Komputer w bibliotece szkolnej

zestawienie bibliograficzne w wyborze

na podstawie zbiorów Biblioteki Pedagogicznej w Iławie

 

Jak komputeryzować bibliotekę 

1.      Aby MOL giętki pokazał wszystko co pomyśli głowa / Janina Nowak // Biblioteka w Szkole. - 1999, nr 11, s. 9–12

2.      Archiwizacja danych : jak bezpiecznie zachować efekty własnej pracy? / Janusz Żurawski // Biblioteka w Szkole. – 2004, nr 3, s. 3

3.      Automatyzacja bibliotek : zarys historyczny, strategia, perspektywy / Alain Jacquesson. – Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1999

4.      Biblioteka cyfrowa czy papierowa / Janusz Gajkiewicz // Dyrektor Szkoły. - 2000, nr 1, s. 21–22

5.      CD–ROM w szkole / Mieczysław Szkopek // Biblioteka w Szkole. - 2003, nr 4, s. 6–7

6.      Etapy komputeryzacji biblioteki szkolnej / Maria Klimuk, Violetta Sajkowska, Hanna Trybińska // Doskonalenie Otwarte. - 2000, nr 2, s. 84–86

7.      Import „Słownika haseł przedmiotowych” w programie MOL / Janina Nowak // Biblioteka w Szkole. -  2000, nr 6, s. 26

8.      Inwentaryzacja zbiorów przy użyciu programu Biblioteka szkolna / Elżbieta Gwiazdowska // Biblioteka w Szkole 1999, nr 4, s. 11

9.      Ja i MOL 2000+ / Wioletta Pytlarz // Poradnik Bibliotekarza. – 2004, nr 3, s. 5-7

10.  Jak komputeryzować bibliotekę : poradnik / Aleksander Radwański. – Warszawa : Wydawmictwo SBP, 2000

11.  Jak komputeryzować bibliotekę : wystąpienie na uroczystości pięćdziesięciolecia Warmińsko–Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu 17 października 2001 roku / Aleksander Radwański // Między nami bibliotekarzami. - 2002, nr 1, s. 13–15

12.  Jak nowe technologie wspierają tradycję / Mirosława Grabowska // Biblioteka Szkolne Centrum Informacji. – 2008, nr 1, s. 22-23

13.  Jak skomputeryzować bibliotekę szkolną? : wskazówki praktyczne / Elżbieta Gwiazdowska // Poradnik Bibliotekarza 1999, nr 2, s. 11–12

14.  Kilka uwag o opracowaniu i akcesji czasopism w programie MOL / Iwona Muraszko // Biblioteka w Szkole. - 2001, nr 5, s. 22

15.  Komputer w bibliotece / Iwona Muraszko // Kajet. - 2000, nr 5, s. 34–35

16.  Komputeryzacja bibliotek szkolnych / Elżbieta Gromadzka // Poradnik Bibliotekarza. - 2000, nr 7/8, s. 15–16

17.  Komputeryzacja biblioteki szkolnej : argumenty, propozycja harmonogramu działań / Małgorzata Mroczkowska // Biblioteka w Szkole. - 2000, nr 11, s. 24–27

18.  Komputeryzacja biblioteki w programie Biblioteka Szkolna MOL / Romana Bulanda-Frączkiewicz // Poradnik Bibliotekarza. – 2005, nr 6, s. 30-32

19.  Komputeryzacji w „Bibliotece w Szkole” : [wybór literatury] // Biblioteka w Szkole. - 1999, nr 10, s. 30

20.  Książka elektroniczna w bibliotece szkoły podstawowej / Jarosław Misiak // Biblioteka w Szkole. – 2004, nr 1, s. 1-2

21.  Laptop jako drugi komputer w bibliotece / Janusz Żurawski // Biblioteka w Szkole. – 2004, nr 2, s. 6

22.  MOL Optivum – propozycje niektórych zmian w programie / Michał Grigalis // Biblioteka w Szkole. – 2005, nr 12, s. 3-6

23.  MOL po nowemu / Janusz Gajkiewicz // Biuletyn Informacyjny VULCAN. - 2000, nr 4, s. 33–37

24.  MOL w szkolnej bibliotece / Aleksandra Fleury-Kręgielska // Między nami bibliotekarzami. - 2001, nr 1, s. 1–4

25.  Nie bójmy się komputeryzacji / Zbigniew Zadworny // Między nami bibliotekarzami. - 2001, nr 4, s. 15

26.  Perspektywy rozwoju infrastruktury informatycznej bibliotek oraz nowa koncepcja roli bibliotekarza / Piotr Ziembicki. – Bibliogr. // Bibliotekarz. – 2007, nr 6, s. 2-8

