„OJCZYZNA POLSZCZYZNA”

Bibliografia artykułów przydatnych maturzystom

za lata 1995-1997

1.      BARAN JÓZEF

Waligóra J.: Wojna na śmiech przełożona. Metaforyka batalistyczna w twórczości Józefa Barana. – 1996, nr 3, s.52-56

2.      GAŁCZYŃSKI KONSTANTY IDEFONS

·  Ossowski J. S.: „Nie mówię, żem jest geniusz”. – 1995, nr 1, s.53-56

·  Rozmowa liryczna

Boksa M.: „Powiedz mi, jak mnie kochasz”. Rozmowy na temat uczuć. – 1995, nr 1, s.45-48

·   Wizyta

Małek B.: Image poety. Tekst, kontekst, partytura lekcji – „Wizyta” K. I. Gałczyńskiego. – 1995, nr 1, s.49-52

3.      GOMBROWICZ WITOLD

·  Faron B.: Krytyk czy recenzent? Witolda Gombrowicza poglądy na krytykę literacką i literaturę w dwudziestoleciu. – 1995, nr 2, s.55-62

·  Dziennik

Kłak C.: Cztery i więcej razy „ja”. O „Dzienniku” Witolda Gombrowicza. - `1995, nr 2, s.63-68

4.      KACZMARSKI JACEK

·  Ślusarz A.: O tajnikach dyskursu piosenek i obrazów. – 1995, nr 2, s.1-9

5.      KRASIŃSKI ZYGMUNT

·  Irydion

Fabianowski A.: „Irydion” – czyli zwalenie się Petersburga. – 1997, nr 4, s.15-23

Lendlewicz D.: Romantyczny wizerunek szatana w „Irydionie” Z. Krasińskiego. – 1997, nr 4, s.23-26

·   Nie-Boska komedia

Sudolski Z.: „Nie-Boska komedia” Z. Krasińskiego – rzecz o rewolucji i potrzebie etyki chrześcijańskiej. – 1997, nr 4, s.3-10

·   Niedokończony poemat

Szczeglacka E.: Romantyczna inicjacja hrabiego Henryka (o „Niedokończonym poemacie” Zygmunta Krasińskiego). – 1997, nr 4, s.10-15

·   Trzy myśli Ligenzy

Bronia A.: „Między filozofią a teatrem życia”, „Trzy myśli pozostałe po śp. Henryku Ligenzie” Zygmunta Krasińskiego. – 1997, nr 4, s.27-30

6.      KULMOWA JOANNA

·   Przepis na mazurek

Cieliński A.: Zanim powstaną lekcje o symbolach i wartościach. Joanna Kulmowa „Przepis na mazurek”, Czesław Miłosz „Słońce”. – 1996, nr 3, s.9-12

7.      MICKIEWICZ ADAM

·   Sudolski Z.: Mickiewicz i Żydzi (na marginesie sporów genealogicznych). – 1997, nr 1, s.3-8

·   Ballady i romanse

Makowski S.: Prawdy żywe „Ballad i romansów” Adama Mickiewicza. – 1997, nr 1, s.14-18

·   Dziady

Szymanis E.: Dlaczego „Dziady” drezdeńskie są częścią trzecią? – 1997, nr 1, s.22-25

·   Liryki lozańskie

Radoń A.: Wiersz o klęsce czy o zgodzie z życiem. – 1997, nr 1, s.33-34

·   Oda do młodości

Szymanis E.: Kreacja romantycznej osobowości w „odzie do młodości” Adama Mickiewicza. – 1997, nr 1, s.32-33

·   Pan Tadeusz

Szymanis E.: Czy tylko „ucieczka w kraj lat dziecinnych”. „Pan Tadeusz” wobec Mickiewiczowskiego mesjanizmu. – 1997, nr 1, s.25-31

·   Romantyczność

Śliwiński M.: „Romantyczność” jako manifest romantyzmu. – 1997, nr 1, s.8-12

Szymanis E.: A może Mędrzec miał rację? (refleksje o propozycji teoriopoznawczej w „Romantyczności”). – 1997, nr 1, s.13-14

