Katecheza

wybór materiałów dydaktycznych i pomocniczych

 

1.      Adhortacje Jana Pawła II [Dokument elektroniczny]. – Dane. - Sosnowiec : "Viki", [2006?]. - 1 dysk optyczny (CD-ROM)
2.      Anatomia Judaszowej zdrady / Hubert Ordon // Ethos. - R. 17, nr 1/2 (65/66) (2004), s. 98-110
3.      (Bez)radność wychowania? / praca zbiorowa pod red. Zbigniewa Marka i Magdaleny Madej-Babuli. - Kraków : "Ignatianum" : "WAM", 2007
4.      Bioetyka w szkole : dla nauczycieli, wychowawców i katechetów / Andrzej Muszala, Agnieszka Rudziewicz. - Kraków : "Salwator", 2007
5.      Caritas - dzieło miłosierdzia / Andrzej Omieczyński // Doskonalenie Otwarte. - 2006/2007, nr 4, s. 50-62
6.      Chrześcijanin to ja : scenariusz zajęć dla klasy VI szk. podst. na rekolekcje wielkopostne / Jadwiga Szyszka // Wychowawca. - 2008, nr 2, s. 25-26
7.      Co Pismo Święte mówi o zdradzie Judasza? / Jan B. Szlaga // Ethos. - R. 17, nr 1/2 (65/66) (2004), s. 89-97
8.      Czuwanie : 1-8 kwietnia 2005 / [red. Joanna Gromek-Illg]. - Kraków : "Znak", 2005
9.      Czy można zdradzić Chrystusa? / Jacek Salij // Ethos. - R. 17, nr 1/2 (65/66) (2004), s.111-117
10.  Czy rzeczywiście ocenę z religii wystawia się za wiarę? / Elżbieta Bednarz // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 4, s. 52-53
11.  Duch Święty i korzystanie z Internetu : konspekt katechezy dla I klasy szkół ponadgimnazjalnych lub III klasy gimnazjum / Maria Mojzesowicz // Wychowawca. - 2008, nr 12, s. 22-23
12.  Elementy edukacji religijnej w wybranych podręcznikach do historii z lat 1932-1939 / Marek A. Jakubiak // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2006, nr 3, s. 73-93
13.  Eucharystia pokarmem chrześcijanina : [konspekt katechezy dla uczniów gimnazjum] / Elżbieta Banasiewicz // Doskonalenie Otwarte. - 2002/2003, nr 3, s. 96-98
14.  Jak moja praca mnie wychowuje? / Danuta Bok // Wychowawca. - 2006, nr 10, s. 6-7
15.  Jestem gościem na ziemi - ekologia : konspekt lekcji do katechezy kl. I gimnazjum / Jolanta Mruk // Wychowawca. - 2002, nr 5, s. 22-23
16.  Katecheza a kultura / Kazimierz Kosmaciński // Wychowawca. - 2008, nr 2, s. 8-9

17.  Katecheza a liturgia / Elżbieta Umińska // Wychowawca. - 2006, nr 12, s. 10-11

18.  Katecheza a ścieżka międzyprzedmiotowa : edukacja czytelnicza i medialna / Agnieszka Sosin // Wychowawca. - 2004, nr 5, s. 25-26
19.  Katecheza a wychowanie prorodzinne / Marek Dziewiecki // Wychowawca. - 2007, nr 1, s. 20-23
20.  Katecheza dla klasy IV : [Adwent oczekiwaniem na Zbawiciela] / Anna Maria Szewczyk:  // Doskonalenie Otwarte. - 2001, nr 3, Wkładka edukacyjna, s. 17-23
21.  Katecheza szkolna formą komunikacji / Jolanta Karczewska // Wychowawca. - 2006, nr 12, s. 12-15
22.  Katecheza w programie wychowawczym szkoły / Iwona Czora // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 9, s. 56-59
23.  Katechizacja dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych / Walerian Lewko. – Bibliogr. // Doskonalenie Otwarte. - 2002/2003, nr 5, s. 34-40
24.  Kilka refleksji katechety / Józef Z. Ostrowski // Nowe w Szkole. - 2000/2001, nr 6, s. 3-4
25.  Kłopoty z duszą / Jerzy Besala // Wiedza i Życie. - 2007, nr 11, s. 42-45
26.  Koloratka / Krzysztof Zajdel // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 4, s. 51
27.  Konspekt katechezy dla klasy IV : [Krzyż znakiem ofiary Nowego Przymierza] / Anna Maria Szewczyk // Doskonalenie Otwarte. - 2001, nr 4. Wkładka edukacyjna, s. 89-95
28.  Konspekt lekcji religii dla klasy II integracyjnej : Tajemnice różańca świętego / Elżbieta Heppener // Nauczanie Początkowe. - 2003/2004, nr 1, s. 94-96
29.  Konspekt lekcji religii dla klasy III integracyjnej : Abraham wypełnia trudne polecenie Boga / Grażyna Maciejewska // Nauczanie Początkowe. - 2003/2004, nr 1, s. 97-98
30.  Kres życia w wybranych kontekstach / Kazimiera Nowak-Lipińska, Róża Pawłowska. – Bibliogr. // Wychowanie na co Dzień. - 2005, nr 4/5, s. 43-46
31.  Kryteria ocen z przedmiotu religia : szkoła podstawowa, klasy I-VI / Iwona Bachmat [et al.] // Doskonalenie Otwarte. - 2001, nr 3, s. 82-88
32.  Kryzys moralny czy transformacja wartości? : studium socjologiczne / Janusz Mariański. - Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, cop. 2001
33.  Kultywowanie obyczajowości religijnej i tradycji narodowych / Teresa Drewka // Wychowawca. - 2006, nr 1, s. 16-17
34.  Lekcja katechezy z wykorzystaniem listu Papieża Jana Pawła II do dzieci / Anna Kaszczuk // Wychowanie na co Dzień. - 2005, nr 4/5, dod. Wkładka Metodyczna, s. VIII-X

