PRACA Z UCZNIEM TRUDNYM

Zestawienie bibliograficzne w wyborze w oparciu o zbiory

Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu, Filii w Działdowie

 

    W nawiasach podane zostały nr inwentarzowe książek w Filii w Działdowie

Książki

1.      Babiuch M: Jak współpracować z rodzicami „trudnych” uczniów? - Warszawa: WSiP, 2005 ISBN 83-02-08281-3 (25450)

2.      Cudak S.: Trudności wychowawcze. W: Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku. T.VI / pod red. Tadeusza Pilcha. - Warszawa: „Żak”, 2007. - s. 818-822 ISBN 978-83-89501-77-6 (26237)

3.      Dambach K. E.: Mobbing w szkole: jak zapobiegać przemocy grupowej. - Gdańsk: GWP, 2003 ISBN 83-89120-60-7 (25955)

4.      Danilewska, J.: Agresja u dzieci: szkoła porozumienia. - Warszawa: WSiP, 2002 ISBN 83-02-08352-6 (25448)

5.      Dąbrowska J.: Zrozumieć dziecko. - Warszawa: PARPA, 2005 ISBN 83-89566-06-0 (26019)

6.      Guerin S., Hennessy E.: Przemoc i prześladowanie w szkole: skuteczne przeciwdziałanie agresji wśród młodzieży. - Gdańsk: GWP, 2004 ISBN 83-89574-09-8 (25691)

7.      Heyne D., Rollings S.: Niechęć do szkoły: jak pomóc dziecku, które opuszcza i wagaruje. - Gdańsk: GWP, 2008 ISBN 978-83-7489-182-0 (26654)

8.      Iłendo-Milewska A.: Dysfunkcjonalność uczniów gimnazjum. - Warszawa: Wyd. „Difin”, 2009 ISBN 978-83-7641-002-9 (26639)

9.      Karasowska A.: Profilaktyka na co dzień: jak wychowywać i uczyć dzieci z zaburzeniami zachowania. - Warszawa: PARPA, 2006 ISBN 83-89566-22-2, ISBN 978-83-89566-22-5 (26026)

10.  Knez R., Słonina Wojciech, M.: Saper czyli jak rozminować agresję: program profilaktyczno -wychowawczy dla klas 1 -3 gimnazjum oraz klasy 1 szkół ponadgimnazjalnych. - Kraków: Wyd. „Rubikon”, 2002 ISBN83-88725-22-X (25063)

11.  McCombs L., Pope James E.: Uczeń trudny: jak skłonić go do nauki. - Warszawa: WSiP, 1997 ISBN 83-02-06457-2 (23529)

12.  Nauczyciel kompetentny: teraźniejszość i przyszłość / red. Zdzisław Bartkowicz, Marzena Kowaluk, Małgorzata Samujło. - Lublin: Wyd. UMCS, 2007 ISBN 978-83-227-2634-1 (26102)

13.  Nolting H. P.: Jak zachować porządek w klasie. - Gdańsk: GWP, 2004 ISBN 83-89120-78-X (25806)

14.  Poland J.: Trudne dziecko. - Warszawa: Dom Wydawniczy „Rebis”, 2001 ISBN 83-7120-764-6 (24641, 24642)

15.  Portmann R.: Gry i zabawy przeciwko agresji. - Kielce: Wyd. „Jedność”, 2003 ISBN 83-7224-196-1 (nr25290, 24902)

16.  Rumpf J.: Krzyczeć, bić, niszczyć: agresja u dzieci w wielu do 13 lat. - Gdańsk: GWP, 2003 ISBN 83-89120-59-3 (25378, 25379)

17.  Sakowicz-Boboryko A.: Uczeń trudny. W: Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku. T. VI / pod red. Tadeusza Pilcha. - Warszawa: „Żak”, 2007. - s. 884-888 ISBN 978-83-89501-77-6 (26237)

18.  Sewryńska A. M.: Uczeń z rodziny dysfunkcyjnej: przewodnik dla wychowawców i nauczycieli. - Warszawa: WSiP, 2004 ISBN 83-02-08929-X (25451)

19.  Schaeffer K.: Jak przeżyć szkołę?. - Gdańsk: GWP, 2005 ISBN 83-89574-18-7 (25941)

 

