Las

zestawienie bibliograficzne w wyborze

na podstawie zbiorów Biblioteki Głównej w Elblągu

 

 

Książki

1.      Bernadzki, Eugeniusz

W głąb lasu. Las w polskiej literaturze i sztuce / kom. red. Eugeniusz Bernadzki. - Warszawa : "Sport i Turystyka", 1985

2.      Boiński, Marian

Szata roślinna Borów Tucholskich / Marian Boiński. - Warszawa ; Poznań  : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1985

3.      Chrobak,  Dobroslav

Las / Dobroslav Chrobak. - Katowice : "Śląsk", 1979

4.      Fitzsimons,  Cecilia

Drzewa i lasy. Przewodnik po przyrodzie, panorama, słowniczek, poradnik / Cecilia Fitzsimons. -  Warszawa : "Panda", cop. 1994

5.      Gerstmeier, Ronald

Przewodnik po przyrodzie. Ponad 730 roślin i zwierząt / zestawił i oprac. Ronald Gerstmeier. - Warszawa : "Ars Polona", 1993

6.      Gorzelak, Andrzej [Red.]

Zalesianie terenów porolnych / pod red. Andrzeja Gorzelaka. - Warszawa : Instytut Badawczy Leśnictwa, 1999

7.      Greenaway, Theresa

Dżungla. [poznaj życie tropikalnych lasów deszczowych - od egzotycznych ptaków żyjących na wierzchołkach drzew do milionów owadów żyjących na dnie lasu] /  Theresa Greenaway. - Warszawa : "Arkady", 1996

8.      Grochowski, Wiesław

Las a produkcja żywności / Wiesław Grochowski. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1988

9.      Grzywacz, Andrzej

Grzyby i las / Andrzej Grzywacz, Wiesław Dudziński, Tadeusz Szymaniak. -  Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, 1981

10.  Gumowska, Irena

Leśne skarby / Irena Gumowska. - Warszawa : "Kraj", 1987

11.  Jenik, Jan

Wielki atlas lasów / Jan Jenik. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, 1983

12.  Kasprzyk, Stanisław

Turystyczne zagospodarowanie lasu / Stanisław Kasprzyk. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, 1977

13.  Kiełczewski, Bohdan

Las w środowisku życia człowieka / Bohdan Kiełczewski, Jerzy Wiśniewski. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, 1982

14.  Kowalewska, Maria

O czym szumi las. Gawędy o roślinach i zwierzętach / Maria Kowalewska. -  Warszawa : Wydawnictwo Spółdzielcze, 1988

15.  Łapiński, Włodzimierz

W kniei / Włodzimierz Łapiński. -  Kraków : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1980

16.  Laskowska, Wanda

Rośliny borów / Wanda Laskowska ; tabl. wykonała z natury Hanna Rembertowicz-Szymborska.- Wyd. 4. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1983

17.  Mańka, Karol

Fitopatologia leśna. podręcznik dla studentów wydziałów leśnych akademii rolniczych / Karol Mańka.- Wyd. 3 popr. Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, 1981

18.  Matuszkiewicz, Jan Marek

Zespoły leśne Polski / Jan Marek Matuszkiewicz. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008

19.  Niklewski, Jerzy

Kilka milionów lat historii lasów / Jerzy Niklewski. -  Warszawa : Wydawnictwa Geologiczne : Muzeum Ziemi  PAN, 1970

20.  Polakowska, Maria

Leśne rośliny zielarskie / Maria Polakowska. - Wyd. 3.Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, 1982

21.  Pollock, Steve

Lasy / Steve Pollock. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1991

22.  Poruba, Miroslav

Las. Przewodnik / Miroslav Poruba. Warszawa : MULTICO, 1996

23.  Szymański, Stanisław

Ekologiczne podstawy hodowli lasu. podręcznik dla studentów wydziałów leśnych / Stanisław Szymański.Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, 1986

24.  Tomanek, Jakub

Botanika leśna. Podręcznik dla studentów wydziałów leśnych akademii rolniczych / Jakub Tomanek.- Wyd. 3. Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne,  1980

25.  Traczyk, Tadeusz

Rośliny lasu liściastego / Tadeusz Traczyk.- Wyd. 4. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1975

26.  Veselovsky, Zdeněk

Głosy dżungli / Zdeněk Veselovsky. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1986

27.  Válek, Miroslav

Pieśń o lesie / Miroslav Válek, Jindro i Zdeno Vlach. - Wyd. 2. Katowice : "Śląsk", cop. 1983

28.  Zaręba, Ryszard

Puszcze, bory i lasy Polski / Ryszard Zaręba.- Wyd. 3 zm. Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, 1986

29.  Zdzitowiecka, Hanna

W lesie / Hanna Zdzitowiecka. - Wyd. 3.Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1986