27.  Pierwsze doświadczenia z MOL–em / Maria Skibińska, Violetta Stawska // Biblioteka w Szkole. - 2000, nr 1, s. 16

28.  Polski system komputerowy dla bibliotek / Jadwiga Sadowska // Bibliotekarz. - 2000, nr 12, s. 19

29.  Program PowerPoint w pracy nauczyciela bibliotekarza / Małgorzata Krzemień, Wiesława Syguła // Biblioteka w Szkole. - 2002, nr 11, s. 25

30.  Programy komputerowe wspomagające pracę bibliotekarza / Marta Jasińska // Biblioteka Szkolne Centrum Informacji. – 2008, nr 1, s. 35-36

31.  Racjonalnie o automatyzacji bibliotek / Jadwiga Sadowska // Bibliotekarz. - 2002, nr 7/8, s. 9–10

32.  Retrokonwersja - i co dalej? / Ewa Kołodzińska // Bibliotekarz. – 2004, nr 4, s. 8-10

33.  Skontrum w skomputeryzowanej bibliotece szkolnej / Romana Starego // Poradnik Bibliotekarza. - 1999, nr 9, s. 12–13

34.  Skontrum z Excelem – jeszcze raz / Barbara Milewska // Biblioteka w Szkole. – 2007, nr 11, s. 3-5

35.  Supeł dla pamięci w programie MOL / Janina Nowak // Biblioteka w Szkole. - 2001, nr 3, s. 29

36.  Vademecum skomputeryzowanego nauczyciela bibliotekarza / Mirosława Bogacz. Systemy dla bibliotek szkolnych i kryteria ich oceny / Władysław Marek Kolasa. – Warszawa : „Sukurs”, 2005

37.  Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w bibliotece szkolnej / Elżbieta Pliszka // Biblioteka w Szkole. - 2001, nr 9, s. 11

38.  Zastosowanie arkusza kalkulacyjnego Excel w bibliotece / Justyna Bauza // Poradnik Bibliotekarza. – 2005, nr 1, s. 32-33

 

Szkolne centrum informacji

1.      Biblioteka czy centrum informacji multimedialnej i internetowej? / Bożena Sowińska // Edukacja Medialna. – 2003, nr 2, s. 12-15

2.      Biblioteka przyszłości i jej rola w strukturze szkoły / Ewa Najduch, Urszula Pałysińska // Bibliotekarz. – 2002, nr 6, s. 12–14

3.      Biblioteka szkolna – inaczej, czyli szkolne centrum informacji / Leszek Pawelski // Nowa Szkoła. – 1998, nr 5, s. 58–60

4.      Biblioteka szkolna – Szkolne Centrum Informacji / Leszek Pawelski // Biblioteka w Szkole. – 1998, nr 11/12, s. 6–7

5.      Biblioteka szkolna jako centrum informacyjne : (zestawienie bibliograficzne w wyborze) / Marzena Szafińska-Chadała // Biblioteka w Szkole. – 2004, nr 4, s. 10-11

6.      Centrum Informacyjne miejscem propagowania i rozwoju kultury informacyjnej w szkole / Hanna Batorowska // Biblioteka w Szkole. – 2004, nr 5, s. 6-10

7.      Droga do Szkolnego Centrum Informacyjnego / Irena Iwanicka // Nowa Szkoła. – 1998, nr 9, s.  53–55

8.      Internetowe centra informacji multimedialnej : fachowy poradnik dla użytkowników. Cz. 1-2 / Szymon Przybyszewski // Biblioteka w Szkole. – 2007, nr 3, s. 9-11; 2007, nr 4, s. 7-11

9.      Internetowe centrum informacji multimedialnej w praktyce / Anna Żarów // Biblioteka w Szkole. – 2006, nr 11, s. 3-4

10.  Jak zamierzam przekształcić bibliotekę szkolną w centrum informacji multimedialnej? / Bożena Sowińska // Biblioteka w Szkole. – 2003, nr 6, s. 8–10

11.  Metody pracy w centrum medialnym na przykładzie Biblioteki Gimnazjum Akademickiego w Toruniu / Anna Tomczyk-Churska // Biblioteka w Szkole. – 2004, nr 4, s. 6-9

