Motywowanie uczniów do nauki

Zestawienie bibliograficzne w wyborze

w oparciu o zbiory WMBP w Elblągu, Filia w Działdowie

 

W nawiasach podane zostały nr inwentarzowe książek w Filii w Działdowie

 

Książki:

1. Amborska-Głowacka D.: Motywacje. W: Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku T. 3 M-O / pod red. Tadeusza Pilcha. - Warszawa: „Żak”, 2004 ISBN 83-89501-24-4 (26234)

2. Arends R.J.: Uczymy się nauczać. - Warszawa: WSiP, 1998

ISBN 83-02-05532-8 (23591, 23592, 22340, 22341)

3. Brophy J.: Motywacja uczniów do nauki. - Wyd. 2. Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 2004 ISBN 83-01-13655-3 (25611, 26459)

4. Brześkiewicz Z. W.: Jak łatwo i skutecznie uczyć się języków obcych

. - Białystok: Studio Astropsychologii, 2007 ISBN 978 83-7377-162-8 (26458)

5. Covington M.V.: Motywacja do nauki. - Gdańsk: GWP, 2004  ISBN 83-89574-00-4 (26510)

6. Hamer H.: Klucz do efektywności nauczania. Poradnik dla nauczycieli. - Warszawa: Wyd. „Veda”, 1994  ISBN 83- 85584-21-8 (22378, 22379)

7. Hamer H.: Psychologia społeczna: teoria i praktyka. - Warszawa: „Difin”, 2005  ISBN 83- 7251-537-9 (26173)

8. Kocowski T.: Motywacje. W: Encyklopedia Pedagogiczna / pod red. Wojciecha Pomykało. - Warszawa: Fundacja Innowacja, 1997 ISBN 83-86169-03-06 (24873, 21757)

9. Mc Combs B. W.: Uczeń trudny jak skłonić go do nauki. - Warszawa: WSiP, 1997 ISBN 83-02-06457-2   (23529)

10. Pankowska W.: Pedagogika dla nauczycieli w praktyce: materiały pomocnicze. - Kraków „Impuls”, 2008 ISBN 978-83-7308-717-0 (26513)

11. Reykowski J.: Z Zagadnień psychologii motywacji.- Warszawa: WSiP, 1970 ISBN 83-02- 00901-6 (14152)

12. Rodniański J.: S.O.S dla ucznia czyli książka dla rodziców i wychowawców. - Warszawa:  „Nasza księgarnia”, 1982  ISBN 83-10-07630-4 (25505)

13. Strycharska-Gać B.: Za szkolnym progiem. - Warszawa: WSiP, 2005 ISBN 83-02-09318-1 (25620)

14. Zaczyński W. P.: Uczenie się przez przeżywanie: rzecz o teorii wielostronnego kształcenia. - Warszawa: WSiP, 1990 ISBN 83-02-4052-5 (25504)

Artykuły z czasopism:

1. Adamek J.: Wspieranie ucznia w procesie uczenia się // Nauczanie Początkowe. - 2007/2008, nr 3, s. 42-50

2. Adamczewska H.: Motywacja szkolna u dzieci z  pogotowia opiekuńczego // Problemy

Opiekuńczo- Wychowawcze. - 1998, nr 8, s. 29-30

3. Adamus J.: Motywować bez ocen… // Życie Szkoły. – 2002, nr 8, s. 497-501

4. Bąbel P.: Bez motywacji nie ma efektów // Psychologia w Szkole. - 2008, nr 3, s. 57-67

5. Blejada A.: Klasowa orkiestra pod dyrekcją nauczyciela // Psychologia w Szkole. - 2006, nr 2,  s. 101-109

6. Buczny J.: Różne sposoby na to, żeby uczniom chciało się chcieć // Psychologia w Szkole. - 2006, nr 3, s. 57-72

7. Budzanowska K.: Trudna sztuka motywowania // Gazeta Szkolna. – 2003, nr 7, s. 9

8. Bula D.: O wielkiej roli motywowania // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2007/2008, nr 4, s. 85-93

9. Chilińska M.: Jak to jest z motywacją u małych dzieci? // Wychowanie na co Dzień . – 2001, nr 7/8, s. 33-35

10. Frejman S. D.: O potrzebie poznawania motywów uczenia się techniki // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 1998, nr 4, s. 212-213

