JĘZYK POLSKI

Wykaz programów edukacyjnych dostępnych w Wydziale Multimedialnym WMBP w Elblągu

na kasetach wideo - V; dyskach optycznych CD-ROM; kasetach magnetofonowych – T;

płytach gramofonowych

 

GIMNAZJUM

 

Multimedialny program do nauki języka polskiego dla klasy I                         CD-ROM 66, 67

Rozdział I: KINO

1.      Jak opowiadać różne historie, czyli o języku filmu

2.      Czy ruch jest środkiem wyrazu, czyli o j. filmu ciąg dalszy

3.      Sztuka cięcia i klejenia czyli o montażu w filmie

Rozdział II: TELEWIZJA

1.      Od dokumentu do kreacji, od zabawy po naukę, czyli o specyfice funkcjach i typach programów telewizyjnych

2.      Technika telewizyjna i jej twórcy, czyli jak powstaje program telewizyjny

Rozdział III: FOTOGRAFIA

1.      O zdjęciach nietypowych, czyli o fotografii profesjonalnej

2.      Jak fotografia staje się dziełem sztuki, czyli co to jest fotografia artystyczna

Rozdział IV: REKLAMA

1.      Od starożytności do Internetu, czyli historia reklamy w pigułce

2.      Wszędzie gdzie spojrzysz..., czyli o wszechobecności reklamy

3.      „Kup coś u nas”..., czyli o perswazji w reklamie

4.      Między kupcem a klientem, czyli o relacjach między nadawcą a odbiorcą w reklamie

Rozdział V: TEATR

1.      Czas i przestrzeń

2.      Światło i mrok

3.      Dźwięk i cisza

4.      Ruch i bezruch

5.      Komizm i tragizm

6.      Groteska w teatrze

7.      Dramat jako tekst i sztuka teatru

Rozdział VI: LITERATURA I OBRAZ

1.      Ja, autor

2.      Kto obserwuje i kto mówi w utworze literackim

3.      Bohater literacki

4.      Fikcja i rzeczywistość w literaturze

5.      Rodzaje i gatunki literatury pięknej

Rozdział VII: RADIO

1.      Historia radia

2.      Radio gra, czyli muzyka radiowa

3.      Moja lista przebojów muzycznych

Rozdział VIII: PRASA

1.      Prasa jako rodzaj medium masowego

2.      Jak powstaje gazeta

3.      Docieranie do odbiorcy

4.      Poradnik sprawozdawcy. Nauka pisania sprawozdania

Rozdział IX: KOMPUTER

1.      O języku komputerowym

2.      Inny język, inny świat

 

 

Multimedialny program do nauki języka polskiego dla klasy II                        CD-ROM 68, 69

Rozdział I: KINO

1.      Kiedy się boimy, kiedy się śmiejemy, czyli główne gatunki filmowe

2.      Od historycznych pałaców po statki kosmiczne, czyli o gatunkach filmowych ciąg dalszy

3.      Gwiazdy, producenci i dzieła, czyli o festiwalach oraz nagrodach filmowych

Rozdział II: TELEWIZJA

1.      Uroki szklanego ekranu, czyli o rozwoju i popularności telewizji

Rozdział III: REKLAMA

1.      Od stwierdzenia do chwalenia, czyli o aktach mowy w reklamie

2.      Gdy słowo znaczy więcej niż słowo, czyli o różnych częściach mowy w reklamie

3.      Gdy wszystko jest zawsze super, czyli o niektórych językowych sposobach manipulacji w reklamach

Rozdział IV: TEATR

1.      Nadawca i odbiorca w dramacie i teatrze

2.      Dialog i monolog na scenie

3.      Konflikt dramatyczny

4.      Misterna sieć intrygi

5.      Wielość twórców teatru

6.      O teatraliach

Rozdział V: LITERATURA I OBRAZ

1.      Książka a dzieło literackie

2.      Czas w literaturze

3.      Przestrzeń w literaturze

4.      Ironia w literaturze

5.      Stylizacje literackie

6.      Bliżej poezji

Rozdział VI: RADIO

1.      Literatura w radiu

2.      Odbiorca radiowy

Rozdział VII: PRASA

1.      Styl dziennikarski

2.      Recenzja i jej funkcje

3.      Informacja, komentarz

4.      Artykuł

Rozdział VIII: Internet

1.      Internet – globalna sieć sieci

2.      Usługi i informacje w Internecie

3.      Zalety i wady Internetu

4.      Jak coś znaleźć w Internecie

Rozdział IX: ORTOGRAFIA

1.      Ortografia: Pisownia przyrostków –stwo, -ctwo, -dztwo

 Pisownia przyrostków –ski, -cki, -dzki

 Miejscownik lp rzeczowników zakończonych na –yzm, izm

 Pisownia przedrostków obcego pochodzenia

 Pisownia nazw geograficznych i okręgów administracyjnych

 Nazwy geograficzne

 Pisownia nazw mieszkańców

 Pisownia nazw dni świątecznych, zwyczajów, obrzędów i zabaw

 Pisownia nazw nagród

 Pisownia tytułów czasopism

 Pisownia u i ó na początku wyrazów

 