12.  Moja wizja biblioteki szkolnej na miarę XXI wieku / Mariola Antczak // Biblioteka w Szkole. – 2003, nr 6, s. 11–13

13.  Multimedialne centra informacji w województwie kujawsko–pomorskim (wyniki badań) / Bożena Sowińska // Biblioteka w Szkole. – 2003, nr 6, s. 6–7

14.  Multimedialne Centrum Informacji w szkole podstawowej ważnym ogniwem procesu dydaktycznego /  Leszek Bernaczyk // Biblioteka w Szkole. – 2004, nr 6, s. 2-6

15.  Multimedialne Centrum Informacyjne – szerokie okno na świat / Joanna Okapiec // Biblioteka w Szkole. – 2003, nr 3, s. 3–4

16.  Nauczanie „Nauczanie ku przyszłości” w szkolnym centrum informacji / red. Halina Kosętka, Hanna Batorowska, Barbara Kamińska-Czubała. – Kraków : Wydawnictwo Zakonu Pijarów, 2002

17.  Nowa era biblioteki szkolnej? / Barbara Łukasik // Kajet. – 2001, nr 1, s.14–15

18.  Od koncepcji do realizacji Szkolnego Centrum  Informacji w Gimnazjum nr 8 w Szczecinie / Anna Sawicka, Beata Berdyńska // Edukacja Medialna. – 2002, nr 1, s. 56–57

19.  Program rozwoju biblioteki szkolnej : propozycja przekształcenia biblioteki w szkolne centrum informacji / Małgorzata Solecka-Koplin // Biblioteka w Szkole. – 2004, nr 2, s. 1-6

20.  Projekt Centrum Informacji w Gimnazjum nr 2 w Łowiczu / Krystyna Kucharska //  Edukacja Medialna. – 2000, nr 1, s. 56–60

21.  Przekształcenie biblioteki szkolnej w Multimedialne Centrum Informacyjne / Agata Mackiewicz, Renata Wójtowicz. – Bibliogr. // Biblioteka Szkolne Centrum Informacji. – 2008, nr 1, s. 10-15

22.  Strategiczna rola biblioteki szkolnej w procesie edukacji / Elżbieta Wójcicka // Biblioteka w Szkole. – 2004, nr 9, s. 2-6

23.  Szkolna biblioteka multimedialna / Ewa Smęda // Wszystko dla Szkoły. – 2001, nr 7/8, s. 28

24.  Szkolne centrum multimedialne : pomysł wykorzystania ICIM w pracy z uczniami szkoły podstawowej / Monika Lewandowska // Biblioteka w Szkole. – 2007, nr 2, s. 11-12

25.  Szkolne Centrum Multimedialne w Kole / Danuta Drzewiecka // Biblioteka w Szkole . – 2002, nr 9, s. 10–11

26.  Zarządzanie informacją w Szkolnym Centrum Informacji / Anna Krawczuk, Zdzisław Babicz // Biblioteka w Szkole. – 2004, nr 4, s. 4-5

 

Internet w bibliotece

1.      Bibweb” – internetowy kurs dla bibliotekarzy / Christian Hasiewicz // Biblioteka w Szkole. – 2003, nr 4, s. 30–31

2.      Co Internet może dać uczniom? / Justyna Łęska, Zbigniew Łęski // Edukacja i Dialog. – 2001, nr 4, s. 21–26

3.      Dobra strona biblioteki : kilka rad, jak stworzyć atrakcyjną i funkcjonalną witrynę internetową biblioteki szkolnej / Hanna Bohuszczewicz, Gabriela Bonk // Biblioteka w Szkole. – 2007, nr1, s. 7-9

4.      E-learning dla szkół i bibliotek / Bożena Bednarek-Michalska // Wszystko dla Szkoły. – 2005, nr 4, s. 1-7

5.      Internet – a może jednak warto? / Jarosław Misiak // Biblioteka w Szkole. – 2003, nr 4, s. 4–5

6.      Internet – subiektywny przegląd prasy / Mirosława Bogacz // Biblioteka w Szkole. – 2002, nr 2, s. 5–6

7.      Internet jako narzędzie edukacyjne na tle idei społeczeństwa informacyjnego / Ryszard Tadeusiewicz. – Bibliogr. // Wychowanie Techniczne w Szkole. – 2000, nr 2/3, s. 39–45