8.      MIŁOSZ CZESŁAW

·   Wójcik T.: Znad Niewiąży nad Pacyfik. O pisarstwie Czesława Miłosza. – 1996, nr 4, s.8-12

·   Campo do Fiori

Wójcik T.: Karuzela pod murem getta. Uwagi o „Campo di Fiori” Czesława Miłosza. – 1996, nr 4, s.31-33

·   Dolina Issy

Kowalczyk A.: Issa, domowa rzeka. – 1996, nr 4, s.29-30

·   Słońce

Cieliński A.: Zanim powstaną lekcje o symbolach i wartościach. Joanna Kulmowa „Przepis na mazurek”, Czesław Miłosz „Słońce”. – 1996, nr 3, s.9-12

9.      MROŻEK SŁAWOMIR

·   Tango

Kurdziel S.: „Tando” czyli o sile szarości. – 1996, nr 2, s.40-45

10.  NORWID CYPRIAN KAMIL

·   Rzońca W.: Norwid – szkic do portretu. – 1997, nr 3, s.5-12

·   Szymanis E.: Odnaleźć w sobie cień boskości. – 1997, nr 3, s.12-15

·   Rzońca W.: Dlaczego Norwid nie lubił wsi? – 1997, nr 3, s.15-23

·   Dziwiszek J.: Legendy czy antylegendy – szkic o „Bransoletce” i „Cywilizacji” Norwida. – 1997, nr 3, s.31-35

·   Cos ty Atenom zrobił, Sokratesie

Rzońca W.: Norwid a Mickiewicz. Próba reinterpretacji wiersza „Coś ty Atenom zrobił, Sokratesie. – 1997, nr 3, s.36-43

·   Do obywatela Johna Brown

Gurowska A.: Motywy horacjańskie w wierszu Norwida „Do obywatela Johna Brown”. – 1997, nr 3, s.24-31

11.  NOWAK TADEUSZ

·   A Jak królem, a jak katem będziesz

Borek P.: „A jak królem, a jak katem będziesz. – 1996, nr 3, s.49-51

12.  REYMONT WŁADYSŁAW STANISŁAW

·   Zacharska J.: Władysław Stanisław Reymont. – 1996, nr 4, s.6-8

·   Chłopi

Olszewska M.: „Chłopi” Władysława Reymonta w szkole. – 1996, nr 4, s.24-29

13.  SIENKIEWICZ HENRYK

·   Krzyżacy

Czernek B.: Czytanie „panoramiczne”. „Krzyżacy” Henryka Sienkiewicza – tekst i konteksty. Pomysły lekcji. – 1995, nr 1, s.31-38

Zioło E.: Czytanie „przez lupę” Dialog dwóch scen z „Krzyżaków” Henryka Sienkiewicza. Pomysł lekcji. – 1995, nr 1, s.39-44

·   Potop

Karaś H.: Archaizacja i archaizmy językowe w „Potopie” Henryka Sienkiewicza. – 1996, nr 4, s.20-24

·   Szkice węglem

Stępień P.: Przewrotna epopeja. „Szkice węglem” Henryka Sienkiewicza. – 1996, nr 4, s.16-19

·   Trylogia

Makowiecki A.Z.: „Trylogia” dawniej i dziś. – 1996, nr 4, s.3-5

14.  SŁOWACKI JULIUSZ

·   Burta M.: Brat Juliusz. Słowacki w Kole Sprawy Bożej. – 1997, nr 2, s.7-10

·   Fabianowski A.: Genezyjska filozofia historii Juliusza Słowackiego. – 1997, nr 2, s.18-21

·   Kielcz A.: „Byłaś mi (….) zjawieniem i obrazem” – pastereczka w twórczości Juliusz Słowackiego. – 1997, nr 2, s.24-26

·   Kryszczuk M.: Anielskość ludzi. Kilka uwag o twórczości Juliusza Słowackiego. – 1997, nr 2, s.11-18

·   Wójcik O.: Pogoda w utworach Słowackiego. – 1997, nr 2, s.27-30

·   Żyndul K.: „Nienawidzę go…” Słowacki w listach o Mickiewiczu. – 1997, nr 2, s.30-33

