KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA W SZKOLE

 

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1997-2007, opracowane na podstawie baz danych Biblioteki Narodowej oraz zbiorów WMBP w Elblągu,

Filia w Lidzbarku Warmińskim

* zaznaczono zbiory WMBP w Elblągu Filia w Lidzbarku Warmińskim

I Wydawnictwa zwarte

1.      BIAŁA, Monika

Podstawy kształtowania relacji nauczyciel- uczeń / Monika Biała. – Warszawa : „Emu”, 2002

2.      BIŁOS, Edward

Słownictwo szkolnego języka dydaktycznego / Edward Biłos ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. – Częstochowa : WSP, 1998

3.      BOCHEŃSKA, Katarzyna

Szach-mat, czyli o komunikacji w rzeczywistości szkolnej / Katarzyna Bocheńska. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2006

4.      BONAR, Jolanta

Niewerbalne komunikowanie nauczyciela a efekty kształcenia uczniów klas I-III / Jolanta Bonar. – Łódź : Uniwersytet Łódzki, 1997

5.      DYSKURS

Dyskurs edukacyjny : [materiały z konferencji 10-11 VI 1995] : praca zbiorowa / pod red. Teodozji Rittel i Jana Ożdżyńskiego ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej. Zakład Logopedii i Lingwistyki Edukacyjnej. – Wyd. 2 popr. i poszerz. – Kraków : „Edukacja”, 1997

6.      ERNST, Ken * rok wydania : 1991

Szkolne gry uczniów : jak sobie z nimi radzić / Ken Ernst. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, [2005]

7.      GRZESIAK, Ewa *

Komunikacja w szkole : scenariusze godzin wychowawczych / Ewa Grzesiak, Renata Janicka-Szyszko, Magdalena Steblecka. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005

8.      HOMO COMMUNICUS

Homo communicus : szkice pedagogiczne / pod red. Wojciecha Kojsa ; przy współudz. Łucji Dawid. – Katowice : Uniwersytet Śląski, 2000

9.      JAGIEŁA, Jarosław (1954-)

Komunikacja w szkole : krótki poradnik psychologiczny / Jarosław Jagieła. – Kraków : „Rubikon”, 2004

10.  JANOWSKI, Andrzej * rok wydania : 1989

Uczeń w teatrze życia szkolnego / Andrzej Janowski. – Wyd. 3. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1998

11.  KOMUNIKACJA

Komunikacja, dialog, edukacja. Część 1 / pod red. Wojciecha Kojsa Roberta Mrózka. – Cieszyn : Uniwersytet Śląski. Filia, 1998

12.  KOMUNIKACJA

Komunikacja i podmiotowość w relacjach szkolnych / pod red. Sylwii Badory, Danuty Marzec, Janiny Kosmali. – Częstochowa : WSP, 2001

13.  KOMUNIKOWANIE

Komunikowanie społeczne w edukacji : dyskurs nad rolą komunikowania / pod red. Wojciecha J. Maliszewskiego. – Toruń : Adam Marszałek, cop. 2006

14.  KREATORZY

Kreatorzy edukacyjnego dialogu / pod red. Anny Karpińskiej. – Białystok : „Trans Humana”, 2002

15.  O KOMUNIKOWANIU SIĘ

O komunikowaniu się w przedszkolu i w nauczaniu zintegrowanym / pod red. Krystyny Gąsiorek i Magdaleny Grochowalskiej. – Kraków : Akademia Pedagogiczna, 2003

16.  POROZUMIEWANIE SIĘ

Porozumiewanie się w szkole na rzecz tworzenia edukacyjnej wspólnoty / red. nauk. Anna Sajdak. – Kraków: Uniwersytet Jagielloński, cop. 2005

17.  PROCESY

Procesy komunikacyjne w szkole : wyznaczniki, tendencje, problemy / pod red. Wojciecha Kojsa ; przy współudz. Łucji Dawid. – Katowice : Uniwersytet Śląski, 2001