Multimedialny program do nauki języka polskiego dla klasy III                      CD-ROM 70, 71

Rozdział I: KINO

1.      O artystycznej funkcji kina

2.      Kino a literatura

3.      Krótka historia kina światowego

4.      Krótka historia kina polskiego

Rozdział II: TELEWIZJA

1.      Główne cechy typowego odbiorcy

Rozdział III: INTERNET

1.      Krótka historia Internetu

2.      W sieci na żywo

Rozdział IV: PRASA

1.      Rola prasy w życiu społecznym

2.      Gatunki dziennikarskie : reportaż

Rozdział V: REKLAMA

1.      O sposobach racjonalnej argumentacji w reklamie

2.      O wykorzystaniu emocji w reklamie

3.      O roli autorytetów w reklamie

4.      O przewrotnej logice reklamy

5.      Reklama jako środek masowego komunikowania

Rozdział VI: LIERATURA I OBRAZ

1.      Literatura a malarstwo

2.      Literatura a muzyka

3.      Związki między tekstami

4.      Pan Tadeusz – epopeja narodowa

Rozdział VII: TEATR

1.      Z historii teatru

2.      Metafora i symbol w teatrze

3.      Świat teatru – teatr świata

4.      Teatr niejedno ma imię

Rozdział VIII: ORTOGRAFIA

1.      Ortografia: Rzeczowniki pospolite utworzone od nazw własnych

 Przymiotniki jednowyrazowe utworzone od nazw własnych

 Przymiotniki dwuwyrazowe utworzone od nazw własnych

 Przymiotniki utworzone od nazw własnych

 Pisownia ch wymiennego

 Pisownia h w wyrazach z cząstkami obcego pochodzenia

 Rzeczowniki dwuczłonowe o członach równorzędnych

 Rzeczowniki dwuczłonowe o członach nierównorzędnych

 Przymiotniki dwuczłonowe o członach nierównorzędnych

 Przymiotniki dwuczłonowe o członach równorzędnych

 Pisownia nazw dwuczłonowych

 Pisownia zestawień

Rozdział IX: EGZAMIN GIMNAZJALNY

 

Adaptacje filmowe  i teatralne lektur szkolnych

1.      Akcja pod Arsenałem                                                     (ok. 97 min.)                           V 273

2.      Antygona                                                                        (ok. 75 min.)                           V 238

3.      Ballady i romanse                                                           (ok. 45 min.)                           564

4.      Biblia : początki świata                                                   (ok.171 min.)                          V 494-495

5.      Chłopi                                                                             (ok.200 min.)                          V 118

6.      Dziady                                                                            (ok.191 min.)                          V 235

7.      Faraon                                                                             (ok.178 min.)                          V 61

8.      Kronika wypadków miłosnych                                       (ok.118 min.)                          V 457

9.      Krzyżacy                                                                         (ok.178 min.)                          V 59;V 695

10.  Mały książę                                                                     (ok.  90 min.)                          V 656

11.  My dzieci z dworca Zoo                                                 (ok.134 min.)                          V 698

12.  Niemcy                                                                            (ok. 90 min.)                           V 553

13.  Opowieść wigilijna                                                         (ok. 95 min.)                           V 745

14.  Ogniem i mieczem                                                          (ok.182 min.)                          V 655

15.  Pan Tadeusz                                                                    (ok.150 min.)                          V 718

16.  Pan Tadeusz : fragmenty                                                (ok. 45 min.)                           V 563

17.  Pan Wołodyjowski                                                          (ok.148 min.)                          V 152

18.  Potop                                                                               (ok.287 min.)           V 101-102;V 153-154

19.  Przeminęło z wiatrem                                                      (ok.230 min.)                          V 138-139

20.  Quo vadis                                                                        (ok.360 min.)                          V 178-179

21.  Quo vadis                                                                        (ok.160 min.)                          V458; V774

22.  Romeo i Julia                                                                  (ok.165 min.)                          V 489-490

23.  Sonata marymoncka                                                        (ok.246 min.)                          V 246

