Mitologia - propozycje metodyczne

wybór materiałów

Szkoły podstawowe

1.         A słowa jak ziarna... : wybór konspektów lekcji języka polskiego w kl. IV-VIII / Elżbieta Gałczyńska, Romuald Jabłoński. - Płock : Marian Gałczyński, 1995. – Tematy zajęć: Poznajemy mit „Demeter i Kora”. Co przezywała Demeter po stracie Kory? O czym napisałaby Demeter w liście do Kory? Opowiadamy mit o Dedalu i Ikarze. Co sądzimy o Dedalu i Ikarze? Dlaczego Prometeusz zasłużył w starożytnej Grecji na miano dobroczyńcy ludzkości? Czy Syzyf budzi nasze współczucie? W krainie mitów
2.         Czy Prometeusz jest wśród nas – ludzi XX wieku? : lekcja dwugodzinna w kl. V / Anna Sierzputowska // Język Polski w Szkole dla klas IV-VIII. – 1987/1988, nr 5, s. 590-592
3.         Czy Prometeusz zasłużył na karę? : propozycja lekcji języka polskiego w klasie V / Jolanta Piotrkowska // Kajet. – 2000, nr 5, wkł. Scenariusze, s. 6-8
4.         Dlaczego mit o Orfeuszu i Eurydyce stał się natchnieniem dla artystów? : konspekt lekcji języka polskiego w klasie V / Monika Szymczak // Język Polski w Szkole dla klas IV-VIII. – 1997/1998, nr 4, s. 49-52
5.         Integrować! Integrować? Integrować... : scenariusze lekcji integrujących język polski z historią, plastyką i muzyką do cyklu podręczników Hanny Dobrowolskiej dla klas 4-6 szkoły podstawowej "Jutro pójdę w świat" / Elżbieta Pełzowska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2001. – Temat zajęć: Skrzydła mistrza Dedala
6.         Jak Grecy starali się wyjaśnić zjawiska przyrody – mit o Korze i Demeter : [kl. V] / Elżbieta Miętus // Język Polski w Szkole dla klas IV-VIII. – 1997/1998, nr 4, s. 43-45
7.         Jak można interpretować mit o Syzyfie? / Bożena Ciesielska // Język Polski w Szkole dla kl. IV-VIII. – 1997/1998, nr 4, 53-54
8.         Konspekt lekcji języka polskiego w klasie piątej (90 min.) : [projektujemy grę planszową o Syzyfie, królu Koryntu] / Małgorzata Hamernik // Doskonalenie Otwarte. – 2002/2003, nr 1, s, 63-65
9.         Lekcja nie tylko literacka : mit o Demeter i Korze w kl. V / Bożena Siwiec // Język Polski w Szkole dla klas IV-VIII. – 1995/1996, nr 4, s. 92-94
10.     Lekcja z elementami dramy (w klasie V): [temat  Przygody Odyseusza J. Parandowskiego] / Lidia Pasich // Język Polski w Szkole dla klas V-VIII. – 1993/1994, nr 5, s. 34-36
11.     Materiały pomocnicze dla nauczycieli języka polskiego w klasach IV-VIII : konspekty, sprawdziany, rozkłady materiału / Barbara Janik-Płocińska, Małgorzata Sas, Alicja Zacharska. - Warszawa : "Stentor", cop. 1994. – Sprawdzian literacki na podstawie mitu o królu Midasie
12.     Mitologia grecka (sprawdzian) : [dla kl. V-VI szk. podst.] / Beata Skruszewicz // Biblioteka w Szkole. – 2001, nr 11, s. 11-12
13.     Mity greckie w klasie V/ Aleksandra Nowak. - Bibliogr. // Język Polski w Szkole dla klas IV-VIII. – 1994/1995, nr 4, s. 51-64
14.     Mity greckie w klasie V : (krzyżówki i test) / Trela-Klich Olga // Język Polski w Szkole dla klas IV-VIII. – 1995/1996, nr 4, s. 98-101
15.     O micie w szkole podstawowej - bez zadęcia / Małgorzata Gryń-Chlebicka  // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2007/2008, nr 3, s. 7-17
16.     Od Chaosu do Kosmosu, czyli mitologia w klasie V / Joanna Piasta-Siechowicz // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2007/2008, nr 3, s. 18-35
17.     Odys z V klasy czyli drama na lekcji języka polskiego / Magdalena Zachwieja // Polonistyka. – 1995, nr 9, s. 610-612
18.     Propozycje opracowania mitu Demeter i Kora w klasie V / Krystyna Piech // Język Polski w Szkole dla klas IV-VIII. – 1989/1990, z. 4, s. 351-353
19.     Reporterzy na Olimpie / Danuta Kuncewicz-Dygała // Polonistyka. – 1995, nr 9, s. 635-636
20.     Spotkanie bogów i bohaterów greckich na Olimpie : zajęcia dla klasy V / Joanna Aszkowska // Wszystko dla Szkoły. – 2002, nr 1, s. 7-8
21.     Spór o... jabłko : (scenariusz lekcji języka polskiego w kl. V) / Katarzyna Wrembel // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2007/2008, nr 3, s. 48-52
22.     Starożytność wiecznie żywa / Krystyna Prokopowicz // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2007/2008, nr 3, s. 36-47
23.     Świat antyczny na lekcjach literatury w klasie piątej / Bernard Najdek // Język Polski dla klas IV-VIII. – 1991/1992, nr 3, s. 48-50
24.     Za co takie cierpienie? : mity o Prometeuszu  : [propozycja lekcji dla kl. V] / Kazimiera Stefańska // Język Polski w Szkole dla klas IV-VI. – 2000/2001, nr 2, s. 38-43
 