8.      Internet jako narzędzie informacji / Bogdan Klukowski // Poradnik Bibliotekarza. – 2000, nr 5, s. 23–24

9.      Internet technicznym medium kształcenia / Jolanta Szabłowska // Wszystko dla Szkoły. – 2001, nr 7/8, s. 1–2

10.  Internet w bibliotece / Seweryn Dobrzelewski // Poradnik Bibliotekarza. – 2001, nr 1, s. 29-31

11.  Internet w bibliotece / Zyta May // Poradnik Bibliotekarza. – 2004, nr 12, s. 26-28

12.  Internet w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych / Bogumiła Staniów. – Bibliogr. // Biblioteka w Szkole. – 2002, nr 2, s. 1–5

13.  Internet w edukacji / Bronisław Siemieniecki // Dyrektor Szkoły. – 2000, nr 1, s. 10–13

14.  Internet w polskich bibliotekach szkolnych i publicznych – szansa czy zagrożenie? / Jadwiga Wielgut–Walczak // Biblioteka w Szkole. – 1999, nr 6, s. 4-5

15.  Internet w procesie heurezy / Sebastian D. Kotuła // Biblioteka w Szkole. – 2007, nr 9, s. 6-9

16.  Internet? Niekoniecznie / Jan Dębowski // Biblioteka w Szkole. – 2002, nr 3, s. 2–3

17.  Internetowe biblioteki dziecięce / Jolanta Mikołajczyk // Poradnik Bibliotekarza. – 2004, nr 2, s. 8-10

18.  Internetowe pogaduszki / Sewery Dobrzelewski // Poradnik Bibliotekarza. – 2000, nr 9, s. 31-32

19.  Mądry bibliotekarz po szkodzie, czyli o czym trzeba wiedzieć, publikując stronę www biblioteki szkolnej w Internecie / Aleksandra Stronka // Biblioteka w Szkole. – 2004, nr 9, s. 8-9

20.  Metadane – sposób na uporządkowanie Internetu / Marek Nahotko // Bibliotekarz. – 2000, nr 7/8, s. 11–17

21.  Na jakie trudności napotykają użytkownicy korzystając z różnych źródeł informacji dostępnych on-line? / Urszula Tobolska, Małgorzata Sikorska // Poradnik Bibliotekarza. – 2007, nr 11, s. 10-19

22.  Nowe narzędzie informacji w bibliotece szkolnej : internetowa strona www / Stanisław Skórka // Biblioteka w Szkole. – 1999, nr 6, s. 2–3

23.  O swobodnym dostępie do Internetu raz jeszcze / Mirosława Bogacz // Biblioteka w Szkole 2002, nr 9, s. 8 – 9

24.  Obrazki z Internetu i co z tego wynika / Mikołaj Ochmański // Poradnik Bibliotekarza. – 2000, nr 11, s. 9–11

25.  Od czego zacząć? / Seweryn Dobrzelewski // Poradnik Bibliotekarza. – 2000, nr 1, s. 30–32

26.  Od rozmowy o Internecie do poszukiwań w Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej / Krystyna Hexel // Polonistyka. – 1999, nr 9, s. 534–536

27.  Parę słów o nowoczesności [Internet] / Mikołaj Ochmański // Poradnik Bibliotekarza. – 1999, nr 7/8, s. 6–7

28.  Poszukiwanie w Internecie – nowa usługa biblioteczna / Alina Sobotka // Biblioteka w Szkole. – 2003, nr 6, s. 28

29.  Poznajemy przeglądarkę / Seweryn Dobrzelewski // Poradnik Bibliotekarza. – 2000, nr 2, s. 28‑30

30.  Rozwijanie kompetencji w zakresie wykorzystywania technologii informacyjno-komu-nikacyjnych wyzwaniem dla bibliotek szkolnych i pedagogicznych / Piotr Żuchowski // Kajet. – 2005, nr 4, s. 9-10

31.  Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa jako narzędzie edukacyjne / Łukasz Jastrząb // Dyrektor Szkoły. – 2007, nr 3, s. 26, 29

32.  Wykorzystanie sieci Internet w szkołach średnich / Rafał M. Socha. – Bibliogr. //  Edukacja Medialna. – 1999, nr 3, s. 26–35

33.  Wyszukiwanie informacji na stronach www / Seweryn Dobrzelewski // Poradnik Bibliotekarza. – 2000, nr 3, s. 29-32

34.  Wyszukiwanie plików w anonimowych FTP / Seweryn Dobrzelewski // Poradnik Bibliotekarza. – 2000, nr 7/8, s. 38-41

35.  Zasoby informacyjne Internetu dla nauczycieli bibliotekarzy / Sabina Cisek // Poradnik Bibliotekarza. – 2001, nr 10, dodatek s. I–IV

Marzec 2008

 

Aniela Florkiewicz

WMBP w Elblągu

Filia w Iławie