Logopedia - z problematyki terapii mowy

wybór materiałów na podstawie zbiorów Biblioteki Pedagogicznej w Iławie

WDAWNICTWA  ZWARTE

 1. Badanie i kształtowanie słuchu fonematycznego : (komentarz i tablice) / Irena Styczek. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1982
 2. Chcę mówić poprawnie : materiały do ćwiczeń logopedycznych. Z. 1 , sz, ż, cz, / Jolanta Góral-Półrola, Stanisława Zakrzewska. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 1995
 3. Chcę mówić poprawnie : materiały do ćwiczeń logopedycznych. Z. 2 , l, l', r / Jolanta Góral-Półrola, Stanisława Zakrzewska. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 1996
 4. Ćwiczymy mówienie, czytanie i pisanie / Antoni Balejko. - Białystok : Wydawnictwa Logopedyczne, 1995
 5. Diagnoza i terapia osób z różnymi zaburzeniami językowymi : warsztaty logopedyczne, Augustów - maj - 1996 / red. Antoni Balejko. - Białystok : Wydawnictwo Logopedyczne Antoni Balejko, 1996
 6. Dźwięki mowy : program kształtowania świadomości fonologicznej dla dzieci przedszkolnych i szkolnych / pod red. Alicji Maurer. - Kraków : „Impuls”, 2006
 7. Elementy logopedii / Genowefa Demelowa. - Wyd. 3. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1987
 8. Jak krok po kroku wprowadzić dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych w świat zabawy i nauki / Elżbieta Maria Minczakiewicz. - Kraków : „Impuls”, 2006
 9. Jak pokonać seplenienie : uczymy się wymawiać głoski s-sz : dyslalia - dysleksja / Antoni Balejko. - Białystok : [Wydawnictwo Logopedyczne], 2000
 10. Jak pokonać trudności w mówieniu, czytaniu i pisaniu : dla rodziców i nauczycieli / Antoni Balejko . - Białystok : [Wydawnictwo Logopedyczne], 1999
 11. Jak pomóc dziecku z wadą wymowy / Ewa Spałek, Celina Piechowicz-Kułakowska. - Kraków : „Impuls”, 1996
 12. Jak usuwać seplenienie i inne wady wymowy / Danuta Antos, Genowefa Demel, Irena Styczek. - Wyd. 3. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1978
 13. Jak usuwać wady mowy : porady dla nauczycieli i rodziców / Antoni Balejko. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Białystok : [nakł. Autora], 1992
 14. Jąkanie : diagnoza, terapia, program / Mieczysław Chęciek. - Kraków : „Impuls”, 2007
 15. Jąkanie wczesnodziecięce / Zbigniew Tarkowski. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1992
 16. Kwestionariusz badania mowy / Grażyna Billewicz, Brygida Zioło. - Wyd. 2. - Kraków : „Impuls”, 2004
 17. Logopedia : pytania i odpowiedzi : podręcznik akademicki / pod red. Tadeusza Gałkowskiego i Grażyny Jastrzębowskiej. - Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2001
 18. Logopedia / Irena Styczek. - Wyd. 3. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1981
 19. Logopedyczny zbiór wyrazów / Janina Wójtowiczowa. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1991
 20. Minimum logopedyczne nauczyciela przedszkola / Genowefa Demel. - Wyd. 3 popr. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1994
 21. Mówię wyraźnie / Elżbieta Śnieżkowska-Bielak. - Kraków : „Impuls”, 2008
 22. Oblicza wad wymowy / Ewa Małgorzata Skorek . - Warszawa : „Żak", 2001
 23. Od obrazka do słowa : poradnik dla pedagogów, logopedów i rodziców dzieci z trudnościami w porozumiewaniu się / Hanna Rodak, Danuta Nawrocka. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1993
 24. Pomagamy dzieciom z zaburzeniami mowy : (podręczny poradnik logopedyczny) / Kinga Kozłowska. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 1996
 25. Reranie : profilaktyka, diagnoza, korekcja / Ewa Małgorzata Skorek. - Wyd. 2. - Kraków : „Impuls”, 2003
 26. Szkice logopedyczne / Józef Tadeusz Kania. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1982
 27. Teksty z ćwiczeniami wspomagającymi rozwój mowy i języka dziecka / Dorota Rumieńczyk. - Kraków : „Impuls”, 2007
 28. Terapia dziecka z wadą wymowy / Hanna Rodak. - Wyd. 4. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2002
 29. Terapia logopedyczna dzieci z zaburzeniami słuchu i mowy : wybrane problemy teorii i praktyki surdologopedycznej / Grażyna Gunia. - Kraków : „Impuls”, 2006
 30. Terapia wad wymowy / Edyta Lichota. - Kraków : „Impuls”, 2005
 31. Terapia zaburzeń mowy : materiały pomocnicze do pracy z dziećmi starszymi i dorosłymi / Barbara Wiśniewska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2002
 32. Uczmy się ojczystej mowy : porady dla nauczycieli i rodziców / Antoni Balejko. - Białystok : Wydawnictwa Logopedyczne, 1994
 33. Uczymy się poprawnie mówić : poradnik logopedyczny z ćwiczeniami l, ł, m, n, ń / Grażyna Skrzynecka. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1998
 34. Usprawnianie mówienia, czytania i pisania / Antoni Balejko, Halina Łuksza. - Białystok : Wydawnictwa Logopedyczne, 1995
 35. Vademecum logopedyczne : dla studentów pedagogiki / Krystyna Błachnio. - Wyd. 2 rozszerz. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2001
 36. Wspomaganie płynności mowy dziecka - profilaktyka, diagnoza i terapia jąkania wczesnodziecięcego : program logopedyczny / Dorota Kamińska. - Kraków : „Impuls”, 2006
 37. Wybrane zagadnienia z rewalidacji dzieci specjalnej troski : praca zbiorowa / pod red. Marzenny Zaorskiej. - Olsztyn : [s.n.], dr. 1996
 38. Z logopedią na ty : podręczny słownik logopedyczny / Ewa Małgorzata Skorek. - Wyd. 2. - Kraków : „Impuls”, 2005
 39. Zabawy logopedyczne i łatwe ćwiczenia : [0-3 i 3-6 lat] / Kinga Kozłowska. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2005
 40. Zabawy logopedyczne i łatwe ćwiczenia. Cz. 2, (dla dzieci 6-7-letnich) / Kinga Kozłowska. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2007
 41. Zabawy logopedyczne i nie tylko : poradnik dla nauczycieli i rodziców / Elżbieta Chmielewska. -  Kielce : „MAC”, 1997
 42. Zaburzenia mowy u dzieci : wczesne rozpoznawanie i postępowanie logopedyczne / Elżbieta Stecko . - Wyd. 4. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2002

