Nowoczesne pomoce dydaktyczne w pracy nauczyciela

 

Zestawienie bibliograficzne w wyborze

w oparciu o zbiory Biblioteki Pedagogicznej w Działdowie

za lata 2005-2011

 

W nawiasach podane zostały nr. inwentarzowe książek w Filii w Działdowie

 

Książki:

 

1.      Bednarek J.: Multimedia w kształceniu. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006 ISBN 83-01-14833-0 ISBN 978-83-01-14833-1 (nr 26192)

2.      Kisiel M.: Wykorzystanie komputera i programów multimedialnych w edukacji muzycznej dziecka. W: Media wobec wielorakich potrzeb dziecka / pod red S. Juszczyka, I. Polewczyk. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2006. - s. 187-198 ISBN 83-7441-301-8 ISBN 978-83-7441-301-5 (nr 26106)

3.      Lipiec B.: Filmy edukacyjne w Internecie. W: Pedagogika @ środki informatyczne i media / pod red. M. Tanasia. – Warszawa – Kraków : Wydawnictwo „Impuls”, 2005. – s. 191-196 ISBN 83-7308-595-5 (nr 26148)

4.      Lorens R.: Nowe technologie w edukacji. – Warszawa –Bielsko – Biała : Wydawnictwo Szkolne PWN, 2011 ISBN 978-83-262-0989-5 (nr 27220)

5.      Odya B.: System VST jako środek dydaktyczny wykorzystywany na lekcjach muzyki w polskiej szkole. W: Media wobec wielorakich potrzeb dziecka / pod red. S. Juszczyka, I. Polewczyk. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2006. – s. 323-340 ISBN 83-7441-301-8 ISBN 978-83-7441-301-5 (nr 26106)

 

Artykuły:

 

1.      Bogacz M.: Projektor multimedialny: jak wybrać? // Biblioteka w Szkole. – 2009, nr 11, dod. Biblioteka Centrum Informacji, nr 4, s. 14-15

2.      Brewczyńska M.: Tablica interaktywna w kilku pytaniach i odpowiedziach // Biblioteka w Szkole. – 2009, nr 11, dod. Biblioteka Centrum Informacji, nr 4, s. 5-7

3.      Graboś I.: Programy multimedialne // Życie Szkoły. – 2006, nr 8, s. 29-30

4.      Gulińska H.: Tablica interaktywna StarBoard na lekcjach chemii // Chemia w Szkole. – 2005, nr 5, s. 58-61

5.      Howil W.: Hamlet w oprawie multimedialnej // Język Polski w Gimnazjum. – 2006/2007, nr 2, s. 80-83

6.                  Howil W.: Multimedialny język polski // Język Polski w Gimnazjum. – 2005/2006, nr 4, s. 83-87

7.                  Iwasiewicz M.: Wykorzystanie tablicy interaktywnej w odczytywaniu dzieła sztuki // Język Polski w Szkole IV-VI. – 2010/2011, nr 3, s. 31-43

8.                  Kołodziejczyk W., Kramek B.: Internet w edukacji // Edukacja i Dialog. – 2010, nr 3-4, s. 64-70

9.                  Konieczniak M.: Po co komu technologia informacyjna w szkole? // Edukacja i Dialog. – 2010, nr 9, s. 56-59

10.              Kozłowski A.: System interaktywny bez tajemnic // Dyrektor Szkoły. – 2010, nr 5, dodatek, s. 8-10

11.              Kraszkiewicz H.: Komputer jako pomoc dydaktyczna // Wszystko dla Szkoły. – 2009, nr 11, s. 14-16

12.              Kraszkiewicz H.: Komputer w edukacji specjalnej // Wszystko dla Szkoły. – 2010, nr 5, s. 16-18

13.              Łapka E.: Nowe technologie wkraczają do polskich szkół // Edukacja i Dialog. – 2010, nr 5-6, s. 70-73

14.              Majewska K.: Tablica interaktywna w procesie nauczania // Wychowanie na co Dzień. – 2011, nr 6, s. 28-31

15.              Mendygrał M.: Interaktywne tablice od przedszkola ... // Dyrektor Szkoły. – 2009, nr 4, Dodatek Tematyczny, s. 23-26

16.  Miernik J., Piasta - Siechowicz J.: Tablica interaktywna w dydaktyce szkolnej na lekcjach języka polskiego // Język Polski w Szkole IV-VI. – 2008/2009, nr 4, s. 89-99

17.  Miernik J., Piasta - Siechowicz J.: Tablica interaktywna w szkole // Język Polski w Szkole IV-VI. – 2007/2008, nr 4, s. 53-65

18.  Nocny M.: Tablica interaktywna: nowe środki w kształceniu przyrodniczym // Geografia w Szkole. – 2007, nr 2, s. 39-42

19.  Pachulska K., Kimla D., Binek S.: System PRS jako narzędzie dydaktyczne // Fizyka w Szkole. – 2008, nr 6, s. 38-40

20.  Parkita E.: Komputerowe wspomaganie wczesnoszkolnej edukacji muzycznej // Nauczanie Początkowe. – 2008/2009, nr 4, s. 35-42

21.  Pawluś D.: Laboratorium wirtualne jako nowe narzędzie dydaktyczne // Edukacja : studia, badania, innowacje. – 2010, nr 2, s. 39-44

22.  PiaseckaM.: Praca z tablicą interaktywną // Życie Szkoły. – 2010, nr 4, s. 43-46

23.  Poturała W.: Oprócz tablicy, kredy i lektury – pakiety multimedialne na lekcji języka polskiego // Język Polski w Liceum. – 2004/2005, nr 2, s. 67-72

24.  Prauzner T.: Edukacja interaktywna // Wychowanie Techniczne w Szkole. – 2005, nr 5, s. 42-44

25.  Sęczawa M.: Tablica interaktywna w szkole // Dyrektor Szkoły. – 2008, nr 9, Dodatek Tematyczny, s. 16-18

26.  Soczówka M.: Interaktywne plansze w gimnazjum: recenzja programu komputerowego // Geografia w Szkole. – 2007, nr 2, s. 63-64

27.  Surowiec J.: Tablica interaktywna w edukacji i reedukacji specjalnej // Szkoła Specjalna. – 2007, nr 2, s. 146-152

28.  Wiśniewska A.: Nie tylko podręcznik i tablica.... // Nowa Szkoła. – 2005, nr 1, s. 45-48

29.  Wurzel A.: Środki audiowizualne na zajęciach z matematyki // Życie Szkoły. – 2008, nr 4, s. 21-24

30.  Zbisławska D.: Pracujemy przy tablicy interaktywnej // Życie Szkoły. – 2010, nr 1, s. 36-37

 

Opracowała: Danuta Szeluga

WMBP w Elblągu

Filia w Działdowie