11 Listopada – Święto Niepodległości

wybór materiałów repertuarowych

 

 

 1. "A gdy wolności przyszedł czas..." : montaż publicystyki i poezji poświęcony rocznicy Niepodległości / Barbara Jachimczak // Biblioteka w Szkole. - 1991, nr 9, s. 10–12
 2. "A mury runą..." : (scenariusz akademii z okazji Narodowego Święta Niepodległości) / Lucyna Maryniak, Halina Ćwięka // Wychowawca. - 1999, nr 10, s. 38-42
 3. "A to Polska właśnie..." : scenariusz szkolnej audycji radiowej z okazji Święta Niepodległości / Grażyna Gawryłow. – Bibliogr. // Wszystko dla Szkoły. - 2000, nr 10, s. 21-22
 4. "Na stos rzuciliśmy nasz życia los..." droga Polaków do niepodległości : (scenariusz uroczystości z okazji 70 rocznicy odzyskania niepodległości) / Jolanta Grześkowiak // Język Polski w Szkole dla klas IV-VIII. - 1990/1991, nr 1, s. 90-100
 5. "Nasz dom, nasz kraj" : (scenariusz widowiska niepodległościowego) / Grażyna Michalik // Wychowawca. - 2002, nr 11, s. 24-25
 6. "Ojczyzno ma tyle razy..." : scenariusz przedstawienia teatralnego z okazji Święta Niepodległości dla szkoły podstawowej i gimnazjum / Dariusz Bralski // Nowa Szkoła. - 2001, nr 8, s. 22–25
 7. "Polsko ty moja!" : scenariusz uroczystości poświęconej rocznicy Niepodległości / Barbara Jachimczak // Biblioteka w Szkole. - 1991, nr 9, s. 7-9
 8. "Póki my żyjemy" : (apel np. z okazji Dnia Niepodległości 11 listopada) / Agnieszka Olczak // Wychowawca. - 2006, nr 7/8, s. 26–28
 9. "Pytasz się synu, gdzie jest i jaka? : program poetycko-muzyczny z okazji Święta Niepodległości / Krystyna Barańska // Poradnik Bibliotekarza. - 1999, nr 10, s. 30-32
 10. "Z marzeń, walki i znoju powstałaś" : scenariusz szkolnego poranka poetyckiego poświęconego rocznicy Niepodległości Polski / Barbara Jachimczak // Język Polski w Szkole dla Klas IV-VIII. - 1989/1990, nr 2/3, s. 253-260
 11. 11 Listopada - Święto Niepodległości : (scenariusz uroczystości) / Joanna Ziętek // Wszystko dla Szkoły. - 2008, nr 6, s. 21–24
 12. 11 Listopada - Święto Niepodległości : scenariusz montażu słowno-muzycznego / Beata Szulc. – Bibliogr. // Wszystko dla Szkoły. - 2004, nr 10, s. 17–18
 13. 11 listopada – Święto Niepodległości : scenariusz spotkania przy herbatce i świecach / Elżbieta Kapelańska // W: Scenariusze imprez szkolnych : praca zbiorowa / pod red. Barbary Blei. - Toruń : "Bea-Bleja", 1998. - S. 29-37
 14. 11 Listopada : scenariusz uroczystości szkolnej / Anna Maj // Wychowawca. - 2006, nr 11, s. 28
 15. 11 listopada : scenariusz uroczystości z okazji rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę / Barbara Mazur // Wychowawca. - 2000, nr 10, s. 36-38
 16. 11 Listopada. Święto Niepodległości : scenariusz audycji przez radiowęzeł szkolny / Maria Składanowska // W: Scenariusze imprez szkolnych : praca zbiorowa / pod red. Barbary Blei. - Toruń : "Bea-Bleja", 1998. - S. 21-22
 17. Aby Polska była Polską : scenariusz słowno-muzyczny w rocznicę odzyskania niepodległości / Beata Kubiec, Monika Olejarska // Wszystko dla Szkoły. - 2002, nr 10, s. 17-19
 18. Apel z okazji Święta Niepodległości – szkolna nuda czy intelektualne przeżycie? : (scenariusz) / Mirosława Domżalska // Wiadomości Historyczne. - 2002, nr 2, s. 118–121
 19. Bóg - Honor - Ojczyzna : scenariusz uroczystości z okazji rocznicy odzyskania niepodległości / Renata Ciesielska, Maria Grajek, Małgorzata Tomczak  // Wychowawca. - 2007, nr 11, s. 16-19
 20. Do ciebie Polsko. : program poetycko-muzyczny związany z rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości w roku 1918 / Marta Przegon // Język Polski w Szkole dla klas IV-VIII. - 1991/1992, nr 1/2, s. 139-146