24.  SPONA                                                                           (ok. 87 min.)                           V 731

25.  Stowarzyszenie umarłych poetów                                  (ok.120 min.)                          V 799

26.  Syzyfowe prace                                                              (ok.300 min.)                          V 697

27.  Szatan z VII klasy                                                          (ok.120 min.)                          V 165

28.  Śluby panieńskie                                                             (ok.129 min.)                          V 236

29.  Tajemniczy ogród                                                           (ok.102 min.)                          V 302

30.  Test pilota Pirxa                                                              (ok.110 min.)                          V 166

31.  Zemsta                                                                            (ok.100 min.)              V 167;V 797;V 696

 

Programy edukacyjne:

1.   ROMANTYCZNE PODRÓŻE DO POLSKI                                                              V 837

Kaseta zawiera 9 filmów ukazujących miejsca ważne dla historii regionów Polski, które w różnych okresach historycznych odwiedzali bohaterowie audycji – Julian Ursyn Niemcewicz, Józef Ignacy Kraszewski, Jarosław Iwaszkiewicz. Audycje ukazują rozwój pisarstwa związanego ściśle z podróżami. Tytuły filmów:

...tuż za rogatkami                             „finis Poloniae”

...na Podlasie                                    ...po drodze do Śląska

   Zamki polskie                                ...Wielkopolska, Kujawy

...do Wilna                                       ...moje miejsce na Ziemi

...w Góry Świętokrzyskie

 

2.   CNY JĘZYK POLAKÓW                                                                                           V 835-836

Kasety zawierają 8 filmów prezentujących dzieje języka polskiego i literatury polskiej na przestrzeni wieków z uwzględnieniem średniowiecza, tradycji kultury antycznej oraz nawiązań do motywów biblijnych w literaturze i kulturze polskiej. Tytuły filmów:

Jan z Renesansu : spadek po Czarnolesie                                                                            V 836

Starożytności literackie XX wieku : od Sienkiewicza do Kubiaka                                     V 836

Polszczyzna i mit śródziemnomorski  : zniszczenie i przetrwanie                                       V 836

Europejskie obcowanie : tradycja, wartości i wierność                                                       V 836

Polszczyzna w łacińskiej Europie : czasy dawne i dawniejsze                                            V 835

Cebulowy kolor cegły : od średniowiecza do współczesności                                            V 835

Grecko-rzymskie kanony i motywy w polskiej kulturze                                                      V 835

Biblia jako źródło // Cny język Polaków                                                                             V 835

 

 

 

 

3.   TWÓRCY NASZEJ TRADYCJI                                                                                 V 843-844

Kasety zawierają 5 filmów biograficznych ukazujących sylwetki wybitnych poetów i pisarzy. Tytuły filmów:

Antoni Malczewski 1793-1826                                                                                            V 843

Kronikarz. Rzecz o Bolesławie Prusie 1847-1912                                                               V 843

Artysta i niepokój wieku. Henryk Sienkiewicz 1846-1916                                                 V 843

Cyprian Kamil Norwid 1821-1883. Światło i mrok                                                            V 844

To ja Antoni...Szkic do portretu Antoniego Słonimskiego 1895-1976                               V 844                                                

Widowiska poetyckie prezentujące twórczość:

Barańczaka S. : prawda, nieprawda ... // Spotkania z literaturą. Cz.2                                 V 358

Białoszewskiego M. : polska poezja współczesna cz.II // Spotkania z literaturą. Cz.2       V 357

: każdy w bunkrze na swoim... // Spotkania z literaturą. Cz.2                     V 357

Grochowiaka S. : wolę brzydotę // Spotkania z literaturą. Cz.2                                          V 358

: polska poezja współczesna cz.II // Spotkania z literaturą. Cz.2                 V 357

Brylla E. : polska poezja współczesna cz.II // Spotkania z literaturą. Cz.2                         V 357

: polska poezja współczesna cz.II // Spotkania z literaturą. Cz.2                 V 357

Leśmiana B. : młodopolska liryka miłosna // Spotkania z literaturą. Cz.1                           V 356

Mickiewicza A.: Ballady i romanse // Spotkania z literaturą. Cz.1                                      V 355

Miłosza Cz. : polska poezja współczesna cz.I // Spotkania z literaturą. Cz.2                      V 357

: sylwetka i twórczość // Spotkania z literaturą. Cz.3                                   V 531

Morsztyna J.A. : ...staropolska liryka... // Spotkania z literaturą. Cz.1                                V 355

Norwida C.K. : droga twórcza, fragmenty utworów // Spotkania z literaturą. Cz.1           V 356