ARTYKUŁY  Z  CZASOPISM

 1. Badanie i przezwyciężanie trudności w dyferencjacji artykulacyjnej głosek syczących i szumiących oraz R i L / Antoni Bochniarz // Szkoła Specjalna. – 1985, nr 3, s. 210-225

2.      Bajki w pracy logopedy / Anna Majewska-Tworek, Agnieszka Olechnowicz-Puchała // Wychowanie w Przedszkolu. – 1998, nr 2, s. 92-95 ; 1998, nr 4, s. 266-270

3.      Czynniki warunkujące rozwój mowy u dzieci z zespołem Downa / Elżbieta Minczakiewicz. – Bibliogr. // Scholasticus. – 1994, nr 7/8, s. 105-113

 1. Ćwiczenia logopedyczne / Krystyna Rachwał-Łyżwa // Wychowanie w Przedszkolu. – 2000, nr 5, s. 283-296
 2. Ćwiczenia logopedyczne / Lucyna Belka-Sendłak // Wszystko dla Szkoły. – 2002, nr 5, s.10-11
 3. Ćwiczenia usprawniające narządy artykulacyjne / Jolanta Wilk // Nowe w Szkole. – 2002, nr 4, wkł., s. IV
 4. Ćwiczenia w mówieniu, czy to tylko obrazki? / Maciej Sienicki // Języki Obce w Szkole. – 1986, nr 1, s. 61-67
 5. Diagnoza logopedyczna warunkiem skutecznej terapii / Edyta Krajewska-Cyrwus. – Bibliogr. // Wychowanie na co Dzień. – 2003, nr 9, s. 21-23
 6. Dyslalia czy opóźniony rozwój mowy : o trudnościach w określaniu i klasyfikowaniu zaburzeń mowy w okresie przedszkolnym / Kinga Kuszak // Szkoła Specjalna. - 2007, nr 3, s. 206-213
 7. Dzieci z trudnościami w nabywaniu języka a system opieki logopedycznej na szczeblu edukacji przedszkolnej / Ewa Słodownik-Rycaj // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2004, nr 4, s. 143-164
 8. Dziecko jąkające się w szkole / Justyna Solecka-Głodek // Remedium. - 2004, nr 10, s. 10-11
 9. Efekty psycho-fizjologicznej terapii jąkających się dzieci i młodzieży / Mieczysław Chęciek // Szkoła Specjalna. – 1987, nr 1, s. 19-26
 10. Gdy mój uczeń jąka się / Anna Binięda // Kajet. – 1994, nr 3, s. 15
 11. Higiena głosu dziecka podczas zajęć zintegrowanych w edukacji elementarnej / Anna Śliwińska. - Bibliogr. // Nauczanie Początkowe. - 2005/2006, nr 2, s. 39-46
 12. Humanistyczne i społeczne aspekty wykonywania zawodu logopedy / Danuta Dramska. - Bibliogr. // Wychowanie na co Dzień. - 2004, nr 7/8, s. 26-28

