Media w procesie wychowania - szansa czy zagrożenie?

Zestawienie bibliograficzne w wyborze

(materiały dostępne WMBP im. Karola Wojtyły w Elblągu Filia w Morągu) 

Książki:

1.      Banaszkiewicz-Zygmunt E.(red.) : Leksykon PWN, media, Warszawa 2000

2.      Bogunia-Borowska M. : Reklama jako tworzenie rzeczywistości społecznej, Kraków 2004

3.      Goban-KlasT. : Media i komunikowanie masowe, Warszawa 2006

4.      ReevesB., Nass C. : Media i ludzie, Warszawa 2000

5.      Sokołowski M. (red.): Teoria i praktyka edukacji medialnej, modele – konteksty – interpretacje , Olsztyn 2002

6.      Wallach P. : Psychologia Internetu, Poznań 2005

7.      Waniek D., Adamowski J.(red.): Media masowe w praktyce społecznej, Warszawa 2007

8.      Wieczorkowski K. : Media w procesie kształcenia i samokształcenia [ w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku T. III, Warszawa 2003

Artykuły z czasopism:

1.       Agresja elektroniczna wirtualne ciosy, realne rany – cz. I / Jacek Pyżalski // Remedium. - 2008, nr 9, s. 26-27

2.      Agresja w grach komputerowych / Sebastian Glaziński // Edukacja i Dialog. - 2007, nr 2,s. 63-67

3.      Ala.m@internet.pl : dzieci w sieci / Łukasz  Wojtasik // Niebieska Linia. - 2004, nr 3/32, s. 25-27

4.      Bezpieczny Internet/ oprac. Magda Wójcik // Remedium. – 2006, nr 10, s. 20

5.      Cyberprzemoc / Ł. Wojtasik // Remedium. - 2008, nr 2, s. 4-5

6.      Czasopisma internetowe dla dzieci : scenariusz zajęć z edukacji czytelniczej i medialnej / Beata Loch // Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 11, s. 15

7.      Czy Internet uzależnia? / Anna Mardofel, Zdzisław Iwanowski, Bartosz Chudzik // Remedium. - 2005, nr 7-8, s. 34-35

8.      Czy Internet uzależnia? cz. II / Anna Mardofel, Zdzisław Iwanowski, Bartosz Chudzik // Remedium. - 2005, nr 10, s. 20-21

9.      Czy szlaban na Internet to najlepsze rozwiązanie? / Agata Błachnio // Życie Szkoły. – 2006, nr2 s. 50-52

10.  Dominacja mediów w środowisku wychowawczym dziecka / J. Izdebska // Edukacja. - 2000, nr 4, s. 29-37

11.  Dzieci w Sieci / Łukasz Wojtasik // Remedium. - 2007, nr 8, s. 10-11

12.  Dziecko w bezpiecznej Sieci, a nie w matni / Iwona Supronowicz // Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 5, s. 4-5

13.  Dziecko w Sieci / Łukasz Wojtasik // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze. - 2005, nr 3,s. 32-36

[Ogólnopolska kampania społeczna, mająca na celu uświadomienie rodzicom zagrożeń związanych z korzystaniem z Internetu]

14.  Dziecko w sieci / Magda Wójcik // Remedium. - 2004, nr 5, s. VIII

15.  Dziecko w świecie wirtualnym: szanse i zagrożenia / Maria Kielar-Turska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2002, nr 3, s. 131-136

16.  Dziecko wobec mediów / T. Kłosińska // Życie Szkoły. - 2006, nr 4, s. 5-8

17.  Gry komputerowe i agresja u dzieci / Małgorzata Michaliszyn // Życie Szkoły. - 2005, nr 10, s. 48-51

18.  Internet a prawna ochrona dziecka / Mirosław Kaczmarek // Remedium. - 2006, nr 7/8, s. 34-35

19.  Internet jako nowy typ środowiska wychowawczego / Lucyna Mendalka // Opieka - Wychowanie - Terapia. - 2004, nr 3-4, s. 39-41

20.  Internet to nie tylko zabawa / Łukasz Wojtasik ; rozm. przepr. Maciej Kułak //Głos Nauczycielski. - 2009, nr 43, s. 8

21.  Internetowe zagrożenie dzieci i młodzieży /K. Kruszko // Problemy Narkomanii - 2008, nr 2, s. 43-51

22.  Jak chronić dzieci  przed szkodliwym oddziaływaniem reklam telewizyjnych / Dorota Pszkit // Nowa Szkoła. – 2006 nr 7 s. 38-45

23.  Jak zapobiegać zagrożeniom płynącym z sieci / Justyna Dobrołowicz // Nauczanie Początkowe. - 2008/2009, nr 1, s. 15-20

