MATEMATYKA

SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA

Zestawienie bibliograficzne w wyborze

KSIĄŻKI

1.       Abc maturzysty : matematyka [ repetytorium poziom podstawowy] / Witold Mizerski. - Warszawa: Grupa Wydawnicza Adamantan, 2009

2.       Aktywne metody w kształceniu matematycznym / Zdzisław Kierstein. - Opole : "Nowik", 2004

3.       Dydaktyka matematyki : teoria i zastosowania w matematyce szkolnej / Helena Siwek. - Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2005

4.       Matematyka : definicje, twierdzenia, przykłady, zadania / Wacław Leksiński, Ireneusz Nabiałek, Wojciech Żakowski. - Wyd.8. - Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2003

5.       Matematyka dla licealistów / Małgorzata Iwanowska. - Warszawa: Wydawnictwo Eremis, 2008

6.       Matematyka dla maturzystów: definicje, twierdzenia, wzory, przykłady / Wacław Leksiński, Bohdan Macukow, Wojciech Żakowski. - Wyd.5. - Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2001

7.       Matematyka dla maturzystów : równania i nierówności / Cezary Ferens. - Wyd.2. - Katowice: Videograf Edukacja, 2008

8.       Matematyka : kompendium maturzysty / Robert Drachal. - Warszawa: Świat Książki, 2009

9.       Matematyka : korepetycje : liceum. Cz. 1 , Logika matematyczna, zbiory liczbowe, geometria płaszczyzny, funkcje trygonometryczne, funkcje liniowe / Robert Całka. - Kraków: Wydawnictwo Greg, [2009]

10.   Matematyka : korepetycje : liceum. Cz. 2 , Funkcje kwadratowe, funkcje wymierne, funkcje wielomianowe, funkcje trygonometryczne, ciągi liczbowe, twierdzenia sinusów i cosinusów / Robert Całka. - Kraków: Wydawnictwo Greg, [2009]

11.   Matematyka : korepetycje : liceum. Cz. 3 , Funkcja wykładnicza i logarytmiczna, kombinatoryka, rachunek prawdopodobieństwa, statystyka, stereometria / Robert Całka. - Kraków: Wydawnictwo Greg, [2009]

12.   Matematyka od A do Z : repetytorium : matura / Janusz Karkut. - Warszawa:  Wydawnictwo Kram, 2008

13.   Matematyka : próbne arkusze maturalne : poziom rozszerzony / Elżbieta Świda, Elżbieta Kurczab, Marcin Kurczab. - Warszawa: Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro, 2009

14.   Matematyka : rachunek prawdopodobieństwa nie tylko dla orłów / Przemysław Butryn. - Kraków: Wydawnictwo Szkolne Omega, 2004

15.   Matematyka : tydzień po tygodniu do matury : poziom podstawowy / Anna Kukla, Marceli Piekarz, Małgorzata Waśniowska. - Kraków: Wydawnictwo Zielona Sowa, 2009

16.   Matematyka : vademecum / Robert Całka [i in.]. - Kraków: Wydawnictwo Greg, [2009?]

17.   Matura: zbiór zadań. Cz.1 / Alicja Cewe, Halina Nahorska. - Wyd. 3 rozszerz. - Gdańsk: „Podkowa”, 1998

18.   Matura: zbiór zadań. Cz.2 / Alicja Cewe, Czesław Grajek, Halina Nahorska. - Wyd. 2 rozszerz. - Gdańsk: „Podkowa”, 1997

19.   Podstawa programowa z komentarzami. T. 6 , Edukacja matematyczna i techniczna w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum : matematyka, zajęcia techniczne, zajęcia komputerowe, informatyka / oprac. zespół red. Zbigniew Semadeni [i in.]. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej, [2009]

20.   Podstawy nauczania matematyki, czyli jak przybliżyć matematykę uczniom / Danuta Zaremba. - Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2006

21.   Repetytorium maturzysty : matematyka / Katarzyna Piórek. - Kraków: Wydawnictwo Greg, 2009

22.   Repetytorium maturzysty : matematyka [ poziom podstawowy i rozszerzony ] / Beata Piekarczyk. - Kraków: Wydawnictwo Greg

23.   Rozwiąż przez analogię : zbiór zadań z matematyki : zakres podstawowy i rozszerzony : praca zbiorowa / pod kierunkiem Katarzyny Sikory. - Opole : "Nowik", 2006

24.   Sposób na maturę : matematyka / Piotr Ludwikowski. - Kraków: Wydawnictwo Szkolne Omega, 2008

25.   Wybrane metody i techniki aktywizujące : zastosowania w procesie nauczania i uczenia się matematyki  / Maria Wójcicka. - Warszawa: „Fraszka Edukacyjna”, 2005