16.  Jąkanie – problem wciąż aktualny / Mieczysław Chęciek // Chowanna. – 1984, nr 1, s. 38-47

 1. Jąkanie – wskazówki dla wczesnej diagnozy / Aldona Grzybowska // Wychowanie Fizyczne i Higiena Szkolna. – 1986, nr 9, s. 320-322
 2. Logopeda w szkole – cele i zadania pracy / Beata Mazurek // Życie Szkoły. – 1999, nr 8, s. 574
 3. Logopeda w szkole / Bożena Adamus // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2000, nr 5, s. 44

20.  Logopeda w szkole / Urszula Bełza // Kajet. – 2000, nr 2, s. 27

 1. Logopeda w szkole integracyjnej i logoterapii dziecka z wadą słuchu / Zyta Niedźwiecka. – Bibliogr. // Wychowanie na co Dzień. – 2001, nr 3, s. 22-23
 2. Logopedia - proces instytucjonalizacji dyscypliny naukowej i zawodu / Danuta Dramska. - Bibliogr. // Wychowanie na co Dzień. - 2004, nr 1/2, s. 18-20
 3. Logoterapia – leczenie (z) sensem / Piotr Szczukiewicz // Remedium. – 2002, nr 5, s. 20-21
 4. Metody wspierające proces terapii logopedycznej dziecka / Marzenna Zaorska // Kajet. - 2004, nr 3, s. 12-17
 5. Mowa i zabawa : program terapeutyczno-stymulacyjny dla dzieci z problemami w mówieniu : dla logopedów, pedagogów specjalnych i rodziców / Elżbieta Chilińska-Karpowicz, Agnieszka Jaworska // Doskonalenie Otwarte. – 2002/2003, nr 5, s. 74-79
 6. Niektóre uwarunkowania logoterapii / Antoni Bochniarz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1985, nr 9, s. 415-423
 7. Nieprawidłowości mowy / Jadwiga Doniec. - Bibliogr. // Życie Szkoły. - 2005, nr 1, s. 36-38
 8. O potrzebie profilaktyki logopedycznej / Agnieszka Bieniek-Nowakowska, Katarzyna Ziomek. - Bibliogr. // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 1, s. 32-34
 9. O profilaktyce zaburzeń mowy w okresie przedszkolnym / Kinga Kuszak. - Bibliogr. // Wychowanie na co Dzień. - 2005, nr 1/2, s. 24-30
 10. Oddech moją siłą [ćwiczenia oddechowe] / Grażyna Paracka. - Bibliogr. // Lider. - 2007, nr 9, s. 14-15
 11. Opieka logopedyczna od poczęcia - "profilaktyczne słoneczko" / Dorota Eźlakowska // Kajet. - 2004, nr 5, s. 26-27
 12. Organizacja zajęć logopedycznych w Szkole Podstawowej nr 20 w Legnicy / Beata Winiarska // Dyrektor Szkoły. – 1999, nr 2, s. 29-30
 13. Praca logopedów z dziećmi jąkającymi się / Halina Pawlik, Maria Woźniak // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1989, nr 1, s. 35-37
 14. Praca nauczyciela-logopedy z dzieckiem z wadą wymowy / Aldona Feder. – Bibliogr. // Nauczanie Początkowe. – 1999/2000, nr 2, s. 96-102 ; Życie Szkoły. – 2000, nr 6, s. 329-333
 15. Problem dziecka jąkającego się w społeczności klasowej i sposoby przezwyciężania trudności w jego mowie / Krystyna Elżbieta Diener // Nauczanie Początkowe. – 1991/1992, nr 5, s. 49-51
 16. Problemy logopedyczne na progu szkoły / Hanna Karkowska // Życie Szkoły. – 1999, nr 3, s. 226-227
 17. Problemy opieki logopedycznej nad dziećmi w wieku przedszkolnym / Ewa Słodownik-Rycaj // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2005, nr 3, s. 115-131
 18. Profilaktyka i doradztwo logopedyczne / Kinga Kozłowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1997, nr 8, s. 27-30
 19. Profilaktyka i terapia jąkania / Joanna Tomczyk. - Bibliogr // Życie Szkoły. - 2004, nr 6, s. 393-398
 20. Profilaktyka logopedyczna / Krystyna Rachwał-Łyżwa // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1999, nr 10, s. 43-45
 21. Profilaktyka logopedyczna to opieka logopedy nad dzieckiem już od poczęcia / Róża Sobocińska // Wychowanie na co Dzień. – 2001, nr 7/8, s. 33
 22. Profilaktyka logopedyczna w aspekcie zdrowia psychicznego i potrzeb społecznych człowieka / Elżbieta Minczakiewicz // Lider. – 2001, nr 5, s. 3-6
 23. Profilaktyka logopedyczna w edukacji przedszkolnej - rola nauczyciela / Katarzyna Węsierska. - Bibliogr. // Wychowanie na co Dzień. - 2007, nr 6, s. 8-11
 24. Profilaktyka wad wymowy / Małgorzata Woźniak-Wróblewska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2007, nr 11, s. 40-42
 25. Program usprawniania dziecka z wadą słuchu / Tamara Barcińska // Doskonalenie Otwarte. - 2004, nr 1, s. 133-137
 26. Projekt „badania mowy” Ireny Styczek jako pierwowzór logopedycznego postępowania diagnostycznego / Danuta Emiluta-Rozya // Szkoła Specjalna. – 2002, nr 3, s. 142-154
 27. Przygotowanie dzieci z zaburzeniami mowy do nauki szkolnej / Małgorzta Steinborn // Psychologia Wychowawcza. – 1985, nr 2, s. 186-196
 28. Psychoterapia osób jąkających się / Zbigniew Tarkowski // Psychologia Wychowawcza. – 1987, nr 2, s. 184-192
 29. Rymowanki podczas zajęć logopedycznych / Stefania Chludzińska // Kajet. – 2000, nr 4, s. 23-24
 30. Stadia rozwoju mowy a choroba Downa / Janusz Kostrzewski. – Bibliogr. // Scholasticus. – 1994, nr 7/8, s. 91-103
 31. Ścieżka logopedyczna w czterech porach roku : [ćwiczenia i zadania dla szkół specjalnych] / Anna Kordys, Katarzyna Toczyłowska // Szkoła Specjalna. - 2004, nr 5, s. 383-389