 21. Dobro Ojczyzny : scenariusz akademii z okazji Dnia Niepodległości / Anna Pasiowiec // Wychowawca. - 2005, nr 11, s. 20-21
 22. Droga do niepodległości : (program wieczornicy w rocznicę niepodległości Polski) / Wojciech Hausner // Wychowawca. - 1995, nr 10, s. 14-15
 23. Droga do niepodległości : scenariusz imprezy rocznicowej / Barbara Połonka // Poradnik Bibliotekarza. - 1991, nr 9, s. 23-25
 24. Droga do wolności : (scenariusz widowiska) / Bożena Stróżyńska, Klemens Stróżyński // Nowa Szkoła. - 2006, nr 8, s. 6-13
 25. Imprezy i uroczystości w procesie dydaktyczno-wychowawczym klas początkowych / Janina Długosz. - Rzeszów : "Fraza", 1994. - S. 66-75 : Narodowe Święto Niepodległości
 26. Kto ty jesteś? / Beata Szurowska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2005, nr 9, s. 23-25
 27. Lekcja demokracji / Dominik Tarnowski // Kajet. - 1995, nr 1, s. 25
 28. Lekcja historii : scenariusz z okazji rocznicy odzyskania niepodległości / Ewelina Bladoszewska // Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 9, s. 31-32
 29. Malowane wierszem : scenariusze imprez okolicznościowych dla klas 1-3 / Józef Marek Śnieciński. - Warszawa : "Żak", 1997. - S. 25-29 : O niepodległą (11 listopada)
 30. Mój mały świat : scenariusze imprez okolicznościowych dla przedszkoli / Józef Marek Śnieciński. - Warszawa : "Żak", 1996. - S. 93-96 : Polska – Ojczyzna moja
 31. Nowa formuła wychowania patriotycznego / Maria Filippowicz // Wszystko dla Szkoły. - 2003, nr 10, s. 12-13
 32. Obrazy z tamtych lat – pantomima z okazji rocznicy odzyskania niepodległości / Elżbieta Gałczyńska // W: Muzy na scenie : inscenizacje, montaże poetycko-muzyczne, operetki, śpiewogry, parodie, konkursy, imprezy dla szkół ponadgimnazjalnych / Elżbieta Gałczyńska, Eliza Ogorzała, Elżbieta Szczepańska. - Płock : "Korepetytor", 2002. - S. 103-106
 33. Odzyskanie Niepodległości 11 listopada 1918 r. : scenariusz uroczystości szkolnej / Lucyna Królikowska. – Bibliogr. // Między nami bibliotekarzami. - 2003, nr 3, s. 43-45
 34. Odzyskanie niepodległości Polski – 11 XI 1918 r. : scenariusz apelu / Barbara Bleja, Elżbieta Okraszewska // W: Scenariusze imprez szkolnych : praca zbiorowa / pod red. Barbary Blei. - Toruń : "Bea-Bleja", 1998. - S. 23-28
 35. Ojczyzna moja : scenariusz inscenizacji z okazji Narodowego Święta Niepodległości / Agnieszka Maj // Nauczanie Początkowe. - 2001/2002, nr 1, s. 41-45
 36. Opowiedz mi, dziadku : scenariusz z okazji rocznicy odzyskania niepodległości / Marzanna Makaryk, Ewa Rozmysłowska-Rypuła // Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 9, s. 28-31
 37. Polacy mają w sobie instynkt wolności... : scenariusz słowno-muzyczny z okazji 90. rocznicy odzyskania niepodległości / Barbara Wanda Jachimczak. – Bibliogr. // Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 9, s. 26-28
 38. Polska droga do wolności : scenariusz z okazji Święta Niepodległości / Ewa Rzepska. – Bibliogr. // Wszystko dla Szkoły. - 2004, nr 9, s. 17–20
 39. Póki my żyjemy / Ryszard Przymus // W: Inscenizacje pełne radości : dla klas 1-3 / wybór i oprac. Ryszard Przymus. - Łódź : "Juka", 1995. - S. 27-34
 40. Propozycja przedstawienia szkolnego z okazji rocznicy odzyskania niepodległości / Jolanta Grochulska // W: Polonistyczne scenariusze w szkołach ponadpodstawowych / pod red. Jadwigi Adamczak. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 1996. - S. 80-87
 41. Rok 1918 - odzyskanie niepodległości przez Polskę / Wioletta Borowska // Poradnik Bibliotekarza. - 1991, nr 9, s. 26–29
 42. Scenariusz obchodów rocznicy niepodległości Polski / Elżbieta Świtalska // Język Polski w Szkole dla Klas IV-VIII. - 1993/1994, nr 1/2, s. 122-126