Artykuły z czasopism

1.      Borkowska A.: Program wspierania zaniedbanych uczniów // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze. – 2001, nr 10, s. 24-29

2.      Buglińska A.: Trudne dziecko -trudne wyzwanie // Wychowanie w Przedszkolu. – 2005, nr 4, s. 14-16

3.      Chmielewska J.: Praca biblioteczna z uczniem trudnym: opis i analiza przypadku rozpoznania problemu wychowawczego // Biblioteka w Szkole. – 2004, nr 3, s. 16-17

4.      Czechowski J.: Trudności emocjonalne uczniów // Życie Szkoły. – 2001, nr 7, s. 398-401

5.      Deptuła M.: Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami u dzieci // Remedium. – 2005, nr 10, s. 6-7

6.      Iwanowska M., Kazimierowicz M.: Uczeń z trudnościami: problem czy wyzwanie? // Nowa Szkoła. – 2003, nr 4, s. 32-34

7.      Jagiełło E.: O niektórych trudnościach wychowawczych // Życie Szkoły. – 2004, nr 6, s. 417-419

8.      Jurkiewicz E.: Jak pracowałam z trudnymi dziećmi // Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze. – 1998, nr 4, s. 37-38

9.      Kłosowska E.: Elementarne zasady pracy nauczyciela z uczniem sprawiającym trudności wychowawcze // Wychowanie na co Dzień. – 2006, nr 12, s. 25-27

10.  Krawczyk A.: Zrozumieć trudne dziecko // Psychologia w Szkole. - 2006, nr 4, s. 105-112

11.  Nowicka D.: „W służbie” dzieciom trudnym // Dyrektor Szkoły. – 2003, nr 3, s.30-32

12.  Miączyńska B.: Jak radzić sobie z uczniem trudnym? // Kajet. - 2003, nr 2, s. 14

13.  Ochwat P.: Trudności wychowawcze na lekcjach wf w opinii nauczycieli // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2003, nr 6-7, s. 21-26

14.  Olszewska A.: Program pomocy młodzieży z problemami wychowawczymi // Problemy Opiekuńczo -Wychowawcze. – 2003, nr 9, s. 24-25

15.  Pieniek M.: Trudny uczeń, czyli czego jeszcze nie zrobiłam, by zniknął przymiotnik na początku tego zdania // Biblioteka w Szkole. – 2002, nr 3, s. 4-5

16.  Radzaj I., Iłendo A.: Praca wychowawcza z trudną klasą // Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze. – 2001, nr 7, s. 50-51

17.  Ratajczak M.: Rozwiązanie problemu wychowawczego // Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze. – 2004, nr 1, s. 35-40

18.  Sawicka K.: Praca z trudnymi zachowaniami // Remedium. – 2006, nr 7-8, s. 54-55

19.  Sokołowska E.: Szymon jest niegrzecznym uczniem // Psychologia w Szkole. - 2007, nr 2, s. 43-52

20.  Szczukiewicz P.: Kiedy uczeń dokucza // Remedium. – 2002, nr 9, s. 10-11

21.  Śleboda R., Król-Zielińska M.: Trudne sytuacje – rozwiązywanie konfliktów na zajęciach z dziećmi // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2008, nr 1, s. 32-35

22.  Świniarska J.: Analiza przypadku wychowawczego // Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze. – 2002, nr 8, s. 46-50

23.  Tatarowicz J.: Co o patologiach społecznych powinien wiedzieć wychowawca klasy? Uczniowie zdemoralizowani // Nowa Szkoła. – 2000, nr 8, s. 40-43

24.  Trzaska L.: Jak można poradzić sobie z trudnym uczniem? // Remedium. – 1998, nr 11, s. 4-5

25.  Wojciechowski M.: Czemu idą na wagary? // Remedium. – 2005, nr 4 s. 6-7

26.  Żelazkowska M.: Trudności dydaktyczno-wychowawcze nauczyciela w rozwiązywaniu problemów szkolnych uczniów trudnych // Kajet. – 2002, nr 3, s. 6

 

Opracowała: Danuta Szeluga

WMBP w Elblągu

Filia w Działdowie