52.  Technika „briocolage” w terapii jąkających się dzieci młodszych / Elżbieta Minczakiewicz. – Bibliogr. // Scholasticus. – 1994, nr 1/2, s. 93-98

53.  Terapia logopedyczna / Mirosława Sutkowska // Edukacja i Dialog. – 2002, nr 1, s. 27-28

 1. Terapia logopedyczna i komputer / Marlena Modrzejewska-Trocha // Nowe w Szkole. – 2002, nr 4, s. 11-12
 2. Terapia logopedyczna w domu dziecka / Zofia Doniec // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2001, nr 10, s. 32-34
 3. Terapia mowy dzieci z rozszczepem podniebienia / Jerzy Pikiewicz // Wychowanie w Przedszkolu. – 1997, nr 9, s. 563-566
 4. W trosce o mowę dziecka / Urszula Kapela, Dorota Zarzycka // Wychowanie w Przedszkolu. - 2007, nr 8, s. 36-38
 5. Wczesna interwencja logopedyczna zapobiegająca wadom wymowy / Teresa Szymańska-Paruszkiewicz. - Bibliogr. // Nauczanie Początkowe. - 2005/2006, nr 2, s. 35-38
 6. Współpraca logopedy i nauczyciela w szkole specjalnej / Zbigniew Tarkowski // Szkoła Specjalna. – 1987, nr 2, s. 120-129
 7. Wykorzystanie elementów metody logorytmicznej w terapii mowy dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim / Stefania Chludzińska. – Bibliogr. // Kajet. – 2000, nr 4, s. 22-23
 8. Wykorzystanie muzyki w terapii logopedycznej / Ewelina Jutrzyna // Kajet. - 2004, nr 3, s. 7-12
 9. Z badań nad funkcjonowaniem uwagi dzieci dyslektycznych / Zofia Jaźwińska // Szkoła Specjalna. – 1990, nr 5, s. 236-240
 10. Z doświadczeń szkolnego logopedy / Hanna Stefanowska. – Bibliogr. // Wszystko dla Szkoły. – 2002, nr 2, s. 1-3
 11. Zadania logopedy szkolnego w usprawnianiu ucznia jąkającego się / Małgorzta Zaleska // Wychowanie na co Dzień. – 1995, nr 12, s. 22-23
 12. Zajęcia logopedyczne / Grażyna Opler-Kłusek. – Bibliogr. // Życie Szkoły. – 2002, nr 1, s. 28-34

Kwiecień 2008

Aniela Florkiewicz

WMBP w Elblągu Filia w Iławie