·   Balladyna

Niedźwiecka M.: Barokowość „Balladyny” Juliusz Słowackiego. – 1997, nr 2, s.21-23

Kotulska E.: „Balladyna” w szkole podstawowej. Sprawozdanie z lekcji. – 1996, nr 2, s.8-11

·   Bo to jest wieszcza najjaśniejsza chwała

Stępień P.: Płaczący posąg. O liryku Juliusza Słowackiego „Bo to jest wieszcza najjaśniejsza chwała… - 1997, nr 2, s.34-38

·   Kordian

Szymanis E.: Między wizją genezyjską a egzystencjonalizmem – refleksje o interpretacji „Kordiana” Juliusza Słowackiego. – 1997, nr 2, s.2-6

Fręś J.: Teatralne czytanie Słowackiego (na przykładzie „Kordiana”. – 1996, nr 2, s.12-14

·   Podróż do Ziemi Świętej”

Stopera S.: „Podróż do Ziemi Świętej” Juliusza Słowackiego – podróż i opis podróży w kulturze epoki. – 1997, nr 2, s.38-42

15.  SZEKSIPR WILLIAM

·   Hamlet

Ślusarz A.: Popularny gwiazdor szekspirowskim księciem (Franco Zeffirelli: „Hamlet”). – 1996, nr 2, s.46-52

Fręś J.: Stanisława Wyspiańskiego „tragedia zemsty” i „dramat inteligencji w „Hamlecie”. Szkic interpretacyjno-metodyczny. – 1995, nr 4, s.38

16.  SZYMBORSKA WISŁAWA

·   Matusiak J.: Świat zwierząt w poezji Wisławy Szymborskiej. – 1996, nr 4, s.33-35

·   Wiatr A.: Nobel dla wartości. – 1996, nr 4, s.13-15

·   Wiersze Heraklitejskie

Wiatr A.: „Wiersze Heraklitejskie” W. Szymborskiej na lekcjach języka polskiego a problem prawdy w szkole. – 1996, nr 4, s.35-39

17.  UNIECHOWSKI ANTONI

·   Piewca starej Warszawy. – 1995, nr 2, s.52-53

18.  WITKIEWICZ STANISŁAW IGNACY

·   Szewcy

Łubieniewska E.: „Szewcy” w III licealnej. Pomysły i materiały do lekcji. – 1996, nr 2, s.18-39

Łubieniewska E.: „Szewcy” czyli bankructwo humanistycznej utopii. – 1996, nr 2, s.53-58

19.  WYSPIANSKI STANISLAW

·  Wesele

Małek B.: „Co się komu w duszy gra” czyli czytanie tekstu „Wesela”. – 1996, nr 2, s.15-17

Płonka I.: Wycieczka do „Rydlówki”. – 1995, nr 4, s.23-32

·   Studium o Hamlecie

Fręś J.: Stanisława Wyspiańskiego „tragedia zemsty” i „dramat inteligencji w „Hamlecie”. Szkic interpretacyjno-metodyczny. – 1995, nr 4, s.38

20.  AFORYZMY

·   Boksa M.: „Streszczajmy się. Świat jest przeludniony słowami.” Projekty zajęć z wykorzystaniem aforyzmów. – 1995, nr 2, s.10-17

21.  LITERATURA WSPÓŁCZESNA

·   Waligóra J.: Wydarzenia polityczne lat 1980-1981 w dramacie polskim. – 1996, nr 1, s.49-53

22.  PRZYRODA

·   Nr 3, 1995 r.

23.  ROMANTYZM

·   Rogulski P.: Cykl sonetowy w romantyzmie polskim. – 1997, nr 1, s.19-22

24.  SYMBOLE W KULTURZE

·   Nr 3, 1996 r.

25.  „ZIELONY BALONIK”

·   Faron B.: „Czytanie ścian w Jamie Michalika. W stulecie kawiarni i dziewięćdziesięciolecie kabaretu „Zielony Balonik”. – 1995, nr 4, s.1-17

·   Żeleński T.: Piosenki z „Zielonego Balonika”. – 1995, nr 4, s.18-22

oprac.: Danuta Demska

WMBP w Elblągu, Filia w Nowym Mieście Lub.