Ciągle obecny - Czesław Miłosz(1911-2004)

Zestawienie bibliograficzne w wyborze

opracowane w oparciu o zbiory Biblioteki Pedagogicznej w Ostródzie

 

„Nie ma Go już, ale ciągle jest Obecny.

Taka sztuczka udaje się tylko tym pisarzom,

których kochamy”

Wisława Szymborska

 

(W nawiasach, wytłuszczonym drukiem, podano numery inwentarzowe poszczególnych książek, natomiast pozycje udostępniane jedynie na miejscu zostały oznaczone jako Czytelnia)

I. WYDAWNICTWA ZWARTE

Wywiady, korespondencja

1.       Czesława Miłosza autoportret przekorny / rozmowy przeprowadził Aleksander Fiut. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1988 (37683)

2.       Legendy nowoczesności : eseje okupacyjne / Czesław Miłosz.  Listy-eseje Jerzego Andrzejewskiego i Czesława Miłosza / słowo wstępne Jan Błoński. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1996 (42319)

3.       „Mój wileński opiekun" : listy do Manfreda Kridla (1946-1955) : z uzupełnieniem o listy Manfreda Kridla i addendum / Czesław Miłosz. - Toruń : Wydawnictwo UMK, 2005 (44163)

4.       Zaraz po wojnie : korespondencja z pisarzami 1945-1950 / Czesław Miłosz. - Kraków : "Znak", 1998 (42911)

 

Twórczość

1.       „Lęki, sny i proroctwa” – Czesław Miłosz / Jan Błoński. W: Poeci dwudziestolecia międzywojennego. [T.1] / pod red. Ireny Maciejewskiej. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1982. - S. 559-583 (30546)

2.       „Poemat o czasie zastygłym” : o poezji Czasława Miłosza  (fragmenty)/ Jerzy Kwiatkowski. W: Awangarda / Stanisław Jaworski. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1992. - S. 371-388 (40434)

3.       Czesław Miłosz "Poezje" / oprac. Konstanty Pieńkosz. - Warszawa : "Jota", 1990 (39350)

4.       Czesława Miłosza traktat o poezji – Traktat poetycki / Jacek Łukasiewicz. W: Lektury polonistyczne - literatura współczesna. T. 2 / pod red. Ryszarda Nycza. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", cop. 1999. - S. 142-171 (czytelnia)

5.       Czytamy polskie wiersze współczesne / Marek Adamiec. - Gdańsk : "Harmonia", 1997. - S. 59-66: Czesław Miłosz Do Jonathana Swifta.- S. 123-127: Czesław Miłosz Suknia w groszki  (42410)

6.       Geografia poetycka w powojennej twórczości Czesława Miłosza / Beata Tarnowska. - Olsztyn : Wydawnictwo WSP, 1996 (41579)

7.       Jak dalej żyć? Kondycja człowieka po katastrofie wojny : Czesław Miłosz, Świat (poema naiwne) – Tadeusz Różewicz, Ocalony / Ewa Kołodziejczyk. W: Interpretacje porównawcze : przewodnik dla licealistów / [red. Katarzyna Ziębik, Beata Żmichowska]. - Warszawa : "Stentor", cop. 2006. - S. 94-101 (czytelnia)

8.       Każdy ma swoją Dolinę Issy : o powieści Miłosza i filmie Konwickiego / Joanna Rożen-Wojciechowska. W: Wiek XX : przewodnik dla licealistów. Cz. 1 / [red. Katarzyna Ziębik, Beata Żmichowska]. - Warszawa : "Stentor", cop. 2006. - S. 152-158 (czytelnia)

9.       Kilka niewzruszonych przekonań / Marek Zieliński. - Warszawa ; Kraków : Biblioteka "Więzi" : "Znak", 1987. - S. 78-85: Gombrowicz nie byłby zadowolony ; Zamknięcie (42384)