24.  Komputer jak narkotyk / Joanna Szymańska // Remedium. - 2002, nr 10, s. 6-7

25.  Komputer jak narkotyk (cz. 2) / Joanna Szymańska //Remedium. - 2002, nr 11, s. 6-7

26.  Media - dobrodziejstwo, które uzależnia / Karina Leksy // Wychowanie na co Dzień. - 2007, nr 10-11, s. 23-27

27.  Media elektroniczne a przemoc wśród młodzieży / Elżbieta Marczewska // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. – 2010, nr 5 s. 51-55

28.  Media - wychowanie czy manipulacja? / T. Biernat // Wychowanie na co Dzień. - 2000, nr 3, s. 32

29.  Narkotyki w Internecie : dzieło Boga, czy dziecko szatana / Mariusz Jędrzejko // Problemy Narkomanii : biuletyn. - 2007, nr 3, s. 25-40

30.  Niebezpieczny Internet / Sebastian Taboł // Życie Szkoły. - 2004, nr 8, s. 527-529

31.  Nowe technologie informacyjne źródłem zagrożeń dla dzieci i młodzieży / Anna Andrzejewska // Opieka - Wychowanie -Terapia. - 2003, nr 4, s. 5-8

32.  Pomoc dla młodych internautów // Remedium. – 2007, nr 8, s. 12

33.  Przemoc w grach komputerowych a zjawiska desensytyzacji i katharsis wśród młodzieży gimnazjalnej / Anna Brosch // Edukacja. - 2006, nr 2, s. 94-102

34.  Psychologiczna charakterystyka zjawiska nadmiernego używania Internetu / Katarzyna Kaliszewska // Edukacja. - 2006, nr 4, s. 111-119

35.  Realne zagrożenia wirtualnych relacji dziecko-media elektroniczne / Marta Kondracka // Nowa Szkoła. - 2008, nr 2, s. 40-46

36.  Rola Internetu w procesie edukacji dzieci i młodzieży / M. Szmańska // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze. - 2008, nr 6, s. 22-25

37.  Sześciolatek w wirtualnym świecie gier komputerowych / Agata Jackiewicz // Edukacja. - 2007, nr 4, s. 68-75

38.  Środki medialne w opinii dzieci i ich rodziców / I. B. Bukrejewska // Wychowanie na co Dzień. - 2008, nr 4/5, s. 11-16

39.  Telewizja w życiu dziecka / J. Iglińska // Życie Szkoły. - 2002, nr 3, 174-176

40.  Uczeń bezpieczny w sieci / oprac. JAC // Remedium. - 2009, nr 5, s. 26-27

[Kampania adresowana do uczniów klas I-III szkół podstawowych "Poznaj bezpieczny Internet"]

41.  W sieci uzależnień / Magdalena Durda, Michał Thiel // Remedium. – 2009, nr 3, s. 12

[Uzależnienie od Internetu oraz przeglądanie stron pornograficznych przez osoby nieletnie]

42.  W świecie mediów / Janusz Morbitzer // Życie Szkoły. - 2004, nr 8, s.515-520

43.  Wirtualna przemoc, realne skutki / Iza Kujawska // Głos Nauczycielski. - 2007, nr 11, s. 6

44.  Wobec gier komputerowych / Rafał Kochanowicz // Polonistyka. - 2007, nr 2, s. 53-56

45.  Wolny rynek mediów a wychowanie / J. Radziewicz // Nowa Szkoła. - 2006, nr 1, s. 13-14

46.  Wpływ gier komputerowych na dziecko / Barbara Kubiak // Życie Szkoły. – 2006, nr 2 s.53-55

47.  Wpływ środków masowego przekazu na niedostosowanie społeczne młodzieży / Renata Ilnicka // Edukacja. - 2006, nr 1, s. 85-90

48.  Wychowanie wobec ekspansji multimediów / J. Raczkowski // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze. - 1995, nr 10, s. 15-21

49.  Zagrożenia i korzyści płynące z Internetu / Ewa Prajzner // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2004 , nr 3, s. 9-10

50.  Zagrożenia internetowe – jak z nimi walczyć/ Agata Kozioł // Biblioteka-Szkolne Centrum Informacji. – 2010, nr 1 s. 30-38

51.  Zainteresowanie nastoletnich chłopców ofertami seksualnymi w Internecie / W. M. // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze. - 2008, nr 5, s. 42-46

[Prostytucja chłopców w wieku do 19 lat - analiza badań portali internetowych]

52.  Zrozumieć media... / P. Nowak // Polonistyka. - 2007, nr 7, s. 52-53

 

 

Morąg 21.05.2010r.

Opracowanie: Elżbieta Janiak, Halina Marynowska,

Irena Stolarczyk

(WMBP w Elblągu, Filia w Morągu)