Multimedia w edukacji

(zestawienie bibliograficzne za lata 1995-2006)

Wydawnictwa ciągłe

 1. Bartz, Bruno: Nowe formy i miejsca uczenia się uwarunkowane przez technologie informacyjno-komunikacyjne. 'Edukacja Dorosłych” 1999, nr 3, s. 9-17
 2. Barwinek, Grażyna: Przegląd wybranych programów multimedialnych dla każdego nauczyciela przyrody. „Geografia w Szkole” 2001, nr 3, s. 183-185
 3. Bernacki, Bogdan: Programy multimedialne pomocne w nauce języka rosyjskiego. „Języki Obce w Szkole” 2001, nr 4, s. 127-128
 4. Biegaj, Anna: Wykorzystanie Internetu i multimediów w nauczaniu języka niemieckiego. „Języki Obce w Szkole” 2005, nr 3, s. 86-89
 5. Budzeń, Henryk: Media edukacyjne w nauczaniu techniki. „Wychowanie Techniczne w Szkole” 2003, nr 4, s. 8-10
 6. Bukrejewska, Iwona: Książka czy komputer? „Edukacja i Dialog” 2005, nr 10, s. 10-14
 7. Butryn, Danuta: Możliwości realizacji ścieżki "edukacja europejska" z wykorzystaniem programów multimedialnych. „Geografia w Szkole” 2000, nr 4, s. 211-21
 8. Cwanek-Florek, Ewa: Multimedialne programy dydaktyczne w nauczaniu języka niemieckiego. „Języki Obce w Szkole” 2003, nr 2, s. 74-78
 9. Cygan, Halina: Od programowania do multimediów w dydaktyce. „Kultura i Edukacja” 1998, nr 1, s. 140-146
 10. Figurski Janusz: Konstrukcja podręcznika multimedialnego i jego przydatność w kształceniu zawodowym. „Pedagogika Pracy” 1998, nr 28, s. 105-111
 11. Frołow, Jakub: Słowa, słowa, słowa... „Notes Wydawniczy”1997, nr 5, s. 40-43
 12. Gromadzka, Elżbieta: Techniczne media edukacyjne. „Wychowanie Techniczne w Szkole” 2001, nr 3, s. 52-54
 13. Gulińska, Hanna: Multimedialne wspomaganie nauczania chemii. „Chemia w Szkole” 2000, nr 5, s. 235-245
 14. Gulińska, Hanna: Multimedialny Leksykon Eksperymentów Przyrodniczych. „Chemia w Szkole” 2003, nr 1, s. 61-62
 15. Gurbiel, Ewa: Hipermedia w edukacji. „Komputer w Szkole” 1996, nr 6, s. 53-57
 16. Hatalska, Natalia: Multimedia w nauczaniu przedmiotowym. „Nowa Szkoła” 2002, nr 5, s. 53-54
 17. Hatalska, Natalia: Multimedialne słowniki w nauce języków obcych. „Nowa Szkoła” 2002, nr 10, s. 49-50
 18. Hoszowska, Mariola: "Historia świata" jako pomoc w nauczaniu historii. „Wiadomości Historyczne” 1997, nr 2, s. 94-99
 19. Janowska-Woźniak, Irena: Multimedia w edukacji. „Nowe Książki” 1996, nr 12, s. 76-77
 20. Juszczyk, Stanisław: Podstawy programowe edukacji medialnej i informatycznej w szkole podstawowej na poziomie elementarnym z komentarzem. „Nauczyciel i Szkoła” 1998, nr 2, s. 51-82
 21. Kąkolewicz, Mariusz: Encyklopedie multimedialne na dyskach CD-ROM, ich struktura i przydatność dydaktyczna w ocenie użytkowników. „Komputer w Edukacji” 1996 nr 1/2 s. 47-51
 22. Korzeniewski, Dariusz: Zastosowanie programów multimedialnych w pracy z dziećmi upośledzonymi umysłowo. „Niepełnosprawność i Rehabilitacja” 2001, nr 4, s. 59-66
 23. Kucia, Urszula: Owady społeczne - lekcja z pomocami multimedialnymi. „Biologia w Szkole” 2001, nr 1, s. 35-38
 24. Kwiecień, Dariusz: Multimedia na lekcji języka obcego. „Komputer w Szkole” 2001 nr 5/6, s. 49-54
 25. Laszkowska, Joanna: III Krajowa Konferencja "Technologia informacyjna w zmieniającej się edukacji". „Wychowanie na co Dzień” 2003, nr 10/11, s. 41-42