10.   Miłosz jak świat / Jan Błoński. - Kraków : "Znak", 1998 (42796)

11.   Miłosz u progu okupacji. „Rzeka” / Jerzy Kwiatkowski. W: Prace ofiarowane Henrykowi Markiewiczowi / pod red. Tomasza Weissa. - Kraków ; Wrocław : Wydawnictwo Literackie, 1984. - S. 297-320 (33403)

12.   Myśli o Rodzinnej Europie / Andrzej Kowalczyk. W: Glosariusz od Młodej Polski do współczesności / pod red. Tadeusza Patrzałka. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1991. - S. 223-229 (43436)

13.   Od Leśmiana : najpiękniejsze wiersze polskie / Anna Kamieńska. - Warszawa : "Iskry", 1974. - S.192-197: Paleontologia kultury [interpretacja wiersza „Książka z ruin”] (17194)

14.   Podwójna próba (O „Traktacie poetyckim” Czesława Miłosza) / Jacek Łukasiewicz. W: Kultura, literatura, folklor / pod red. Marka Graszewicza i Jacka Kolbuszewskiego. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1988. - S. 332-351 (38190)

15.   Poema nienaiwne – O Świecie Czesława Miłosza / Aleksander Fiut. W: Lektury polonistyczne - dwudziestolecie międzywojenne, II wojna światowa. T. 1 / pod red. Ryszarda Nycza i Jerzego Jarzębskiego. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", cop. 1997. - S. 263-286 (czytelnia)

16.   Poezja Czesława Miłosza / Marta Wyka. W: Autorzy naszych lektur : szkice o pisarzach współczesnych / pod red. Włodzimierza Maciąga. - Wyd. 4 zm.- Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1987. - S. 118-130 (36183-36185)

17.   Poezja polska w latach 1939-1956 / Krystyna Latawiec. - Kraków : "Znak", 1998. - S. 31-39: Czesław Miłosz, „Nie z żalu pytam, ale z zamyślenia” [interpretacja wiersza „Piosenka o porcelanie”] (42419)

18.   Poezje Czesława Miłosza / Bożena Chrząstowska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1982 (30886)

19.   Polska poezja XX wieku czyli Jak ugryźć czwarty temat maturalny : klucze do interpretacji. [Cz.] 2 / Marek Karwala. - Kraków : "Znak", 2000. - S. 7-42: Czesław Miłosz – w poszukiwaniu sensu (43207)

20.   Postacie poezji / Zbigniew Jarosiński. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1985. - S. 260-270: Czesław Miłosz (34478)

21.   Powieść jako autokreacja / Jerzy Jarzębski. - Kraków ; Wrocław : Wydawnictwo Literackie, 1984. - S. 133-169: Być wieszczem ( 33450)

22.   Powinności poety : Na wsi Józefa Czechowicza i Kołysanka Czasława Miłosza / Ewa Kołodziejczyk. W: Wiek XX : przewodnik dla licealistów. Cz. 1 / [red. Katarzyna Ziębik, Beata Żmichowska]. - Warszawa : "Stentor", cop. 2006. - S. 102-110 (czytelnia)

23.   Poznawanie Miłosza : studia i szkice o twórczości poety / pod red. nauk. Jerzego Kwiatkowskiego. - Kraków ; Wrocław : Wydawnictwo Literackie, 1985 (34694)

24.   Principia poetica Czesława Miłosza czyli o Ziemi Urlo / Marek Zaleski. W: Lektury polonistyczne - literatura współczesna. T. 2 / pod red. Ryszarda Nycza. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", cop. 1999. - S. 391-411 (czytelnia)

25.   Projekty ksiąg nie napisanych w Roku myśliwego Czesława Miłosza / Jarosław Ławski. W: Zmierzch świata ? : artystyczne wizje współczesnych przemian  kulturowych / pod red. Danuty Ossowskiej. - Olsztyn : Wydaw. WSP, 1997. - S. 91-108 (43665)

26.   Rzecz wyobraźni / Kazimierz Wyka. - Wyd. 2 rozsz. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1977. - S. 259-290: Płomień i marmur ; Ogrody lunatyczne i ogrody pasterskie (32539;23997)