18.  PRZYBYŁA, Olga

Akty mowy w języku nauczycieli / Olga Przybyła. – Katowice : Uniwersytet Śląski, 2004

19.  PUTKIEWICZ, Elżbieta

Proces komunikowania się na lekcji / Elżbieta Putkiewicz. – Wyd. 2 popr. i uzup. – Warszawa : Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2002

20.  SIKORSKI, Wiesław *

Komunikacja niewerbalna w relacji pedagogicznej / Wiesław Sikorski // W : Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 2, G-Ł / [red. nauk. Tadeusz Pilch]. – Warszawa : „Żak”, 2003, s. 727-738

21.  SKOWRONEK, Bogusław

O dialogu na lekcjach w szkole średniej : analiza pragmatyczno-językowa / Bogusław Skowronek. – Kraków : Akademia Pedagogiczna, 1999

22.  SZTEJNBERG, Aleksander

Komunikacja między nauczycielem a uczniem w procesie edukacyjnym / Aleksander Sztejnberg. – Opole : Uniwersytet Opolski, 1997

23.  SZTEJNBERG, Aleksander *

Komunikacyjne środowisko nauczania i uczenia się / Aleksander Sztejnberg. – Wrocław : „Astrum”, 2006

24.  SZTEJNBERG, Aleksander

Podstawy komunikacji społecznej w edukacji / Aleksander Sztejnberg. – Wyd. 2. – Wrocław : „Astrum”, 2001

25.  ŚNIEŻYŃSKI, Marian (1939-)

Sztuka dialogu : teoretyczne założenia a szkolna rzeczywistość / Marian Śnieżyński. – Kraków : Akademia Pedagogiczna, 2005

26.  VOLOVIK, Vadim

Język ciała uczniów i nauczycieli : [atlas] / Vadim Volovik. – Kraków : Profesjonalna Szkoła Biznesu, cop. 1998

27.  WAWRZYNIAK-BESZTERDA, Renata

Doświadczenia komunikacyjne uczniów w czasie lekcji : studium empiryczne / Renata Wawrzyniak-Beszterda. – Kraków : „Impuls”, 2002

28.  WEST, Edie *

Przełamywanie pierwszych lodów, integracja i aktywizacja grupy : materiały szkoleniowe : 201 ćwiczeń i gier / Edie West. – Kraków : Wolters Kluwer Polska

29.  WIDSTRAND, Towe (1940-)

Porozumienie bez przemocy czyli Język żyrafy w szkole / Towe Widstrand. – Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2005

30.  WIESNER, Wojciech

Komunikacja dydaktyczna na lekcjach wychowania fizycznego a poziom autorytaryzmu nauczycieli / Wojciech Wiesner. – Wrocław : Akademia Wychowania Fizycznego, 2005

31.  ZALESKI, Marcin

Debaty szkolne / [aut. pol. przekł. i adaptacji Marcin Zaleski] ; Fundacja im. Stefana Batorego, Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości]. – Warszawa ; Łódź : „Bilbo”, 2000

32.  ZASADY

Zasady skutecznej komunikacji w nauczaniu i wychowaniu : praktyczne wskazówki dla nauczycieli i wychowawców / zespół aut. pod red. Małgorzaty Taraszkiewicz-Kotońskiej. – Warszawa : Verlag Dashofer, cop. 2003

II Artykuły z wydawnictw ciągłych

  1. BIELICKA, Małgorzata

Wymiana informacji pomiędzy studentami a nauczycielem w aspekcie preferencji tematycznych studentów / Małgorzata Bielicka // Neofilolog. – 2005, nr 27, s. 46-53

2.      BIELICKA, Ewa

Znaczenie metod aktywizacji oraz komunikacji niewerbalnej w katechezie dzieci niedosłyszących / Ewa Bielicka // Katecheta. – 2001, nr 4, s. 43-54