Gimnazja

1.         Jak powstawał świat i człowiek w „Mitologii” i w „Biblii” / Krystyna Glencowa Piotr, Skowronek // Język Polski w Szkole – Gimnazjum. – 1999/2000, nr 1, s. 22-25
2.         Język polski w gimnazjum : poradnik metodyczny dla nauczyciela / Joanna Nawrocka-Szmulewicz, Elżbieta Szczepańska. - Płock : "Korepetytor", 2000. – Tematy zajęć: Mit o Prometeuszu. Niobe
3.         Komputer na lekcji języka polskiego podsumowujący cykl zajęć poświęconych mitom / Beata Olczyk // Język Polski w Szkole dla klas IV-VIII. – 1997/1998, nr 6, s. 54-57
4.         Mity greckie źródłem wiedzy o człowieku / Hanna Moszczyńska // Język Polski w Szkole – Gimnazjum. – 2000/2001, nr 4, s. 89-93
5.         O oswajaniu gimnazjalisty z dziedzictwem kulturowym / Grzegorz Gołaszewski // Język Polski w Gimnazjum. - 2007/2008, nr 1, s. 56-66
6.         Pięćdziesiąt scenariuszy ciekawych lekcji z języka polskiego w gimnazjum i liceum : książka pomocnicza dla twórczego nauczyciela / Maria Topczewska, Janusz Uhma. - Wrocław : "Siedmioróg", 2002. – Tematy zajęć: Czym jest mit? Czy opowieści zawarte w mitach greckich są tylko legendą? Piszemy sprawozdanie z prac Heraklesa. Biblia a mitologia
7.         Pół żartem, pół serio o pożytkach uczenia się : (propozycja metodyczna dla III klasy gimnazjum) / Zofia Dończyk-Hnat . – Bibliogr. // Język Polski w Gimnazjum. - 2007/2008, nr 1, s. 41-46
8.         Scenariusze lekcji języka polskiego w klasie I gimnazjum / Maria Kubiczek, Barbara Stworowa. - Godziszka k/Bielska-Białej : "Cerinwest", 1999. – Tematy zajęć: Herakles – heros nad herosami. O rywalizacji bogiń, pięknej Helenie i okrutnej wojnie. Mniej emocji, więcej ścisłości – piszemy streszczenie mitu trojańskiego. Mit a historia
9.         Język polski : sprawdziany kompetencji dla klasy 1 gimnazjum / Kazimiera Gorczyca, Anna Sławińska. - Łódź : "Piątek Trzynastego", 1999. – Temat: Świat starożytny – bohaterowie mitologiczni
10.     W poszukiwaniu mitów / Wojciech Tański // Język Polski w Szkole. – Gimnazjum. – 1999/2000, nr 2, s. 68-74
 