 43. Scenariusz sesji naukowej przygotowanej na 11 XI - Święto Odzyskania Niepodległości przez Polskę / Anna Chochowska // Wszystko dla Szkoły. - 2005, nr 10, s. 16–18
 44. Scenariusz uroczystości poświęconej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę / Małgorzata Ziembińska // Doskonalenie Otwarte. - 2000, nr 2, s. 13-15
 45. Scenariusz uroczystości Święta Odzyskania Niepodległości / Anna Stefaniak, Urszula Siudzińska. – Bibliogr. // Wszystko dla Szkoły. - 2002, nr 3, s. 9-10
 46. Scenariusz uroczystości z okazji Święta Niepodległości / Maria Szpunar-Jura // Biblioteka w Szkole. - 2001, nr 9, s. 29-31
 47. Scenariusz z okazji święta odzyskania Niepodległości / Grażyna Sobieraj // Biblioteka w Szkole. - 1995, nr 9, s. 6-7
 48. Słowa jak kwiaty / Józef Marek Śnieciński. - Warszawa : "Żak", 1995. - S. 62-72 : O Niepodległą [scenariusz mini widowiska]
 49. Słowa jak kwiaty / Józef Marek Śnieciński. - Warszawa : "Żak", 1995. - S. 73-80 : Pierwsza brygada [scenariusz historycznego „obrazka”]
 50. Strofy o Ojczyźnie : konkurs dla uczniów szkoły podstawowej (starsze klasy) i gimnazjum / Agata Korzeń // Wychowawca. - 2008, nr 11, s. 21
 51. Śpiewamy pieśni patriotyczne : z okazji 90 rocznicy odzyskania niepodległości / Zdzisława Samul. – Bibliogr. // Wychowawca. - 2008, nr 11, s. 19
 52. Święto Niepodległości - scenariusz / Janina Miemiec, Beata Żukowska // Życie Szkoły. - 2000, nr 9, s. 566-568
 53. Święto Niepodległości dla uczniów gimnazjum / Bogumiła Woźniak // Wszystko dla Szkoły. - 2008, nr 7/8, s. 12-13     
 54. Święto Odzyskania Niepodległości / Wiesław Buśko [i in.] // Biblioteka w Szkole. - 1996, nr 9, s. 12-15     
 55. Ta, co nie zginęła : scenariusz akademii szkolnej w rocznicę odzyskania niepodległości / Teresa Szadkowska-Droś // Poradnik Bibliotekarza. - 1991, nr 9, s. 30-32
 56. Tak rodziła się niepodległa wolna Polska... - 73 lata temu i później : scenariusz słowno-muzyczny / Jadwiga Adamczak // Język Polski w Szkole Średniej. - 1991/1992, nr 2, s. 134-146
 57. Uroczystości i obrzędy szkolne / Stefania Sobasz. - Kętrzyn : Stefania Sobasz, 2000. - S. 81-96 : Święto niepodległości 11 listopada
 58. Uroczystości pełne radości : (dla kl. 1-3) / wybrał i oprac. Ryszard Przymus. - Łódź : "Juka", 1994. - S. 33-41 : Jedenasty listopada!
 59. W losie ojczyzny swej wziąć udział..." : scenariusz imprezy poświęconej rocznicy niepodległości / Barbara Jachimczak // Poradnik Bibliotekarza. - 1991, nr 7/8, s. 38-41
 60. Ważna rocznica : scenariusz przedstawienia z okazji Święta Niepodległości / Małgorzata Jakubowska // Życie Szkoły. - 2007, nr 9, s. 50–52
 61. Wolna i niezależna : scenariusz uroczystości z okazji odzyskania przez Polskę niepodległości / Bożena Szurlej-Duda, Bożena Wiśniewska. – Bibliogr. // Wychowawca. - 2004, nr 11, s. 24-26
 62. Wolna Polska : scenariusz dla uczniów szkoły podstawowej lub klas gimnazjalnych z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim / Anna Kostrzewa // Wychowawca. - 2008, nr 11, s. 20-21
 63. Wstań, Polsko moja! : scenariusz uroczystości na Święto Odzyskania Niepodległości / Janina Modeńska // Biblioteka w Szkole. - 1991, nr 9, s. 13-17
 64. Za ojców groby : montaż poetycko-muzyczny // Biblioteka w Szkole. - 1992, nr 7-8, s. 25-27
 65. Zmartwychwstanie Ojczyzny : (wspomnienie 11 listopada 1918 roku) / Maria Andres // Wychowawca. - 1998, nr 11, s. 44-45
 66. Żeby Polska była Polską : scenariusz w rocznicę niepodległości / Bożena Gryguć // Język Polski w Szkole dla Klas IV-VIII. - 1991/1992, nr 3, s. 62–69

 

Wrzesień 2009

Oprac.: Aniela Florkiewicz

WMBP w Elblągu, Filia w Iławie