Artykuły z czasopism

1.      Barczyk, Konrad

Leśny Kompleks Promocyjny "Lasy Beskidu Sądeckiego" / Konrad Barczyk. // Przyroda Polska. - 2006, nr 1, dod. Biuletyn EKO-edukacyjny, s. 9-12

2.      Bobrowicz, Grzegorz

Grądy / Grzegorz Bobrowicz. // Przyroda Polska. - 2003, nr 10, s. 28-29

3.      Bonenberg, Krystyna

Zagrożenia karpackich lasów na przykładzie powiatu nowotarskiego / oprac. Krystyna Bonenberg. // Aura. - 2008, nr 7, s. 11-12

4.      Falencka-Jabłońska, Małgorzata

Elektrownia "Kozienice" a środowisko leśne / Małgorzata Falencka-Jabłońska. // Aura. - 2010, nr 1, s. 11-13

5.      Fronczak, Krzysztof

6.      Gajowniczek, Andrzej

Lasy Gdyni / Andrzej Gajowniczek. // Jantarowe Szlaki. - 1998, nr 3, s. 10-11

7.      Grelewska, Anna

Największa knieja w Europie / Anna Grelewska ; fot. Marek Taradejna. // Przyroda Polska. - 2007, nr 9, dod.  Biuletyn EKO-edukacyjny, s. 11-12

8.      Kamiński, Krzysztof St.

Olsy / Krzysztof St. Kamiński. // Przyroda Polska. - 2000, nr 3, s. 4

9.      Kostuch, Ryszard

Leśne kwiaty / Ryszard Kostuch. // Aura. - 1997, nr 4, s. 18-20

10.  Kruk, Hanna

Lasy Wysoczyzny Elbląskiej / Hanna Kruk. // Jantarowe Szlaki. - 1998, nr 1, s. 12-13

11.  Lasy Państwowe

Lasy Państwowe. // Przyroda Polska. - 1998, nr 1, s. 13

12.  Marszał, Dominik

Puszcza pierwotna / Dominik Marszał. // Biologia w Szkole. - 2007, nr 5, s. 35-39

13.  Marszałek, Tadeusz

O społecznych funkcjach lasu / Tadeusz Marszałek. // Ekopartner. - 1998, nr 2, s. 20-21

14.  Ogrodowczyk, Tomasz

Łęgi i grądy / Tomasz Ogrodowczyk. // Przyroda Polska. - 2000, nr 4, s. 5

15.  Pańszczyk, Kazimierz

Leśni seniorzy / Kazimierz Pańszczyk. // Przyroda Polska. - 2006, nr 9, s. 10-12

16.  Rice, Richard E.

Czy można uratować lasy tropikalne? / Richard E. Rice, Raymond E. Gullison, John W. Reid ; . z ang. Włodzimierz Adamczyk. // Świat Nauki. - 1997, nr 6, s. 46-52

17.  Szulc, Dorota

Życie pod ściółką / tekst i zdj. Dorota Szulc, Szymion Wójcik. // Przyroda Polska. - 2009, nr 3, s. 30-31

18.  Tomiałojć,  Ludwik

Lasy Państwowe kontra ochrona przyrody / Ludwik Tomiałojć. // Aura. - 2009, nr 3, s. 7-10

19.  Trzaskowski, .Sławomir

20.  W sprawie ochrony

W sprawie ochrony przyrody w lasach / Tomasz Bogatko. // Przyroda Polska. - 2009, nr 2, dod.
Biuletyn EKO-edukacyjny, s. 9-10

21.  Witek, Roman

22.  Zdąbłasz, Waldemar

Zagrożenia polskiej szaty leśnej / Waldemar Zdąbłasz. // Aura. - 1996, nr 10, s. 13-14

23.  Zdzienicki, Maciej

Puszcza Kozienicka. leśny kompleks promocyjny / Maciej Zdzienicki. // Przyroda Polska. - 2004, nr 5, s. 12-15

24.  Zientek-Varga, Jolanta

Dokumenty filmowe

1.        Mieszkańcy lasów

Mieszkańcy lasów.- Wersja polska / czyta Władysław Fronczak. Wrocław : Hagi Film i Video, 1996. [b.m.] : Discovery Communications, 1991.

2.        Wycieczka do lasu

Wycieczka do lasu [Film]. zaprasza Nadleśnictwo Spała / zdj. Tomasz i Michał Ogrodowczykowie, Piotr Ćwikliński ; komentarz Jacek Wizimirski, Michał  Ogrodowczyk ; kier. prod. Tomasz Modliński.- Wersja polska. Bedoń : Leśne Studio Filmowe ORWLP, 2004.

3.        Wynalazki natury

Wynalazki natury [Film]. 13 / konsult. nauk. Jerzy Moraczewski.- Wersja polska. Warszawa : Centralny Ośrodek Doskonalenia  Nauczycieli : "Pandora", [1996?] Francja : Tele Union  Paris.

 

Oprac.: Sylwia Grabowska

WMBP w Elblągu, Biblioteka Główna