Szkoły ponadgimnazjalne

1.        A jednak mity!... / Barbara Leszkowicz-Barszcz, Leszek Barszcz // Polonistyka. – 1993, nr 7, s. 416-424
2.        Antyczni antybohaterowie / Elżbieta Wesołowska // Polonistyka. - 2006, nr 10, s. 26-30
1.         Dlaczego „wciąż o Ikarach głoszą, choć doleciał Dedal?” – propozycje lekcji w klasie VIII / Grażyna Wiśniewska // Język Polski w Szkole dla klas IV-VIII. – 1992/1993, nr 4, s. 48-51
2.         Dziwność ludzkiego istnienia, czyli topos labiryntu / Jolanta Malczewska // Polonistyka. - 2004, nr 9, s. 9-14
3.         Eros – Amor – Agape : jak pojmowano miłość w starożytności? : [propozycja lekcji o miłości w literaturze] / Małgorzata Mordal // Polonistyka. – 1993, nr 1, s. 57-58
4.         Humanistyczne wartości mitów greckich : propozycje opracowania mitu „Prometeusz” / Anna Marczuk, Maria Soroka // Jęz. Pol. w Szk. Średniej. – 1998/1999,  nr 4, s. 36-42
5.         Mit o Dedalu i Ikarze jako metafora ludzkich losów / Bernardyna Banaś. – Literat. // Biblioteka w Szkole. – 2000, nr 12, s. 23 [propozycja zajęć przeprowadzonych metodą dramy w kl. I liceum]
6.         Mity greckie : scenariusz zajęć prowadzonych metodą projektów dla klas I szkoły ponadgimnazjalnej / Maria Leśniak // Biblioteka w Szkole. - 2006, nr 5, s. 15-17
7.         Mity w krzyżówkach i testach / Olga Trela-Klich // Język Polski w Szkole dla klas IV-VIII. – 1997/1998, nr 4, s. 81-89
8.         Od pramitu do neomitu / Alina Biała. - Bibliogr. // Język Polski w Szkole Średniej. – 1998/1999, nr 4, s. 7-16
9.         Propozycja lekcji języka polskiego w klasie VIII na temat: Motyw ikaryjski w literaturze i w malarstwie – akceptacja czy bunt przeciw „samotności Ikarów”? / Alicja Malinowska // Język Polski w Szkole dla klas IV-VIII. – 1997/1998, nr 4, s. 46-48
10.     Propozycje opracowania wybranych mitów na lekcjach języka polskiego / Eugeniusz Szymik // Język Polski w Szkole Średniej. – 1998/1999, nr 4, s. 23-35
11.     Przywołuję mity metapoetyckie / Jerzy Kram // Język Polski w Szkole Średniej. – 1993/1994, nr 2, s. 5-18
12.     Scenariusze zajęć z języka polskiego : temat Wśród bogów Olimpu – rozważania o wierzeniach, zwyczajach i kulturze starożytnej Grecji / Liliana Tabor // Edukacja Medialna. – 1999, nr 1, s. 56-57
13.     120 lekcji języka polskiego : scenariusze lekcji do I klas liceów ogólnokształcących i techników / Stanisław Włostowski. - Kraków : "Od nowa", 1996. – Tematy zajęć: Na początku byli Grecy – świat kultury antycznej Grecy i Rzymianie – od nich się zaczęło. Mitologia na sztukę przetworzona – mityczni bogowie i herosi w sztuce europejskiej. W poszukiwaniu ludzkich spraw w mitologii greckiej
14.     W kręgu Ikara – cykl lekcji w klasie VIII / Waldemar Dziuba // Język Polski w Szkole dla klas IV-VIII. – 1989/1990, z. 2/3, s. 304-308
15.     Źródło europejskiej kultury : (cykl lekcji poświęconych mitom) / Bożena Olszewska // Wszystko dla Szkoły. - 2007, nr 9, s. 18-21

