Mickiewicza na lekcji języka polskiego w klasie IV / Teresa Wróblewska. – Bibliogr. // Wszystko dla Szkoły. - 2004, nr 11, s. 5-7

110. Przyjmij ode mnie zaproszenie na bal... - redagujemy zaproszenie na podstawie baśni Kopciuszek : (propozycja metodyczna dla klasy IV) / Marietta Łońska // Język Polski w Szkole. - 2004/2005, nr 3, s. 56-60

111. Robin Hood - rabuś czy bohater? : (propozycja metodyczna dla klasy VI) / Bożena Ciborowska-Lipko // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2005/2006, nr 3, s. 62-72

112. "Robinsonada" - projekt edukacyjny / Elżbieta Rzepecka-Roszak // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2006/2007, nr 4, s. 63-73

113. Rozwijanie kreatywności uczniów dyslektycznych na lekcjach języka polskiego w klasach IV-VI szkoły podstawowej / Dorota Dawid. - Kraków : "Impuls", 2004

114. Scenariusz lekcji języka polskiego w klasie VI przygotowany pod kątem hospitacji diagnozującej osiągnięcia ucznia / Barbara Polończyk // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2004/2005, nr 1, s. 48-53

115. Skąd my to znamy - o poszukiwaniu kontekstów kulturowych / Joanna Piasta-Siechowicz // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2006/2007, nr 4, s. 20-28

116. Słowem malowane : pomysł na program zajęć dla klas 0-III oraz IV-VI / Katarzyna Rosochacka, Anna Renata Bylinka // Wszystko dla Szkoły. - 2005, nr 11, s. 11-13

117. Słowne potyczki, czyli o trudnej sztuce dyskusji / Małgorzata Latoch-Zielińska. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 1999

118. Spór o ... jabłko : (scenariusz lekcji języka polskiego w kl. V) / Katarzyna Wrembel  // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2007/2008, nr 3, s. 48-52

119. Starożytność wiecznie żywa / Krystyna Prokopowicz // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2007/2008, nr 3, s. 36–47

120. Szkolne konteksty lektury : [Charles Perrault Czerwony Kapturek] / Dorota Sobczak  // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2006/2007, nr 3, s. 60-65

121. Taśma komiksowa w szkolnym promowaniu czytelnictwa / Marta Bolińska // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2004/2005, nr 1, s. 82-90

122. Testament po...Józefie Piłsudskim : (propozycja metodyczna dla klasy VI) / Izabela Macheta-Kornaś // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2004/2005, nr 2, s. 73-78

123. Tło historyczne i geograficzne lektury "Ogniem i mieczem" : lekcja języka polskiego z wykorzystaniem integracji międzyprzedmiotowej i techniki informacyjnej dla klasy VI / Ilona Zdunek // Wszystko dla Szkoły. - 2005, nr 12, s. 11-13

124. Tradycje i obyczaje świąt Bożego Narodzenia jako wyjątkowa pamiątka rodzinna : scenariusz lekcji języka polskiego w klasie V / Krystyna Golon. – Bibliogr. // Biblioteka w Szkole. - 2004, nr 11, s. 10-12

125. "Trudne sprawy" Pestki i Zdenka - bohaterów powieści "Ten obcy" Ireny Jurgielewiczowej / Marlena Stalmirska. – Bibliogr. // Wszystko dla Szkoły. - 2005, nr 5, s. 12-13

126. Trzy spotkania literatury z teatrem : [mitologia grecka, Tadeusz Śliwiak, Stanisław Lem Trzej elektrycerze - inscenizacje ] / Bożena Ciborowska-Lipko // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2006/2007, nr 2, s. 53-80

127. Tradycje świąt Bożego Narodzenia : projekt edukacyjny dla uczniów klasy V szkoły podstawowej / Joanna Jasińska, Agnieszka Piechnik. – Bibliogr. // Biblioteka w Szkole. - 2006, nr 11, s. 11-12

128. Turniej polonistyczny : (dla uczniów klas VI) / Beata Kaczmarska, Iwona Matejczuk, Renata Miszczak // Wszystko dla Szkoły. - 2008, nr 10, s. 3-5

129. Uczyć bawiąc : Cudowny sen Marcina : (przedstawienie utrwalające wiedzę o mitologii) / Elżbieta Rzepecka-Roszak // Wszystko dla Szkoły. - 2008, nr 7/8, s. 24-30

130. Uczyć radośnie i twórczo : scenariusze lekcji języka polskiego dla nauczycieli klas IV-VI / Elżbieta Pełzowska. - Łódź : "Literatura", 1999

131. Uczymy czytać inaczej / Beata Rechnio. – Bibliogr. // Wszystko dla Szkoły. - 2006, nr 12, s. 19-21

132. Urodziny Agnieszki : scenariusz zajęć zintegrowanych (język polski, matematyka) dla klasy V szkoły podstawowej / Anna Biernacka, Elżbieta Papaj // Wszystko dla Szkoły. - 2004, nr 10, s. 13-15