3.      BOCHEŃSKA, Katarzyna *

Komunikacja egotyczna w szkole / Katarzyna Bocheńska // Edukacja i Dialog. – 2006, nr 2, s. 15-18

4.      BOCHNO, Ewa *

Czy ze mną rozmawiasz? / Ewa Bochno // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2005, nr 6, s. 19-27

Dialog ucznia z nauczycielem

5.      BOCHNO, Ewa *

Rozmowa ucznia z nauczycielem / Ewa Bochno // Życie Szkoły. – 2005, nr 6, s. 16-21

6.      BOCHNO, Ewa

Rozmowa z perspektywy nauczyciela i ucznia / Ewa Bochno // Forum Oświatowe. – 2004,  t. 2, s. 63-78

7.      BUKOWSKA, Iwona *

Komunikacja interpersonalna w procesie edukacji / oprac. Iwona Bukowska // Nowe w Szkole. – 2002, nr 11, s. 27

8.      BUKOWSKA, Iwona *

Komunikacja interpersonalna w procesie edukacji : zestawienie bibliograficzne w wyborze / Iwona Bukowska // Wszystko dla Szkoły. – 2002, nr 7/8, s. 34-35

9.      BUKSIK, Dariusz

Umiejętność nawiązywania kontaktu z uczniem i cechy nauczyciela w pracy dydaktyczno-wychowawczej / Dariusz Buksik // Seminare. – T. 16. – (2000) s. 207-214

10.  CHMIEL, Agnieszka

Kształtowanie umiejętności komunikacyjnych uczniów / Agnieszka Chmiel // Kwartalnik Edukacyjny. – 2004, nr 2, s. 66-81

11.  CZERWIŃSKI, Paweł *

Komunikacja drogą do przyjaźni z wychowankiem / Paweł Czerwiński // Wychowanie na co Dzień. – 2006, nr 7/8, dod. Wkładka Metodyczna nr 7/8, s. I-VII

12.  CZETWERTYŃSKA, Grażyna

Informacja zwrotna, czyli dialog ucznia z nauczycielem / Grażyna Czetwertyńska // Języki Obce w Szkole. – 2005, nr 6, s. 20-23

13.  DERNOWSKA, Urszula *

O sposobie działania nauczyciela w trakcie lekcji : przekaz czy konstruowanie podzielanego rozumienia materiału? / Urszula Dernowska // Ruch Pedagogiczny. – 2006, nr ¾, s. 41-54

14.  DOROSZEWICZ, Krystyna

Atrakcyjność komunikatów autoprezentacyjnych nauczyciela w opinii studentów / Krystyna Doroszewicz, Elżbieta Stojanowska // Studia Pedagogiczne. – T. 62. – (1997) s. 169-178

15.  GACEK, Michał *

Kompetencja komunikacyjna niesłyszących gimnazjalistów – doniesienie z badań / Michał J. Gacek // Szkoła Specjalna. – 2007, nr 2, s. 105-114

16.  GARSTKA, Włodzimierz *

Komunikacja niewerbalna a terapeutyczna rola nauczyciela / Włodzimierz Garstka // Życie Szkoły. – 1999, nr 7, s. 483-486

17.  GAWIŃSKA, Katarzyna

Model komunikacji interpersonalnej na katechezie / Katarzyna Gawińska // Katecheza, Rodzina, Parafia i Szkoła. – T. 3 (2005) s. 43-51

18.  GROCHOWALSKA, Magdalena

Komunikacyjny aspekt mimiki w ocenie dzieci i nauczycieli / Magdalena Grochowalska // Kwartalnik Edukacyjny. – 1999, nr 4, s. 69-76

19.  GRZEGÓRZKO-PUŁKA, Jolanta

Komunikowanie niewerbalne w procesie kształcenia w szkole średniej / Jolanta Grzegórzko-Pułka // Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych. – T. 56. – (2003) s. 79-92