27.   Scenariusze półwariackie czyli poezja współczesna w szkole / Stanisław Bortnowski. - Warszawa : "Stentor", 1997. - S. 117-129: Proza Olgi Tokarczuk jak poezja Czesława Miłosza, Leopolda Staffa i Mirona Białoszewskiego (41724)

28.   Studia i szkice o twórczości Czesława Miłosza / pod red. Andrzeja Staniszewskiego. - Olsztyn : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1995 (41235)

29.   Wędrówka w słowie : rozważania o poezji / Zbigniew Jerzyna. - Warszawa : Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, 1988. - S. 120-124: „Ziemia Urlo” Czesława Miłosza (38184)

30.   Żyrafa czyli Po co i jak czytać poetów współczesnych / Stanisław Falkowski, Paweł Stępień. - Warszawa : Prószyński i S-ka, 2000. - S. 15-38: Zwierciadła wieczności: pamięć, motyle, słowo (Czesław Miłosz) (43192)

 

II.  Artykuły  z czasopism

1.        Bardziej szczegółowo, wnikliwie i nowocześnie..., czyli o czytaniu Miłosza w Internecie / Wioletta Poturała // Język Polski w Liceum. - 2004/2005, nr 1, s. 70-76

2.        Czy tylko poetycki obraz miast Europy? : Czesław Miłosz "Ojciec objaśnia" : szkic interpretacyjny / Tomasz Maciejewski // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2004/2005, nr 4, s. 50-60

3.        Daj pewność, że trudziłem się na Twoją chwałę... : scenariusz poetycko-muzyczny poświęcony Czesławowi Miłoszowi / Barbara Wanda Jachimczak // Biblioteka w Szkole. - 2006, nr 11, s. 27-29

4.        Lekcja z Miłoszem : o wierności mowie ojczystej : (szkic metodyczny) / Alicja Krawczyk // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2004/2005, nr 3, s. 32-36

5.        Między hukiem a ciszą Apokalipsy - barwa, akustyka, koncepcja proroka : (cykl lekcji) / Grażyna Tomaszewska // Język Polski w Liceum. - 2004/2005, nr 3, s. 9-41 [Piosenka o końcu świata; Piosenka o porcelanie]

6.        O człowieku, który rozsławił imię Polski na świecie : (propozycja metodyczna dla klasy: IV, V, VI) / Hanna Domańska // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2004/2005, nr 3, s. 37-49

7.        Odcienie emigracji : Czapski - Miłosz - Cioran / Marcin Jauksz // Polonistyka. - 2006, nr 1, s. 28-33

8.        Oskarżony Czesław M : scenariusz spektaklu teatralnego / Witold Pelka // Biblioteka w Szkole. - 2011, nr 5, s. 17-19

9.        Polska w Europie / Agnieszka Machocka, Sylwia Sowińska // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2006/2007, nr 3, s. 51-59 [Ojciec objaśnia; Przypowieść o maku; Z okna]

10.    W horyzoncie Miłosza : szukanie ojczyzny w najnowszej liryce / Marek Olszewski // Polonistyka. - 2011, nr 5, s. 43-48

11.    W stronę niezbędnych wartości / Grzegorz Gołaszewski // Język Polski w Gimnazjum. - 2006/2007, nr 4, s. 46-56

12.    Wielki spełniony los :scenariusz poświęcony Czesławowi Miłoszowi / Barbara Wanda Jachimczak // Biblioteka w Szkole. - 2011, nr 2, s. 19-20

 

III. Czesław Miłosz w Internecie [online].[Dostęp 14 czerwca 2011] Dostępne w:

http://www.milosz.pl

http://magazyn.culture.pl/pl/culture/artykuly/os_milosz_czeslaw

http://milosz.klp.pl/

http://www.milosz365.pl/pl,rok-milosza-informacje.php

http://pl.wikiquote.org/wiki/Czesław_Miłosz

 

Czerwiec 2011

oprac.: Ewa Pawłowska

WMBP w Elblągu

Filia w Ostródzie