: romantyczna liryka miłosna// Spotkania z literaturą. Cz.1                         V 356

Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej M.:...bo na cóż życie bez miłości // Spotkania z ... Cz.2     V 357

Przerwy-Tetmajera K. : : młodopolska liryka miłosna // Spotkania z literaturą. Cz.1          V 356

Różewicza T.: obcy człowiek // Spotkania z literaturą. Cz.2                                               V 358

: polska poezja współczesna cz.II // Spotkania z literaturą. Cz.2                 V 357

Sępa-Szarzyńskiego M. : ...staropolska liryka... // Spotkania z literaturą. Cz.1                   V 355

Słowackiego J. : droga twórcza, sylwetka poety // Spotkania z literaturą. Cz.1                 V 355

: liryki ...Testament mój... // Spotkania z literaturą. Cz.1                             V 355

Staffa L. : młodopolska liryka miłosna // // Spotkania z literaturą. Cz.1                             V 356

Szymborskiej W.: obmyślam świat // Spotkania z literaturą. Cz.2                                       V 358

: polska poezja współczesna cz.I // Spotkania z literaturą. Cz.2                   V 357

Tuwima J. : polska poezja współczesna cz.I // Spotkania z literaturą. Cz.2                         V 357 

 

Poezja

Bryll Ernest. Wybór poezji. Recyt. M.Konarowski, M.Kondrat                                         T 1361

Kamieńska Anna. Wybór poezji. Recyt. Z.Kucówna, A.Śląska, A.Nehrebecka                T 4119,4120

Kochanowski Jan. Wybór poezji. Recyt. A.Nehrebecka, O.Łukaszewicz                          T 1364-1364

Konopnicka Maria. Wybór poezji. Recyt.M.Żak, J.Wyrzykowski                                      T 1137

Leśmian Bolesław. Poezje wybrane. Recyt. S.Zaczyk                                                        T 308-309

Poezja Młodej Polski. Recyt. A.Łapicki                                                      PŁ 361, 362

Mickiewicz Adam. Ballady. Czyt. I.Gogolewski, D.Michałowska                                    T 3009,3010

Ballady i romanse. Recyt aktorzy scen warszawskich                                 T 534

Miłosz Czesław. Wybór poezji. Recyt. K.Kolberger, Z.Zapasiewicz, M.Kondrat              T 1371-1375

Antologia osobista. Czyt. autor                                                                    T 5274-5277

Świadectwo poezji. Czyt. R.Nadrowski                                                      T 5066-5070

Norwid Cyprian. Wiersze wybrane. Recyt. T.Łomnicki, Z.Zapasiewicz                            PŁ 125

                        Poezje wybrane. Recyt. Z.Kucówna, G.Holoubek...                                               T 2030-2035

Pawlikowska-Jasnorzewska Maria. Poezje wybrane. Recyt. A.Romantowska                   T 310

Przerwa-Tetmajer Kazimierz. Poezje wybrane. Recyt. A.Adamczyk, M.Voit ...                T 1945-1946

Poezja Młodej Polski. Recyt. A.Łapicki                                                      PŁ 361, 362

Słowacki Juliusz. Poezje wybrane. Recyt. J.Wyrzykowski                                                 T 311

Wiersze. Recyt. A.Łapicki                                                                           T 2927-2928

Stachura Edward. Wybór wierszy i piosenek  Śpiewa autor. Recyt. W.Kowalski...          T 2295-2296

Staff Leopold. Poezje wybrane. Recyt. A.Romantowska                                                   T 379-380

Poezja Młodej Polski. Recyt. A.Łapicki                                                      PŁ 361, 362

Szymborska Wiesława. Poezje wybrane. Recyt. A.Śląska                                                  T 178

Tuwim Julian. Poezje wybrane. Recyt. A.Barszczewska                                                    T 176-177

Wojtyła Karol. Poezje wybrane. Recyt. aktorzy scen warszawskich                                  T 1367-1370                          

Literatura polska i światowa na „książkach mówionych”

Bedier Joseph. Dzieje Tristana i Izoldy                                                                               T 2936-2940

Hemingway Ernest. Stary człowiek i morze                                                                        T 5218-5219

Komu bije dzwon                                                                                         T 1278-1298

Herling-Grudziński Gustaw. Inny świat                                                                              T 4592-4603

Hłasko Marek. Opowiadania                                                                                               T 1839-1852

Sonata marymoncka                                                                                     T 2610-2616

Iwaszkiewicz Jarosław. Ikar                                                                                                T 1934-1944

Kamiński Aleksander. Kamienie na szaniec                                                                        T 259-263