20.  GUMOWSKA, Iwona *

Kształtowanie oporu transformatywnego a umiejętności komunikacyjne nauczyciela / Iwona Gumowska // Edukacja. – 2006, nr 4, s. 16-23

21.  HRABIA, Renata

Kształcenie języka i umiejętności komunikacji interpersonalnej w teorii i praktyce pedagogicznej / Renata Hrabia // Zeszyty Naukowe WSHE (Włocł. ). – T. 12. – (2003) s. 177-190

22.  IWAŃCZYK, Halina *

Komunikacja interpersonalna – zajęcia dydaktyczne w liceum technicznym / Halina Iwańczyk // Szkoła Zawodowa. – 1997, nr 1, s. 15-16

23.  KAMIŃSKA, Wanda

uwarunkowaniach, pułapkach i sztuce dialogu w komunikacji / Wanda Kamińska // Filozofia Dialogu. – T. 3 (2005) s. 237-247

24.  KOSTKA, Monika *

Funkcje i znaczenie komunikacji niewerbalnej w procesie edukacji / Monika Kostka // Wszystko dla Szkoły. – 2000, nr 9, s. 16-18

25.  KOWALSKA, Grażyna *

Kompetencje nauczyciela warunkujące efektywną komunikację interpersonalną w procesie edukacyjnym / Grażyna Kowalska // Edukacja. – 2000, nr 3, s. 32-51

26.  KOZAK-OKOŃSKA, Anna *

Komunikacja międzyludzka / Anna Kozak-Okońska // Zeszyty Szkolne. – 2003, nr 2, s. 25-29

Scenariusze zajęć otwartych

27.  KRAJEWSKA, Anna *

Niedostosowanie w szkole jako skutek zaburzonej relacji interpersonalnej / Anna Krajewska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2004, nr 9, s. 3-11

28.  KRZEMIANOWSKI, Zenon *

O budowaniu dobrych relacji / Zenon Krzemianowski // Nowa Szkoła. – 2006, nr 6, s. 25-29

29.  LEWIŃSKA, Joanna *

Komunikacja interpersonalna w praktyce pedagogicznej / Joanna Lewińska // Zeszyty Szkolne. – 2006, nr 1, s. 14-17

30.  LULEK, Barbara

Nauczyciel jako odbiorca i nadawca w procesie edukacji / Barbara Lulek // Kwartalnik Edukacyjny. – 2001, nr 3, s. 15-30

31.  MALISZEWSKA, Teodozja

Nauczycielskie ironizowanie (na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej i gimnazjum) / Teodozja Maliszewska // Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica. – 2004, nr 2, s. 259-269

32.  MUCHA, Paulina *

Komunikacja niewerbalna w nauczaniu i wychowaniu / Paulina Mucha // Nowa Szkoła. – 2003, nr 8, s. 21-23

33.  MURAWSKA, Ewa *

Od monologu do dialogu – refleksje o (nie)porozumieniu między nauczycielem a uczniem / Ewa Murawska // Edukacja. – 2005, nr 2, s. 51-56

34.  OKOŃ, Zofia *

Komunikacja interpersonalna w szkole / Zofia Okoń // Edukacja i Dialog. – 2003, nr 1, s. 50-53

35.  OSEWSKA, Elżbieta

Zastosowanie modeli komunikacji interpersonalnej w katechezie / Elżbieta Osewska // Katecheta. – 2004, nr 1, s. 4-13

36.  PIASECKA, Katarzyna *

Wspieranie metodami komputerowymi alternatywnego porozumiewania się za pomocą piktogramów / Katarzyna Piasecka // Szkoła Specjalna. – 2005, nr 5, s. 372-380

37.  PIECZKO, Joanna *

Jak skutecznie porozumiewać się z dziećmi? : (scenariusz warsztatu dla rodziców) / Joanna Pieczko, Marzena Piotrowska // Nowa Szkoła. – 2007, nr 2, s. 28-35