133. W baśniowym świecie : (konkurs dla klas IV) / Beata Gmurzyńska, Ilona Rodowska, Hanna Rucińska // Wszystko dla Szkoły. - 2008, nr 2, s. 20-21

134. W kręgu legend : (propozycje metodyczne) / Bogumiła Pińczuk [i in.] // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2007/2008, nr 2, s. 62– 92

135. W magicznym świecie baśni... : test sprawdzający dla kl. IV / Anna Dubis, Elżbieta Rzepecka-Roszak // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2007/2008, nr 1, s. 76–87

136. "W pustyni i w puszczy" to książka o ... : (propozycja metodyczna) / Mirosława Iwasiewicz, Joanna Piasta-Siechowicz // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2006/2007, nr 3, s. 66-79

137. W świecie bajek Ignacego Krasickiego : (scenariusz lekcji języka polskiego w klasie V) / Beata Gmurzyńska // Wszystko dla Szkoły. - 2009, nr 5, s. 4-5

138. Wielki duński czarownik : program edukacyjny metodą projektu dla szkoły podstawowej : [Hans Christian Andersen] / Ałła Bojarczyk, Joanna Barbara Słowicka, Ewa Zalewska // Wszystko dla Szkoły. - 2005, nr 11, s. 10-11

139. Wirtualne grzybobranie : (propozycja metodyczna) :[Adam Mickiewicz Pan Tadeusz] / Agnieszka Harasimik // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2006/2007, nr 3, s. 88-95

140. Witajcie w Akademii Ambrożego Kleksa / Bogumiła Kaniewska // Polonistyka. - 2006, nr 3, s. 34-36

141. Wkrótce spakujemy plecaki : konspekt lekcji języka polskiego dla klasy VI / Alina Biskup // Wszystko dla Szkoły. - 2004, nr 6, s. 13

142. Wychowanie zdrowotne w nauczaniu przedmiotowym : propozycje metodyczne dla nauczycieli / Cezary Stypułkowski. - Kraków : "Impuls", 2002

143. Wycieczki z klasą : szkolny przewodnik turystyczny. [T.] 1 , [Szkoła podstawowa i gimnazjum] / [aut. Tomasz Ławecki i in. ; red. nacz. serii Zofia Wereszczyńska-Ołdakowska]. - Warszawa : "Telbit", cop. 2005

144. Wyprawa do Krakowa : projekt międzyprzedmiotowy w klasie V / Elżbieta Krajewska // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2008/2009, nr 1, s. 53-65

145. Z poezją jak z dzieckiem, czyli o szkolnych problemach z tekstem poetyckim / Zofia Pomirska. – Bibliogr. // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2005/2006, nr 1, s. 13-20

146. Za co dzieci świata kochają H.Ch. Andersena? : swobodne wypowiedzi uczniów o życiu i twórczości pisarza na podst. "Baśniowej biografii Andersena", informacji nauczyciela oraz wiersza J. Kulmowej "List do pana Andersena" : redagowanie notatki, wielka litera w tytułach / Bogusława Olszewska // Doskonalenie Otwarte. - 2004, nr 2, s. 161-175

147. Zabawy frazeologią. Cz. 1-2 / Grażyna Wiśniewska // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2006/2007, nr 3, s. 20-41; 2006/2007, nr 4, s. 36–62

148. Zabawy szaradziarskie w doskonaleniu sprawności ortograficznej ucznia / Grazyna Wiśniewska // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2005/2006, nr 4, s. 85-94

149. Zastosowanie wybranych metod aktywizujących w pracy z lekturą : Irena Jurgielewiczowa, Ten obcy / Jadwiga Łojewska. – Bibliogr. // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2004/2005, nr 3, s. 61–68

150. Złota polska jesień : (propozycja metodyczna dla klasy IV)  / Bożena Ciborowska-Lipko // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2004/2005, nr 2, s. 51-66

151. Zmagania z ortografią : scenariusz warsztatów literackich / Grażyna Gajek // Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 3, s. 11–12

152. Zupełnie nowe dzieło czy tylko kopia książki? : o adaptacji filmowej lektury [W pustyni i w puszczy H. Sienkiewicza] / Arkadiusz Kut // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2008/2009, nr 3, s. 66-75

153. Zwyczaje i obrzędy wielkanocne : (scenariusz lekcji języka polskiego w kl. IV szkoły podstawowej) / Maria Strońska. – Bibliogr. // Nowa Szkoła. - 2006, nr 3, s. 26-29

 

 

Wrzesień 2009

Oprac.: Aniela Florkiewicz

WMBP w Elblągu, Filia w Iławie