35.  Leksykon papieży / Rudolf Fischer-Wollpert ; uzupełnienia dotyczące Kościoła w Polsce Zygmunt Mazur. - Wyd. 2. - Kraków : "Znak", 1996

36.  Materiały pomocnicze do nauczania religii : szkoła średnia. - Wrocław : [s. n.], 1991

37.  Mądrość jako naczelna wartość w procesie wychowania : na podstawie "Księgi Przysłów" / Dariusz Adamczyk. – Bibliogr. // Nauczanie Początkowe. - 2005/2006, nr 1, s. 42-48
38.  Miejsce religii w liberalnej demokracji / Grzegorz Francuz // Kultura i Społeczeństwo. - T.51, nr 2 (2007), s. 161-179
39.  Między ojcem a synem / Michael Smith SJ // Niebieska Linia. - 2005, nr 1, s. 16-18
40.  Miłość - chrześcijańska, buddyjska czy ...? : Nowy Testament wobec buddyzmu / Mateusz Stróżyński // Język Polski w Gimnazjum. - 2005/2006, nr 3, s. 36-50
41.  Narodziny : poglądy czternastolatków wychowanych w tradycji luterańskiej i w tradycji rzymskokatolickiej / Sonia Czudek-Ślęczka. – Bibliogr. // Szkoła Specjalna. - 2006, nr 2, s. 122-138
42.  Nauczanie religii w środowisku wielokulturowym : wyniki badań empirycznych w katolickich szkołach gimnazjalnych w Rzymie / Bogdan Stańkowski // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2005, nr 1, s. 187-201
43.  Nauczyciel wobec wartości chrześcijańskich / Adam Skreczko // Wychowawca. - 2006, nr 12, s. 18-19
44.  Nauka o Bogu : [św.Tomasz z Akwinu] / Mieczysław Kozłowski // Remedium. - 2005, nr 4, s. 24; 2005, nr 6, s. 24
45.  Nie lękajcie się! : scenariusz montażu literackiego poświęconego przesłaniu Jana Pawła II / Zofia Araszczuk. – Bibliogr. // Biblioteka w Szkole. - 2004, nr 5, s. 16-17
46.  Oblicza ojcostwa / red. Dorota Kornas-Biela. - Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, cop. 2001
47.  Oswoić śmierć : warsztaty dla klasy II lub III szkoły ponadgimnazjalnej / Michał Damazyn // Wychowawca. - 2008, nr 11, s. 24-26
48.  Owocna katechizacja / Marek Dziewiecki // Wychowawca. - 2006, nr 12, s. 5-7
49.  Papieże i kapitalizm : od Rerum novarum po Centesimus annus / Maciej Zięba. - Kraków : "Znak", 1998
50.  Podstawy wychowania moralnego / Zbigniew Marek. - Kraków : "Ignatianum" : "WAM", 2005
51.  Postawy młodzieży na katechezie / Wojciech Jędrzejewski // Polonistyka. - 1996, nr 10, s. 682-683
52.  Problematyka rodzinna w katechezie szkolnej / Zbigniew St. Iwański // Kultura i Edukacja. - 1996, nr 2, s. 93-98
53.  Psychologia religii : klasyczna i współczesna / David M. Wulff. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1999
54.  Ramowy plan wychowawczy religii klas II [gimnazjum] na rok szkolny 2000/2001 / Andrzej Omieczyński // Doskonalenie Otwarte. - 2002, nr 10, s. 74-77
55.  Rekolekcje szkolne : zapiski katechety / Janusz T. Skotarczak // Nowe w Szkole. - 2000/2001, nr 6, s. 5-7
56.  Rodzina - historia i współczesność : studium monograficzne / praca zbior. pod red. nauk. Wiesławy Korzeniowskiej i Urszuli Szuścik. - Wyd. 2. -  Kraków : "Impuls", 2006
57.  Scenariusz I Komunii Świętej / Janina Bujalska // Doskonalenie Otwarte. - 2004, nr 2, s. 153-160
58.  Scenariusze lekcji religii / Andrzej Omieczyński // Doskonalenie Otwarte. - 2002, nr 10, s. 70-74
59.  Scenariusze spotkań formacyjnych "Kręgu Biblijnego" dla młodzieży gimnazjalnej : rok pierwszy / Hanna Górecka // Doskonalenie Otwarte. - 2004/2005, nr 4, s. 46-63
60.  Scenariusze spotkań formacyjnych "Kręgu Biblijnego" dla młodzieży gimnazjalnej : rok drugi / Hanna Górecka // Doskonalenie Otwarte. - 2004/2005, nr 4, s. 64-88

