Pedagogika Marii Montessori

Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

KSIĄŻKI (za lata: 1983-2008)

Adamek, Irena

Podstawy edukacji wczesnoszkolnej / Irena Adamek. - Kraków : "Impuls", 1997

Idea integracji

Idea integracji a wychowanie : ku pedagogice integralnej / pod red. Bogusławy Jodłowskiej. - Gliwice : Kolegium Nauczycielskie ;  Kraków : "Impuls", 2004

Jaworska, Bolesława

Teoretyczne podstawy edukacji wczesnoszkolnej / Bolesława Jaworska ; Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku. - Płock : "Novum", cop. 1999

Kot, Stanisław

Historia wychowania. T.2 , Wychowanie nowoczesne : od połowy wieku XVIII do współczesnej doby / Stanisław Kot.- Warszawa : "Żak", 1994, 1996

Miksza, Małgorzata

Zrozumieć Montessori czyli Maria Montessori o wychowaniu dziecka / Małgorzata Miksza.- Kraków : "Impuls", 1997

Montessori, Maria

Domy dziecięce : metoda pedagogiki naukowej stosowana w wychowaniu najmłodszych dzieci / Maria Montessori.- Warszawa : "Żak", 2005

Orczyk, Adam

Zarys historii szkolnictwa i myśli pedagogicznej / Adam Orczyk. - Warszawa : "Żak", cop. 2008

Pedagogika

Pedagogika : podręcznik akademicki. 1 / red. nauk. Zbigniew Kwieciński, Bogusław Śliwerski.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008

Rocznik Komisji

Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych. T. 30 / kom. red. Władysław Dyner [i in.] ; Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1983

Skjöld Wennerström, Kristina

Pedagogika Montessori w przedszkolu i szkole / Kristina Skjöld Wennerström, Mari Bröderman Smeds. -  Kraków : "Impuls", 2007

Szkoły dialogu

Szkoły dialogu : wybór artykułów z miesięcznika "Edukacja i Dialog" z  lat 1990-1992 / [wyboru dokonali Anna Paciorek, Julian Radziewicz, Stanisław Więckowski ; red. S. Więckowski].- Warszawa : Społeczne Towarzystwo Oświatowe, 1993

Szuksta, Magdalena

Współczesne tendencje w nauczaniu inspirowane metodami M. Montessori, C. Freineta i R. Steinera - na przykładzie jednej ze szkół społecznych w Gdańsku / Magdalena Szuksta, Maria Mendel. - Płock : Zakład Wydawnictw i Reklamy "Iwanowski", 1995

Wczesna diagnostyka

Wczesna diagnostyka i terapia dzieci z zaburzeniami psychomotorycznymi : materiały z Międzynarodowej Konferencji Naukowej , Uniwersytet Jagielloński 11-13 maja 1995 r. / pod red. Jadwigi Włodek-Chronowskiej. - Kraków : nakł. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1996

Zeszyty Naukowe

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. 2001 nr 3 , Edukacja dorosłych / pod red. Barbary Juraś-Krawczyk. - Łódź : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2001

CZASOPISMA (za lata: 1997-2012)

Bednarczuk, Beata

Ocena pracy dziecka według Montessori / Beata Bednarczuk // Edukacja i Dialog. - 2002, nr 7, s. 66-72

Belka-Sendłak, Lucyna

Istota integralnej edukacji wczesnoszkolnej / Lucyna Belka-Sendłak // Lider. - 2001, nr 9, s. 12-13

Bzibziak, Małgorzata

Maria Montessori : zestawienie bibliograficzne w wyborze / Małgorzata Bzibziak // Biblioteka w Szkole. - 1997, nr 4, s.11-12

Epstein, Paul

Odkryć każde z dzieci / Paul Epstein // Bliżej Przedszkola. - 2012, nr 6, s. 44-46

Flejszer, Łukasz

Rola muzykoterapii w stymulacji dziecka z  niepełnosprawnością intelektualną / Łukasz Flejszer // Kultura Fizyczna. - 2010, nr 5-8, s. 44-54

Janowska, Julia

Jak dzieci się uczą? : edukacja Montessori / Julia Janowska // Bliżej Przedszkola. - 2011, nr 11, s. 68-71

Janowska, Julia

Montessori o obserwacji / Julia Janowska // Bliżej Przedszkola. - 2012, nr 1, s. 62-63

Janowska, Julia

Montessori za oceanem : edukacja w amerykańskich placówkach / Julia Janowska // Bliżej Przedszkola. - 2012, nr 4, s. 49-51