Kesey Ken. Lot nad kukułczym gniazdem                                                                          T 1922-1933

Konopnicka M. U źródła i inne nowele :..Dym, Miłosierdzie gminy...                               T 3583-3592

Lektury obowiązkowe... : Dym...                                                                 T 5144-5147

Makuszyńaski Kornel. Szatan z siódmej klasy                                                                    T 1158-1167

Mickiewicz Adam. Dziady                                                                                                  T 4364-4367

Grażyna, Mieszko, Książę Nowogródka, Pani Aniela                                 T 3290-3291

Konrad Wallenrod                                                                                        T 3186-3188

Pan Tadeusz                                                                                                 T 381-392

Wielkie monologi romantyczne                                                                    T 2925-2926

Mitchell Margaret. Przeminęło z wiatrem                                                                            T 2473-2515

Mrożek Sławomir. Opowiadania                                                                                         T 2015-2022

Orzeszkowa Eliza. Lektury obowiązkowe : Legenda o Janie i Cecylii                               T 5144-5147

Pieśń o Rolandzie                                                                                                                T 1309-1314

Prus Bolesław. Lektury obowiązkowe... : Katarynka                                                          T 5144-5147

Faraon                                                                                                           T 234-258

Reymont Władysław Stanisław. Chłopi                                                                              T 2839-2884

Saint-Exupery Antoine de. Mały książę                                                                              T 2582

Sienkiewicz Henryk. Nowele : Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela                            T 53

Krzyżacy                                                                                                      T 2332-2363

Ogniem i mieczem                                                                                        T 2169-2204

Pan Wołodyjowski                                                                                       T 2789-2813

Potop                                                                                                            T 2516-2575

Quo vadis                                                                                                     T 2446-2470

Słowacki Juliusz. Wielkie monologi romantyczne                                                               T 2925-2926

Tuwim Julian. Kwiaty polskie                                                                                              T 3011-3012

Wańkowicz Melchior. Szczenięce lata                                                                                 T 1542-1547

Ziele na kraterze                                                                                           T 657-674

Żeromski Stefan. Syzyfowe prace                                                                                       T 5256-5265

Edukacja kulturalna (filmowa)

1.      Czas i przestrzeń // Język filmu                                                                                      V 577

2.      Dialog : spotkanie z F. Bajonem // Język filmu                                                             V 578

3.      Dźwięk : spotkanie z J. Wołk- Łaniewskim // Język filmu                                            V 578

4.      Elementarz filmu // Język polski                                                                                    V 98

5.      Inscenizacja // Język filmu                                                                                             V 577

6.      Kadr // Język filmu                                                                                                        V 577

7.      Kolor // Język filmu                                                                                                       V 577

8.      Kompozycje utworu filmowego // Język filmu                                                              V 577

9.      Konflikt : spotkanie z W. Marczewskim // Język filmu                                                 V 578

10.  Kostium : spotkanie z M. Tesławska // Język filmu                                                       V 578

11.  Metamorfoza : spotkanie ze S. Różewiczem // Język filmu                                           V 578

12.  Miejsce i przestrzeń // Język filmu                                                                                 V 577

13.  Montaż // Język filmu                                                                                                    V 577

14.  Muzyka : spotkanie z J. Koniecznym // Język filmu                                                      V 578

15.  Obraz : spotkanie z W. Sobocińskim // Język filmu                                                       V 578

16.  Papkin gra aktorska // Język polski                                                                                V 98

17.  Plan filmowy // Język filmu                                                                                           V 577

18.  Postać // Język filmu                                                                                                      V 577

19.  Postać : spotkanie z K. Kutzem // Język filmu                                                              V 578

20.  Poznajemy teatr // Język polski                                                                                      V 98

21.  Przestrzeń : spotkanie J. Sosnowskim                                                                            V 578

22.  Ruch // Język filmu                                                                                                        V 577

23.  Scenariusz : spotkanie z J.S. Stawińskim // Język filmu                                                V 578

24.  Scenografia : spotkanie z J. Skarżyńskim // Język filmu                                    V 578

25.  Światło // Język filmu                                                                                                    V 577 

26.  Teatr – reżyser i aktor // Język polski                                                                             V 245

27.  Trzy teatry // Język polski                                                                                              V 98

28.  Tworzywo filmowe // Język polski                                                                                V 98

29.  Ujęcie // Język filmu                                                                                                      V 577

30.  Utwór filmowy : spotkanie z W. Hasem // Język filmu                                                 V 578

 

Opracowała: Bożena Radulska

WMBP w Elblągu, Biblioteka Główna