26.   Zadania z matematyki dla olimpijczyków – gimnazjalistów i licealistów / Henryk Pawłowski, Wojciech Tomalczyk. - Wyd. 2 rozszerz. i popr. - Toruń: „Tutor”, 2000

27.   Zbiór zadań maturalnych z rozwiązaniami: matematyka / Przemysław Butryn. - Kraków: Wydawnictwo Szkolne Omega, 2003

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

 1. Algorytmy / Honorata Marks // Matematyka. - 2005, nr 2, s. 30 - 32
 2. Ciąg arytmetyczny a funkcja liniowa i kwadratowa / Monika Bolanowska, Ewa Szewczuk // Matematyka. - 2008, nr 7, s. 415 – 423; nr 8, s. 468 – 478; nr 9, s. 533 – 542
 3. Ćwiczenia geometryczne przed maturą : trójkąty / Monika Bolanowska // Matematyka. - 2009, nr 7, s. 420 - 423, 434 - 437
 4. Ćwiczenia przed maturą : czworokąty / Monika Bolanowska // Matematyka. - 2009, nr 8, s. 473 – 477, 484 – 489
 5. Ekstremum funkcji kwadratowej bez wzorów / Marian Maciocha // Matematyka. - 2009, nr 5, s. 292 – 293
 6. Hospitacja diagnozująca w szkole ponadgimnazjalnej / Małgorzata Chodura  // Matematyka. - 2004, nr 1, s. 26 - 28
 7. Kilka sposobów na dwusieczną / Zofia Dam // Matematyka. - 2004, nr 6, s. 336 – 339
 8. Kształcenie umiejętności definiowania / Witold Pająk // Matematyka. - 2007, nr 7, s. 413 - 418
 9. Liczby niewymierne : konspekt lekcji w klasie I LO / Tomasz Sekulski. - Bibliogr. //

Matematyka. - 2008, nr 6, s. 336 - 338

 1.  Loteria / Witold Bednarek // Matematyka. - 2007, nr 1, s. 24 – 25
 2. Nauczanie matematyki w szkole ponadgimnazjalnej : przegląd metod / Józef Paszuk. - Bibliogr. // Kajet. - 2005, nr 4, s. 17 - 20
 3. Obliczenia procentowe w liceum / Małgorzata Rucińska-Wrzesińska. - Cz.1-2 // Matematyka. - 2009, nr 7, s. 414 - 417; nr 8, s. 478 – 481
 4. Odchylenie standardowe : konspekt lekcji / Piotr Kopacz // Matematyka. - 2009, nr 6, s. 351 - 361
 5. O pewnym równaniu trygonometrycznym / Janusz Karkut // Matematyka. - 2007, nr 1, s. 30 – 33
 6. Powszechna matura z matematyki : zadania przygotowawcze / oprac. Monika Bolanowska // Matematyka. - 2009, nr 3, s. 159 – 165
 7. Problem skazańca / Witold Bednarek.- [Rachunek prawdopodobieństwa] // Matematyka. - 2007, nr 4, s. 220 – 221

17.   Przed maturą // Matematyka. - 2006, nr 3, s. 40 - 42

 1. Przed maturą 2008 oraz 2010 // Matematyka. - 2008, nr 4, s. 234 - 240
 2. Przybliżenia / Jadwiga Drożdż // Matematyka. - 2006, nr 9, s. 31 – 34
 3. Rachunek różniczkowy na lekcjach matematyki w korelacji z przedmiotami zawodowymi : (scenariusz zajęć dla uczniów technikum oraz dla klas licealnych z rozszerzoną matematyką) / Anna Maliszewska  // Wszystko dla Szkoły. - 2007, nr 11, s. 14
 4. Równanie prostej : scenariusze lekcji / Danuta Zaremba // Matematyka. - 2008, nr 7, s. 410 – 414
 5. Sprawdzian z myślenia / Monika Bolanowska, Ewa Szewczuk // Matematyka. - 2006, nr 5,  s. 31 – 40
 6. Średnie w trapezie / Zofia Diakowska // Matematyka. - 2004, nr 3, s. 140 - 142
 7. Zadania dla kółek matematycznych w klasach licealnych / Witold Bednarek  // Matematyka. - 2009, nr 2, s. 112 - 114
 8. Zadania dla kółek matematycznych w LO / Witold Bednarek // Matematyka. - 2009, nr 5, s. 310 - 311
 9. Zadania na zajęcia dodatkowe z matematyki w LO / Witold Bednarek // Matematyka. - 2009, nr 6, s. 370 - 371
 10. Z pochodną czy bez pochodnej? / Arkadiusz Palczak // Matematyka. - 2009, nr 5, s. 287 – 292

 

Październik 2009

Oprac.: Danuta Klukowska

WMBP w Elblągu, Filia w Iławie