 26. Lewandowski, Wojciech: Świat multimediów i jego kadrowe zaplecze. „Komputer w Szkole” 1996, nr 4, s. 33-38
 27. Lis, Marek: Multimedia: perspektywy dla katechezy. „Katecheta” 2003, nr 5, s. 69-74
 28. Mikurenda, Zbigniew: Komputerowe laboratorium multimedialne. „Szkoła Zawodowa”, 1995, nr 3, s. 7-10
 29. Młynarczyk, Grażyna: Wyposażenie i obudowa medialna jednym z warunków realizacji reformy oświatowej. „Edukacja” 2001, nr 2, s. 122-124
 30. Osmańska-Furmanek, Wielisława: Komunikacja medialna w edukacji - wymiar sieciowy. „Edukacja” 2003, nr 4, s. 38-49
 31. Parkita, Ewa: Miejsce multimediów w edukacji muzycznej. „Wychowanie Muzyczne w Szkole” 1998, nr 5 s., 212-221
 32. Parkita, Ewa: Muzyczne programy multimedialne dla dzieci w młodszym wieku szkolnym. „Wychowanie Muzyczne w Szkole” 2005, nr 1, s. 15-21
 33. Paszkowski, Marcin: Multimedia w edukacji. „Wszystko dla Szkoły” 1999, nr 5, s. 5
 34. Petelczyc, Krzysztof: Multimedia: nowe narzędzie edukacji. „Społeczeństwo Otwarte” 1995, nr 12, s. 28-34
 35. Prauzner, Tomasz: Edukacja interaktywna. „Wychowanie Techniczne w Szkole” 2005, nr 5, s. 42-44
 36. Raczkowska, Jadwiga: Wychowanie wobec ekspansji multimediów. „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 1995, nr 10, s. 15-21
 37. Rippel, Rafał: Multimedia w edukacji polonistycznej. „Forum Humanistyczne” 2000, nr 2, s. 22-26
 38. Rippel, Rafał: Kilka uwag o multimediach w szkolnej polonistyce. „Warsztaty Polonistyczne” 1999, nr 1, s. 40-44
 39. Skarbińska, Aleksandra: O programowaniu multimedialnym w Microsoft Logo (MSWlogo). „Komputer w Szkole” 1996, nr 4, s. 38-49
 40. Smolij, Gabriela: Programy multimedialne i Internet w dydaktyce języka francuskiego. „Języki Obce w Szkole” 2003, nr 2, s. 71-73
 41. Soczówka, Mirosław: Encyklopedia multimedialna PWN : geografia. „Geografia w Szkole' 2000, nr 5, s. 278-280
 42. Soin, Anna: Nowy sposób przygotowania multimedialnych materiałów do nauczania. „Edukacja Ustawiczna Dorosłych” 2002, nr 3, s. 103-107
 43. Stachowiak, Beata: Multimedia na lekcjach w szkole podstawowej. „Kultura i Edukacja” 1998, nr 2, s. 131-141
 44. Świderska, Elżbieta: Inwazja mediów : X ogólnopolska sesja filmoznawczo-metodyczna (Borki 2000). „Nowa Szkoła” 2001, nr 2, s. 56-58
 45. Taranowska, Barbara: Multimedia w edukacji historycznej i społecznej. „Wiadomości Historyczne” 2002, nr 1, s. 59-60
 46. Taraszkiewicz, Beata: W procesie edukacji. „Notes Wydawniczy” 2001, nr 2, s. 28-31
 47. Urbaniak, Andrzej: Multimedia a wychowanie. „Wychowawca” 2000, nr 6, s. 8-11
 48. Wawrzon, Anna: Na odsiecz maturzystom : o kursie multimedialnym Einblicke. „Języki Obce w Szkole” 2003, nr 2, s. 78-80
 49. Wereszczyński, Krzysztof: Media a proces kształcenia. „Edukacja Dorosłych” 1998, nr 1, s. 61-68
 50. Wiśniewska, Anna: Nie tylko podręcznik i tablica... „Nowa Szkoła” 2005, nr 1, s. 45-48
 51. Wobalis, Mirosław: Multimedia i edukacja. „Polonistyka” 1998, nr 3, s.132-136
 52. Zakrzewski, Andrzej: Multimedialne pomoce dydaktyczne - kryteria oceny i wyboru. Cz. 1. „Katecheta” 2004, nr 10, s. 3-14
 53. Zakrzewski, Andrzej: Prezentacja multimedialna w katechezie. „Katecheta” 2001, nr 9, s. 11-22
 54. Zarembińska, Grażyna: Multimedia idą do szkoły. „Wyzwania, 1995, nr 2, s. 38-39

Opracowanie: Aneta Bielaszka

(WMBP w Elblągu, Filia w Nowym Mieście Lub.)