61.  Skarbnica zabaw na lekcje religii : dla przedszkoli, szkół i wspólnot parafialnych / Kerstin Kuppig . - Kielce : "Jedność" : Herder, 2005

62.  Słownik biograficzny katolicyzmu społecznego w Polsce. [1], A-J / przew. kom. red. Ryszard Bender. - Warszawa : Wydawnictwo Ośrodka Dokumentacji i Studiów Społecznych, 1991

63.  Słownik polskich świętych : ilustrowany, podręczny, popularno-naukowy : święci, błogosławieni, 90 kandydatów na ołtarze / Kazimierz Bukowski. - Kraków : "Impuls", 1995

64.  Sprawiedliwość i sprawności społeczne według św. Tomasza z Akwinu / Krzysztof Kalka. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Uczelniane WSP, 1994

65.  Szukałem was... / Jan Paweł II ; wybór i układ Janusz Poniewierski. - Kraków : "Znak", 2005

66.  Szukałem Was... : scenariusze lekcji wychowawczych dla pokolenia Jana Pawła II : gimnazjum / [oprac. merytoryczne Teresa Król]. - Kraków : "Rubikon", cop. 2005

67.  Śmierć : poglądy czternastolatków wychowanych w tradycji luterańskiej i w tradycji rzymskokatolickiej / Sonia Czudek-Ślęczka. – Bibliogr. // Szkoła Specjalna. - 2006, nr 3, s. 194-209
68.  Święci polscy : antologia tekstów literackich o polskich świętych, błogosławionych i kandydatach na ołtarze. T. 1 / Kazimierz Bukowski. - Kraków : "Impuls", 1996
69.  Świętość życia / Wanda Półtawska // Wychowawca. - 2005, nr 3, s. 6-9
70.  Tolerancja : lekcja biblioteczna/lekcja religii w kl. 1-3 gimnazjum / Jolanta Mączyńska, Wanda Śliwowska // Biblioteka w Szkole. - 2003, nr 2, s. 12
71.  Tożsamość katechety w szkole / Teresa Bogumiła Krzywkowska // Doskonalenie Otwarte. - 2002/2003, nr 2, s. 21-25
72.  W poszukiwaniu psychologicznych przejawów duchowości / Joanna Mateusiak. – Bibliogr. // Przegląd Psychologiczny. - 2004, nr 1, s. 33-46

73.  Warunki dobrej spowiedzi : (scenariusz lekcji religii w klasie V) / Elżbieta Kowalczyk // Wszystko dla Szkoły. - 2007, nr 5, s. 18-19

74.  Wędrówka Izraelitów do ziemi obiecanej : konspekt katechezy do III klasy gimnazjum / Elżbieta Banasiewicz // Doskonalenie Otwarte. - 2002/2003, nr 1, s. 59-60

75.  "Wielkanoc" - dziedzictwo religijne i kulturowe polskiego narodu / Jadwiga Jastrząb // Wychowanie na co Dzień. - 1997, nr 3, s. 3-5

76.  Wokół rozwoju osobowości i systemu wartości / Krystyna Ostrowska. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej, 1998

77.  Wolność w prawdzie / Joanna Makaruk // Wychowawca. - 2004, nr 2, s. 8-10
78.  Współpraca rodziny i kościoła w wychowaniu dziecka / Justyna Krzywkowska // Doskonalenie Otwarte. - 2002/2003, nr 7, s. 38-42

79.  Wychowanie moralne w zarysie / Mieczysław Łobocki. - Kraków : "Impuls", 2002

80.  Wymiar duchowy człowieka, jego znaczenie w psychologii zdrowia i jego pomiar / Irena Heszen-Niejodek, Ewa Gruszczyńska. – Bibliogr. // Przegląd Psychologiczny. - 2004, nr 1, s. 15-31

81.  Wypalenie zawodowe u nauczycieli religii / Halina Chorążewicz. – Bibliogr. // Kajet. - 2007, nr 4, s. 12-15

82.  Zbawienie dla wszystkich narodów : maraton misyjny : gra sprawdzająca dla uczniów klas V-VI / Grażyna Kałużna-Lis // Wychowawca. - 2004, nr 7/8, s. 33

83.  Zdrowie i miłość : [Jan Paweł II (papież ; 1920-2005) a wychowanie] / Andrzej Pawłucki // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2005, nr 6/7, s. 4-7

84.  Zgłębiając tajemnicę kościoła : o mostach między judaizmem a chrześcijaństwem / Stanisław Gądecki // Polonistyka. - 2005, nr 6, s. 7-11

Wrzesień 2009

Oprac.: Aniela Florkiewicz

WMBP w Elblągu, Filia w Iławie