Inscenizacje, konkursy, wystawy

1.         A słowa jak ziarna... : wybór konspektów lekcji języka polskiego w kl. IV-VIII / Elżbieta Gałczyńska, Romuald Jabłoński. - Płock : Marian Gałczyński, 1995. –  Inscenizacja: Syzyf
2.         Ach, ci bogowie... : scenariusz konkursu mitologicznego / Anna Skwara // Biblioteka w Szkole. - 2005, nr 11, s. 21
3.         Bliżej Olimpu : konkurs mitologiczny w gimnazjum / Tamara Potasiak // Biblioteka w Szkole. - 2004, nr 3, s. 14-15
4.         Dziś bogowie nas witają, do konkursu zapraszają : konkurs mitologiczny dla klasy piątej / Renata Komornicka, Grażyna Wyłupek // Wszystko dla Szkoły. – 2001, nr 7/8, s. 17-19
5.         Eliminacje klasowe do konkursu „Znam mitologię” / Joanna Mazurek-Śmieja // Język Polski w Szkole dla klas IV-VIII. – 1997/1998, nr 4, s. 90-92
6.         Mit o królu Midasie : konkurs dla uczniów klasy V szkoły podstawowej / Janina Witek // Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 6, s. 22
7.         Mitologiczne zwroty i wyrażenia przedstawione za pomocą różnych technik plastycznych : scenariusz wystawy / Grażyna Gajek // Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 2, s. 10
8.         Na Olimpie - scenariusz inscenizacji / Maria Soboń // Wszystko dla Szkoły. - 2004, nr 2, s. 19-21
9.         Teatralne zabawy z mitologią / Elżbieta Warulik // Warsztaty Polonistyczne. – 1993, nr 1, s. 57-60
10.     Trzy spotkania literatury z teatrem / Bożena Ciborowska-Lipko // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2006/2007, nr 2, s. 53–80
11.     Uczta na Olimpie / Aneta Majka // Język Polski w Szkole dla klas IV-VIII. – 1997/1998, nr 4, s. 93-99
12.     Uczyć bawiąc : Cudowny sen Marcina : (przedstawienie utrwalające wiedzę o mitologii) / Elżbieta Rzepecka-Roszak // Wszystko dla Szkoły. - 2008, nr 7/8, s. 24-30
13.     Wybieramy Mitmana : scenariusz inscenizacji dla klasy V szkoły podstawowej / Jolanta Domek-Tobolska // Biblioteka w Szkole. - 2006, nr 4, s. 24-25
14.     Uczyć radośnie i twórczo : scenariusze lekcji języka polskiego dla nauczycieli klas IV-VI / Elżbieta Pełzowska. - Łódź : "Literatura", 1999. – Inscenizacja: Mit na wesoło – historia Narcyza
15.     Z mitologią za pan brat – konkurs / Barbara Jachimczak // Biblioteka w Szkole. – 1993, nr 6, s. 28-30
16.     Z nitką Ariadny po wieniec laurowy : międzyszkolny konkurs mitologiczny dla uczniów klas V-VI / Ewa Rejch, Jolanta Wasilak // Biblioteka w Szkole. – 2007, nr 6, s. 22-24
Wrzesień 2009
Oprac.: Aniela Florkiewicz
WMBP w Elblągu, Filia w Iławie