Janowska, Julia

Wolność i dyscyplina : jak pomóc dzieciom w wewnętrznej formacji? / Julia Janowska // Bliżej Przedszkola. - 2011, nr 12, s. 61-63

Jordan, Alicja

Od aktywności motorycznej do formowania charakteru : pedagogika Marii Montessori / Alicja Jordan // Wychowanie w Przedszkolu. - 2011, nr 9, s. 20-24

Kania, Magdalena

Zastosowanie elementów metody Marii Montessori w kształceniu przedszkolnym dzieci z wadą słuchu / Magdalena Kania, Joanna Szymańska // Szkoła Specjalna. - 2007, nr 4,
s. 269-278

Karczmarczyk-Rudnik, Elżbieta

Twórcy zmian przestrzeni edukacyjnej XX wieku / Elżbieta Karczmarczyk-Rudnik // Zarządzanie i Edukacja. - 2004, nr 1, s. 133-154

Klinkowska, Dorota

Pedagogika Marii Montessori / Dorota Klinkowska // Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 1, s. 50-52

Kurzyńska, Bożena

Nauczyciel w poglądach Marii Montessori / Bożena Kurzyńska, Izabela Kamińska  // Bliżej Przedszkola. - 2007, nr 7/8, z. 2, s. 40-41

Łatacz, Ewa

Edukacja językowa w ujęciu Marii Montessori jako przygotowanie do czynnego i twórczego uczestnictwa w logosferze /Ewa Łatacz // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.- Łódź : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2001, nr 3.-S. 119-131

Łatacz, Ewa

Maria Montessori o rozwoju mowy u dzieci / Ewa Łatacz // Edukacja i Dialog. - 1999, nr 6, s. 26-32

Łatacz, Ewa

Sumienie dziecka / Ewa Łatacz // Wychowawca. - 2010, nr 4, s. 12-13

Łatacz, Ewa

Trud wychowania Marii Montessori dla cywilizacji miłości / Ewa Łatacz // Wychowanie na co Dzień. - 1998, nr 1/2, s. 36-38

Maghen, Joanna

Fantazja a wyobraźnia : jak Montessori tłumaczy potrzeby dziecka w wieku od 2,5 do 6 lat / Joanna Maghen // Bliżej Przedszkola. - 2011, nr 6, s. 37-39

Maghen, Joanna

Jak dostosować edukację do potrzeb dziecka? : edukacja M. Montessori / Joanna Maghen // Bliżej Przedszkola. - 2011, nr 3, s. 38-40

Maghen, Joanna

Naturalne prawa wewnętrznego rozwoju dziecka / Joanna Maghen // Bliżej Przedszkola. - 2011, nr 9, s. 54-58

Maghen, Joanna

Ręka Marii Montessori : o rozwoju manualnym przedszkolaka / Joanna Maghen // Bliżej Przedszkola. - 2011, nr 7/8, s. 48-51

Maghen, Joanna

Rola nauczyciela Montessori - rola każdego nauczyciela / Joanna Maghen // Bliżej Przedszkola. - 2011, nr 5, s. 37-39

Maghen, Joanna

Teoria Montessori a praktyka / Joanna Maghen // Bliżej Przedszkola. - 2011, nr 4, s. 30-33

Marczak-Pilipczuk, Magdalena

Praca nauczyciela według metody Marii Montessori / Magdalena Marczak-Pilipczuk // Wychowanie w Przedszkolu. - 2011, nr 3, s. 24-28

Marczak-Pilipczuk, Magdalena

Wszystko, co najlepsze dla najmłodszego / Magdalena Marczak-Pilipczuk // Bliżej Przedszkola. - 2009, nr 12, s. 76-78

Matczak, Joanna

W oddziale montessoriańskim / Joanna Matczak, Joanna Sosnowska // Edukacja i Dialog. - 1998, nr 10, s. 48-49

Miksza, Małgorzata

Kierunki rozwoju ruchu montessoriańskiego w Polsce po roku 1990 / Małgorzata Miksza // Wszystko dla Szkoły. 2000, nr 2, s. 4-7

Molter, Agnieszka

Jestem Polakiem, jestem Europejczykiem czyli "wychowanie dla Wszechświata" w pedagogice Marii Montessori / Agnieszka Molter // Kwartalnik Edukacyjny. - 2007, nr 2, s. 72-75

Muzyczka, Daria

Wychowanie według metody Montessori / Daria Muzyczka // Edukacja i Dialog. - 2007, nr 1, s. 26-30