38.  PIECHAL, Anna *

Mówimy oczami i ciałem / Anna Piechal // Edukacja i Dialog. – 2004, nr 3, s. 43-46

39.  PIECHAL, Anna *

Skuteczna komunikacja, czyli miej oczy i uszy / Anna Piecha // Edukacja i Dialog. – 2003, nr 1, s. 48-50

40.  PRZYBYŁA, Olga

Struktura językowa rozmowy szkolnej / Olga Przybyła // Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica. – 2004, nr 2, s. 397-406

41.  RĘBIŚ, Zbigniew *

Komunikacja niewerbalna w szkole / Zbigniew Rębiś // Przysposobienie Obronne w Szkole. – 1998, nr 5, s. 277-278

42.  SKRZYPCZAK, Józef

Najczęstsze błędy w komunikacji interpersonalnej : katecheta-uczeń / Józef Skrzypczak // Katecheza, Rodzina, Parafia i Szkoła. – 2004, T. 2, s. 57-64

43.  SŁOWIKOWSKA, Teresa *

Kto? Z kim? Jak rozmawia? : komunikacja interpersonalna w szkole / Teresa Słowikowska // Nowa Szkoła. – 2005, nr 7, s. 34-37

44.  SZUMNA, Dorota

Metakomunikacja w klasie szkolnej / Dorota Szumna // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Pedagogika i Psychologia. Z. 3 (2006) s. 52-63

45.  SZUMNA, Dorota

Słuchanie oraz przekazywanie informacji zwrotnych jako zachowania komunikacyjne nauczyciela wspomagające rozwój ucznia / Dorota Szumna // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Pedagogika i Psychologia. – Z. 2 (2004), s. 57-65

46.  TUREK, Justyna *

Warsztat i umiejętności zawodowe nauczyciela w pozawerbalnym komunikowaniu się z osobami upośledzonymi umysłowo / Justyna Turek // Szkoła Specjalna. – 2006, nr 4, s. 288-297

47.  WAWRZYNIAK-BESZTERDA, Renata

Relacje komunikacyjne nauczyciel-uczeń : uwagi na marginesie badań / Renata Wawrzyniak-Beszterda // Studia Edukacyjne. – 2004, nr 6, s. 289-301

48.  WAWRZYNIAK-BESZTERDA, Renata

Relacje komunikacyjne uczeń-nauczyciel : konteksty teoretyczne i metodologiczne / Renata Wawrzyniak-Beszterda // Colloquia Communia. – 2003, nr 2, s. 258-278

49.  WAWRZYNIAK-BESZTERDA, Renata

Szkolne reguły komunikacyjne w ujęciu młodzieży licealnej / Renata Wawrzyniak-Beszterda // Rocznik Pedagogiczny. – T. 22. – (1999) s. 127-142

50.  WIĘCKOWSKI, Ryszard *

Komunikacja werbalna i niewerbalna nauczycieli / Ryszard Więckowski // Nowa Szkoła. – 1998, nr 2, s. 34-36

51.  WINIARSKI, Mikołaj *

Wymiary dialogu edukacyjnego / Mikołaj Winiarski // Wychowanie na co Dzień. – 2000, nr 6, s. 19-23

52.  WOŁODŹKO, Elżbieta *

Komunikacja interpersonalna jako istota procesu edukacyjnego / Elżbieta Wołodźko // Edukacja. – 1999, nr 2, s. 43-49

53.  ZIEMICHÓD-KORNACKA, Róża *

Kłopoty z komunikacją-który stopień zagrożenia? / Róża Ziemichód-Kornacka // Nowa Szkoła. – 2001, nr 3, s. 9-10

Komunikacja społeczna w szkole

Opracowanie : Elżbieta Sidor

WMBP w Elblągu Filia

w Lidzbarku Warmińskim