11. Gierszal K.: Jak motywować uczniów na lekcjach języka polskiego?: od teorii do praktyki // Język Polski w Gimnazjum. - 2006/2007, nr 3, s. 7-19

12.Górzyńska M.: Co naprawdę motywuje młodzież do lektury? // Język Polski w Gimnazjum. – 2002/2003, nr 2, s. 101-106

13. Grodecka E.: O sztuce motywacji uczniów do nauki // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 9, s. 46-47

14. Grygiel U.: Zmotywowana klasa czyli jak nauczyciel może spełnić swoje marzenia // Nowa Szkoła. - 2008, nr 3, s. 28-34

15. Kondrat D.: Motywowanie do nauki // Remedium. - 2006, nr 12, s. 9-11

16. Kozak W.: O motywowaniu uczniów do nauki // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 2, s. 25-26, 29-30

17. Kozłowski W.: Chwalić, ale za co?: motywacyjne aspekty pochwał //Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2007, nr 5, s. 14-18

18. Kryk G.: Motywacja w samokształceniu uczniów // Życie Szkoły. - 2007, nr 9, s. 10-14

19. Łada D.: Motywacja do nauki motywacją do życia // Życie Szkoły. – 2001, nr 10, s. 627-628

20. Mazurec I.: Będzie dobrze, bo musi być dobrze // Charaktery. – 2004, nr 4, s. 4, s. 46-47

21. Nowel E.: Motywowanie do lektury: między psychologią a marketingiem // Język Polski w Gimnazjum. - 2003/2004, nr 2, s. 24-34

22. Ptak M.: Rola nauczyciela w budzeniu motywacji na lekcjach języka niemieckiego // Języki Obce w Szkole. - 1998, nr 3, s. 266-267

23. Radwańska J.: Szkolny „wyścig szczurów” // Psychologia w Szkole. - 2008, nr 4, s. 19-20

24. Sawiński J. P.: Czy zakres zmian w naszych szkołach jest wystarczający? neurodydaktyka- moda czy potrzeba? // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 7/8, s. 111-114

25. Sawiński J.P.: Jak uczyć się biologii // Biologia w Szkole. - 2007, nr 5, s. 54-59

26. Sawiński J.P.: Jak wykorzystać uczniowskie pragnienia i marzenia // Geografia w Szkole. - 2008, nr 6, s. 11-18

27. Sowa K.: Motywowanie ucznia do nauki // Dyrektor Szkoły. – 2001, nr 11, s. 23-26

28.Stojak-Ślęczek E.: Wzmacnianie motywacji uczniów // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2001, nr 9, s. 31-33

29. Strychowska- Gać B.: Lekcje twórczej krytyki i motywowania uczniów // Nowa Szkoła. - 2005, nr 2, s. 45-49

30. Szalewski J.: Motywacja w lekcji wf – przykłady praktyczne // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 1999, nr 5, s. 192-194

31. Szymańska J.: Program „Goladen Five” // Remedium. - 2007, nr 10, s. 8-9

32. Taracha M.: Motywacja // Remedium. – 2002, nr 2, s. 20-21

33. Taraszkiewicz M.: Uczenie bierne czy aktywne? // Psychologia w Szkole. - 2007, nr 1, s. 117-123

34. Turbierz J.: Pozytywne motywowanie jako metoda pracy z dziećmi z zespołem ADHD // Remedium. - 2006, nr 6, s. 10-11

35. Walkiewicz M.: Opis i analiza przypadku klasy z niską motywacją do nauki // Nowa Szkoła. - 2003, nr 1, s. 45-48

36. Więckowski R.: Udział nauczyciela w stymulowaniu rozwoju dziecka // Życie Szkoły. – 2001, nr 9, s. 515-517

37. Zając A. M.: Jak wykorzystać wiedzę potoczną ucznia.- Bibliografia // Psychologia w Szkole. - 2007, nr 2, s. 79-84

38. Żuk J.: Motywacja i ograniczenie percepcyjne dzieci niepełnosprawnych słuchowo w zakresie uczenia się języka angielskiego: (doniesienia z badań) // Szkoła Specjalna. - 2008, nr 1, s. 19-38

 

Opracowała: Magdalena Bartołd

WMBP w Elblągu

Filia w Działdowie