Patyk, Katarzyna

Warsztat metodyczny pedagoga specjalnego / Katarzyna Patyk, Magdalena Wójcik // Edukacja i Dialog. - 2008, nr 11, s. 32-41

Pelc, Jolanta

System wychowawczy M. Montessori : scenariusze zajęć z wykorzystaniem metody M. Montessori / Jolanta Pelc // Klanza w Zabawie i Edukacji Dzieci. - 2004, nr 2, s. 29-36

Podemska, Teresa

Pedagogika Marii Montessori : literatura w wyborze / Teresa Podemska, Grażyna Walewicz // Wszystko dla Szkoły. - 2000, nr 2, s. 23-24

Rabiańska, Maria

Praca według założeń Marii Montessori / Maria Rabiańska, Jolanta Kruk // Wychowanie w Przedszkolu. - 1997, nr 6, s. 348-349

Rotowska, Dorota

Pedagogika Montessori - szansa czy utopia? / Dorota Rotowska // Meritum. - 2010, nr 3, s. 38-41

Rotowska, Dorota

Uczyć się przez aktywne działanie : edukacja Montessorii / Dorota Rotowska // Bliżej Przedszkola. - 2012, nr 3, s. 54-56

Surma, Barbara

Katecheza Dobrego Pasterza / Barbara Surma // Wychowawca. - 2012, nr 4, s. 12-13

Surma, Barbara

101 lat pedagogiki Marii Montessori (1870-1954) / Barbara Surma // Bliżej Przedszkola. - 2008, nr 10, s. 8-9

Szmytka, Renata

Ćwiczenia codziennego dnia w teorii pedagogicznej Marii Montessori / Renata Szmytka // Wychowanie na co Dzień. - 1998, nr 7/8, s. 11-14

Śliwerski, Bogusław

Edukacja alternatywna w Polsce na przykładzie recepcji pedagogiki montessoriańskiej / Bogusław Śliwerski // Wszystko dla Szkoły. - 2000, nr 2, s. 1-4

Tarnowska, Małgorzata

Program językowy dla klas początkowych w szkołach Montessori / Małgorzata Tarnowska // Edukacja i Dialog. - 2000, nr 2, s. 16-20

Wasilewska, Joanna

Wychowanie dla kultury życia / Joanna Wasielewska, Małgorzata Fligiel // Edukacja i Dialog. - 1998, nr 10, s. 45-48

Wierucka, Jolanta

Maria Montessori - o pisaniu i czytaniu dzieci / Jolanta Wierucka, Iwona Zwierzchowska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2008, nr 9, s. 17-23

Włodarczyk, Renata

Ćwiczenia codziennego dnia / Renata Włodarczyk // Edukacja i Dialog. - 1998, nr 10, s. 42-44

Włodarczyk, Renata

Ćwiczenia codziennego dnia / Renata Włodarczyk // Edukacja i Dialog. - 1999, nr 6, s. 34-36

Włodarczyk, Renata

Korelacja zajęć ruchowych o charakterze ogólnorozwojowym z matematyką w edukacji klasycznej i montessoriańskiej / Renata Włodarczyk // Wychowanie na co Dzień. - 1998, nr 6, dod. s. I-IV

Wysmułek, Ilona

Nauka języka angielskiego w szkołach M. Montessori w Holandii / Ilona Wysmułek // Wychowanie w Przedszkolu. - 2011, nr 3, s. 10-14

Zientarska, Ewa

Rousseau powiedział, ja zrobiłam / Ewa Zientarska // Amicus. - 1998, nr 7, s. 27-30

MULTIMEDIA

Pluralizm edukacyjny [Film]. Kas. 1, [. 1] / scen.  i realiz. Henryk Konieczny, Barbara Puszczewicz.- Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej : Telewizja Polska : Ogólnopolskie Centrum Edukacji Niestacjonarnej, [1993]

NETOGRAFIA

Maria Montessori

Maria Montessori – koncepcja pedagogiczna. - Tryb dostępu: http://www.przedszkole14tychy.pl/index_new.php?plLANGUAGE_SEPARATORmaria-montessori-koncepcja-pedagogiczna,55

Pedagogika

Pedagogika Marii Montesorii / oprac. Jarosław Jordan // W: Trendy: uczenie w XXI wieku: internetowy magazyn CODN [Dokument elektroniczny] . - 2005, nr 3. - Tryb dostępu: http://www.pssp.edu.pl/wp-content/uploads/2010/08/Pedagogika-Marii-Montessori.pdf

 

Opracowała: Magdalena Kobylińska

WMBP w Elblągu

Biblioteka Główna